Магістр

Вибіркові дисципліни 2019

Анотація_Проблеми протидії злочинності у фінансовій сфері

Анотація_Публічно-правова протидія корупції

Анотація_Страхування

Анотація_Практика наукового та ділового спілкування іноземною мовою

Анотація_Публічно-правові аспекти функціонування ринку фінансових послуг

Анотація_Міжнародно-правові механізми захисту прав людини

Анотація_Правове регулювання оцінки майна

Анотація_Цивільна компаративна юриспруденція

Анотація_Медіаграмотність

Анотація_Міжнародні судово-експертні мережі

Анотація_Міжнародне економічне право

Анотація Правове регулювання податкового права зарубіжних країн

Анотація Цивільно-правовий захист прав споживачів

Анотація_Актуальні питання митного законодавства

Анотація_Кримінально-правова та кримінологічна характеристика кіберзлочинності в Україні

Анотація_Актуальні питання судової експертизи

Анотація_Актуальні проблеми охорони і захисту соціально-трудових прав

Анотація Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Анотація_Європейський захист прав людини

Анотація Організація правової та претензійно-позовної роботи

Анотація Актуальні проблеми права ІВ

Анотація Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Анотація Міжнародне податкове право

Анотація Антимонопольне право Європейського Союзу


Вибіркові дисципліни 2020

Анотація Теорія судових доказів

Анотація Актуальні питання судової експертизи

Анотація Цивільно-правовий захист прав споживачів

Анотація Актуальні проблеми охорони і захисту соціально-трудових прав

Анотація Спадкове право

Анотація Публічно-правові аспекти функціонування ринку фінансових послуг

Анотація Проблеми судоустрою та електронного судочинства в Україні

Анотація Правове регулювання оподаткування малого та середнього бізнесу

Анотація Правові проблеми бюджетного процесу

Анотація Правове регулювання неплатоспроможності та банкрутства

Анотація Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності

Анотація Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності

Анотація Податкове право зарубіжних країн

Анотація Організація правової та претензійно-позовної роботи

Анотація Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження

Анотація Міжнародне митне право

Анотація Кримінально-правова та кримінологічна характеристика кіберзлочинності в Україні

Анотація Актуальні проблеми права ІВ

Анотація Кримінально-правова охорона права людини у практиці Європейського суду з прав людини

Анотація Корпоративне право ЄС

Анотація Кваліфікація злочинів та запобігання злочинності у сфері оподаткування та митного контролю

Анотація Антимонопольне право Європейського Союзу


Перелік вибіркових дисциплін

Дисципліни кафедри фінансового права за вибором студентів

Правове регулювання оподаткування малого та середнього бізнесу

Філософія права

Правове регулювання податкового права зарубіжних країн

Практика врегулювання податкових конфліктів

Актуальні питання фінансового права

Актуальні питання митного законодавства

Основні фінансово-правові інститути зарубіжних країн

Правове регулювання фінансової безпеки

Методологія правових досліджень та методика викладання права

Публічно-правові аспекти функціонування ринку фінансових послуг

Переддипломна практика


Каталог вибіркових дисциплін 2021-2022 н.р.

КАТАЛОГ ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН 2021-2022Н.Р.

ПОРЯДОК ВІЛЬНОГО ВИБОРУ ДИСЦИПЛІН_2021

С_Актуальні проблеми охорони і захисту соціально-трудових прав

С_Кримінально-правова та кримінологічна характеристика кіберзлочинності в Україні

С_Правове регулювання оподаткування малого та середнього бізнесу

С_Проблеми_судоустрою_та_ел.судоч._2021

С_Правове регулювання неплатоспроможності та банкрутства_2021

C_Теорія судових доказів_2021

C_Публічно-правові аспекти функціонування ринку фінансових послуг_2021

C_Правове регулювання неплатоспроможності та банкрутства_2021

C_Правове регулювання інвестиційної та інноваційної діяльності_2021

C_Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності_2021

C_Податкове право зарубіжних країн_2021

C_Актуальні питання фінансового права_2021

C_Актуальні питання судової експертизи_2021

C_ Кваліфікація злочинів та запобігання злочинності у сфері оподаткування та митного контролю_2021

