VIІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Тенденції та перспективи формування професійної лексики»

VIІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Тенденції та перспективи формування професійної лексики»

Відбувся VIІІ Міжнародний науково-практичний семінар

 «Тенденції та перспективи формування професійної лексики»

 

11 травня о 10.00 у залі засідань (ауд. 219) Університету ДФС України відбувся VІІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Тенденції та перспективи формування професійної лексики». У програмі заходу, приуроченого до Дня науки, було заявлено понад сто вісімдесят п’ять учасників із різних науково-освітніх осередків. У семінарі взяли участь представники України (Бердянськ, Вінниця, Дубно, Ірпінь, Кам’янець-Подільський, Київ, Луцьк, Миколаїв, Полтава, Рівне, Суми, Харків, Хмельницький, Черкаси) та п’яти зарубіжних країн: Республіки Польща (Познань), Чеської Республіки (Прага), Республіки Казахстан (Павлодар), Республіки Білорусь (Брест, Мінськ), Російської Федерації (Ростов-на-Дону).

Організатори заходу – кафедра журналістики, словесності та культури Навчально-наукового інституту гуманітарних наук Університету ДФС України, зокрема Наталія Іванівна Зикун, д. н. із соц. ком., професор, завідувач кафедри; Тетяна Миколаївна Сукаленко, к. філол. н., доцент; Олена Віталіївна Чорна, к. філол. н., доцент; Ліана Миколаївна Науменко, ст. викладач.

У центрі уваги науковців були питання лінгвокультурологічних та соціокультурних аспектів філології, культури наукової мови, актуальних проблем та методологічних аспектів вивчення професійної лексики у вищих навчальних закладах та мови ЗМІ і професійного мовлення журналістів.

На семінарі були представлені понад 30 навчально-наукових установ України і зарубіжжя: Університет державної фіскальної служби України (м. Ірпінь), Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (м. Київ), Інститут української мови НАН України (м. Київ), Український мовно-інформаційний фонд НАН України (м. Київ), Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський), Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ), Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк), Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького (м. Черкаси), Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського (м. Миколаїв), Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди (м. Харків), Харківський державний університет харчування та торгівлі (м. Харків), Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (м. Харків), Бердянський державний педагогічний університет (м. Бердянськ), Сумський державний  педагогічний університет імені А. С. Макаренка (м. Суми), Національна академія внутрішніх справ (м. Київ), ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» (м. Полтава), Національний авіаційний університет (м. Київ), Дубенський коледж Рівненського державного гуманітарного університету (м. Дубно), Вищий комунальний навчальний заклад «Дубенський медичний коледж» (м. Дубно), Вінницький обласний комунальний гуманітарно-педагогічний коледж (м. Вінниця), Кам’янець-Подільський коледж харчової промисловості Національного університету харчових технологій (м. Кам’янець-Подільський), Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського (м. Київ), Наукова бібліотека Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь), Клеванський навчально-виховний комплекс «школа-ліцей» Рівненської районної ради Рівненської області (смт. Клевань), Іваннівська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів (с. Іваннє), Назарбаєв Інтелектуальна школа (м. Павлодар, Республіка Казахстан), Університет ім. Адама Міцкевича у Познані (м. Познань, Республіка Польща), Павлодарський державний педагогічний університет (м. Павлодар, Республіка Казахстан), Навчальний центр, що надає комплексні освітні послуги для іноземних студентів (м. Прага, Чеська Республіка), Білоруський національний технічний університет (м. Мінськ, Республіка Білорусь), Федеральний державний освітній автономний заклад вищої освіти «Південний федеральний університет» (м. Ростов-на-Дону, Російська Федерація).

Відкрили VІІІ Міжнародний науково-практичний семінар: П. В. Пашко, ректор, д. е. н., професор; О. А. Шевчук, д. е. н., професор, перший проректор з навчально-методичної та виховної роботи; П. В. Цимбал, д. е. н., професор, проректор з наукової роботи; Л. В. Осаволюк, завідувач відділу міжнародного освітнього співробітництва; В. А. Мандрагеля, д. філос. н., професор, директор Навчально-наукового інституту гуманітарних наук; Н. І. Зикун, д. н. із соц. ком., професор, завідувач кафедри журналістики, словесності та культури.

На пленарному засіданні виступили Н. І. Зикун, д. н. із соц. ком., професор, завідувач кафедри журналістики, словесності та культури Університету державної фіскальної служби України (м. Ірпінь) «Професійно-сленгова лексика в журналістській діяльності: фейк як антитренд»; Л. М. Марчук, д. філол. н., професор, завідувач кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський) «Нормативні / ненормативні процеси в мові ЗМІ»; Л. В. Туровська, к. філол. н., ст. наук. співроб. відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України (м. Київ) «Термінологічний словник у контексті формування сучасного фахівця»; О. О. Балабан, к. філол. н., доцент, докторант Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ) «Когнітивне моделювання як метод пізнання когнітивно-семантичних універсалій»;  А. М. Сірант, к. філол. н., асистент Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (м. Кам’янець-Подільський) «Духовний код культури у поетичному дискурсі Ігоря Римарука»; К. С. Усачова, к. філол. н., доцент, Національна академія внутрішніх справ (м. Київ) «Використання прийомів корпусної лінгвістики під час планування навчальних занять»; Л. А. Халіновська, к. філол. н., мол. наук. співроб. відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України (м. Київ) «Лексико-семантичні зміни у мові українського політикуму сьогодення».

У роботі чотирьох секцій «Лінгвокультурологічні та соціокультурні аспекти філології», «Культура наукової мови – основа професійної діяльності», «Актуальні проблеми та методологічні аспекти вивчення професійної лексики у вищих навчальних закладах», «Мова ЗМІ і професійне мовлення журналістів» взяли участь викладачі, аспіранти, магістранти і студенти різних навчальних закладів України. Серед них студенти Національного авіаційного університету (науковий керівник: С. С. Остапчук к. пед. н., ст. викладач), Київського університету імені Бориса Грінченка (науковий керівник: О. В. Караман, к. пед. н., професор), Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка (науковий керівник: А. М. Сірант, к. філол. н., асистент), Вінницького гуманітарно-педагогічного коледжу (наукові керівники: О. М. Похилюк, к. філол. н., ст. викладач, декан філологічного факультету, Т. С. Слободинська, д. філол. н., професор), Університету державної фіскальної служби України (наукові керівники: Т. М. Сукаленко, к. філол. н., доцент; О. В. Чорна, к. філол. н., доцент; А. К. Павлова, к. філол. н., доцент; І. В. Зайцева, к. пед. н., доцент; А. П. Карасевич, к. пед. н., доцент; Л. М. Науменко, ст. викладач).

Уперше у роботу семінару було запроваджено проведення майстер-класу, а саме: «Паралінгвістичні засоби впливу під час ділової комунікації» (С. М. Руденко, к. філол. н., професор кафедри суспільних та гуманітарних дисциплін Харківського державного університету харчування та торгівлі).

Тема наукового заходу є актуальною, про що свідчить практична значущість порушуваних проблем, які викликали жваве обговорення серед науковців. До початку роботи семінару надруковано збірник доповідей учасників.

 

Вікторія Ополінська

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *