Аспірантура. Докторантура. Ад’юнктура

    Завідувач відділу докторантури, аспірантури (ад’юнктури)  

    Ляшенко Ганна Павлівна, к.е.н., доцент

Починаючи з 1996 року в Університеті функціонує відділ докторантури, аспірантури (ад’юнктури), який на сьогодні здійснює координацію підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук.

У 1996 році і здійснив  перший набір аспірантів з трьох спеціальностей.

у 2005 році відкрита постійно діюча докторантура з двох економічних і однієї юридичної спеціальності.

Основним завданням відділу є  підготовка науково-педагогічних i наукових кадрів вищої кваліфікації для  Університету, навчання методам та засобам проведення наукових досліджень, оволодіння прийомами самостійного ведення наукової, педагогічної і виховної роботи.

Саме такий підхід  сприяє  зростанню наукового потенціалу університету, формує умови для безперервної освіти, підвищення науково-педагогічної і наукової кваліфікації кадрів і вдосконалення їхньої педагогічної майстерності, всебічного розвитку особистості викладача. Крім того, завдяки цій системі створюються умови для закріплення в Університеті талановитої молоді, що має здібності до науково-дослідної діяльності.

Загалом, за роки функціонування докторантури та аспірантури, в ній пройшли якісну підготовку 435 осіб, у тому числі 26 докторантів.

Умови вступу до докторантури та аспірантури

Підготовка в аспірантурі на здобуття наукового ступеня доктора філософії здійснюється за такими спеціальностями:
051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

081 Право

281 Публічне управління та адміністрування

Підготовка в докторантурі на здобуття наукового ступеня доктора наук здійснюється за такими спеціальностями:

051 Економіка

072 Фінанси, банківська справа та страхування

081 Право

Правила прийому до докторантури та аспірантури


Детальніше  

Вартість навчання

Програма вступних випробувань


Детальніше  

Документи для вступу

Перелік документів, які подає вступник на ім’я ректора Університету

Вступ до аспірантури:

заява; 

особовий листок з обліку кадрів, засвідчений відділом кадрів за місцем роботи або навчання із вклеєною фотокарткою (4 х 6 см.);

медична довідка про стан здоров’я за формою № 086-о; 

копія диплома з додатком про закінчення закладу вищої освіти із зазначенням одержаного освітньо-кваліфікаціного рівня  магістра (спеціаліста); 

сертифікат міжнародного зразка з іноземної мови (за наявності);

копія паспорта громадянина України та ідентифікаційного номера (2 екз.);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Вступ до докторантури:

заява;

особовий листок з обліку кадрів, засвідчений печаткою тієї установи, у якій вступник до докторантури працює;

засвідчена копія диплома про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);

засвідчена копія диплома про закінчення закладу вищої освіти;

засвідчена копія атестата про присвоєння вченого звання (за наявності);

список опублікованих наукових праць і винаходів;

розгорнута пропозиція, у якій міститься план дослідницької роботи та інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів проведених досліджень до захисту;

письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником Університету, із згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури;

копія документа, що посвідчує особу та громадянство (2 екз.);

копія картки фізичної особи-платника податків (2 екз.);

дві фотокартки (3х4);

витяг з протоколу засідання кафедри відповідної спеціальності;

Прийом документів до аспірантури – з 13 липня до 31 липня 2020 р.

Прийом документів до докторантури – з 1 травня до 31 травня 2020 р.  (прийом документів може бути відтерміновано у зв’язку із продовженням карантину).

Розклад вступних випробувань


Детальніше  

Детальніше  

Заява (аспірантура)

Заява (докторантура)

Контакти:
E-mail: 13.01@nusta.edu.ua

Тел.: +380459760301, каб. 215А

Завідувач відділу докторантури, аспірантури (ад’юнктури) – Ляшенко Ганна Павлівна

Провідний фахівець – Селіна Ірина Вініамінівна, тел.:+380459760940

Провідний фахівець – Вітьман Ірина Володимирівна,   тел.:+380459760940

Наукові видання

Toggle content goes here, click edit button to change this text.