РП_Цивільно-правовий_захист_прав_споживачів_2021

РП Актуальні питання судової експерти 2021

РП Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження_2021

РП_Актуальні_проблеми_права_інтелектуальної_власності _2021

РП_Крим-прав. охорона прав люд. у практиці ЄСПЛ 2021

РП_Проблеми судоустрою та електронного судичнства в Україні_2021

РП_Спадкове_право_2021

РП_Теоія судових доказів 2021

_РП_Цивільно-правовий_захист_прав_споживачів_2021

_РП_Спадкове_право_2021

_C_Публічно-правові аспекти функціонування ринку фінансових послуг_2021

_РП_Крим-прав. охорона прав люд. у практиці ЄСПЛ 2021

_РП Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження_2021

_РП_Актуальні_проблеми_права_інтелектуальної_власності _2021

РП_Корпоративне право ЄС 2021

РП_Міжнародне митне право 2021

РП_Антимонопольне право Європейського Союзу 2021

Рецензія-відгук_Усенко Р.А. 2021

Список стейкхолдерів

Договір про співпрацю з Козівським районним судом у Тернопільській області

Рецензія-Відгук ТОВ Векторс

Рецензія-відгук на освітню програму Я. Палій

Рецензія-відгук на освітню програму А. Кравзюк

Відгук-рецензія на освітню програму М. М. Аліпов

Договір про співпрацю з ТОВ КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ

Договір про співпрацю з Головним територіальним управлінням юстиції у Київській області

Договір про практику Адвокатське об’єднання

Договір про співпрацю з ТОВ ТС ЕКСПЕРТИЗА

Рецензія-відгук на освітню програму Ю.В.Оніщик

Рецензія-відгук на освітню програму І. Войтенко

Відгук-рецензія на освітню програму М. М. Аліпов

Рцензія відгук Дорофєєва Л_М_2021

Рецензія відгук Дяковський О_С_2021

Відгук випуск Городок 2021

Відгук випускник Маричева 2021

Рецензія відгук Величко А_ 2021

Рецензія Кравзюк А_2021

Рецензія-відгук_Януш Орловскі


2021 Договір про співпрацю Державна аудиторська служба України (практика 081,122)

2021 договір про співпрацю ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

2021 договір про співпрацю Державна податкова служба УКРАЇНИ (меморандум, співпраця)

2021 договір про співпрацю ІРПІНСЬКА МІСЬКА РАДА(меморандум)

2021 договір про співпрацю КП МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

2021 Договір про співпрацю МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ (практика)

2021 договір про співпрацю Рахункова палата України

2021 Рецензія_Відгук Корінна

_Рецензія_відгук_Стародуб 2021


Кафедрою фінансового права здійснюється активна науково-дослідна робота з метою інтеграції наукової, освітньої і виробничої діяльності в системі вищої освіти.

Основними напрямами наукової роботи кафедри є:

– проведення наукових досліджень в сфері фінансових правовідносин;

– впровадження результатів наукових досліджень, зокрема підготовка та публікація наукових доповідей, монографій, підручників, навчальних посібників, в тому числі в іноземних виданнях;

– організації та проведення на базі кафедри наукових заходів (всеукраїнського та міжнародного рівня).

З січня 2017 року кафедрою розпочато кафедральне наукове дослідження за темою «Правове забезпечення фінансової безпеки України» (№ 0117U004165).

Наукова значимість результатів дослідження полягає у розробці пропозицій до чинного законодавства, наукові публікації, доповіді на наукових конференціях, підготовка та захист дисертацій досліджень, пропозиції про внесення змін та доповнень до законодавчих актів.

