Ліцензування та акредитація

Ліцензування – процедура визнання спроможності юридичної особи провадити освітню діяльність за певною спеціальністю на певному рівні вищої освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності.

Акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми та/або освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет:

  • відповідності стандарту вищої освіти;
  • спроможності виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у програмі результатів навчання;
  • досягнення заявлених у програмі результатів навчання.

Навчання в Університеті державної фіскальної служби України здійснюється на підставі сертифікатів про акредитацію та ліцензії на освітню діяльність

Сертифікати про акредитацію Університету ДФС України

Галузі знань та спеціальності

051 Економіка
– ступінь бакалавра
– ступінь магістра
– ступінь доктора філософії
053 Психологія
– ступінь бакалавра

061 Журналістика
– ступінь бакалавра

071 Облік і оподаткування
– ступінь бакалавра
– ступінь магістра
– ступінь доктора філософії

072 Фінанси, банківська справа та страхування
– ступінь бакалавра
– ступінь магістра
– ступінь доктора філософії

073 Менеджмент
– ступінь бакалавра

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
– ступінь бакалавра
– ступінь магістра

081 Право
– ступінь бакалавра
– ступінь магістра
– ступінь доктора філософії

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
– ступінь бакалавра
– ступінь магістра

292 Міжнародні економічні відносини
– ступінь бакалавра
– ступінь магістра

293 Міжнародне право
– ступінь бакалавра