Міжнародні гранти

КОНКУРС ГРАНТІВ НА НАДАННЯ ПІДТРИМКИ СИСТЕМІ БПД ЧЕРЕЗ РОЗВИТОК СПРОМОЖНОСТІ МЕРЕЖІ ПРАВОВИХ КЛУБІВ PRAVOKATOR НА ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙ В СФЕРІ ПРАВА Й ДОСТУПУ ДО ПРАВОСУДДЯ

Кінцевий термін: 6 листопада 2020 р.

Сума: від 565 000 грн до 707 000 грн.

Опис:  

Метою цієї діяльності є забезпечення кращого доступу для всіх людей  до правових послуг та правосуддя за допомогою  впровадження інноваційних рішень. Діяльність програми сприятиме досягненню Цілі сталого розвитку 16.3 – сприяти верховенству права на національному та міжнародному рівнях та забезпечити рівний доступ до правосуддя для всіх. Програма надаватиме підтримку Координаційному центру з надання правової допомоги та працівникам правових клубів PRAVOKATOR у зміцненні їх спроможності в управлінні інноваційним процесом та розгортанні  співпраці з приватним сектором та громадянським суспільством.

Посилання: https://newjustice.org.ua/uk/grants_and_tenders/konkurs-grantiv-na-nadannya-pidtrimki-sistemi-bpd-cherez-rozvitok-spromozhnosti-merezhi-pravovih-klubiv-pravokator-na-vprovadzhennya-innovatsij-v-sferi-prava-j-dostupu-do-pravosuddya/

 

 

СТИПЕНДІЯ VOLKSWAGEN STIFTUNG НА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ В НІМЕЧЧИНИ

Кінцевий термін: 15 жовтня /  1 квітня 2021 року

Сума: залежно від характеру проекту, до 2,2 мільйонів євро за два етапи фінансування

Призначення: Основна увага приділяється молодшим дослідникам (до 4 років післядокторського досвіду), які працюють на кордонах сусідніх областей чи дисциплін.

Опис:  

Ініціатива зосереджена на дослідниках ранньої кар’єри з усіх дисциплін. Мета Фонду – сприяти реалізації надзвичайних науково-дослідних проектів та зробити вагомий внесок у створення надійних кар’єрних шляхів для майбутнього покоління дослідників. З 2014 року щороку обирають десять-п’ятнадцять стипендіатів-фрейгеїстів.

Посилання: https://www.volkswagenstiftung.de/en/funding/our-funding-portfolio-at-a-glance/freigeist-fellowships?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=238026763&fbclid=IwAR2-TFPdDYcMuACqnbCw0CVtbRNEi7TGtb1Jt4rfG50KjMbm_pFHIcXSUb4

КОНКУРС ГРАНТІВ ВІД ПОСОЛЬСТВА СЛОВАЧЧИНИ В УКРАЇНІ

Кінцевий термін: 15 липня 2020-го.

Сума: Фінансування виділяється два роки поспіль, на кожний рік окремо. Рішення щодо продовження фінансування у наступному році приймається після розгляду звіту за попередній рік виконання проєкту.

Кошти, що виділяються двома країнами, призначаються для надання додаткової допомоги групам дослідників. Ця допомога виражається в забезпеченні мобільності вчених і стосується короткотермінових поїздок (до одного місяця).

Країна, що направляє, сплачує транспортні витрати своїх учених і медичне страхування на період їхнього перебування в країні партнера. Країна, що приймає, здійснює оплату витрат, пов’язаних із перебуванням (проживання та добові), відповідно до програми «Дніпро».

Фінансова підтримка включає також заробітну плату українських учасників науково-дослідного проєкту.

Призначення: Конкурс відкритий для будь-яких науково-дослідних груп закладів вищої освіти та наукових установ.

Опис:  

Почався конкурс спільних українсько-французьких науково-дослідних проєктів на 2021-2022 роки. Його оголосили Міністерство освіти і науки України, Міністерство Європи та закордонних справ Франції, Міністерство вищої освіти, досліджень та інновацій Франції.

Пріоритетні напрями: 

 1. дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;
 2. інформаційні та комунікаційні технології;
 3. енергетика та енергоефективність;
 4. раціональне природокористування;
 5. науки про життя, нові технології профілактики та лікування поширених захворювань;
 6. нові речовини та матеріали;
 7. фізика високих енергій;
 8. аграрний сектор;
 9. гуманітарні науки.

Критерії відбору:

 • наукова відповідність;
 • наукова якість та інноваційний характер проєкту;
 • здатність і компетентність тимчасових наукових колективів втілити проєкт у життя;
 • можливість проведення спільних досліджень і адекватність наукового методу та підходу;
 • досвід участі у міжнародних проєктах і майбутній розвиток міжнародного співробітництва;
 • якість інфраструктури установ, що беруть участь у проєкті;
 • участь у проєкті молодих науковців (віком до 35 років) та жінок-учених;
 • можливості практичного використання результатів проєкту.

Посилання: https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-ukrayinsko-francuzkih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-rr-dedlajn-podachi-zayavok-15-lipnya

КОНКУРС ГРАНТІВ ВІД ПОСОЛЬСТВА СЛОВАЧЧИНИ В УКРАЇНІ

Кінцевий термін: 15 жовтня 2020 року.

Сума: 10 000 EUR.

Призначення: Конкурс пропозицій відкритий для зареєстрованих юридичних осіб: НУО, некомерційні суб’єкти та органи місцевого самоврядування.

Опис: Словацьке агентство з розвитку міжнародної співпраці оголошує конкурс малих грантів.

Тривалість кожного проекту становить від 6 до максимум 12 місяців, починаючи з дати підписання Угоди між Словацьким агентством міжнародного співробітництва з розвитку та кінцевим бенефіціаром.

Подані проекти повинні бути пов’язані з галузями освіти, здоров’я, управління та громадянського суспільства, безпекою харчових продуктів та сільського господарства, інфраструктурою та сталим використанням природних ресурсів, підтримкою створення ринкового середовища.

Проектні пропозиції мають бути надіслані як в електронному вигляді (електронною поштою: emb.kiev@mzv.sk ), так і в паперовій формі, до Посольства Словацької Республіки в Києві.

