Нормативно-правова база

План використання бюджетних коштів на 2019

Положення про организацію работи з пожежної безпеки

Положення про відділ  охорони праці та пожежної безпеки

Положення про комісії з питань охорони праці

Положення про учбові кабінети, лабораторії, комп’ютерні класиУніверситету

Положення про організацю роботи з охорони праці

Положення про порядок проведення навчання та перевірк знань з питань охорони праці та пожежної безпеки

Загальноб’єктова інструкція № 91-ПБ про заходи пожежної безпеки на території Університету

Инструкція для студентів під час екскурсій

Инструкція з охорони праці №27 для студентів які направляються для проходження навчальної практики

Инструкція про встановлення протипожежного режиму в Університеті ДФС України № 35

Инструкція про порядок дій персоналу на випадок винекнення пожежі

Инструкція проведення первинного (повторного) інструктажу з охорони праці та пожежної безпеки №36

Інструкція з охорони праці №24 для операторів (користувачів) ПЕОМ

Інструкція вступного інструктажу з питань охорони праці та пожежної безпеки №31

[Photo_gallery_wp id = “509”]

Наказ від 02.12.2019 № 1982 Про введення в дію рішення Вченої ради Університету ДФС України від 28.11.2019

Наказ від 21.11.2019 № 1931 Про призначення відповідальної особи

Наказ від 31.10.2019 №1792 введення в дію рішення  Вченої ради Університету державної фіскальної служби України

Наказ від 23.10.2019 №1749 Про внесення змін до “Збірника уніфікованих норм організаційно-розпорядчих документів Університету”

Наказ від 23.10.2019 №1745 Про організацію та проведення спільного пам’ятного заходу

Наказ від 18.10.2019 №1723 Про позачергове святкове розширене засідання Вченої ради Університету ДФС України

Наказ від 17.09.2019 №1527 Про Вчену раду Університету ДФС України

Наказ від 06.09.2019 №1433 Про затвердження складу ректорату

Наказ від 23.08.2019 №1379 Про створення Університету третього віку

Наказ №1157 від 26.06.19 Про введення в дію рішення та ухвали Вченої ради Університету державної фіскальної служби України

Наказ №1031 від 31.05.19 Про введення в дію рішення та ухвали Вченої ради Університету державної фіскальної служби України

Наказ №446 від 05.06.19 Про внесення змін до Статуту Університету державної фіскальної служби України (Наказ ДФСУ)

 Наказ № 872 від 10.05.19 Про введення в дію рішення та ухвал Вченої ради Університету ДФС України від 25.04.2019

 Наказ № 242-к від 24.04.19 Про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників та організацію проведення конкурсу в Університеті ДФС України

 Наказ № 736 від 12.04.19 Про Вчену раду Університету ДФС України

Наказ Державної фіскальної служби України №257 від 03.04.2019 Про затвердження Правил етичної поведінки в органах Державної фіскальної служби України

Наказ № 741 від 15.04.19 Про визначення спеціально уповноваженої особи з питань етичної поведінки

 Наказ № 665 від 01.04.19 Про введення в дію рішення та ухвал Вченої ради Університету ДФС України від 28.03.2019

Наказ № 546 від 14.03.19 Про затвердження Порядку роботи із запитами на публічну інформацію

Наказ № 527 від 12.03.19 Про введення в дію рішення та ухвал Вченої ради Університету ДФС України від 28.02.2019

Наказ № 513 від 11.03.19 Про внесення змін до наказу від 01.12.2017 №1690

Наказ №406 від 20.02.2019 Щодо оголошення про занесення до Золотої книги пошани

Наказ №317 від 07.02.2019 Про створення комісії з оцінки корупційних ризиків в Університеті ДФС України

Наказ №1699 від 5.12.2018 Про розподіл функціональних обов’язків та документів для підпису

 Наказ №102 від 16.01.2019 Про введення в дію Плану роботи ректорату на 2019 рік

 Наказ №1696 від 04.12.2018 Про введення в дію рішення Вченої ради УДФСУ від 27.11.2018

Наказ №1269 від 14.09.2018 Про введення в дію Плану роботи Університету ДФС України на 2018 – 2019 р

Наказ №971 від 02.07.2018 Про внесення змін до Положення про Наукову бібліотеку УДФСУ

