Аспірантура. Докторантура. Ад’юнктура

Відділ аспірантури Університету був створений у 1996 році і здійснив  перший набір аспірантів з трьох спеціальностей. Постійно діюча докторантура була відкрита в Університеті у 2005 році з двох економічних і однієї юридичної спеціальності.

Сьогодні в Університеті працює відділ докторантури, аспірантури (ад’юнктури), який здійснюється підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук:

Доктори філософії зі спеціальностей:

  • 051 – Економіка
  • 071 – Облік і оподаткування
  • 072 – Фінанси, банківська справа та страхування
  • 081 – Право

Доктори наук зі спеціальностей:

  • 051 – Економіка
  • 072 – Фінанси, банківська справа та страхування
  • 081 – Право

Основним завданням відділу є  підготовка науково-педагогічних i наукових кадрів вищої кваліфікації для  Університету, навчання методам та засобам проведення наукових досліджень, оволодіння прийомами самостійного ведення наукової, педагогічної і виховної роботи.

Саме такий підхід  сприяє  зростанню наукового потенціалу університету, формує умови для безперервної освіти, підвищення науково-педагогічної і наукової кваліфікації кадрів і вдосконалення їхньої педагогічної майстерності, всебічного розвитку особистості викладача. Крім того, завдяки цій системі створюються умови для закріплення в Університеті талановитої молоді, що має здібності до науково-дослідної діяльності.

Контакти:
E-mail: 13.01@nusta.edu.ua

Тел.: +380459760301, каб. 215А

Завідувач відділу докторантури, аспірантури (ад’юнктури) – Ляшенко Ганна Павлівна

Провідний фахівець – Селіна Ірина Вініамінівна, тел.:+380459760940

Провідний фахівець – Вітьман Ірина Володимирівна,   тел.:+380459760940