Практична значимість. Розробка і впровадження в практику основних положень, висновків, пропозицій і рекомендацій за результатами НДР, що  сприятимуть підвищенню результативності діяльності державних органів у сфері фінансової діяльності держави.

Збірник статтей здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня навчально-наукового інституту права (2020 р.)

 1. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Фінансова політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки» (25 березня 2020 р.)
 2. Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція «Актуальні питання фінансового права» (16 березня 2020 р.).
 3. V Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова безпека України: сучасний стан правового регулювання та перспективи розвитку» присвячена наукові школі заслуженого юриста України, д.ю.н., професора В.Т.Білоуса» (29 листопада 2019 р.).
 4. Міжвузівська науково-практична студентська інтернет-конференція «Актуальні питання фінансового права» (27 лютого 2019 р.).
 5. ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція«Фінансова безпека України на сучасному етапі» (28 листопада 2018 р.). 
 6. ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова безпека України на сучасному етапі» (28 листопада 2017 р.).
 7. Студентський науково-практичний круглий стіл «Розвиток митного законодавства України в умовах міжнародних інтеграційних процесів» (14 березня 2017 р.).

 8. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова безпека України на сучасному етапі» (28 листопада 2016 р.)

 9. Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Фінансова безпека України на сучасному етапі» (25 березня 2016 р.).

Навчальний посібник із питань правового регулювання оподаткування малого та середнього бізнесі дасть знання про колізійні аспекти податкового законодавства, специфіки спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також надасть можливість використовувати здобуті знання з розумінням відповідальності за наслідки власних дій.

Сучасний світ неможливо уявити без ведення бізнесу, отримання відповідного доходу від цієї діяльності та оподаткування. Вони забезпечують функціонування усіх сфер людського суспільства. Податкові надходження від даної категорії платників мають значну частку у формуванні дохідної частини як Державного, так і відповідних місцевих бюджетів. 

Правова обізнаність та грамотність у сфері оподаткування суб’єктів малого та середнього бізнесу допоможе зрозуміти ключові фінансові, податкові поняття і використовувати їх для прийняття рішень щодо використання різних систем оподаткування, для вибору переваг та недоліків ведення різних видів бізнесу та раціонального бізнес-планування кінцевих цілей.

Монографія присвячена розгляду актуальних питань оподаткування малого та середнього бізнесу в Україні. Обгрунтовано нові теоретичні положення щодо уточнення та доопрацювання підстав переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, способів захисту платниками єдиного податку своїх законних прав та інтересів, розроблені пропозиції щодо вдосконалення засад правового регулювання відносин у цій сфері. Проаналізовано загальнотеоретичні підходи діючої податкової системи, механізм переходу на спрощену систему оподаткування, в контексті застосування досвіду зарубіжних країн, а також досліджено специфіку повноважень контролюючих органів, що забезпечують розвиток малого та середнього бізнесу в Україні. Сформульовано науково-теоретичні висновки щодо вдосконалення норм чинного законодавства України.

Дане видання буде корисним суб’єктам господарювання, працівникам державних органів, а також розраховане на широке коло фахівців-юристів та науковців, викладачів, які цікавляться відповідним напрямом.

Атаманчук Наталією Іванівною видано монографію «Правові основи непрямих податків в Україні». Монографія присвячена проблемним та дискусійним питанням правового регулювання непрямих податків в Україні, значну увагу приділено порівняльному аналізу особливостей  непрямих податків в Україні та інших країн.

Касьяненко Любов Михайлівною опубліковано монографію «»а у монографії розглянуто фінансово-правовий процес як різновид юридичного процесу. Автором досліджено його поняття, особливості, місце у системі права, виділено принципи, стадії. Дано загальну характеристику видів фінансово-правового процесу. Сформульовано підстави класифікації фінансово-процесуальних норм і фінансово-процесуальних правовідносин, з’ясовано їх особливості. Значну увагу приділено порівняльному аналізу особливостей правозастосування фінансово-процесуальних норм в Україні та інших країнах, сформульовано пропозиції для усунення прогалин у законодавстві.

