Чеховська Ірина Василівна, завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор юридичних наук.

Вчене звання: старший науковий співробітник.

Має вищу педагогічну і юридичну освіту.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Адміністративно-правовий режим детінізації відносин у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг» зі спеціальності «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

У 2014 році захистила докторську дисертацію на тему; «Адміністративно-правове забезпечення державної сімейної політики в Україні» зі спеціальності «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Автор понад 130 наукових та науково-методичних праць, зокрема: 7 монографій (з них 6 у співавторстві); 4 навчальних посібників (з них 2 з грифом МОН України); 15 статей в іноземних виданнях; 54 статті у фахових виданнях МОН України.

Сфера наукових інтересів: адміністративне право, податкове право, сімейне право, медичне право.

Стаж педагогічної роботи – 7 років; наукової – 15 років; науково-педагогічної – 6 років.

Пройшла стажування в університеті Болгарії (2016 р.).

Нагороджена Почесною грамотою ДПА України (2007 р.), Почесною грамотою МОН України (2008 р.), Почесною грамотою ДФС України (2015 р.).

Іванов Сергій Олексійович, заступник завідувача кафедри з наукової роботи.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.

Вчене звання: доцент.

Має вищу юридичну освіту. У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Участь юридичних осіб публічного права у цивільних відносинах(на прикладі Міністерства оборони України)»зі спеціальності 12.00.03 — цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право. У 2013 році присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільно-правових дисциплін.

Автор близько 70 наукових та науково-методичних праць, зокрема: 1 монографії; 1 підручника (з грифом МОН); 1 навчального посібника; 26 статей в іноземних виданнях та статті у фахових виданнях МОН України.

Сфера наукових інтересів: дихотомія права: право публічне та право приватне; юридичні особи (публічного права); цивільно-правове становище суб’єктів публічного права; режим майна державних організацій.

Стаж науково-педагогічної роботи – 15 років.

Пройшов стажування в Університеті Марії Кюрі-Складовської в м. Люблін (Польща) (2016 р.).

Нагороджений Почесною грамотою Хмельницької обласної ради (2009 р.), Почесною грамотою НУДПС України (2012 р.), Почесною грамотою ДФС України (2016 р.).

Лаговська Наталія Валеріївна, заступник завідувача кафедри з навчально-методичної роботи.

Має вищу педагогічну і юридичну освіту.

Працює над кандидатською дисертацію на тему: «Правове забезпечення соціальних податків» зі спеціальності «Адміністративне право, Фінансове право, Інформаційне право».

Автор понад 50 публікацій, з них 34 наукового та 16 навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів: цивільне право, право соціального забезпечення, сімейне право, спадкове право, адміністративне право.

Стаж педагогічної роботи – 24 роки, науково-педагогічної – 10 років.

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2008 р.), Грамотою Ірпінської міської Ради (2007 р.), Почесною грамотою національного університету державної податкової служби України (2010 р.), Грамотою Університету державної фіскальної служби України (2016 р.)

Никитченко Наталія Валеріївна

Науковий ступінь: доктор юридичних наук.

Вчене звання: доцент.

Має вищу економічну і юридичну освіту.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Іпотека як юридична конструкція залучення інвестицій в економіку» зі спеціальності «Господарське право; господарсько-процесуальне право».

У 2015 році захистила докторську дисертацію на тему: «Правове регулювання державного контролю у сфері господарської діяльності» зі спеціальності «Господарське право; господарсько-процесуальне право».

Сфера наукових інтересів: господарське право, цивільне право.

Стаж наукової роботи – 10 років; науково-педагогічної – 7 років.

Нагороджена Грамотою Університету ДФС України (2016 р.), Подякою Голови ГоловКРУ України (2004 р.).

Новицький Андрій Миколайович

Науковий ступінь: доктор юридичних наук.

Вчене звання: професор.

Модулі та дисципліни: інтелектуальна власність

Посада: професор кафедри

Сфера наукових інтересів: захист інформаційних прав громадян; інформаційне суспільство; податковий контроль; податкове адміністрування; обмеження права на інформацію.

Громадська діяльність: член редколегії наукових журналів «Малий та середній бізнес: економіка, право»,  «Соціологія права», «Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право)»

Новицька Наталія Борисівна

Освіта: вища педагогічна (Національний університет  ім. Т.Г.Шевченка) та вища з адміністративного менеджменту державної служби (Київський національний економічний університет).

Науковий ступінь: доктор юридичних наук.

Вчене звання: старший науковий співробітник; доцент.

Наукові інтереси: інформаційне право, інтелектуальна власність, право інтелектуальної власності, теорія права, філософія права, соціологія права.

