Бакалаври 2021_2022 навчальний рік

Порядок вибору навчальних дисциплін на першому (бакаларському) рівні

Каталог дисциплін професіного спрямування зі спеціальності 061 Журналістика

Каталог дисциплін професіного спрямування зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля, біржова діяльність

Каталог дисциплін професіного спрямування зі спеціальності 073 Менеджмент

Каталог дисциплін професіного спрямування зі спеціальності 122 Компютерні науки

Каталог дисциплін професіного спрямування зі спеціальності 262 Правоохоронна діяльність

Каталог дисциплін професіного спрямування зі спеціальності 072 Фінанси, страхування та банківська справа

Каталог дисциплін професіного спрямування зі спеціальності 081 Право

Каталог дисциплін професіного спрямування зі спеціальності 293 Міжнародне право

Каталог дисциплін професіного спрямування зі спеціальності 292 Міжнародні економічні відносини

Каталог дисциплін для розвитку економічних компетентностей

Каталог дисциплін гуманітарного напрямку

Каталог дисциплін професіного спрямування зі спеціальності 035 Філологія

Каталог дисциплін професійного спрямування зі спеціальності 051 Економіка

Каталог дисциплін професійнго спрямування зі спеціальності 017 Фізична культура і спорт

Каталог дисциплін професійного спрямування зі спеціальності 053 Психологія

Каталог дисциплін професіного спрямування зі спеціальності 071 Облік та оподаткування

Каталог дисциплін для розвитку правничих компетентностей