bf8975_a6d8af3ab7794a328162038eb691c14d

Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи створено у квітні 2015 року на базі факультету фінансів та банківської справи.
У вересні 1996 року факультет фінансів та банківської справи був заснований як фінансово-економічний, з метою забезпечення гнучкої інноваційної освітньої системи для підготовки висококваліфікованих фахівців з фінансів та кредиту, компетентних і конкурентоспроможних як на національному, так і на міжнародному ринках праці.
З моменту створення очолює ННІ фінансів, банківської справи доктор економічних наук, професор, академік АЕН України Михайло Олександрович Кужелєв.
ННІ фінансів, банківської справи здійснює підготовку фахівців галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» і 073 «Менеджмент», за ступенем вищої освіти «Бакалавр» і «Магістр» та за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст», денної і заочної форм навчання.

В інституті функціонує 4 потужні випускаючі кафедри:
  • фінансів
  • фінансових ринків
  • банківської справи та фінансового моніторингу
  • менеджменту.

Фахове викладання дисциплін на кафедрах забезпечують високопрофесійні науково-педагогічні працівники, з них 12 докторів наук та 50 кандидатів наук.
У роботі Інституту гармонійно поєднуються:

  • зорієнтованість на підготовку висококваліфікованого фахівця у сфері аналітики фінансових ринків, корпоративного фінансового управління та банківського менеджменту, страхування;
  • впровадження інноваційних інформаційних технологій, які здатні забезпечити професійний розвиток особистості студентів, їх якісну фахову підготовку в контексті сучасної Європейської освіти;
  • удосконалення науково-дослідницької роботи зі здобувачами вищої освіти усіх рівнів;
  • розширення контактів і підтримка співпраці з вітчизняними та зарубіжними ВНЗ (а таких угод понад 30, зокрема у м. Варшава, м. Ополе, м. Новий Сонч, Польща; м. Варна, Болгарія; м. Барселона, Іспанія; м. Париж та м. Анже, Франція та інші) з метою вдосконалення професійного досвіду викладачів кафедри;
  • формування культурно-професійного середовища та розвиток студентського самоврядування.

Особливістю інституту є проведення виїзних Міжнародних науково-практичних конференцій. Починаючи з 2007 року було організовано та проведено ряд науково-практичних заходів у таких країнах: Польща, Болгарія, Німеччина, Білорусь, Іспанія та Об’єднані Арабські Емірати. Доброю традицією також стало проведення щорічних Міжнародних студентських науково-практичних конференцій, наукових конкурсів та Всеукраїнських олімпіад.
Візитівкою Інституту є його студенти та випускники, які досягли вагомих успіхів, як у професійній сфері, так і у особистісному розвитку!

План роботи Вченої Ради ННІФБС 2016-2017

Адреса інституту:
вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська обл., 08201, Університет ДФС України, центральний корпус (каб. 320, 321, 421).
Телефон: (04597) 62-788. E-mail: nni_fbs@ukr.net

bf8975_e29b789316c24b04ae4b9adf84cecac2Кужелєв Михайло Олександрович

Доктор економічних наук, професор кафедри фінансів, академік Академії економічних наук України.

У 1995 р. закінчив Донецький державний університет за спеціальністю «Фінанси і кредит» і почав працювати асистентом кафедри «Фінанси і банківська справа».

У 1999 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Ринок цінних паперів в Україні: становлення і розвиток», а у 2002 році присвоєно вчене звання доцента кафедри фінансів і банківської справи.

У 2007 році отримав диплом Doctor of Philosophy (Economiс Sciences).

У 2013 році захистив докторську дисертацію на тему «Корпоративні відносини: фінансові механізми функціонування та розвитку».

Автор понад 200 наукових і навчально-методичних робіт, у тому числі серії монографій, присвячених методології формування та розвитку системи корпоративних відносин в Україні і питанням функціонування фінансів територій, а також навчального посібника з грифом Міністерства освіти і науки України.

Член редакційної ради ряду фахових журналів.

До кола його наукових інтересів входять: економічні й організаційні аспекти формування та розвитку системи корпоративних відносин в Україні; проблеми розвитку фінансового менеджменту у корпоративному секторі економіки; методологія формування національної моделі корпоративної соціальної відповідальності; проблеми функціонування ринку фінансових послуг; стратегічні аспекти підвищення конкурентоспроможності банків України в умовах інтеграції до ЄС.

Має такі сертифікати: Certificate Tacis on Financial management (1997 р.), Certificate IFC & Canadian International Development Agency «Впровадження норм найкращої корпоративної поведінки через підготовку фахівців з корпоративного управління у вищих навчальних закладах» (2004 р.), Certificate Centre Corporate Social Responsibility Development «Teaching for CSR development» (2009 р.), Certificate Ukrainian Exchange (2011, 2012 рр.).

Спеціальні звання та відзнаки: Почесна грамота Міністерства освіти і науки України, 2007 р.; академік Академії економічних наук України з 2013 р.

Вітаємо студентів-науковців УДФСУ з перемогою!

Міжнародний конкурс студентських науково-дослідних робіт «Інформаційні технології в освіті: добро чи зло?» іноземними мовами проходив 2 – 31 жовтня 2017 р. у м. Харків, на базі Харківського національного автомобільно-дорожній університету. Всього учасниками конкурсу стали більше 260 осіб з різних регіонів України та країн близького зарубіжжя. Університет державної фіскальної служби України був представлений наступними студентами: Богдан […]

Результати І етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності»

7 грудня професорсько-викладацьким складом кафедри техногенно-екологічної безпеки ННІ інформаційних технологій та менеджменту було організовано і проведено І етап Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності». В олімпіаді прийняли участь 19 студентів/курсантів ННІ обліку, аналізу та аудиту, ННІ інформаційних технологій та менеджменту, ННІ економіки, оподаткування та митної справи, факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової […]

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічні перспективи підприємництва в Україні»

27–28 жовтня 2017 року відбулася щорічна міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічні перспективи підприємництва в Україні». Захід присвячено 15-річчю Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи. У збірнику опубліковано матеріали, що присвячені питан­ням осмислення економічних проблем та перспектив розвитку підпри­ємництва України. Основними напря­мами досліджень є: економічна безпека та держав­не регулювання підприємницької діяльності; іннова­цій­но-інвестиційні засади розвит­ку підприємництва в […]

Всеукраїнська олімпіада з менеджменту

8 грудня 2017 року в Університеті ДФС України відбувся І етап Всеукраїнської олімпіади, в якому взяли участь понад 78 студентів. Учасників привітали заступник завідувача кафедри менеджменту з наукової роботи, к.п.н., доцент А.А. Грушева; старший викладач кафедри менеджменту Н.Е. Кошарська; асистенти кафедри менеджменту І.О. Федорова та А.П. Задорожня. Вони побажали учасникам олімпійської витримки, наполегливості та перемоги. […]
Всі новини та анонси

Графік проведення засідань постійних комісій Вченої ради УДФСУ

З 14 грудня 2017 року о 14:00 годині в аудиторії 222 відбудеться засідання Постійної комісії з питань освітнього процесу Вченої ради Університету державної фіскальної служби України.              14  грудня 2017 року о 15:00 годині    в аудиторії 222 відбудеться засідання  Постійної комісії з питань наукової роботи та інноваційного розвитку Вченої ради Університету державної фіскальної служби України.    15 грудня 2017 року […]