Монографія Мацелик Тетяни Олександрівна «Санкції у правовому режимі ліцензування господарської діяльності» висвітлює сутність і зміст санкцій в правовому режимі ліцензування господарської діяльності. Окрему увагу приділено ефективній системі санкцій, запропоновано шляхи вдосконалення законодавства України щодо санкцій правового режиму ліцензування з урахуванням досвіду, як на рівні окремих закордонних країн та міжнародних об’єднань, так і з врахуванням рекомендацій міжнародних організацій. 

Новицькою Наталією Борисівною опубліковано монографію «Захист суспільної моралі в умовах інформаційної трансформації суспільства». Формується система знань стосовно суспільної моралі як складової інституції системи науки інформаційного права України.

У 2021 році на кафедрі фінансового права було завершено виконання кафедральної науково-дослідної теми і видано колективну монографію «Правове забезпечення фінансової безпеки України». У монографії розкриваються сучасний стан та тенденції реформування правового забезпечення фінансової безпеки України. Значна увага присвячена розкриттю проблем вітчизняного правового регулювання фінансової безпеки держави, її структурних елементів у сучасних умовах їх реформування. Проаналізовані наукові дослідження щодо нормативного закріплення категорій та понять. На основі аналізу зарубіжного та вітчизняного законодавства у сфері регулювання фінансової безпеки держави запропоновані концептуальні напрями щодо підвищення рівня її правового регулювання з метою покращення життя українського суспільства.

Буде корисною для законодавців, науковців, практиків, аспірантів, студентів, а також тих, хто цікавиться вирішенням проблем забезпечення фінансової безпеки України.

Кафедра фінансового права одним із пріоритетних напрямів діяльності визначає наукову роботу Наукового товариства студентів, в рамках діяльності якого проведено знану кількість наукових заходів

Звіт роботи НТСК Фінансовий юрист

План роботи НТСК Фінансовий юрист

Список членів НТСК з керівниками

Міжнародні публікації кафедри фінансового права

Міжнарожне стажування кафедри фінасового права

03.02.2021 члени професорсько-викладацького складу кафедри фінансового права ННІ права УДФСУ, студенти НТСК кафедри фінансового права “Фінансовий юрист” та члени НЛ «Юридична клініка» прийняли участь в онлайн дебатах на тему: «Концепція розвитку юридичної освіти: «За» та «Проти», які були організовані Асоціацією правників України.

Позицію «За» представляв доктор юридичних наук, професор Андрій Бойко.

В позиції «Проти» парирував йому кандидат юридичних наук, заслужений юрист України Володимир Сущенко.

Модератором дебатів був кандидат юридичних наук, координатор Комісії АПУ з удосконалення юридичної освіти Максим Шевердін.

 Дебатери висловили свої позиції по таких темах як: 

– впровадження наскрізної магістерської програми підготовки правників;

– відмова від заочної форми підготовки правників;

– підготовка правників у закладах освіти зі специфічними умовами навчання;

– формат єдиного державного кваліфікаційного іспиту;

– гармонізацію переліку галузей знань і спеціальностей в частині співвідношення галузей знань «Право» і «Міжнародні відносини» та спеціальностей «Право» і «Міжнародне право» та ще багато цікавої та корисної інформації щодо навчання майбутніх юристів.

Дякуємо організаторам за цікавий захід, з якого ми дізнались багато корисної інформації.

29.01.2021 

НТСК кафедри фінансового права УДФСУ “Фінансовий юрист”

провели загальні збори, де ми обговорили питання стосовно наукового товариство. Організований захід був куратором НТСК Сластьоненко О.О., к.ю.н., доцентом, доцентом кафедри фінансового права.

Участь в заході прийняли студенти 2-4 курсу ННІ права

Також ми зутрілись, щоб розповісти:

 • про заходи, де можна взяти участь;
 • підбили підсумки попереднього семестру;
 • і виявили напрямки подальшої роботи!