Контактний пункт: Посольство Словацької Республіки в Києві

Адреса: Ярославов Вал № 34, 019 01, Київ, УКРАЇНА

Телефон: +38 044 272 03 10

Електронна пошта:  emb.kiev@mzv.sk

Посилання: https://www.mzv.sk/web/kyjev-en/slovak-aid

СТАРТУВАВ КОНКУРС УКРАЇНСЬКО-ЧЕСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЄКТІВ НА 2021-2022 РОКИ

Кінцевий термін: 25 травня 2020

Призначення: Конкурс відкритий для будь-яких науково-дослідних груп закладів вищої освіти і наукових установ України та науково-дослідних груп університетів Чеської Республіки.

Опис: Пріоритетні напрями:

 • Інформаційні технології, зокрема нові ринкові технології;
 • Електроенергетика;
 • Екологія та раціональне використання природних ресурсів;
 • Біотехнології, нові терапевтичні методи, профілактика захворювань;
 • Нові речовини та матеріали;
 • Сучасне машинобудування;
 • Суспільні науки, гуманітарні науки, мистецтво.

Подання заявки

Для участі в конкурсі потрібно подати:

 • супровідний лист на бланку установи-заявника у довільній формі, адресований до Міністерства освіти і науки України із зазначенням назви спільного проєкту, пріоритетного напряму, ПІБ наукового керівника та з переліком додатків (1 примірник);
 • заповнену форму заявки на участь у конкурсі українською та англійською мовами в одному файлі (2 паперових примірники з підписами та печатками обох сторін; скан-копія від чеського партнера допускається);
 • лист-підтвердження від чеського партнера (керівника проєкту) на бланку установи-партнера у довільній формі на ім’я керівника установи-заявника із зазначенням назви спільного проєкту та зобов’язання чеської сторони щодо фінансового забезпечення впровадження проєкту своїми науковцями (1 примірник; скан-копія допускається);
 • акт експертизи на відкриту публікацію матеріалів за темою проєкту в довільній формі (1 примірник);
 • CV українською та англійською мовами у довільній формі українського та чеського наукових керівників проєкту (по 1 примірнику);
 • заповнити Google-анкету , до якої обов’язково додається заповнена заявка у форматах *.doc та *.pdf. Google-анкету краще заповнювати після підготовки усіх зазначених документів.

Усі паперові матеріали мають бути зібрані в одну підписану папку.

Організатори розглядатимуть тільки ті заявки, що оформлені відповідно до зазначених вимог та були надіслані вчасно.

Документи приймаються за адресою: Міністерство освіти і науки України, бул. Тараса Шевченка, 16, к. 310, м. Київ, 01601. Їх можна подати двома способами:

 • надіслати поштою (дата визначається за штампом на конверті поштового відправлення);
 • подати особисто – залишити у скриньці для листувань, яка розташована у холі МОН за вказаною вище адресою.

Посилання: https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-ukrayinsko-cheskih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-roki-zayavki-prijmayut-do-25-travnya?fbclid=IwAR2Rt0lmV8gfHRNLPy5ID61qDrKr2x9t_uIRw3mEZDAbd-MXmGMB1idlijo

КОНКУРС «ЗЕЛЕНИХ» БІЗНЕС-ІДЕЙ CLIMATELAUNCHPAD

Кінцевий термін: 10 травня2020 р.

Сума: 10 000, 5 000 та 2 500 євро, а фіналісти — доступ до акселератора EIT Climate-KIC, з фокусом на комерціалізації cleantech-стартапів.

Призначення:в конкурсі можуть брати участь команди та компанії, які:

 • почали власний бізнес менше року тому;
 • залучили сумарно не більше 200 000 євро інвестицій;
 • ще не почали комерційну реалізацію своїх продуктів чирішень;
 • раніше не брали участь в конкурсі CLP та програмах  EIT Climate-KIC з цією самою бізнес-ідеєю

Опис: Greencubator оголошує про прийом заявок від українських команд на найбільший в світі конкурс «зелених» бізнес-ідей ClimateLaunchpad (CLP)!

Мета конкурсу ClimateLaunchpad — допомогти командам, які мають «зелену» бізнес-ідею, пройти шлях від  проекту на серветці до робочого cleantech-бізнесу, допомогти таким ідеям швидко перетворитися на динамічні успішні компанії, що створюють низьковуглецеве, дружнє до довкілля майбутнє.

Організатор — європейська Ініціатива кліматичних інновацій Climate-KIC, партнером і організатором національного етапу в Україні є ГО Greencubator.

Переваги участі в CLP:

 1. Буткемп (інтенсивне кількаденне навчання) та програма дають знання, необхідні для трансформації ідеї в робочий бізнес.
 2. Організатори конкурсу не отримують частку в бізнесі. Лише тренують, готують до конкурсу та допомагають сформувати бізнес-модель.
 3. Буткемп для команд проводять найдосвідченіші кліматичні ментори світу.
 4. Під час глобального фіналу стартапи знайомляться з інвесторами та партнерами, які розуміють потенціал кліматичного бізнесу і готові вкладатися в «зелену» економіку. 
 5. В спільноті CLP можна зустріти перших клієнтів чи покупців — а це навіть важливіше, ніж перемога в конкурсі.

Заявки від українських учасників приймаються до 10 травня 2020 року включно. Тренувальний буткемп відбудеться у Києві в середині червня, а національний фінал — наприкінці липня. На глобальний фінал у вересні вирушать двоє переможців з кожної країни.

Посилання: https://greencubator.info/apply-climatelaunchpad-2020/

СТАРТУВАВ КОНКУРС УКРАЇНСЬКО-АВСТРІЙСЬКИХ НАУКОВИХ ПРОЄКТІВ НА 2021-2022 РОКИ

Кінцевий термін: 27.04.2020

Сума: Для короткотривалого перебування в Австрії (до 14 діб) в межах затверджених проєктів австрійська сторона сплачує українським дослідникам 100 євро на добу (проживання та добові). Для довготривалого перебування (від 15 діб до 3 місяців максимум) – 1500 євро на місяць. Українська сторона оплачує українським дослідникам проїзд Україна-Австрія-Україна та медичне страхування.

Призначеннядля будь-яких науково-дослідних груп закладів вищої освіти, наукових установ та підприємств обох країн.

Опис: 

Фінансування виділяється на 2 роки – на кожен рік окремо. З виконавцями щороку укладають відповідні договори на виконання проєктів. Рішення про продовження фінансування наступного року приймається після розгляду звіту за попередній рік роботи.

Документи приймаються за адресою: Україна, 01601, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 16, Міністерство освіти і науки України. Їх можна подати двома способами:

 • надіслати поштою (дата визначається за штампом на конверті поштового відправлення);
 • передати особисто – залишити у скриньці для листувань, яка розташована у холі МОН за вказаною вище адресою.

