Додаткові послуги

Видавничо-поліграфічний центр (ВПЦ) є структурним підрозділом Університету ДФС України, до складу якого входять редакційно-видавничий відділ та відділ друку.
Діяльність центру здійснюється відповідно до законів України «Про видавничу справу», «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про інформацію», Статуту Університету державної фіскальної служби України, Свідоцтва суб’єкта видавничої справи, видане Державним комітетом телебачення і радіомовлення України (Серія ДК № 5104 від 20.05.2016), Положення про Видавничо-поліграфічний центр, Положення про платні послуги.


Основні напрями діяльності ВПЦ:
Редакційно-видавничий  відділ:
– коректура, літературне редагування навчальної та навчально-методичної літератури;
– надання консультаційної допомоги авторам при підготовці рукопису;
– присвоєння Міжнародного стандартного номера (ISBN);
– розсилка обов’язкових безкоштовних примірників видань;
– верстка навчально-довідкової та наукової літератури;
– розробка дизайну обкладинок;
– адаптація оригінал-макетів періодичної літератури та іншої поліграфічної продукції до особливостей виробництва.

Відділ друку:
– тиражування друкованої продукції;
– копіювання і сканування;
– підготовка обкладинок;
– палітурно-брошурувальні та оздоблювальні роботи;
– фальцювання.

Видавничо-поліграфічний центр Університету державної фіскальної служби України здійснює видання такої продукції: навчальна, довідкова, наукова періодична і неперіодична література, студентські квитки, посвідчення співробітників, записна книжка викладача, індивідуальні плани студентів, журнали обліку та інша поліграфія (стенди, календарі, буклети, флаєра, запрошення тощо).
Відповідно до Положення про платні послуги ВПЦ надає поліграфічні послуги (див. Інформаційний лист ).

У січні 2016 року започаткована серія «Податкова та митна справа в Україні», в яку увійшли навчальні посібники та монографії викладачів Університету. Сьогодні серія нараховує 120 томів.
 
З листопада 2016 р. в Університеті започаткована серія «На допомогу студенту УДФСУ», у яку входить 31 навчальний посібник.

 
З 2017 року започаткована серія «Випускнику УДФСУ», в яку ввійшли 16 збірників статей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня.

Seriya_Vip

З 2014 року заснована тематична серія «Портрети вчених НУДПСУ».

ВПЦ здійснює редагування, верстку та друк таких журналів: «Ірпінський юридичний часопис», «Митна безпека», «Економічний вісник», «Міжнародний юридичний вісник».

JYRNAL

З усіх питань звертатися за тел.: (045 97) 54-250, 57-571;         

внутр.: 11-38; 14-81; 16-45

Корпус С, каб. 440, 442.

e-mail: vpcentr0@gmail.com

05.01@nusta.edu.ua

Друковані видання:
Серія «На допомогу студенту УДФСУ»
Серія «Податкова та митна справа в Україні»
Серія «Наукові роботи студентів УДФСУ»

Методичні рекомендації щодо видань УДФСУ

Майстерня з пошиття та ремонту одягу пропонує дизайн та виготовлення:

 1. одягу для жінок, чоловіків та дітей;
 2. спецодягу;
 3. віконних комплектів;
 4. постільної білизни; 
 5. всі види ремонту одягу.

Адреса: м. Ірпінь, вул. Садова, 53, корпус К;

Телефон для довідок: моб. 067-477-90-84, міський 60-7-88;

Графік роботи:
Пн – Пт – з 8:00 до 17:00;
Сб – НД – вихідний;
Без обідньої перерви.

Університет пропонує проживання в готельних номерах типу “Люкс” та “Напівлюкс”.

Вартість проживання:

“Люкс” – 165 грн з особи на добу;

“Напівлюкс” – 145 грн з особи на добу.

Адреса: м. Ірпінь, вул. Садова 53

Телефон: +38 (04597) 56085

АТЕСТАЦІЯ ЩОДО ВІЛЬНОГО ВОЛОДІННЯ ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ

Відповідно до Закону України «Про державну службу», постанов Кабінету Міністрів України «Про організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою» від 26.04.2017 №301 та «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби» від 25.03.2016 № 246, Навчально-науковий центр організації освітнього процесу Університету державної фіскальної служби України надає платні послуги з проведення атестації та видачі за її результатами посвідчення щодо вільного володіння державною мовою особам, які претендують на вступ на державну службу.

Порядок реєстрації на атестацію:

Для реєстрації на проходження атестації особа, яка претендує на вступ на державну службу, подає наступні документи:

 • заяву на ім`я ректора (скачати тут);
 • квитанцію про оплату;
 • копію паспорта (1-2 сторінки) з пред’явленням оригіналу або завірену в порядку, визначеному чинним законодавством.

Способи подачі документів:

 1. Електронною поштою на адресу attestacia@nusta.edu.ua
 2. Поштою на адресу: каб. А207, відділ забезпечення якості вищої освіти ННЦООП УДФСУ, вул. Університетська, 31, м. Ірпінь Київської області, 08201.
 3. Особисто за адресою: м. Ірпінь, Київська область, вул. Університетська, 31, каб. № 207, з 9.00 до 17.00, з 12.00 до 13.00 – обідня перерва, тел. +38(04597) 56572

У день проведення атестаційної сесії та наступного дня  документи не приймаються.

Особи, які надіслали скановані документи електронною поштою, подають оригінали документів особисто секретареві атестаційної комісії у день атестації до початку її проведення.

Склад атестаційної комісії:

Голова комісії:

Фурманюк Валентина Федорівна, викладач української мови, завідувач відділу забезпечення якості вищої освіти.

Члени комісії:

Сукаленко Тетяна Миколаївна, к. філол. н., доцент, доцент кафедри української словесності та культури;

Чорна Олена Віталіївна, к. філол. н., доцент, доцент, доцент кафедри української словесності та культури;

Павлова Алла Казимирівна, к. філол. н., доцент, доцент, доцент кафедри української словесності та культури;

Секретар комісії:

Винниченко Лілія Олександрівна, к.ю.н., доцент, директор Навчально-наукового центру організації освітнього процесу.

Порядок атестації:

 1. Учасник атестації повинен прибути у визначений атестаційною комісією день, час і місце (згідно з графіком проведення атестації).
 2. Учасник атестації повинен мати при собі документ, який посвідчує його особу та підтверджує громадянство України.
 3. До проходження атестації допускаються особи, присутність яких зафіксована секретарем атестаційної комісії перед початком такої атестації за списком осіб, які подали заяви щодо проходження атестації.
 4. За результатами атестації в письмовій та усній формі атестаційна комісія приймає рішення про видачу учаснику, який успішно пройшов атестацію, посвідчення щодо вільного володіння державною мовою.
 5. Результати атестації доводяться до відома учасників атестації.
 6. Посвідчення вручається учасникам, які успішно пройшли атестацію, або надсилається рекомендованим листом з повідомленням про вручення за заявою таких учасників протягом 10 робочих днів з дати прийняття атестаційною комісією рішення про видачу посвідчення.

Роз’яснення стосовно атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою (лист Національного агентства України з питань державної служби).

Графік проведення атестаційних сесій на 2019 рік 

Дата Час початку Аудиторія
23.01 10.00 А211
13.02 10.00 А211
27.02 10.00 А211
13.03 10.00 А211
27.03 10.00 А211
10.04 10.00 А211
24.04 10.00 А211
22.05 10.00 А211
12.06 10.00 А211
03.07 10.00 А211
28.08 10.00 А211
18.09 10.00 А211
09.10 10.00 А211
23.10 10.00 А211
13.11 10.00 А211
27.11 10.00 А211
18.12 10.00 А211

Оприлюднення результатів атестаційної сесії відбувається на наступний день після засідання атестаційної комісії.

Вартість проходження атестації за затвердженим графіком складає 750 грн.

Оплату здійснювати за такими реквізитами:

Одержувач: Університет державної фіскальної служби України
ЄДРПОУ: 40233365
Розрахунковий рахунок:  №31254282293609 у ДКСУ м. Київ
МФО: 820172
Призначення платежу: атестація з державної мови
Платник: ________________ (Прізвище, ім’я, по-батькові повністю )

Атестаційні сесії при необхідності можуть проводитись за індивідуально визначеним графіком.

У такому випадку призначаеться додаковий день атестаційної сесії, про що розміщується інформація на офіційному сайті Університету.

Вартість проходження атестації за індивідуальним графіком складає – 1350 грн.

Оплату здійснювати за такими реквізитами:
Одержувач: Університет державної фіскальної служби України
ЄДРПОУ: 40233365
Розрахунковий рахунок:  №31254282293609 у ДКСУ м. Київ
МФО: 820172
Призначення платежу: атестація з державної мови за індивідуальним графіком
Платник: ________________ (Прізвище, ім’я, по-батькові повністю )

Усі зміни у графіку проведення атестаційних сесій та можливу додаткову інформацію буде розміщено на сайті Університету в розділі «Атестація державних службовців».