Наказ №908 від 02.07.2018 Про введення в дію Плану роботи Вченої ради

Наказ №273 від 22.02.2018 Про введення в дію положення про ректорат Університету ДФС України

Наказ Міністерства освіти і науки України від 1 липня 2015 року № 611 Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є органи Державної фіскальної служби України, та Порядку відскодування цих витрат

Положення про закордонне стажування

Положення про дистанційне навчання в УДФСУ

Положенння про порядок проведення конкурсного відбору на заміщення вакантних посад науково педагогічних працівників УДФСУ

Положення про преміювання працівників Університету державної фіскальної служби України

Положення про підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників Університету державної фіскальної служби україни

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в УДФСУ

Положення про академічну доброчесність УДФСУ

Положення про порядок оцінювання знань здобувачів вищої освіти в УДФСУ

Положення про організацію освітнього процесу в УДФСУ

Положення про диплом державного зразка з відзнакою

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційних комісій УДФСУ

Положення про сертифікацію НДК в УДФСУ

План использования бюджетных средств на 2019

Порядок оформлення та затвердження робочої програми навчальної дисципліни,методичних рекомендацій до проведення лабораторних та самостійних робіт

Положення про відділ внутрішнього аудиту

Положення про випускну кваліфікаційну (дипломну) роботу в Університеті ДФС України

Положення про підвищення кваліфікації наукових і наукових-педагогічних працівників за кордоном

Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості здобувачами вищої освіти Університету ДФС України

План заходів щодо забезпечення доступності до навчальних приміщень осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

План роботи ректорату на 2019 рік

Положення про рейтингове оцінювання НПП

 План роботи Університету ДФС України на 2018-2019

Положення про виявлення та запобігання академічному плагіату

Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків в Університеті ДФС України

Положення про відділ внутрішнього аудиту УДФСУ

Положення про Золоту книгу пошани Університету ДФС України

Положення про порядок надання платних послуг Університетом державної фіскальної служби України

Положення про оплату праці в Університеті Державної фіскальної служби України

Положення про порядок і умови надання матеріальної допомоги працівникам Університету Державної фіскальної служби України

Положення про преміювання працівників Університету державної фіскальної служби України

Положення про заохочувальні відзнаки Університету державної фіскальної служби України

Перелік здобувачів ліцензій, за заявами яких прийнято рішення Ліцензійної комісії №19 від 26.05.2016 про отримання ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики

Положення про порядок переведення здобувачів вищої освіти, які навчаються на договірній основі з оплатою за рахунок коштів місцевого бюджету, галузевих міністерств, відомств, підприємств, організацій, установ, фізичних та юридичних осіб, на навчання за кошти державного бюджету в Університеті державної фіскальної служби України

Положення про дистанційне навчання Національного університету державної податкової служби України

Перелік платних послуг, що надаються Університетом ДФС України у 2016-2017 навчальному році

Перелік та вартість платних освітніх та інших послуг, які надаються Національним університетом державної податкової служби України та його структурними підрозділами у 2014-2015 н.р.

Положення про відділ внутрішнього аудиту Національного університету ДПС України

Положення про Навчально-науковий інститут гуманітарних наук Національного університету ДПС України

Порядок обліку працівників Національного університету ДПС України, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень у безстрокове користування, службових жилих приміщень, жилих кімнат у гуртожитку

Порядок обліку працівників Національного університету ДПС України, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм жилих приміщень у безстрокове користування, службових жилих приміщень, жилих кімнат у гуртожитку

Постанова Рівненського апеляційного господарського суду від 02 вересня 2015 року справа № 906/597/15

Проект положення про раду ветеранів Національного університету державної податкової служби України

Положення про анкетування “Викладач очима студентів”

Положення про підготовку громадян України до вступу у вищі навчальні заклади

Положення про порядок проведення комплексних контрольних робіт для здобувачів освіти в УДФСУ

Положення про організацію практики здобувачів вищої освіти УДФСУ

Положення про Навчально-науковий центр організації освітнього процесу

Положення про Науково-методичну раду УДФСУ

Положення про порядок визначення та ліквідації академічної різниці в УДФСУ

Положення про порядок замовлення, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка та додатків до них в УДФСУ

Положення про порядок забезпечення вільного вибору дисциплін здобувачами вищої освіти І-ІІ рівня начальних дисциплін в УДФСУ