Керівники та основні учасники проєктів можуть подавати кілька заявок. Однак керівники не зможуть отримати фінансування більш ніж за одним проєктом.

Контакти

З української сторони:

Міністерство освіти і науки України

Відділ міжнародного співробітництва у сфері науки та інновацій головного управління із реалізації політик у сфері науки та інновацій директорату науки та інновацій

Олена Савіна

Адреса: Київ, 01601, бул. Т.Шевченка, 16

Тел. (044) 287 82 35

Електронна пошта:

a_savina@mon.gov.ua

З австрійської сторони:

OeAD GmbH (Austrian Agency for International Cooperation in Education and Research)

ICM – Centre for International Cooperation & Mobility

Mrs. Monika Wiederseder-Staltner

Ebendorferstraße 7

A-1010 Vienna

Tel. +43 (0)1/53408-445

Email: wtz@oead.at

Посилання: https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-ukrayinsko-avstrijskih-naukovih-proyektiv-na-2021-2022-roki-zayavki-prijmayut-do-27-kvitnya

Конкурс грантів від посольства Словаччини в Україні у 2020 році.

Кінцевий термін: 31 березня 2020 р.

Сума: до10,000 євро.

Призначення: НУО, некомерційні суб’єкти та органи місцевого самоврядування.

Опис:  Пріоритети: проекти повинні бути пов’язані з галузями освіти, здоров’я, управління та громадянського суспільства, безпекою харчових продуктів та сільського господарства, інфраструктурою та сталим використанням природних ресурсів, підтримкою створення ринкового середовища. Пропозиції повинні відповідати Стратегії Словацької Республіки розвитку співробітництва на 2019-2020 роки. Проектні пропозиції, які не відповідають цільовому напряму цього конкурсу, не приймаються.

Тривалість кожного проекту становить від 6 до максимум 12 місяців, починаючи з дати підписання Угоди між Словацьким агентством міжнародного співробітництва з розвитку та кінцевим бенефіціаром.

Посилання: https://www.mzv.sk/web/kyjev-en/slovak-aid?fbclid=IwAR2Cr3WLOJWz4PCTOn8roMSKW9fhehPiID8xEzwPve4OZ8SRYFbks0MGrF4&utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign

ДОСЛІДНИЦЬКІ ГРАНТИ 2020 РОКУ "КОНСОРЦІУМ З ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ОСВІТИ ГОЛОДОМОРУ" (ТОРОНТО)

Кінцевий термін: 1 березня 2020 р.

Сума: до 7 000 доларів США.

Призначення: для дослідників, .

Опис: Консорціум з досліджень та освіти Голодомору (HREC) оголошує свій Конкурс на отримання наукових грантів до 2020 року. Гранти призначені для підтримки досліджень, які розширюють наші знання та розуміння Голодомору; публікація та переклад результатів досліджень; збереження матеріалів; організація та участь в академічних форумах. Приклади досліджень, які можуть бути підтримані, включають політику закордонних урядів під час колективізації та Голодомору; доля різних груп, які проживають в Україні (етнічні, соціальні тощо); громади діаспори та їх спорідненість в радянській Україні; та Голодомор на національному та субнаціональному рівнях (наприклад, області, райони, села). Субсидії для фізичних осіб не перевищуватимуть 7000,00 доларів США, при цьому більшість грантів за минулі роки становитиме від 1 000,00 до 3 000,00 доларів США.

Заявки потрібно подавати через портал нагород CIUS: https: / /cius-awards.artsrn.ualberta.ca / рахунок / вхід ? ReturnUrl =% 2FSubmission% 2FCreate% 3Ftype% 3DSubmission% 26eventItemDef% 3D83

КОНТАКТ

Марта Базюк

Проспект Спідіна 620

14169234732

hrec@ualberta.ca

Посилання: www.holodomor.ca.

ЧОРНОМОРСЬКИЙ ФОРУМ НЕУРЯДОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ФОНД МОБІЛЬНОСТІ ДЛЯ ЕКСПЕРТІВ ОГС В ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ

Кінцевий термін: не пізніше, ніж за 15 днів до дати проведення семінару / семінару / робочої зустрічі / навчального візиту.

Сума: безкоштовна участь у заходах.

Призначення: діячам громадянського суспільства.

Опис: Ми поновлюємо наш постійний конкурс заявок на участь у Фонді мобільності для експертів ОГС у Чорноморському регіоні!

Через Фонд мобільності ми прагнемо заохочувати обмін найкращими практиками, засвоєними уроками, успішними інструментами та проектами, що сприяють розвитку організацій громадянського суспільства для регіональної співпраці.

Фонд мобільності відкритий для подачі заявок з 1 січня 2020 року до 15 грудня 2020 року.

Подія, на яку Фонд мобільності підтримується, має відбуватися також і в одній із вищезгаданих країн.

Діяльність, яку ми підтримуємо:

 • Активна участь у семінарах – напр. Бути оратором / модератором / фасилітатором тощо;
 • Активна участь у семінарах – напр. Бути оратором / модератором / фасилітатором / координатором тощо;
 • Активна участь у робочих зустрічах – наприклад. Зустріч з потенційними партнерами з проектів з інших країн Чорного моря з метою написання або планування регіональних проектів, обмін уроками, отриманими в регіональному контексті тощо;
 • Активна участь у навчальних візитах – наприклад. Поїздка в навчальний візит до штаб-квартири НУО з метою обміну найкращими практиками в регіональному контексті тощо.

Що ми не підтримуємо: участь у заходах без будь-якої активної ролі; участь у заходах, які не представляють потенційного внеску в регіональну співпрацю; участь у заходах, організованих у непридатних країнах; логістична організація заходів та нарад.

Фонд присуджується індивідуально і може покривати такі витрати: міжнародні поїздки, проживання, харчування та місцеві поїздки.

Пропозиціям, які потрапляють до однієї або декількох тематичних сфер співробітництва, що є частиною переглянутої “Стратегічної рамки співпраці громадянського суспільства в Чорноморському регіоні”, надаватиметься пріоритет: Мережі знань для розвитку; Антикорупція; Громадянська участь; Залучення молоді; Культура та освіта; Сталий розвиток; Молодіжні банки; Права людини; Мережа; ЗМІ та комунікація; Стабільність та стійкість ОГС; Навколишнє середовище та зміни клімату; Сталий розвиток та корпоративна соціальна відповідальність; Розвиток волонтерства.

