Освітня програма

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії 051 Економіка(2016)

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії 051 Економіка(2017)

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії 051 Економіка 2020

Наказ Про призначення гарантів ОП

Витяг з протоколу Про проведення опитування аспірантів

Протокол спільного засідання кафедри економіки підприємства УДФСУ робочої групи представників стейкхолдерів з розробки ОП підготовки здобувачів вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем доктора філософії PhD 051

Протокол засідання круглого столу на тему Зміст підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-науковим рівнем доктора філософії та сучасні виклики української економіки

Програма експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОНП Економіка спеціальності 051 Економіка

Звіт експертної групи

НАЗЯВО Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи ОП Економіка

Навчальний план

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка денна форма навчання 2016

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка заочна форма навчання 2016

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка денна форма навчання 2017

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка заочна форма навчання 2017

Навчальний план підготовки доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка ОНП Економіка заочна (2020)

Навчальний план підготовки доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка ОНП Економіка денна (2020)

Перелік навчальних дисциплін

Перелік обов’язкових навчальних дисциплін другий магістерський рівень вищої освіти спеціальності 051 Економіка

Навчальні дисципліни ОНП 051 Економіка (2016)

Навчальні дисципліни ОНП 051 Економіка (2017)

Навчальні дисципліни ОНП 051 Економіка проект

Силабус навчальної дисципліни Бухгалтерський облiк в управлiннi пiдприємством

Силабус навчальної дисципліни Iноземна мова

Силабус навчальної дисципліни Фiнанси, банкiвська справа та страхування

Силабус навчальної дисципліни Економiка

Силабус навчальної дисципліни Антикризове фiнансове регулювання

Силабус навчальної дисципліни «Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях»

Силабус навчальної дисципліни Облік і оподаткування

Силабу навчальної дисципліни”Актуальні проблеми функціонування економічних систем на мікрорівні”

Силабус навчальної дисципліни Філософія науки

Силабус навчальної дисципліни Управління митною безпекою держави

Силабус навчальної дисципліни Сучасні кількісні методи економічних досліджень

Силабус навчальної дисципліни Економіка суспільного розвитку

Силабус навчальної дисципліни Методологія, організація та технологія наукових досліджень

Теми дисертаційних робіт

Дослідницька діяльність

Аспіранти керівники


Науковий семінар аппіранта Борси В.В.

Науковий семінар аспірантки Ворвихвост О.Д.

Наукови семінар аспірантки Тартачник Н.Г.

Науковий семінар аспіранта Іщука М.А.


Стажування_RGSL_Certificate_Transcrip Костенко Аліса

Збiрник матеріалів Всеукраїнської інтернет-конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні Том 2 (2016)

Збiрник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні Частина 1 (2018)

Збiрник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні Частина 2 (2018)

Збiрник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні Частина 1 (2019)

Збiрник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні Частина 2 (2019)

Збiрник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні Частина 1 (2017)

Збiрник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні Частина 2 (2017)

Збірник матеріалів Всеукраїнської інтернет-конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні Том 1 (2016)

Програма ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні 2018

Програма ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні 2019

Програма Міжнародної науково-практичної інтернет конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні 2017

Відомості про самооцінювання

Програма IV Міжнародної науково-практичної конференції Економічні перспективи підприємництва 2020

Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції Економічні перспективи підприємництва Частина 1 (2020)

Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції Економічні перспективи підприємництва Частина 2 (2020)

Навчальний план

Навчальний план підготовки здобувачів доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 071 Облік і оподаткування 2016 рік денна форма навчання

Навчальний план підготовки здобувачів доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 071 Облік і оподаткування 2016 рік заочна форма навчання

Навчальний план підготовки здобувачів доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю за спеціальністю 071 Облік і оподаткування 2017 рік денна форма навчання

Навчальний план підготовки здобувачів доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 071 Облік і оподаткування 2017 рік заочна форма навчання

Навчальний план підготовки здобувачів доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 071 Облік і оподаткування 2020 рік денна форма навчання

Навчальний план підготовки здобувачів доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 071 Облік і оподаткування 2020 рік заочна форма навчання

Перелік навчальних дисциплін

Навчальні дисципліни ОНП_071 Облік і оподаткування_рік вступу 2020

Навчальні дисципліни ОНП 071 Облік і оподаткування рік вступу 2017

Навчальні дисципліни ОНП 071 Облік і оподаткування рік вступу 2016

Силабус навчальної дисципліни Аналіз та прогнозування економічних процесів

Силабус навчальної дисципліни БОУП (організацією, установою)

Силабус навчальної дисципліни Державний фінансовий аудит

Силабус навчальної дисципліни Економіка

Силабус навчальної дисципліни Економічне управління підприємством

Силабус навчальної дисципліни Іноземна мова

Силабус навчальної дисципліни Консолідація фінансової звітності

Силабус навчальної дисципліни Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях

Силабус навчальної дисципліни Методика викладання та інноваційні технології у педагогіці (тренінг)

