Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічні перспективи підприємництва в Україні»

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічні перспективи підприємництва в Україні»

27–28 жовтня 2017 року відбулася щорічна міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічні перспективи підприємництва в Україні». Захід присвячено 15-річчю Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи.

У збірнику опубліковано матеріали, що присвячені питан­ням осмислення економічних проблем та перспектив розвитку підпри­ємництва України. Основними напря­мами досліджень є: економічна безпека та держав­не регулювання підприємницької діяльності; іннова­цій­но-інвестиційні засади розвит­ку підприємництва в Україні; бюджетно-податкові та митно-тарифні складові під­тримки підприємництва; теорія і практика маркетингових досліджень в підприємницькій діяльності; модель випускника вищого навчального закладу для підприємницької діяльності; Україна – територія можливостей для розвитку бізнесу: погляд молоді.

Під час заходу відбулась виставка навчально-наукової літератури кафедри економіки підприємства УДФСУ.

Дякуємо Голові організаційного комітету конференції, д.е.н., проф., ректору УДФСУ Пашку П.В., членам оргкомітету, авторам тез доповідей та учасникам дискусії 28-27 жовтня за активну участь та сподіваємося на подальшу співпрацю!

Збірник матеріалів «Україна – територія можливостей  для розвитку підприємництва» частина перша 

Збірник матеріалів «Україна – територія можливостей  для розвитку підприємництва» частина друга 

Програма «Економічні перспективи підприємництва в Україні»

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *