Нормативно-правова база

Положення про відділ з охорони праці та пожежної безпеки
Положення про комісію з питань охорони праці
Положення про навчальні кабінети, лабораторії, комп’ютерні класи Університету

Положення про організацію роботи з охорони праці

Положення про порядок проведення навчання та перевірки знань з питань охорони праці та пожежної безпеки

Загальнооб’єктова інструкція № 91-ПБ про заходи пожежної безпеки на території Університету ДФС України

Інструкція для студентів під час екскурсій

Інструкція з охорони праці №27 для студентів, які направляються на проходження навчальної практики

Інструкція про встановлення протипожежного режиму в Університеті ДФС України № 35

Інструкція про порядок дій персоналу на випадок винекнення пожежі

Інструкція проведення первинного (повторного) інструктажу з охорони праці та пожежної безпеки №36

Інструкція з охорони праці №24 для операторів (користувачів) ПЕОМ

Інструкція вступного інструктажу з охорони праці та пожежної безпеки №31