Досвід роботи: вчитель у загальноосвітній школі, з 2003 року – наукова робота в Національному університеті ДПС України та НДІ інформації та права. В даний час – доцент кафедри цивільного права та процесу Університету ДФС України.

Громадська робота: участь у робочих групах ВР України, КМ України, Держкомтелерадіо України Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі щодо законодавчої та експертної роботи; член Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі (2007-2014р.), голова Наукової ради з юридичних питань НЕК України, Голова Київської обласної організації «Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників»».

Заступник головного редактора фахових наукових видань: «Малий та середній бізнес (право, держава, економіка)», «Соціологія права», «Екологічне право України».

Дідук Алла Григорівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Має вищу юридичну освіту. У 1999 році закінчила Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого (з відзнакою) за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію «юрист».

Кандидат юридичних наук за спеціальність 12.00.03 – цивільне право та цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право, доцент.

У 2008 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Правовий режим конфіденційної інформації: цивільно-правовий аспект»

Автор понад 150 наукових і науково-методичних праць, зокрема: 6 підручників із цивільного права (у співавторстві, з яких 2 підручники з грифом МОН України); 10 навчальних посібників (у співавторстві, з яких – 6 посібників із цивільного права, 2 посібників із права інтелектуальної власності, 2 посібників із спадкового права); 39 наукових статей у фахових виданнях МОН України; 46 наукових тез доповідей; 57 методичних розробок.

Сфера наукових інтересів: цивільне право, право інтелектуальної власності, спадкове право, цивільний процес, інформаційне право.

Стаж науково-педагогічної роботи – 18 років. З них у Харківському національному університеті внутрішніх справ – 11 років та 7 років на посаді доцента кафедри цивільного права та процесу в Університеті державної фіскальної служби України.

Дяченко Сергій Вікторович

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.

Вчене звання: доцент.

Має вищу технічну та юридичну освіту.

У 2012 році у спеціалізованій вченій раді К26.142.01  Міжрегіональної академії управління персоналом захистив дисертацію зі спеціальності 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук «Правове забезпечення припинення юридичної особи», кандидат юридичних наук.

Автор понад 25 наукових та науково-методичних праць, зокрема: 12 статей у фахових виданнях МОН України.

З 2016 року – адвокат на підставі Свідоцтва на право здійснення діяльності адвоката виданого Київською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури.

Сфера наукових інтересів: цивільне право, цивільне процесуальне право, господарське право, господарське процесуальне право, банкрутство, адміністративне право, сімейне право, медичне право, житлове право, земельне право, тощо.

Стаж педагогічної роботи – 11 років.

Стаж практичної юридичної роботи – 20 років.

Має 5 сертифікатів, 6 свідоцтв, 4 ліцензії та 2 дипломи

Князька Лілія Антонівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Модулі та дисципліни:  право соціального захисту

Посада: доцент кафедри

Сфера наукових інтересів: право соціального забезпечення

Костюченко Олена Євгенівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.

Вчене звання: доцент.

Має вищу юридичну та економічну освіту.

У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Правове регулювання праці лікарів в умовах ринкової економіки» зі спеціальності «Трудове право; право соціального забезпечення».

Автор понад 150 наукових та науково-методичних праць, зокрема: 4 монографій (з них 3 одноосібні); 1 підручника та 6 навчальних посібників у співавторстві (з грифом МОН України); 9 статей в іноземних виданнях; 47 статті у фахових виданнях МОН України.

Сфера наукових інтересів: трудове право.

Стаж практичної роботи – 6 років; науково-педагогічної – 11 років.

Менів Любов Дмитрівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Модулі та дисципліни: трудове право, житлове право

Посада: доцент кафедри

Сфера наукових інтересів: захист прав споживачів

Обривкіна Оксана Миколаївна

Науковий ступінь:  кандидат педагогічних наук.

Вчене звання: доцент.

Має вищу педагогічну і юридичну освіту.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підвищення педагогічної майстерності викладачів економічного профілю в системі методичної роботи університету» зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти».У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільно-правових дисциплін.Автор понад 50 публікацій, з них 30 наукового та 20 навчально-методичного характеру.

Сфера наукових інтересів: цивільне право, право соціального забезпечення, сімейне право, спадкове право.

Стаж педагогічної роботи – 22 роки, науково-педагогічної – 11 років.

Нагороджена знаком «Відмінник освіти України»(2008 р.), Почесною грамотою ДПА України (2009 р.).

Рябченко Юрій Юрійович

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.

Вчене звання: доцент.

Має вищу юридичну освіту.

У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Судовий захист прав споживачів» зі спеціальності «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

Автор понад 40 наукових та науково-методичних праць, зокрема: 2 монографії (у співавторстві); 2 підручника (у співавторстві) (з них 1 з грифом МОН України); 1 навчальний посібник (у співавторстві); 3 статті в іноземних виданнях; 14 статей у фахових виданнях МОН України.