Силабус навчальної дисципліни Методологія ціноутворення суб’єктів підприємницької діяльності

Силабус навчальної дисципліни Методологія, організація та технологія наукових досліджень

Силабус навчальної дисципліни Облік і оподаткування

Силабус навчальної дисципліни Організація фінансового контролю

Силабус навчальної дисципліни Організація державного фінансового контролю

Силабус навчальної дисципліни Організація бухгалтерського обліку в державному секторі

Силабус навчальної дисципліни Податкова діяльність держави

Силабус навчальної дисципліни Стратегічний облік в управлінні суб’єктами господарювання

Силабус навчальної дисципліни Стратегічний управлінський облік

Силабус навчальної дисципліни Управлінські інформаційні системи в обліку і оподаткуванні

Силабус навчальної дисципліни Філософія науки

Силабус навчальної дисципліни Фінанси, банківська справа та страхування

Силабус навчальної дисципліни Фіскальна політика в умовах фінансової децентралізації

Силабус навчальної дисципліни Податкова політика та податкове регулювання

Силабус навчальної дисципліни Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю підприємств

Теми дисертаційних робіт

Дослідницька діяльність

Дослідницька діяльність

Аспіранти та наукові керівники

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні. 2016 рік

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні. 2017 рік

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні – глобальні виклики-управлінські рішення. 2019 рік

Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні. 2016 рік

Програма Всеукраїнської науково-практичної конференці Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні. 2017 рік

Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування – глобальні виклики-управлінські рішення. 2019 рік

Участь аспірантів у міжнародних конференціях

Подяка від СІМА Вавілову Владиславу

Подяка від СІМА Грищук Єлизаветі

Подяка від СІМА Половинець Діані

Участь у міжнародих освітніх і наукових програмах аспірантів за ОНП Облік і оподаткування

Освітня програма

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Навчальний план

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Перелік навчальних дисциплін

Силабус навчальної дисципліни Антикризове фінансове регулювання

Силабус навчальної дисципліни Валютне регулювання

Силабус навчальної дисципліни Облік і оподаткування

Силабус навчальної дисципліни Організація фінансового контролю

Силабус навчальної дисципліни Суспільні фінанси

Силабус навчальної дисципліни Управління страховою діяльністю

Силабус навчальної дисципліни Управління фінансовими активами

Силабус навчальної дисципліни Фінанси регіонального розвитку

Силабус навчальної дисципліни Фінанси, банківська справа та страхування

Силабус навчальної дисципліни Фінансова стійкість банківської системи

Силабус навчальної дисципліни Фінансова та банківська ризикологія

Силабус навчальної дисципліни Фінансові інвестиції

Силабус навчальної дисципліни Фінансові стратегії управління економічним розвитком

Силабус навчальної дисципліни Фіскальна політика

Теми дисертаційних робіт

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Дослідницька діяльність

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Група забезпечення

Проект освітньої програми

Стейкхолдери

Списки стейкхолдерів

Рецензія-відгук на освітню програму від аспіранта П. Левчука

Рецензія-відгук на освітню програму від А.О Лекс Юстум

Рецензія-відгук на освітню програму від І. Грабець

Рецензія-відгук на освітню програму від Ю. Мельник

Рецензія-відгук на освітню програму від Л. П. Саранюк

Рецензія-відгук на освітню програму від О.Р.Лужецької

Рецензія-відгук на освітню програму від С.Новачук

Рецензія-відгук на освітню програму від А.Й. Іванського

Рецензія-відгук на освітню програму від Ради адвокатів м. Києва

Рецензія-відгук на освітню програму від Я.В. Добрянського

Рецензія-відгук на освітню програму від Р.Кимлик

Рецензія-відгук на освітню програму від Г. Анісімова

Рецензія-відгук на оствіню програму від М. Цуцкірідзе

Рецензія-відгук на освітню програму від А. Круць

Рецензія-відгук на освітню програму від А. Полтавця

Рецензія-відгук на освітню програму від В.Фатхутдінова

Рецензія-відгук на освітню програму від В. Ладиченко

Рецензiя-відгук на освітню програму Ю.Курилюк

Рецензія-відгук на освітню програму від Йозефа Затько (Словацька республіка)

Рецензія-відгук на освітню програму від аспіранта А.Селівон

Рецензія-відгук від аспіранта С. Донкова

Рецензія-відгук на освітню програму від С.К. Гречянюка

Рецензія-відгук на освітню програму О.В. Кузьменко

Рецензія-відгук на освітню програму з ТОВ КБ КП

Рецензія-відгук на освітню програму з Київського НДЕКЦ МВС

Рецензія-відгук на освітню програму з Інституту економіко-правових досліджень

Рецензія-відгук на освітню програму від М.М. Забарного

Рецензія-відгук на освітню програму від Є.Ю. Романченко

Теми дисертаційних робіт

Гарант

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Група забезпечення

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Проект освітньої програми

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Навчальний план

Стейкхолдери

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Перелік навчальних дисциплін

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Теми дисертаційних робіт

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Дослідницька діяльність

Toggle content goes here, click edit button to change this text.