Проректор з наукової роботи

ЦИМБАЛ

Цимбал Петро Васильович народився 01.05.1952 року в с. Булаї Погребищенського району Вінницької області.З 1977 по 1992 роки працював на слідчій роботі в органах внутрішніх справ.

У 1992 році за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза, захистив кандидатську дисертацію на тему: «Удосконалення використання науково-технічних досягнень при розслідуванні злочинів».

З 1997 по 2018 роки працював завідувачем кафедри кримінального процесу та криміналістики Університету державної фіскальної служби України.

Має базові вищу педагогічну та вищу юридичну освіту. В 1977 році за спеціальністю історія та правознавство закінчив історичний факультет Київського державного інституту ім. О. М. Горького (нині Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова). У 1980 році за спеціальністю правознавство закінчив юридичний факультет Київського державного університету ім. Т.Г. Шевченка (нині – Київський національний університет імені Тараса Шевченка).

У 2000 році П. В. Цимбалу присвоєно вчене звання доцента, а в 2007 році – професора та старшого наукового співробітника.

Указом Президента України в 2009 році П. В. Цимбалу присвоєно почесне звання «Заслужений юрист України».

У 2010 році за спеціальністю 12.00.09 — кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему: «Податкові злочини: виявлення, розкриття, розслідування».

Є автором та співавтором понад 200 наукових праць, в тому числі 10 монографій, 3 з яких  одноосібні, 24 навчальних посібника, 20 з яких рекомендовано МОН України.

Під керівництвом П. В. Цимбала підготовлено 20 кандидатів наук та один доктор юридичних наук зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

З 2011 по 2013 та з 2014 по 2016 роки створив та очолював спеціалізовану раду по захисту кандидатських дисертації зі спеціальності 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Є відмінником освіти, неодноразово заохочувався керівництвом МВС та ДФС України. Нагороджений відзнакою ДПА України «Почесний працівник державної податкової служби України». Радник податкової служби І рангу.

З лютого 2018 року призначений на посаду проректора з наукової роботи Університету державної фіскальної служби України.