Чеховська Ірина Василівна, завідувач кафедри

Науковий ступінь: доктор юридичних наук.

Вчене звання: старший науковий співробітник.

Має вищу педагогічну і юридичну освіту.

У 2006 році захистила кандидатську дисертацію. У 2014 році захистила докторську дисертацію.

Автор понад 130 наукових та науково-методичних праць, зокрема: 8 монографій (з них 7 у співавторстві); 5 навчальних посібників (з них 2 з грифом МОН України); 20 статей в іноземних виданнях; 60 статей у фахових виданнях МОН України.

Сфера наукових інтересів: адміністративне право, податкове право, сімейне право, медичне право.

Стаж наукової та науково-педагогічної роботи понад 18 років.

Пройшла стажування в університеті Болгарії (2016 р.), підвищення і підвищення кваліфікації у структурі Міжнародної академії наук  та вищої освіти у Лондоні (2017 р.) та отримала диплом системи Europass.

Нагороджена Почесною грамотою ДПА України (2007 р.), Почесною грамотою МОН України (2008 р.), Почесною грамотою ДФС України (2015 р.), Почесною грамотою Київської обласної державної адміністрації (2017 р.)

Посилання на профіль викладача у Google Академії:   https://scholar.google.com.ua/citations?user=PP32FaQAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Реєстраційний номер ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7030-2456

Рябченко Юрій Юрійович, заступник завідувача кафедри з наукової роботи.

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.

Вчене звання: доцент. Має вищу юридичну освіту. У 2009 році захистив кандидатську дисертацію на тему: «Судовий захист прав споживачів» зі спеціальності «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право».

 Автор понад 40 наукових та науково-методичних праць, зокрема: 2 монографії (1 у співавторстві); 2 підручника (у співавторстві) (з них 1 з грифом МОН України); 1 навчальний посібник (у співавторстві); 5 статей в іноземних виданнях; 16 статей у фахових виданнях МОН України.

Сфера наукових інтересів: цивільний процес; цивільне право. Стаж педагогічної роботи – 8 років; наукової – 10 років; науково-педагогічної – 8 років. Пройшов стажування в університеті Болгарії (2016 р.).

Посилання на профіль викладача у Google Академії:  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=6bOqJ24AAAAJ

Реєстраційний номер ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1328-700X

Новицький Андрій Миколайович

Науковий ступінь: доктор юридичних наук.

Вчене звання: професор.

Модулі та дисципліни: інтелектуальна власність, інформаційне право, актуальні проблеми приватного права

Посада: професор кафедри

Сфера наукових інтересів: захист інформаційних прав громадян; інформаційне суспільство; податковий контроль; податкове адміністрування; обмеження права на інформацію.

Громадська діяльність: участь у робочих групах ВР України, ВАС України,  КМ України, Київської ОДА з питань законодавчої та експертної роботи. Приймав участь у робочих групах Міністерства фінансів України та ДПС України по розробці проекту Бюджетного кодексу України та проекту Податкового кодексу України. Голова правління громадської організації «Інститут захисту інформаційних прав громадян»; член редколегії наукових журналів «Малий та середній бізнес: економіка, право»,  «Соціологія права», «Науковий вісник Національного університету державної податкової служби України (економіка, право)»

Нагороджений Почесною грамотою МОН України; Почесною грамотою Голови КМДА, Почесною грамотою Київської ОДА; Почесною грамотою Голови НЕК, нагрудним знаком «Почесний працівник ДПС України»; нагрудним знаком «За честь і службу; нагрудним знаком «Гідність та честь»; нагрудним знаком «15 років податкової міліції»; нагрудним знаком «За мужність та професіоналізм»;  нагрудним знаком «За внесок у розвиток Університету») та іншими відзнаками.

Автор (співавтор) понад 160 наукових публікацій, серед яких: 11 монографій; 17 навчальних посібників та наукових видань; 3 публікації до словників; 2 підручники; Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України; Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України; статті у фахових та наукових виданнях.

Підготував доктора юридичних наук та п’ять кандидатів юридичних наук, є науковим консультантом докторантів та науковим керівником аспірантів.