Сфера наукових інтересів: цивільний процес; цивільне право.

Стаж педагогічної роботи – 8 років; наукової – 10 років; науково-педагогічної – 8 років.

Пройшов стажування в університеті Болгарії (2016 р.).

Самілик Людмила Олексіївна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.

Вчене звання: доцент.

Має вищу юридичну освіту.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Адміністративно-правові основи регулювання охорони здоров’я громадян в Україні» зі спеціальності «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Автор понад 30 наукових та науково-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: цивільний процес, сімейне право, медичне право.

Стаж науково-педагогічної роботи – 16 років.

Нагороджена Грамотою НУДПСУ (2014 р.), Почесною грамотою НУДПСУ (2015 р.), Грамотою УДФСУ (2016 р.).

Савелова Юлія Михайлівна

Старший викладач, правозахисник, адвокат

У 2010 році закінчила юридичний факультет Національного університету державної податкової служби України за кваліфікацією магістр права.

Професійні досягнення: ініціатор і член робочої групи із створення структурного підрозділу «Юридична клініка» у структурі Національного університету державної податкової служби України (2009 р.).

Заступник голови Координаційної ради молодих юристів Київської області (з 2009 р.).

Завідувач юридичної клініки (2011–2015 рр.). За цей період часу у структурному підрозділі практичну підготовку та навчання пройшли більше 500 студентів і курсантів; близько 8 000 осіб отримало первинну та вторинну (крім захисту) безоплатну правову допомогу; організовано та проведено більше 200 правопросвітніх занять (лекторії, тренінги) у школах, ліцеях, інтернатах, виправних колоніях; організовано більше 30 науково-практичних заходів (круглі столи, семінари, майстер-класи, судові дебати) для студентів та кураторів юридичних клінік. Студенти юридичної клініки неодноразово були переможцями різних студентських конкурсів, зокрема: у жовтні 2014 команда юридичної клініки Національного університету ДПС України посіла перше місце у «Київських обласних судових дебатах»; у 2015 році студентка юридичної клініки посіла ІІІ місце на ІІ Всеукраїнському конкурсі творчих робіт серед студентів юридичних клінік.

Сфера наукових інтересів: права людини, правові засади функціонування юридичних клінік в Україні, безоплатна правова допомога, сімейне право, медичне право.

Працює над дисертаційним дослідженням «Адміністративно-правові засади функціонування юридичних клінік».

Стаж практичної роботи за фахом – 9 років, науково-педагогічної – 7 років.

Нагороджена почесними грамотами Союзу юристів України (2010 р.), Головного управління юстиції у Київській області (2013), переможець щорічної акції «Молода людина року» у номінації «Молодий юрист року» Київської обласної державної адміністрації (2011 р.).

Мілевська Альона Олександрівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.

Має вищу юридичну освіту (магістр з права).

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних з підробленням нотаріальних документів» за спеціальністю 12.00.09  – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.

Автор 10 наукових статей, що надруковані у вітчизняних та іноземних фахових виданнях, а також численних методичних розробок.

Сфера наукових інтересів: нотаріат, римське приватне право, кримінальний процес, криміналістика.

Стаж науково-педагогічної роботи: 9 років.

Є переможцем загальноуніверситетського конкурсу «Кращий викл

Фетісова Світлана Володимирівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.

Вчене звання: старший науковий співробітник.

Має вищу юридичну освіту.

У 2011 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Адміністративна відповідальність за правопорушення в сфері господарської діяльності».

У 2012 році отримала вчене звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Автор понад 50 наукових та науково-методичних праць, зокрема: 4 монографій (з них 4 у співавторстві); 1 навчального посібника (з грифом МОН України); 5 статей в іноземних виданнях, які мають імпакт-фактор та 10 статей у фахових виданнях.

Сфера наукових інтересів: адміністративне право, податкове право, інтелектуальна власність, нотаріат України.

Член Європейської Арбітражної Палати. Арбітр міжнародного, комерційного, арбітражного суду.

Стаж наукової роботи  – 12 років; науково-педагогічної – 5 років.

У 2016 році пройшла стажування в м. Кошице (Словаччина) (Програма стажування в Академічному товаристві Міхала Балудянського з інноваційних методів та підходів у юридичній освіті).

Рогаль-Левицька Мирослава Леонідівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Модулі та дисципліни: трудове право

Посада: старший викладач

Сфера наукових інтересів: відповідальність за порушення законодавства з фінансових питань

Ткаченко Лариса Георгіївна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Модулі та дисципліни: цивільне право

Посада: старший викладач.

Сфера наукових інтересів: соціальний захист населення.