Методичні матеріали та зразки тестових завдань ( Національне агентство з питань державної служби)

Методичні рекомендації “Атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу щодо вільного володіння державною мовою” (Університет державної фіскальної служби України)

Інформація для представників громадських об’єднань:

Витяг з «Порядку атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301:

 1. Під час проведення атестації, крім учасників атестації, голови, членів та секретаря атестаційної комісії, за рішенням керівника уповноваженого навчального закладу можуть бути присутні представники громадських об’єднань, що провадять свою діяльність згідно із Законом України «Про громадські об’єднання».

Для участі у засіданні атестаційної комісії представникам громадських об’єднань необхідно звернутися з письмовою заявою до керівника уповноваженого вищого навчального закладу не менш як за п’ять календарних днів до початку проведення атестації.

 1. Особи, присутні під час проведення атестації, повідомляють керівникові уповноваженого вищого навчального закладу про випадки порушення порядку її проведення.
 2. Втручання у роботу атестаційної комісії не допускається.

Видача посвідчення без проходження атестації

Особа, яка має один із зазначених нижче документів, може звернутися до Університету із заявою про видачу посвідчення на безоплатній основі з доданими копіями документів про відповідний рівень освіти та усіх необхідних до них додатків:

1) документи державного зразка про повну загальну середню освіту, видані до 2000 року, з оцінкою «5» за складання випускного іспиту з української мови та/або української мови та літератури;

2) документи державного зразка про загальну середню освіту, видані після 2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не менше 10;

3) диплом молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою «відмінно» за вивчення української мови та/або ділової української мови, української мови за фаховим спрямуванням;

4) диплом бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська мова та література; українська мова та література і іноземна мова; за спеціалізацією «Українська мова та література» спеціальності «Філологія».

Для отримання посвідчення  без проходження атестації необхідно подати такі документи:

 • Заяву на ім`я ректора (скачати тут).
 • Копію паспорта.
 • Копію документа про освіту (відповідно до пп 1-4 п. 56 Порядку атестації осіб).
 • Квитанцію про оплату.
 • Копію свідоцтва про одруження (у випадку зміни прізвища) – за необхідності.
 • Копію свідоцтва про зміну імені (у випадку зміни імені) – за необхідності.

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. № 818 «Деякі питання проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою»

Вартість виготовлення посвідчення 150 грн.

Оплату здійснювати за такими реквізитами:

Одержувач: Університет державної фіскальної служби України

ЄДРПОУ: 40233365

Розрахунковий рахунок:  №31254282293609 у ДКСУ м. Київ

МФО: 820172

Призначення платежу: відшкодування вартості посвідчення

Платник: ________________ (Прізвище, ім’я, по-батькові повністю)

Медичний центр Національного університету державної фіскальної служби України

Національний університет ДФС України, як провідний навчальний заклад України, має в своїй структурі медичний центр який реалізує питання медичного забезпечення співробітників, курсантів та студентів університету, а також надає медико-консультативну допомогу населенню.

МЦ НУДФСУ має Державну ліцензію та дозволи відповідних вповноважених органів на надання широкого кола медичної допомоги всім потребуючим та проведення спеціалізованих експертних комісій. На умовах договору здійснюється медичне обслуговування як окремих фізичних осіб, так і організацій (незалежно від форми власності).

МЦ НУДФСУ також надається повноцінна амбулаторно-поліклінічна допомога за основними медичними напрямками:

 • надання консультативно-лікувальної допомоги
 • диспансерний нагляд
 • профілактичні огляди
 • клініко-лабораторні методи діагностики
 • інструментальні методи діагностики

До послуг відвідувачів:

 • проведення медичного огляду при первинному влаштуванні на роботу, періодичні медогляди;
 • широкий вибір стоматологічних послуг
 • кардіографія,спірографія, холтерівське моніторування,добове моніторування артеріального тиску реоенцефалографія, фіброгастроскопія, ультразвукові дослідження внутрішніх органів, щитовидної та молочної залоз;
 • масаж, косметологічне та фізіотерапевтичне лікування захворювань шкіри,нервової системи, опорно-рухового апарату, фізичні лікувальні фактори: електро-, світло-, тепло-процедури; електромагнітне поле, електроміостимуляція;
 • медичне обслуговування студентів – іноземців;
 • медичні огляди кандидатів (абітурієнтів) до вступу на навчання у вищі та середньо-спеціальні навчальні заклади (з отриманням довідки за формою 086-у).
 • лікування в умовах денного стаціонару;

Запрошуємо до співробітництва всіх бажаючих. Бережіть себе та найцінніше що в Вас є – Ваше здоров’я.

Реєстратура: тел. 04597-61-338

Внутрішній 51-05