Однак можуть бути враховані інші тематичні сфери, що мають потенціал для регіонального співробітництва.

Цикл фінансування має два етапи – подання заявки та відшкодування (лише для обраних заявників).

1.Прикладення:

Додаток повинен містити такі документи:

 • Форма заяви;
 • Порядок денний семінару / практикуму / робочої зустрічі / навчального візиту;
 • Резюме заявника;
 • Мотиваційний лист, в якому пояснюється актуальність заявки на ціль Фонду мобільності, активну участь у заходах, подальші плани та потенційну координацію з Чорноморським форумом НУО.

Заявку необхідно надіслати електронною поштою на fond.romania@gmail.com не менше ніж за 15 днів до дати проведення семінару / семінару / робочої зустрічі / навчального візиту.

Протягом максимум 10 днів з моменту отримання заяви про підтвердження заявник отримає електронною поштою позитивну чи негативну відповідь щодо присудження фінансової підтримки.

Неповні заявки не будуть враховані.

 1. Відшкодування (лише для обраних заявників).

Якщо вам потрібна будь-яка інша інформація, не соромтеся звертатися до нас за адресою: fond.romania@gmail.com .

Посилання: https://blackseango.org/opportunities/mobility-fund-for-cso-experts-in-the-black-sea-region/?fbclid=IwAR1WDRVomLX1B_UxQhgYG6kjPeX11ositeoHgWzynIaEkLvguJOWUMSav-w

ПІДТРИМКА МІКРОПРОЄКТІВ ВІД ПОСОЛЬСТВА НІМЕЧЧИНИ В УКРАЇНІ

Кінцевий термін: 21 лютого2020 р.

Сума: Максимальна сума грантового сприяння, що надається Посольством, становить, як правило, 8 000 євро.

Призначення: Організації/установи/спілки/неурядові організації (АЛЕ не підприємства і не ОСББ — об′єднання співвласників багатоквартирних будинків), які не спроможні самостійно профінансувати свій проект, можуть до закінчення строку подання заявок (21.02.2020) подавати їх до Посольства.

Опис: Мікропроекти — це заходи/проекти з коротким терміном реалізації (проект повинен бути реалізований до 15.10.2020), спрямовані на поліпшення базових потреб бідних і вразливих верств населення та на забезпечення довгострокового ефекту від проекту.

Посольство підтримує організації/установи/спілки/неурядові організації у здійсненні їхніх проектів шляхом надання часткового фінансування, за умови, що заявник не може самостійно реалізувати свій проект. Це означає у будь-якому випадку обов’язкову наявність власного внеску заявника (також і нефінансового, наприклад, у формі виконання робіт власними силами, надання транспортних послуг чи приміщень, технічного нагляду або сервісних послуг). Можливе часткове фінансування третіми сторонами (приватними донорами, громадами, місцевими підприємцями).

Примітка: Умовами проекту НЕ визначається мінімальна обов’язкова частка фінансового внеску заявника або третьої сторони.

 • Закупівлі, які мають бути здійснені у рамках проекту, відбуваються виключно в Україні.
 • За можливості, слід зібрати не менше трьох незалежних комерційних пропозицій/кошторисів від місцевих постачальників товарів чи послуг і подати їх у задокументованому вигляді (на вимогу).
 • Проект не повинен призводити до повторних зобов’язань Посольства.
 • Одна організація/об’єднання/установа може подати лише одну заявку.
 • Ініціатор/виконавець проекту повинен бути в змозі самостійно нести поточні витрати (оплата персоналу, електроенергії, газу, опалення, витратних матеріалів тощо) або заробляти кошти на їхнє покриття за рахунок проекту.

Заходи з надання підтримки окремим приватним особам, ОСББ, комерційним підприємствам чи органам влади, а також субсидіювання поточних витрат (зарплати, витратні матеріали, електроенергія, газ, транспортні витрати, телефонні рахунки тощо) організацій-заявників не можливі. Так само неможливою є закупівля автомобілів.

ТЕРМІН ПОДАННЯ ЗАЯВОК

Будь-ласка, подайте ваші заявки до 21.02.2020 (заявки з датою відправки на поштовому штампі пізніше 21.02.2020 розглядатися не будуть).

Надішліть заявку з планом фінансування виключно поштою на адресу:

Посольство Німеччини в Україні Економічний відділ (wi-13)

вул. Богдана Хмельницького,

25 01901 Київ

Якщо у вас залишились запитання після ознайомлення із пам’яткою, надсилайте їх електронною поштою на адресу: wi-13@kiew.diplo.de , тел.: 044 281 11 66

Посилання: https://kiew.diplo.de/ua-uk/themen/wirtschaft/-/2176910?fbclid=IwAR23-dtvR8usy_XCm2Cczg_roCYqeH_q9m6I08u9GfCdcSjeGpRNRT9bLuI

ЄС ОГОЛОСИВ НАБIР ДО ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ШКОЛИ СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА — НАВЧАННЯ БЕЗКОШТОВНЕ

Кінцевий термін: 14 березня 2020 р.

Призначення: для школярiв віком 16-17 років з України, Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії та Республіки Молдова, які хочуть поглибити свої знання про Європу та Європейський Союз й отримати мiжнародний диплом.

Опис: Стипендійну програму фінансує Європейський Союз, який підтримає 35 найкращих студентів із шести країн. Вони отримають високоякісний визнаний на міжнародному рівні диплом Міжнародного бакалаврату з фокусуванням на європознавстві. Програму Європейської школи Східного партнерства здійснює «Нова школа», що знаходиться у Тбілісі (Грузія). Вона охоплює дворічний курс навчання, що розпочнеться у 2020-2021 навчальному році.

Унікальна дипломна програма поєднує в собі високі академічні стандарти Міжнародного бакалаврату та спеціалізоване навчання, що базується на принципах Європейської шкільної системи. Обрані студенти відвідуватимуть заняття в багатомовному та мультикультурному середовищі з метою поглиблення своїх знань щодо Європи та Європейського Союзу, а також щодо європейських мов, літератури та історії. Також студенти матимуть доступ до низки позакласних програм та зможуть брати участь у конференціях високого рівня на теми, пов’язані з ЄС. Після завершення навчання випускники отримають диплом Міжнародного бакалаврату з європознавства.

Європейську школу Східного партнерства було створено в рамках зусиль Євросоюзу та його країн-партнерів з метою покращення освітніх можливостей та міжрегіональних обмінів для молоді з Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Республіки Молдова та України.

