З метою підвищення рівня правової освіти населення, створення належних умов для набуття громадянами правових знань, а також забезпечення їх конституційного права знати свої права і обов’язки 18 жовтня 2001 року був виданий Указ Президента України №992/2001 «Про Національну програму правової освіти населення». Створюючи необхідні умови для набуття широкими верствами населення правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації у 2002 році в Національній академії державної податкової служби України за спільної ініціативи колективу юридичного факультету, Київської обласної організації Спілки юристів України була створена первинна організація, до якої увійшли викладачі та студенти юридичного факультету, яку очолила Т.Б. Шолкова.Виходячи із мети діяльності Первинної організації Київської обласної організації Спілки юристів України у 2004 році створено на її базі «Юридичну клініку» та затверджено Положення про її роботу.2004 року в Україні створена Асоціація юридичних клінік, співзасновником якої стала «Юридична клініка» Академії. До Асоціації згодом увійшли всі юридичні клініки України, на сьогодні їх понад 50.

Наказом ректора № 1118 від 24 червня 2009 року клініку реорганізовано в Навчально-практичний центр «Ірпінська юридична клініка «Справедливість» юридичного факультету Національного університету ДПС України, завідувачем була призначена Т.Б. Шолкова.

За час існування юридичної клініки її очолювали: О.В. Шпильківська, С.В. Фетісова, С.Д. Верзун, О.В. Заброцька та К.В. Глущенко.

2016 року було затверджено нову редакцію Положення про Навчально-практичну лабораторію «Юридична клініка».

З 2017 року НПЛ «Юридична клініка» очолює Н.М. Корінна.

За час свого існування в «Юридичній клініці» поєднали навчальну із практичною професійною підготовкою понад 500 здобувачів вищої освіти, було надано понад 4500 консультацій населенню з різних галузей права, представлено 47 клієнтів в судах різних інстанцій, з яких 29 виграли. Учасниками «Юридичної клініки» було проведено 547 лекційно-тренінгових занять зі школярами в рамках курсу «Практичне право для школярів», під час якого матеріал подається з актуальних питань права з використанням інтерактивних методик.

Члени «Юридичної клініки» прийняли участь у 180 заходах (семінари, тренінги, конференції тощо), які проводились як на території України, так і за її межами.

За час існування «Юридичної клініки» було виграно три міжнародні гранти на фінансування діяльності ЮК у сумі понад 10 000 дол. США (1 грант від АВА ROLI, 2 гранти від Міжнародного фонду « Відродження»).

У 2007 році завідувач «Юридичної клініки» Т.Б. Шолкова перемогла у конкурсі серед викладачів юридичних клінік та отримала можливість, з метою обміну досвідом, відвідати юридичні клініки Польщі (м. Краків, м. Лодзь, м. Варшава) 

У березні 2017 року здобувачі вищої освіти Навчально-наукового інституту права Олена Сероветнік та Інна Пшенична за результатами IV відбіркових турів та рішенням колегії з 10 суддів зайняли почесне 1 місце на Національній Олімпіаді юридичних клінік України з консультування клієнтів, отримавши право представляти Україну та Університет на щорічних Міжнародних змаганнях з консультування клієнтів ім. М. Брауна – Л. Мостена, які проходили з 19 по 22 квітня 2017 року у м. Кентербері (Великобританія). Команду до змагань підготувала к.ю.н., доц., доц. кафедри фінансового права, заступник завідувача НПЛ «Юридична клініка», викладач-консультант Т.Б. Шолкова. 

У грудні 2017 року «Юридична клініка» перемогла у тендері, який був оголошений Асоціацією юридичних клінік України  на проведення Всеукраїнської Олімпіади з консультування клієнтів.

З 03 по 05 березня 2018 року Університет ДФС України приймав на своїй базі Національну Олімпіаду юридичних клінік України з консультування клієнтів, у якій прийняло учать 20 кращих команд з закладів вищої освіти та більше 100 учасників.

У травні 2018 року НПЛ «Юридична клініка» пройшла моніторинг своєї діяльності, і підтвердила, що її діяльність відповідає Стандартам юридичної клінічної освіти.

У травні 2018 року був підписаний договір про співпрацю між НПЛ «Юридична клініка» та Асоціацією адвокатів м. Києва

У своїй діяльності НПЛ «Юридична клініка» тісно співпрацює з державними органами та громадськими організаціями в сфері проведення заходів з правової освіти населення в межах Київської області.

Крім того, учасники НПЛ «Юридична клініка» є членами таких громадських організацій як: Київська обласна організація Союзу юристів України, Первинна організація Київська обласна організація Союзу юристів України, Координаційна рада молодих юристів м. Ірпеня, Координаційна рада молодих юристів Головного управління юстиції Київської області, Асоціації правників України, ELSA.

Корінна Надія Миколаївна
Завідувач лабораторії, Голова Профспілки адвокатів України

Шолкова Тетяна Борисівна
Заступник завідувача лабораторії, провідний фахівець, к.ю.н., доцент

Кабанов Володимир Іванович
Провідний фахівець лабораторії, адвокат

Гарбінська-Руденко Альона Валеріївна
Фахівець лабораторії, к.ю.н., доцент

Субіна Тетяна Володимирівна
Фахівець лабораторії, к.ю.н.

Писанка Тетяна Миколаївна
Викладач-консультант

М’яч Валерія
Студентський координатор
 vm.val.al@gmail.com

Козлова Вікторія
Заступник студентського координатора
 kozlovavika@ukr.net

Пашкова Андріана
Керівник редакційного відділу
 andriana_pashkova@ukr.net

Мазурець Олена
Керівник дистанційного відділу
 olena.mazurets1999@gmail.com

Музиченко Аліна
Керівник практичного відділу
 muzychenko1999@gmail.com

Воронко Ліліанна
Керівник організаційного відділу
 lilianna030378@gmail.com

 

Електронна пошта: lc.usfsu@gmail.com
Сторінка у мережі Фейсбук:  @lc.usfsu
Тел.: 044-492-9155
Шолкова Тетяна  (заступник завідувача) – 050-906-7830
М’яч Валерія (студентський координатор) – 096-842-3993
Козлова Вікторія (заступник студентського координатора) – 066-658-3943