Посилання на профіль викладача у Google Академії:  https://scholar.google.com.ua/citations?user=-2K0M_UAAAAJ&hl=ru

Реєстраційний номер ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6860-9654   

Новицька Наталія Борисівна

Освіта: вища педагогічна (Національний університет  ім. Т.Г.Шевченка) та вища з адміністративного менеджменту державної служби (Київський національний економічний університет).

Науковий ступінь: доктор юридичних наук.

Вчене звання: старший науковий співробітник; доцент.

Наукові інтереси: інформаційне право, інтелектуальна власність, право інтелектуальної власності, теорія права, філософія права, соціологія права.

Стаж науково-педагогічної роботи: 14 р.

Громадська робота: участь у робочих групах ВР України, КМ України, Держкомтелерадіо України Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі щодо законодавчої та експертної роботи; член Національної експертної комісії з питань захисту суспільної моралі (2007-2014р.), голова Наукової ради з юридичних питань НЕК України, Голова Київської обласної організації «Всеукраїнської громадської організації «Асоціація українських правників»».

Заступник головного редактора фахових наукових видань: «Малий та середній бізнес (право, держава, економіка)», «Соціологія права», «Екологічне право України».

Посилання на профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=c2vTKioAAAAJ&hl=ru&oi=ao

Реєстраційний номер ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4753-7625

Костюченко Олена Євгенівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.

Вчене звання: доцент.

Посада: професор кафедри

Має вищу юридичну та економічну освіту. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Правове регулювання праці лікарів в умовах ринкової економіки» зі спеціальності «Трудове право; право соціального забезпечення».

Автор понад 150 наукових та науково-методичних праць, зокрема: 4 монографій (з них 3 одноосібні); 1 підручника та 6 навчальних посібників у співавторстві (з грифом МОН України); 9 статей в іноземних виданнях; 47 статті у фахових виданнях МОН України.

Сфера наукових інтересів: трудове право. Стаж практичної роботи – 6 років; науково-педагогічної – 11 років.

Посилання на профіль викладача у Google Академії:  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=s6QLvGMAAAAJ

Реєстраційний номер ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9795-8201

Обривкіна Оксана Миколаївна

Науковий ступінь:  кандидат педагогічних наук.

Вчене звання: доцент.

Має вищу педагогічну і юридичну освіту.

У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Підвищення педагогічної майстерності викладачів економічного профілю в системі методичної роботи університету» зі спеціальності «Теорія і методика професійної освіти». У 2014 році присвоєно вчене звання доцента кафедри цивільно-правових дисциплін. Автор понад 50 публікацій, з них 30 наукового та 20 навчально-методичного характеру.

Сфера наукових інтересів: цивільне право, право соціального забезпечення, сімейне право, спадкове право.

Стаж педагогічної роботи – 22 роки, науково-педагогічної – 11 років.

Нагороджена знаком «Відмінник освіти України» (2008 р.), Почесною грамотою ДПА України (2009 р.).

Посилання на профіль викладача у Google Академії:  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=MB_pm8EAAAAJ

Реєстраційний номер ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8768-7778

Князька Лілія Антонівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Модулі та дисципліни:  право соціального захисту

Посада: доцент кафедри

Сфера наукових інтересів: право соціального забезпечення

Посилання на профіль викладача у Google Академії:  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=rNXPh4QAAAAJ

 

Менів Любов Дмитрівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент. Має вищу юридичну освіту. У 2012 році захистила кандидатську дисертацію на тему “Адміністративна відповідальність за порушення законодавства про захист прав споживачів”. Автор понад 30 наукових та науково-методичних праць.

Пройшла стажування в університеті Болгарії (2016 р.).  

Стаж науково-педагогічної роботи: 19 років.

Сфера наукових інтересів: цивільне право, трудове право, житлове право, адміністративне право.

Посада: доцент кафедри

Посилання на профіль викладача у Google Академії:  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=mZTLVCUAAAAJ

Дяченко Сергій Вікторович

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.

Вчене звання: доцент кафедри цивільного права та процесу.

Освіта:  

  • вища технічна (Київський політехнічний інститут)
  • вища юридична (Національний педагогічний університет ім. М.П. Драгоманова)

Отримані спеціальності:

  • інженер-металург, спеціалізація: ливарне виробництво чорних та кольорових металів, спецелектрометалугрія- стаж роботи за спеціальністю 5років;
  • юрист – стаж роботи за спеціальністю 25років;
  • викладач правознавства – стаж роботи за спеціальністю 13років.