І ми сподівємось на плідну роботу у цьому семестрі разом з нашими членами НТСК фінансового права та свій внесок в юридичну науку!

27.01.2021 року члени професорсько-викладацького складу кафедри фінансового права, студенти НТСК кафедри фінансового права та представники НЛ «Юридична клініка» долучились до міжнародного обговорення «Робота адвокатів в Криму і Росії. Хто захистить захисників?». 

Організаторами заходу були Центр громадянських свобод (Україна), Московська Гельсінська група (Росія), Lawyers for Lawyers (Нідерланди), American Bar Association’s Rule of Law Initiative (США), Асоціація правників України. І ми вдячні їм за те, що ми мали змогу приєднатись до такої важливої теми обговорення.

Тут були підняті питання щодо 

захисту прав адвокатів

куди їм потрібно звертатись, якщо їх права як захисників порушуються 

та які заходи застосовуються для відслідковування порушень під час здійснення правосуддя в анексованому Криму, а також багато інших питань щодо захисту прав адвокатів.

#кафедра_фінансового_права_ННІ_права

#нл_юридична_клініка_удфсу

#юк_консультує

#юридична_клініка

#правоосвіта

#АПУ

Кафедра фінансового права Навчально-наукового інституту права до Міжнародного дня митника провела 26.01.2021 року зустріч з практичним працівником митниці – Дорофеєвою Лілією Максимівною – начальником з напряму реалізації правових питань Закарпатської митниці Державної митної служби України. Лілія Максимівна також є професором кафедри адміністративного, фінансового та інформаційного права Ужгородського національного університету, доктором юридичних наук. Тема зустрічі була: «Інституційно-функціональний механізм системи митних органів». Захід проходив в онлайн-режимі на платформі Moodle. З привітальним словом виступила завідувач кафедри – Новицька Наталія Борисівна, д.ю.н., модератором заходу була доцент кафедри фінансового права – Сластьоненко Оксана Олександрівна, к.ю.н., відповідальна за роботу наукового товариства кафедри.

До нашого заходу приєднались студенти 4 курсу Навчально-наукового інституту права, викладачі кафедри фінансового права, члени  НТСК кафедри фінансового права «Фінансовий юрист» та члени навчально-практичної лабораторії «Юридична клініка» ННІ права Університету ДФС України. Також долучилися і представники факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції УДФС України, які навчаються за ОП «Митна безпека» і учасники гуртка «Промінь» кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки.

Учасники зустрічі мали змогу дізнатись: про систему митних органів України; про діяльність митниці та митного поста; а також змогли отримати відповіді на інші питання, які стосуються митної справи. Особливу увагу Лілія Максимівна приділила питанням проходження практики та працевлаштування здобувачів вищої освіти Університету ДФС України, адже Університет є профільним вищим навчальним закладом, який здійснює підготовку кадрів для органів виконавчої влади, діяльність яких координується та спрямовується Міністерством фінансів України. 

Дякуєм Дорофеєвій Лілії Максимівні за такий цікавий захід!

Дякуємо організаторам та всім, хто приєднався до зустрічі!

2021 РП Методологія нормотворчості та правозастосування

2021 РП Правнича іноземна мова

2021 РП Практика врегул под конфліктів

2021 РП_ Правове регулювання фінансової безпеки

2021 РП_Ак. проблеми кримінальної юстиції

2021 РП_Державно-правовий розвиток в умовах глобалізації

2021 РП_Актуальні проблеми приватного права

2021_РП Правові проблеми бюджетного процесу

2021_ РП Принципи та процедури судочинства –

2021_РП Міжнародно-правозахисна діяльність Ради Європи

2021 Прогр_виробничої_практики_Кафедри_фін_права_2021

Дисципліни кафедри фінансового права за вибором студентів

Правове регулювання оподаткування малого та середнього бізнесу

Філософія права

Правове регулювання податкового права зарубіжних країн

Практика врегулювання податкових конфліктів

Актуальні питання фінансового права

Актуальні питання митного законодавства

Основні фінансово-правові інститути зарубіжних країн

Правове регулювання фінансової безпеки

Методологія правових досліджень та методика викладання права

Публічно-правові аспекти функціонування ринку фінансових послуг

Переддипломна практика

Школа досвіду «Сучасна бібліотека: традиції та новації» у Податковому університеті

