Ліцензування та акредитація

Ліцензування – процедура визнання спроможності юридичної особи провадити освітню діяльність за певною спеціальністю на певному рівні вищої освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності.
Акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми та/або освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет:

  • відповідності стандарту вищої освіти;
  • спроможності виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у програмі результатів навчання;
  • досягнення заявлених у програмі результатів навчання.

Висновки експертної комісії МОН України щодо акредитації освітньо-професійної програми “Менеджмент митної справи” спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Висновки експертної комісії МОН України щодо акредитації освітньо-професійної програми “Проектний менеджмент” спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Висновки експертної комісії МОН України щодо проведення акредаційної експертизи освітньо-професійної програми “Правоохоронна діяльність” спеціальності 262 Правоохоронна діяльність за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Наразі в університеті проводяться заходи щодо процедури ліцензування у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою шляхом започаткування провадження освітньої діяльності за Професійною програмою підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування.

 Концепція освітньої діяльності з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, представників інститутів громадянського суспільства

 Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, представників інститутів громадянського суспільства

 Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 035 Філологія на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

 Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 014 Середня освіта (Історія) на другому (магістерському) рівні вищої освіти

 Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика) на другому (магістерському) рівні вищої освіти

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 017 Фізична культура і спорт галузі знань 01 Освіта/Педагогіка на другому (магістерському) рівні вищої освіти

Концепція освітньої діяльності за спеціальністю 293 «Міжнародне право» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» другого (магістерського) рівня вищої освіти

Навчання в Університеті державної фіскальної служби України здійснюється на підставі сертифікатів про акредитацію та ліцензії на освітню діяльність

Сертифікати про акредитацію Університету ДФС України

Галузі знань та спеціальності

051 Економіка
– ступінь бакалавра
– ступінь магістра
– ступінь доктора філософії
 
053 Психологія
– ступінь бакалавра
061 Журналістика
– ступінь бакалавра

071 Облік і оподаткування
– ступінь бакалавра
– ступінь магістра
– ступінь доктора філософії

072 Фінанси, банківська справа та страхування
– ступінь бакалавра
– ступінь магістра
– ступінь доктора філософії

073 Менеджмент
– ступінь бакалавра

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
– ступінь бакалавра
– ступінь магістра

081 Право
– ступінь бакалавра
– ступінь магістра
– ступінь доктора філософії
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
– ступінь бакалавра
– ступінь магістра

292 Міжнародні економічні відносини
– ступінь бакалавра
– ступінь магістра

293 Міжнародне право
– ступінь бакалавра