Економічна наука має справу з фундаментальними 

проблемами життя суспільства; 

вона стосується усіх і належить усім.

Людвіг фон Мізес

Важливим напрямком діяльності кафедри економічної теорії є наукова діяльність. 

За результатами наукових досліджень викладачів кафедри з 2012 по 2020 рр. було опубліковано: 5 навчальних посібників з грифом МОН, 22 колективний навчальний посібник з дисциплін кафедри, 2 індивідуальні монографії, у 2018 році як результат науково-дослідного дослідження кафедри вийшла друком колективна монографія «Податкова діяльність держави в умовах становлення інформаційної постіндустріальної економіки». 

З 2015 року викладачами кафедри опубліковано 12 наукових публікацій у періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз Scopus та Web of Science Core Collection, понад 70 статей у фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях. 

Викладачі кафедри з 2014 року беруть участь у міжнародних конференціях у таких країнах як: Болгарія, Великобританія, Грузії, Німеччина, Польща, Франція. 

Н.П. Мацелюх, д.е.н., професор була науковим керівником дисертаційних досліджень на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, а саме: Унинець О.М. (2014 р.), Мартиненко В.В. (2014 р.), Дем’янчук Г.В. (2015 р.), Скорик М.О. (2017 р.).

Основним напрямом наукової діяльності кафедри є виконання кафедральної науково-дослідної теми «Державне регулювання розвитку корпоративної підсистеми національної економіки» (Державний реєстраційний номер 0118U000296, термін виконання січень 2018− грудень 2021 рр.), у межах якої викладачі кафедри разом із студентами займаються актуальною науково-практичною проблемою. 

Метою дослідження є виявлення умов і закономірностей формування ефективної корпоративної підсистеми національної економіки, розробка рекомендацій регулювального характеру по підвищенню внеску цієї підсистеми у вирішення завдань модернізації української економіки та її інноваційного розвитку.

Досягнення поставленої мети зумовило вирішення ряду завдань: 

– узагальнити теоретичні підходи до формування та регулювання корпоративної  підсистеми національної економіки;

– з’ясувати засади дослідження функціонування корпоративної підсистеми економіки;

– розкрити форми і методи державного регулювання корпоративної підсистеми економіки;

– з’ясувати етапи становлення та побудувати модель корпоративної підсистеми  в національному господарстві України;

– проаналізувати динаміку фінансово-економічних результатів функціонування корпоративної  підсистеми національної економіки; 

– зробити оцінку сучасним тенденціям регулювання корпоративної підсистеми  національної економіки;

– розкрити основні шляхи вдосконалення державного регулювання корпоративної підсистеми національної економіки;

– розкрити механізми підтримки розвитку корпоративних структур та корпоративної підсистеми в цілому через державно-приватне партнерство.

На кафедрі діє студентський науковий гурток «Політеконом». Учасниками студентського наукового гуртка є широке коло здобувачів вищої освіти навчально-наукових інститутів, що формується за напрямком наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених планів роботи кафедри. За підсумками роботи наукового гуртка впродовж звітного періоду, його керівник рекомендує найбільш здібних і перспективних студентів у науковій роботі за напрямком наукової діяльності кафедри до участі в науково-дослідній роботі на кафедрі економічної теорії.

Метою роботи студентського наукового гуртка «Політеконом» є: здобуття навичок наукової роботи та виявлення найбільш здібних і талановитих, схильних до науково-дослідницької роботи здобувачів вищої освіти. 

Доброю традицією колективу кафедри є участь у організації та проведенні міжвузівської студентської наукової конференції. 

У квітні 2020 р. згідно з планом наукової роботи кафедри буде проведено Всеукраїнську студентську наукову конференцію «Економічні інституції та економічні організації в процесі функціонування ринкової економіки»

Студент УДФСУ Яків Хаммо став бронзовим призером змагань з дзюдо Masters

Студент Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної фіскальної служби України Яків Хаммо, який виступає у ваговій категорії понад 100 кілограмів, став бронзовим призером турніру з дзюдо світової серії Masters-2021, який пройшов у Досі (Катар). На шляху до бронзи спортсмен здолав 4 суперників, зокрема, переміг словенця Драгіко Віто, японця Харасаву Хісайосі, […]

14 січня відбудеться засідання Наукової ради МФУ

14 січня 2021 року відбудеться засідання Наукової ради Міністерства фінансів України, де буде розглянуто питання щодо формування Тематичного плану наукових робіт Міністерства на 2021 рік. Університет ДФС України представлятиме проректор з наукової роботи, д.ю.н, доцент, заслужений юрист України Драган Олена Василівна, яка презентує наукові проєкти, які були запропоновані Науково-дослідним інститутом фіскальної політики Університету. 

Офіційна заява Павла Пашка щодо останніх новин про УДФСУ

Ректор Університету державної фіскальної служби України прокоментував ситуацію, яка склалася навколо навчального закладу під Різдво. Нижче наведено повний текст, який був опублікований на офіційній сторінці Павла Пашка у соціальній мережі Facebook/ «ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ НАВКОЛО УНІВЕРСИТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ та ЧОМУ МІНІСТР ФІНАНСІВ МАРЧЕНКО ПЛАНУЄ РЕЙДЕРСЬКЕ ЗАХОПЛЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ Друзі, ви, напевно, звернули увагу на дивні […]

Павла Пашка звільнили з посади ректора. УДФСУ очолює Антон Монаєнко

5 січня 2021 року наказом Міністерства фінансів України звільнено Павла Пашка з посади ректора Університету державної фіскальної служби України. 6 січня 2021 року наказом Міністерства фінансів України призначено в.о. ректора Монаєнка Антона Олексійовича.
Всі новини та анонси

Студент УДФСУ Яків Хаммо став бронзовим призером змагань з дзюдо Masters

Студент Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації Університету державної фіскальної служби України Яків Хаммо, який виступає у ваговій категорії понад 100 кілограмів, став бронзовим призером турніру з дзюдо світової серії Masters-2021, який пройшов у Досі (Катар). На шляху до бронзи спортсмен здолав 4 суперників, зокрема, переміг словенця Драгіко Віто, японця Харасаву Хісайосі, […]

14 січня відбудеться засідання Наукової ради МФУ

14 січня 2021 року відбудеться засідання Наукової ради Міністерства фінансів України, де буде розглянуто питання щодо формування Тематичного плану наукових робіт Міністерства на 2021 рік. Університет ДФС України представлятиме проректор з наукової роботи, д.ю.н, доцент, заслужений юрист України Драган Олена Василівна, яка презентує наукові проєкти, які були запропоновані Науково-дослідним інститутом фіскальної політики Університету. 

Офіційна заява Павла Пашка щодо останніх новин про УДФСУ

Ректор Університету державної фіскальної служби України прокоментував ситуацію, яка склалася навколо навчального закладу під Різдво. Нижче наведено повний текст, який був опублікований на офіційній сторінці Павла Пашка у соціальній мережі Facebook/ «ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ НАВКОЛО УНІВЕРСИТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ та ЧОМУ МІНІСТР ФІНАНСІВ МАРЧЕНКО ПЛАНУЄ РЕЙДЕРСЬКЕ ЗАХОПЛЕННЯ УНІВЕРСИТЕТУ Друзі, ви, напевно, звернули увагу на дивні […]

Павла Пашка звільнили з посади ректора. УДФСУ очолює Антон Монаєнко

5 січня 2021 року наказом Міністерства фінансів України звільнено Павла Пашка з посади ректора Університету державної фіскальної служби України. 6 січня 2021 року наказом Міністерства фінансів України призначено в.о. ректора Монаєнка Антона Олексійовича.