22 жовтня у Податковому університеті відбулася Школа досвіду «Сучасна бібліотека: традиції та новації». Захід організовано Науковою бібліотекою Податкового університету спільно з Державною науково-технічною бібліотекою України. Мета заходу – обмін досвідом та кращими практиками між представниками бібліотек, знайомство з сучасними технологіями бібліотечного обслуговування та налагодження комунікацій з користувачами в умовах сучасних реалій. Учасників Школи досвіду привітала […]

День відкритих дверей у Податковому університеті

У Податковому університеті провели перший у новому навчальному семестрі День відкритих дверей у форматі онлайн. Такий захід проводиться з метою ознайомлення майбутніх вступників з унікальністю університету, перевагами навчання, а також переліком інститутів та спеціальностей закладу вищої освіти. Участь у заході взяла в.о. ректора Валентина Унинець-Ходаківська, яка розповіла про особливості Університету, як єдиного відомчого закладу вищої […]

Відбулося засідання Науково-методичної ради Університету

21 жовтня 2021 року відбулося засідання Науково-методичної ради Університету. Відповідно до порядку денного розглянуті питання організації освітнього процесу та реалізації освітніх програм в Університеті, а саме: про результати  вступних випробувань випускників бакалаврату при вступі в магістратуру за технологією ЗНО доповіли заступники директорів ННІ/Факультету, результати анкетування “Освітнє середовище Університету державної фіскальної служби України”  представила Начальник Навчально-методичного […]
Всі новини та анонси

Увага! Стажування молоді!

    З 22 жовтня 2021 року Державна служба якості освіти у м.Києві (далі – управління Служби)  проводить стажування молоді, яка не перебуває на посадах державної служби, щоб ознайомити зі специфікою державної служби та сформувати вмотивований кадровий резерв; ознайомити з діяльністю управління Служби активних та ініціативних молодих людей, які цікавляться державною службою. Ми пропонуємо стажування […]

У Податковому університеті відбудеться II Міжнародний податковий конгрес

Податковий університет запрошує представників законодавчої та виконавчої влади, судових органів, бізнесу, громадських організацій, експертів галузі, науковців та молодих вчених взяти участь у ІІ Міжнародному податковому конгресі, який відбудеться 26 листопада 2021 року. Мета Конгресу: відкрита комунікація між фахівцями у сфері публічних фінансів, оподаткування та новим поколінням інтелектуальної та ділової еліти країни, зміцнення економічного патріотизму, формування […]

Увага! Конкурс на логотип Державного інституту сімейної та молодіжної політики

  Державний інститут сімейної та молодіжної політики запрошує студентів Податкового університету та зацікавлену молодь взяти участь у розробці логотипу (емблему)  Інституту. Конкурс проводиться у два етапи: І етап – до 30 листопада 2021 року; ІІ етап – до 30 грудня 2021 року. Для участі у І етапі Конкурсу необхідно надіслати заявку за формою https://cutt.ly/lRhg3vy до 30 листопада […]

Дбаючи про ваше здоров’я в Податковому університеті продовжується кампанія з вакцинації

    Запрошуємо усіх співробітників, студентів та членів їх родин на безкоштовну вакцинацію від Covid-19. Вакцинація відбуватиметься 20 жовтня у Медичному центрі Університету ДФС України (вул. Північна, 48) з 9:00 до 16:00 години. Доступні вакцини: – Pfizer; – CoronaVac. Попередній запис на вакцинацію здійснюється за телефоном +380963887939 90 (Марина Кітченко) Пам’ятайте, що на сьогодні вакцинація […]