Науково-організаційний відділ

Основні завдання науково-організаційного відділу

Основними завданнями відділу є:

– організація процесу перспективного та поточного планування з питань наукової та науково-дослідної роботи в Університеті;

– організація виконання ініціативних прикладних досліджень кафедр Університету;

– організація науково-дослідної роботи студентів та курсантів Університету;

– інформаційне забезпечення науково-педагогічних працівників та студентів і курсантів університету щодо науково-комунікативних заходів в Україні та за кордоном.

– організаційне забезпечення науково-комунікативних заходів, що проводяться в Університеті.

– інформаційне забезпечення щодо загальних підсумків наукової роботи Університету.

– вивчення досвіду організації науково-дослідної роботи провідних вузів та запровадження його в Університеті.

Функції відділу

Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує організаційну, координуючу, інформаційну та аналітичну функції з питань наукової роботи.

Відповідно до цього відділ:

Надає методичну допомогу структурним підрозділам Університету з питань організації наукової та науково-дослідної роботи.

Організовує і координує перспективне та поточне планування з наукової та науково-дослідної роботи, науково-комунікативних заходів та видавничої діяльності (у частині наукових видань) в Університеті.

Розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів Університету плани науково-дослідної роботи Університету, видавничої діяльності (у частині наукових видань), заходи щодо підвищення ефективності наукової діяльності. Забезпечує їх моніторинг та контроль виконання.

Проводить моніторинг, узагальнення інформації та звітування з питань наукової та науково-дослідної роботи в Університеті.

Аналізує стан наукової роботи пріоритетних напрямів розвитку наукової діяльності Університету.

Забезпечує нормативно-методичне супроводження наукової і творчої діяльності студентів та курсантів в Університеті.

Створює і супроводжує базу даних щодо здобутків талановитої студентської та курсантської молоді Університету.

Забезпечує структурні підрозділи Університету правовими та методичними матеріалами, що регулюють науково-дослідну та наукову діяльність в Україні.

Організовує отримання від структурних підрозділів Університету інформації щодо підсумків їх науково-дослідної роботи та підготовку матеріалів щодо загальних підсумків наукової діяльності Університету.

Проводить підсумки наукової та науково-дослідної роботи Університету.

Контакти:

Начальник науково-організаційного відділу – Новицький Сергій Валерійович
тел. вн. 16-54; 13-26