Зацікавлені студенти повинні подати заявки на веб-сайті www.eapeuropeanschool.eu до 14 березня 2020 року, 12:00 (всесвітній координований час (UTC) +4:00). Процес відбору включатиме письмові тести та інтерв’ю для попередньо відібраних кандидатів. Перелік стипендіатів 2020-2021 навчального року буде оголошено в другій половині травня цього року.

Бiльш детально про правила прийому i про школу дiзнавайтеся за посиланням.

У разі виникнення будь-яких запитань просимо звертатися за адресою: euscholarship@eapeuropeanschool.eu, або телефонувати за номером: + 995 32 225 70 06 (стаціонарний номер).

Посилання: https://euprostir.org.ua/opportunities/147015?fbclid=IwAR0P1m42Y-t8Ac1ZCbK6eJHh307fZ7aPiw9NxdZXQSEkaRx_IyNeisMPvFM

СТИПЕНДІЙНА ПРОГРАМА УРЯДУ РП ДЛЯ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ

Кінцевий термін: 1 березня 2020 р.

Сума: 1500 злотих на місяць.

Призначення: для молодих науковців до 35 років.

Опис: Центр східноєвропейських студій Варшавського університету оголосив набір на Стипендійну програму уряду РП для молодих науковців. Стипендії призначені для наукового стажування в польських університетах у період із вересня 2020 р. до червня 2021 р.

Подати заявки на програму можуть молоді науковці, які щонайменше захистили бакалаврську, дипломну або магістерську роботу за гуманітарними спеціальностями: історія, міжнародні відносини, політологія, журналістика, соціологія, етнологія, культурознавство, соціальна психологія, адміністрація та менеджмент, право, а також споріднені спеціальності.

Посилання: http://monitor-press.com/ua/responsive/8042-24705.html

СТИПЕНДІЙНА ПРОГРАМА «KIRKLAND RESEARCH»

Кінцевий термін: 1 березня 2020 р.

Сума: 2000 злотих на місяць.

Призначення: Науковцям із відповідним доробком у галузі, яку вони представляють (економіка і менеджмент; державне управління; право; соціальна психологія, соціологія; політологія і міжнародні відносини).

Опис: Польсько-американський фонд свободи та фонд «Лідери змін» оголосили теж відкритий конкурс для дослідників на стипендії в рамках програми «Kirkland Research» на 2020 р. Короткотермінові дослідницькі стажування, що триватимуть із середини вересня 2020 р. до кінця січня 2021 р.

Стипендисти зобов’язані брати участь у семінарах, займатися індивідуальною науковою роботою у співпраці з науковим керівником, підготувати наукову публікацію та представити результати своїх досліджень під час січневого з’їзду всіх учасників програми.

Посилання: http://www.monitor-press.com/ua/responsive/8079-24812.html

СТИПЕНДІЙНА ПРОГРАМА ІМЕНІ ЛЕЙНА КІРКЛАНДА

Кінцевий термін: 1 березня 2020 р.

Сума: 1600 злотих на місяць.

Призначення: Програма Кіркланда адресована представникам таких професійних груп: працівники органів державної влади і самоврядування; юристи; підприємці; менеджери, які працюють у бізнесі, громадському секторі, культурі, освіті, охороні навколишнього середовища, службі здоров’я; лідери неурядових організацій, діячі культури і громадські діячі; науковці та викладачі вищих навчальних закладів; журналісти.

Опис: 

Польсько-американський фонд свободи та фонд «Лідери змін» проводять конкурс на отримання стипендій імені Лейна Кіркланда у 2020–2021 навчальному році.

Програма передбачає двосеместрове навчання в одному з п’яти вищих навчальних закладів Польщі (Варшава, Краків, Вроцлав, Познань, Люблін) та 2–4-тижневі професійні стажування в державних або приватних установах. Стипендисти зобов’язані також взяти участь в урочистому відкритті програми, підготовчо-інформаційному курсі (8–10 днів у другій половині вересня 2020 р.) та 3–4 інтеграційно-тренінгових зустрічах усіх учасників програми, підготувати семестрові й дипломні роботи на кінець кожного із семестрів, відвідувати заняття з польської мови та з’явитися на церемонію вручення дипломів (кінець червня 2021 р. у Варшаві).

Посилання: http://www.monitor-press.com/ua/responsive/8073-24806.html

CТИПЕНДІЇ ДЛЯ МОЛОДИХ УКРАЇНСЬКИХ НАУКОВЦІВ. Конкурс 2020 року

Кінцевий термін: Двічі на рік: перший конкурс – прийом документів до 9 лютого 2020 р. включно; другий конкурс – прийом документів з середини квітня до середини червня 2020 р.

Сума: 1704 €/ місяць.

Призначення: конкурс на короткострокові стажування (2 тижні-1 місяць) у Франції для молодих українських науковців. 

Опис: 

Умови до кандидатури:

 • бути громадянином України,
 • від дати захисту дисертації має пройти менше ніж 5 років,
 • кандидат потребує дослідження та/чи тісної співпраці з французькою лабораторією.

Кандидати, що вже отримували фінансування такого типу за останні три роки, не можуть брати участь у конкурсі.

Критерії надання стипендії:

 • високий рівень академічної підготовки кандидата,
 • якісний та аргументований навчальний проект з обґрунтуванням професійної орієнтації,
 • володіння французькою та/або англійською мовою залежно від проекту стажування,
 • дослідницькі стажування повинні відбуватись у рамках існуючого партнерства або партнерства, що розвивається між французькими та українськими науково-освітніми закладами.

Для більш детальної інформації прохання звертатись до пані Світлани Савищенко, координатора стипендій, по електронній пошті (svitlana.savy@ifu.kiev.ua) та за телефоном (+38 044 590 22 14).

Посилання: https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/bcs?fbclid=IwAR3hsLqYHQ-fn0KM7lYyX4ndPmuBlEUihyHDcaOknLMvlj2htiWzHBMZigY

ОНОВЛЕНИЙ КОНКУРС ГРАНТІВ В РАМКАХ ПРОЕКТУ USAID «ТРАНСФОРМАЦІЯ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРУ»

Кінцевий термін: 31 березня 2020 р.

Сума: від 10,000 до 100,000 доларів в гривневому еквіваленті.

Призначення: офіційно зареєстрованих місцевих громадських організацій, асоціацій та суб’єктів господарювання приватного сектору та інших прибуткових та неприбуткових організацій.