Діючий арбітражний керуючий  (Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) – стаж роботи 18 років.

Діючий адвокат  (Свідоцтво на право здійснення діяльності адвоката  виданого Київською обласною кваліфікаційно-дисциплінарною комісією адвокатури) – стаж роботи 3 роки.

Захистив дисертацію на тему «Правове забезпечення припинення юридичної особи», зі спеціальності 12.00.04 – господарське право, господарсько-процесуальне право.

Автор понад 25 наукових та науково-методичних праць, зокрема: 15 статей у фахових виданнях МОН України.

Сфера наукових інтересів: цивільне право, цивільне процесуальне право, господарське право, господарське процесуальне право, банкрутство, адміністративне право, сімейне право, медичне право, житлове право, земельне право, тощо.

Посилання на профіль викладача у Google Академії:   https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=A06HGRQAAAAJ

Реєстраційний номер ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0104-2769

Самілик Людмила Олексіївна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.

Має вищу юридичну освіту.

У 2014 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Адміністративно-правові основи регулювання охорони здоров’я громадян в Україні» зі спеціальності «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Автор понад 40 наукових та науково-методичних праць.

Сфера наукових інтересів: цивільний процес, сімейне право, медичне право.

Стаж науково-педагогічної роботи – 18 років.

Нагороджена Грамотою НУДПСУ (2014 р.), Почесною грамотою НУДПСУ (2015 р.), Грамотою УДФСУ (2016 р.), Грамотою Ірпінської міської ради (2017 р.)

Посилання на профіль викладача у Google Академії:  https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=9VsjorcAAAAJ

Реєстраційний номер ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8912-9147

Мілевська Альона Олександрівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.

Має вищу юридичну освіту (магістр з права).

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію.

Автор 14 наукових статей, що надруковані у вітчизняних та іноземних фахових виданнях, а також численних методичних розробок.

Сфера наукових інтересів: нотаріат, римське приватне право, кримінальний процес, криміналістика, медичне право, договірне право.

Стаж науково-педагогічної роботи: 10 років.

Є переможцем загальноуніверситетського конкурсу «Кращий викладач» в номінації «Кращий старший викладач ННІ права». Нагороджена  Грамотою НУДПСУ (2015 р.), Грамотою УДФСУ (2016 р.), Грамотою Ірпінської міської ради (2018 р.).

Посилання на профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?user=07i3S_wAAAAJ&hl=uk

Реєстраційний номер ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1876-1636

Білоус Тетяна Йосипівна

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук.

Має вищу юридичну освіту (магістр з права).

У 2016 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Адміністративно-правове регулювання державної нотаріальної діяльності» зі спеціальності «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право».

Автор 12  наукових праць, що надруковані у вітчизняних та міжнародних виданнях.

Сфера наукових інтересів: цивільне право, цивільне процесуальне право, нотаріат, трудове право.

Стаж науково-педагогічної роботи: 4 роки.

Посилання на профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=4RNFKwMAAAAJ

Реєстраційний номер ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1255-5129

Лаговська Наталія Валеріївна, старший викладач.

Має вищу педагогічну і юридичну освіту.

Працює над кандидатською дисертацію на тему: «Правове регулювання надання адміністративних послуг у соціальній сфері» зі спеціальності «Адміністративне право, Фінансове право, Інформаційне право».

Автор понад 50 публікацій, з них 37 наукового та 18 навчально-методичного характеру. Сфера наукових інтересів: цивільне право, право соціального забезпечення, сімейне право, спадкове право, адміністративне право.

Стаж педагогічної роботи – 25 років, науково-педагогічної – 11 років.

Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2008 р.), Грамотою Ірпінської міської Ради (2007 р.), Почесною грамотою національного університету державної податкової служби України (2010 р.), Грамотою Університету державної фіскальної служби України (2016 р.)

Посилання на профіль викладача у Google Академії: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=iHSkp0kAAAAJ

Реєстраційний номер ORCID: https://orcid.org/0000-0002-1732-2351