Ліцензування та акредитація

Ліцензування – процедура визнання спроможності юридичної особи провадити освітню діяльність за певною спеціальністю на певному рівні вищої освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності.
Акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми та/або освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет:

  • відповідності стандарту вищої освіти;
  • спроможності виконати вимоги стандарту та досягти заявлених у програмі результатів навчання;
  • досягнення заявлених у програмі результатів навчання.

Висновки експертної комісії МОН України щодо акредитації освітньо-професійної програми “Менеджмент митної справи” спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Висновки експертної комісії МОН України щодо акредитації освітньо-професійної програми “Проектний менеджмент” спеціальності 073 Менеджмент за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Висновки експертної комісії МОН України щодо проведення акредаційної експертизи освітньо-професійної програми “Правоохоронна діяльність” спеціальності 262 Правоохоронна діяльність за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Наразі в університеті проводяться заходи щодо процедури ліцензування у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою шляхом започаткування провадження освітньої діяльності за Професійною програмою підвищення кваліфікації державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування за спеціальністю 281 Публічне управління та адміністрування галузі знань 28 Публічне управління та адміністрування.

 Концепція освітньої діяльності з підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, представників інститутів громадянського суспільства

 Професійна програма підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, представників інститутів громадянського суспільства

Навчання в Університеті державної фіскальної служби України здійснюється на підставі сертифікатів про акредитацію та ліцензії на освітню діяльність

Сертифікати про акредитацію Університету ДФС України

Галузі знань та спеціальності

051 Економіка
– ступінь бакалавра
– ступінь магістра
– ступінь доктора філософії
 
053 Психологія
– ступінь бакалавра
061 Журналістика
– ступінь бакалавра

071 Облік і оподаткування
– ступінь бакалавра
– ступінь магістра
– ступінь доктора філософії

072 Фінанси, банківська справа та страхування
– ступінь бакалавра
– ступінь магістра
– ступінь доктора філософії

073 Менеджмент
– ступінь бакалавра

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
– ступінь бакалавра
– ступінь магістра

081 Право
– ступінь бакалавра
– ступінь магістра
– ступінь доктора філософії
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
– ступінь бакалавра
– ступінь магістра

292 Міжнародні економічні відносини
– ступінь бакалавра
– ступінь магістра

293 Міжнародне право
– ступінь бакалавра