Опис: Грантова підтримка надаватиметься проектам, що займатимуться такими напрямками діяльності:

 • Підтримка фінансових бізнес-асоціацій з метою надання малим та середнім підприємствам (МСП) доступу до фінансування, допомога з визначенням нових ринкових сегментів, сприяння реформуванню законодавчої та нормативної бази, розробка фінансових інструментів і впровадження міжнародного досвіду та стандартів.
 • Фінансова інклюзія та розширення доступу до фінансування для фізичних осіб – підприємців, МСП, жінок та інших вразливих або не охоплених банківськими послугами верств населення.
 • Ініціативи щодо розгляду скарг або запитань про роботу фінансових установ.
 • Інновації для досягнення більш широких цілей фінансової інклюзії, у тому числі платіжні системи, застосунки для порівняння фінансових послуг та кредитування малого бізнесу або споживачів.
 • Фінтех-рішення, які можуть надати інструментарій для покращення роботи зі скаргами споживачів, а також унікальні методи підвищення рівня фінансової грамотності та загального фінансового добробуту.

Посилання: https://www.prostir.ua/?grants=onovlenyj-konkurs-hrantiv-v-ramkah-proektu-usaid-transformatsiya-finansovoho-sektoru&fbclid=IwAR0Rsvhl9kI2O8Z5LwpQVR4Y1nCnwJ5EbDUhQXtnOGHVYLu95jPG03O71Yo

Проект usaid «трансформація фінансового сектору»

Кінцевий термін: Дедлайн подачі концепцій для першого раунду є 18 жовтня 2019. Другий раунд: 31 березня 2020 р. Однак, цілком імовірно, що всі наявні кошти для цього Оголошення будуть надані пропозиціям (концепціям), поданим під час першого раунду

Сума: від 10,000 до 100,000 доларів в гривневому еквіваленті.

Опис: Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» (USAID FST), який фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується компанією DAI Global LLC, запрошує зацікавлені організації взяти участь у конкурсі на здобуття грантової підтримки в рамках Щорічного оголошення про реалізацію програми (Оголошення).

Метою цього Оголошення є отримання заявок на фінансування в рамках грантової програми Проекту USAID FST.

Проект USAID FST запрошує до подання пропозицій на грантове фінансування (концепцій) потенційних партнерів, зацікавлених у здійсненні заходів, що сприятимуть досягненню цілей та завдань проекту у трансформації та стабілізації фінансового сектору України.

Проект USAID FST розглядатиме пропозиції, подані у відповідь на це Оголошення від таких видів організацій: офіційно зареєстрованих місцевих громадських організацій, асоціацій та суб’єктів господарювання приватного сектору та інших прибуткових та неприбуткових організацій.

Зокрема, як приклад можна навести такі організації:

 • громадські організації: неприбуткові та прибуткові; загальнонаціональні, регіональні, місцеві;
 • приватні підприємства та суб’єкти господарювання;
 • фінансові установи, у тому числі мікрофінансові (МФУ);
 • галузеві/секторальні, торговельні та інші асоціації приватного сектору;
 • наукові установи, навчальні заклади (напр., заклади вищої освіти);
 • професійні асоціації;
 • фонди.

Грантова підтримка надаватиметься проектам, спрямованим на:

 • сприяння більшому доступу споживачів та підприємств до фінансування;
 • покращення фінансового захисту та обізнаності споживачів фінансових послуг;
 • сприяння формуванню довіри до фінансових установ;
 • сприяння розробці та просуванню законодавчих реформ у фінансовому секторі, розкриттю фінансової інформації та фінансової прозорості;
 • підвищення рівню фінансової інклюзивності, допомагаючи постачальникам фінансових послуг у визначенні нових сегментів ринку, пропонуючи нові спеціалізовані продукти та впроваджуючи інновації.

Зокрема, учасники конкурсу мають зробити акцент на заходах, що формують інституційну спроможність надання послуг, що стосуються реформування фінансового сектору: законодавча та регуляторна база, захист споживачів, фінансова інклюзія, фінансове посередництво, транзакції, сприяння підвищенню рівня користування фінансовими продуктами та послугами.

Процес розгляду пропозицій Проектом USAID FST складається з двох етапів. Спочатку необхідно надіслати концепцію (план попередньої діяльності) на адресу: GrantsFTS@dai.com. Концепція має відповідати зазначеним в Оголошенні вимогам. У разі схвалення концепції конкурсною комісією, до учасника звертаються з проханням скласти повну заявку, яка міститиме детальну інформацію щодо запропонованого проекту. Повна заявка подається лише на прохання Проекту USAID FST.

Детальні інструкції щодо змісту та порядку подання концепції викладені у Розділі IV – Інформація про подання заявки Щорічного оголошення про реалізацію програми (в додатку нижче).

USAID FST може вирішити повністю або частково фінансувати вибрану заявку. USAID FST залишає за собою право запропонувати грант будь-якому учаснику конкурсу або не запропонувати жодному.

Для отримання додаткової інформації щодо умов конкурсу та процедури подачі заявок просимо звертатися до GrantsFTS@dai.com.

Узагальнені відповіді на всі отримані запитання щодо першого раунду будуть надіслані усім заявникам та зацікавленим сторонам, а також оприлюднені на сторінці програми в соціальній мережі Facebook. Запитання щодо першого раунду оцінювання приймаються до 6 жовтня 2019 включно, подальші отримані запитання будуть розглядатися на поточній основі.

Посилання: Адреса електронної пошти для  подання концепцій:     GrantsFST@dai.com

Проект usaid «трансформація фінансового сектору»

Кінцевий термін: Дедлайн подачі концепцій для першого раунду є 18 жовтня 2019. Другий раунд: 31 березня 2020 р. Однак, цілком імовірно, що всі наявні кошти для цього Оголошення будуть надані пропозиціям (концепціям), поданим під час першого раунду

Сума: від 10,000 до 100,000 доларів в гривневому еквіваленті.

Опис: Проект USAID «Трансформація фінансового сектору» (USAID FST), який фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та виконується компанією DAI Global LLC, запрошує зацікавлені організації взяти участь у конкурсі на здобуття грантової підтримки в рамках Щорічного оголошення про реалізацію програми (Оголошення).

Метою цього Оголошення є отримання заявок на фінансування в рамках грантової програми Проекту USAID FST.

Проект USAID FST запрошує до подання пропозицій на грантове фінансування (концепцій) потенційних партнерів, зацікавлених у здійсненні заходів, що сприятимуть досягненню цілей та завдань проекту у трансформації та стабілізації фінансового сектору України.

