Аспірантура. Докторантура. Ад’юнктура

Відділ аспірантури  Університету був створений у 1996 році і здійснив  перший набір аспірантів з трьох спеціальностей.

Постійно діюча докторантура була відкрита в Університеті у 2005 році з двох економічних і однієї юридичної спеціальності.

Сьогодні в Університеті працює відділ докторантури,  аспірантури (ад’юнктури), який здійснюється підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук:

Доктори філософії зі  спеціальностей:

051 – Економіка

071 – Облік і оподаткування

072 – Фінанси, банківська справа та страхування

081 – Право

Доктори наук зі  спеціальностей:

051 – Економіка

072 – Фінанси, банківська справа та страхування

081 – Право

Основним завданням відділу є  підготовка науково-педагогічних i наукових кадрів вищої кваліфікації для  Університету, навчання методам та засобам проведення наукових досліджень, оволодіння прийомами самостійного ведення наукової, педагогічної і виховної роботи.

Саме такий підхід  сприяє  зростанню наукового потенціалу університету, формує умови для безперервної освіти, підвищення науково-педагогічної і наукової кваліфікації кадрів і вдосконалення їхньої педагогічної майстерності, всебічного розвитку особистості викладача. Крім того, завдяки цій системі створюються умови для закріплення в Університеті талановитої молоді, що має  здібності до науково-дослідної діяльності.

Контакти:

Електронна адреса для листування:  aspirantura@asta.edu.ua

Завідувач відділу докторантури,  аспірантури (ад’юнктури) – Ляшенко Юрій Іванович, к.е.н., доцент, заслужений працівник освіти.

тел.: +380459760301  (кімн. 361).

Провідний фахівець – Касянюк Тетяна Сергіївна, к.е.н. тел.:+380459760940   (кімн. 336).

Провідний спеціаліст –  Селіна Ірина Вініамінівна,   тел.:+380459760940   (кімн. 336)