Проект USAID FST розглядатиме пропозиції, подані у відповідь на це Оголошення від таких видів організацій: офіційно зареєстрованих місцевих громадських організацій, асоціацій та суб’єктів господарювання приватного сектору та інших прибуткових та неприбуткових організацій.

Зокрема, як приклад можна навести такі організації:

 • громадські організації: неприбуткові та прибуткові; загальнонаціональні, регіональні, місцеві;
 • приватні підприємства та суб’єкти господарювання;
 • фінансові установи, у тому числі мікрофінансові (МФУ);
 • галузеві/секторальні, торговельні та інші асоціації приватного сектору;
 • наукові установи, навчальні заклади (напр., заклади вищої освіти);
 • професійні асоціації;
 • фонди.

Грантова підтримка надаватиметься проектам, спрямованим на:

 • сприяння більшому доступу споживачів та підприємств до фінансування;
 • покращення фінансового захисту та обізнаності споживачів фінансових послуг;
 • сприяння формуванню довіри до фінансових установ;
 • сприяння розробці та просуванню законодавчих реформ у фінансовому секторі, розкриттю фінансової інформації та фінансової прозорості;
 • підвищення рівню фінансової інклюзивності, допомагаючи постачальникам фінансових послуг у визначенні нових сегментів ринку, пропонуючи нові спеціалізовані продукти та впроваджуючи інновації.

Зокрема, учасники конкурсу мають зробити акцент на заходах, що формують інституційну спроможність надання послуг, що стосуються реформування фінансового сектору: законодавча та регуляторна база, захист споживачів, фінансова інклюзія, фінансове посередництво, транзакції, сприяння підвищенню рівня користування фінансовими продуктами та послугами.

Процес розгляду пропозицій Проектом USAID FST складається з двох етапів. Спочатку необхідно надіслати концепцію (план попередньої діяльності) на адресу: GrantsFTS@dai.com. Концепція має відповідати зазначеним в Оголошенні вимогам. У разі схвалення концепції конкурсною комісією, до учасника звертаються з проханням скласти повну заявку, яка міститиме детальну інформацію щодо запропонованого проекту. Повна заявка подається лише на прохання Проекту USAID FST.

Детальні інструкції щодо змісту та порядку подання концепції викладені у Розділі IV – Інформація про подання заявки Щорічного оголошення про реалізацію програми (в додатку нижче).

USAID FST може вирішити повністю або частково фінансувати вибрану заявку. USAID FST залишає за собою право запропонувати грант будь-якому учаснику конкурсу або не запропонувати жодному.

Для отримання додаткової інформації щодо умов конкурсу та процедури подачі заявок просимо звертатися до GrantsFTS@dai.com.

Узагальнені відповіді на всі отримані запитання щодо першого раунду будуть надіслані усім заявникам та зацікавленим сторонам, а також оприлюднені на сторінці програми в соціальній мережі Facebook. Запитання щодо першого раунду оцінювання приймаються до 6 жовтня 2019 включно, подальші отримані запитання будуть розглядатися на поточній основі.

Посилання: Адреса електронної пошти для  подання концепцій:     GrantsFST@dai.com

Грант на розвиток наукового проекту в межах конкурсу «Bridge2ERA EaP 2019»

Кінцевий термін: 6 грудня 2019 р.

Сума: 40 тис євро

Призначення: науковці, викладачі

Опис: Українські дослідники разом з німецькими партнерами можуть отримати кошти на розвиток наукового проєкту в межах конкурсу “Bridge2ERA EaP 2019”. Цей проект передбачає подачу спільних заявок за програмою “Горизонт 2020” та “Горизонт Європа”.

 Ці кошти учасники зможуть використовувати на обмін персоналом, координацію міжнародного співробітництва, а також організацію заходів.

Учасниками можуть стати науковців усіх дисциплін, які суголосні пріоритетним темам конкурсу. Підтримка надаватиметься науково-дослідним та дослідно-конструкторським проєктам, спрямованим на такі теми Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій “Горизонт 2020” або пріоритетним напрямам “Горизонт Європа”.

Пріоритет “Соціальні виклики”:

 • здоров’я, демографічні зміни та добробут;
 • харчування та безпека харчових продуктів, стале сільське та лісове господарство, морські, морські та лімнологічні дослідження;
 • безпечна, чиста та ефективна енергетика;
 • розумний, екологічно чистий та інтегрований транспорт;
 • захист клімату, ефективність використання ресурсів та сировини;
 • інклюзивні, інноваційні та рефлексивні суспільства;
 • безпечне суспільство.

Пріоритет “Індустріальне лідерство”, програмна область “Провідна роль базових та промислових технологій (ключові технології)”:

 • інформаційні та комунікаційні технології;
 • нанотехнології;
 • сучасні матеріали;
 • біотехнології;
 • передове виробництво та переробка.

Пріоритет “Передова наука”, програмна область “Дії Марії Склодовської Кюрі”:

 • мережі інноваційної підготовки (ITN);
 • обмін науковим та інноваційним персоналом (RISE).

Пріоритет “Передова наука”, програмна область “Європейська Дослідницька Рада”(ERC).

Пріоритет “Передова наука”, програмна область “Дослідницькі інфраструктури”.

Програмна область “Розповсюдження досконалості і розширення участі”:

 • заходи у розумінні підходу “розширення участі”.

Конкурс проводить Федеральне міністерство освіти і наукових досліджень Німеччини. Перевага у наданні гранту надаватиметься тим заявникам, проєкти яких передбачають створення багатосторонніх консорціумів, підготовку та фактичну подачу спільних заявок до Європейських рамкових програм дослідження “Горизонт 2020” та “Горизонт Європа”.

Посилання: https://www.bmbf.de/foerderungen/bekanntmachung-2475.html

Hабір на освітню програму export evolution ukraine

Сума: БЕЗКОШТОВНО — ДИСТАНЦІЙНО — ЕФЕКТИВНО

Призначення: фахівців з експорту, підприємців

Опис: Hаціональна комплексна освітня програма для українських підприємців, що бажають почати експортувати, та для фахівців в експорті, які бажають систематизувати і поглибити свої знання та професійні навички.

 • 2 рівні: START та PRO
 • 11 відео-лекцій
 • 5 семінарів
 • грантові можливості для успішних випускників рівня PRO
 • історії досвіду європейських компаній
 • консультації з експертами
 • доступ до навчальної он-лайн платформи
 • нетворкінг на заходах програми у колі потенційних партнерів та представників бізнесу

ПРОГРАМА МАЄ ДВА РІВНІ:

Export Evolution Ukraine: START – це освітній курс для українських креативних підприємців, що бажають почати експортувати і мають на меті створити успішний та впізнаваний бренд.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeidijp5nEmjpt8df-dU3X4y2iyMUE7rg1sm-srSGgN719m7A/viewform

Export Evolution Ukraine: PRO – це інтенсивний навчальний курс для досвідчених експортерів, який націлено на розвиток професійних навичок менеджерів з зовнішньоекономічної діяльності.

Посилання: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfy90T-cS-aBtGLR2DQElf3eZnkzwiXHtcw66usLa1LkwpwA/viewform

ТРЕТІЙ ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС НАЙКРАЩИХ ПРОЕКТІВ В ОСВІТІ ДЛЯ ДОРОСЛИХ

Кінцевий термін: 1 листопада 2019 р

Сума: нагороди, дипломи.

Призначення: провайдерів освіти дорослих в Україні, у тому числі всіх зацікавлених державнихта недержавних установ, які працюють у сфері освіти дорослих.

Опис: Організатори: Громадська спілка «Українська асоціація освіти дорослих», Представництво Німецької асоціації народних університетів DVV International в Україні.

Головна мета конкурсу: сприяння розвитку і популяризації освіти дорослих в Україні; стимулювання професійної взаємодії провайдерів освіти дорослих; об’єднання зусиль, вироблення спільного бачення, накопичення досвіду і поширення кращих практик та корисних ініціатив, спрямованих на формування суспільства, що навчається впродовж життя.

До участі у конкурсі запрошуються провайдери освіти дорослих в Україні, у тому числі всі зацікавлені державні та недержавні установи, які працюють у сфері освіти дорослих.

Конкурс проводиться у 4-х номінаціях:

 • кращий освітній проект з активізації місцевих громад;
 • кращий освітній проект для осіб поважного віку;
 • кращий освітній проект, спрямований на соціальну інтеграцію ВПО та інших вразливих груп населення;
 • кращий освітній проект, спрямований на сприяння працевлаштуванню або розвиток соціального підприємництва.

У кожній номінації конкурсна комісія визначає переможців (перше, друге та третє місця).

Оцінювання проектів та визначення переможців здійснюється членами конкурсної комісії на підставі процедури, визначеної умовами Порядку проведення щорічного загальноукраїнського конкурсу найкращих проектів у сфері освіти дорослих. Переможці будуть нагороджені дипломами, а також отримають спеціальну нагороду УАОД. Усі учасники конкурсу отримають сертифікати участі.

Посилання: http://www.uaod.org.ua/

Міжнародний тиждень Еразмус+ В Україні: Реєстрацію відкрито!

Кінцевий термін: Форми для реєстрації будуть відкриті до 25 жовтня 2019 р.

Призначення: науковців, викладачів, аспірантів, студентів, працівників університету.

Опис: Національний Еразмус+ офіс в Україні спільно з Міністерством освіти і науки України за підтримки Представництва Європейського Союзу в Україні та Виконавчого агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури запрошують взяти участь у МІЖНАРОДНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ТИЖНІ ПРОГРАМИ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ ЕРАЗМУС+, що відбудеться 4-8 листопада 2019 р. у м. Київ.

Мова заходів: українська, англійська (переклад забезпечується).

Участь у заходах безкоштовна. Вартість проїзду та проживання не покриваються. Учасники отримають сертифікати з вказаними результатами заходів.

В рамках додаткового вікна фінансування для України, участь у Міжнародному тижні – це неймовірна можливість зустрітись з потенційними міжнародними партнерами задля активної співпраці та розбудувати потенціалу для участі в нових конкурсах Програми, розбудови проектів й успішного їх впровадження!

Посилання: http://erasmusplus.org.ua/novyny/2552-mizhnarodnyi-tyzhden-erazmus-v-ukraini-4-81119-reyestratsiyu-vidkryto.html

Європейський конкурс “Perspektywy Women in Tech Summit”

Кінцевий термін: Заявки на отримання гранту подаються до 20 вересня 2019 року до оргкомітету конгресу в Варшаві в режимі on-line за 

Сума: Грант покриває транспортування автобусом за маршрутом Київ – Варшава – Київ, проживання в готелі в Варшаві, участь у конгресі, харчування під час заходів, кава-брейки.

Призначення: для студенток, аспіранток, молодих жінок-вчених країн Європи.

Опис Оголошується конкурс на індивідуальні гранти для участі в Європейському конгресі “Perspektywy Women in Tech Summit” в Варшаві 13-14 листопада 2019 року.

Претендентки мають навчаються, працюють у галузі комп’ютерних наук і інформаційних технологій та на їх міждисциплінарних перетинах із іншими сферами науки: прикладною математикою, електронікою, телекомунікаціями, кібербезпекою, механікою та механотронікою, автоматикою та робототехнікою, фізикою, нанонауками та інженерією матеріалів.
Учасниці зможуть зустрітися з керівниками відомих світових high-tech компаній, вдосконалити свої наукові та технічні знання.

Умови конкурсу будуть викладені на сайті проекту за адресою: https://www.womenintechsummit.pl/

Заявки на отримання гранту подаються до 20 вересня 2019 року до оргкомітету конгресу в Варшаві в режимі on-line за адресою: https://www.womenintechsummit.pl/international-students-application?fbclid=IwAR1vZO6u54eS8NkNSKxDmvJTFoQBu-cTgdgpy_otWvp-0g1RLENuATggfXg

Посилання: https://www.womenintechsummit.pl/?fbclid=IwAR0cONZDNXljOaMRC4IybEo_zeD-380pCaQvKh-wFLDh-fjZLtaAfIP0sIk

Конкурс спільних Українсько-Польських науково-дослідних проектів на 2020-2021 роки

Кінцевий термін: 23 вересня 2019

Сума: Українська сторона бере на себе витрати, пов’язані з перебуванням у Республіці Польща українських вчених, які беруть участь в спільних проектах: дорожні, добові, включаючи витрати на проживання.

Польська сторона, для перебування в Україні в рамках затверджених проектів, сплачує польським дослідникам витрати, пов’язані з перебуванням в Україні.

Дослідники з обох країн несуть візові витрати, мають організувати належне страхування на випадок надзвичайних ситуацій, хвороб або нещасних випадків на час їхнього перебування в приймаючій країні.

Щорічно на поточний рік із виконавцями укладаються договори з фінансування національної частини проекту. Фінансування здійснюється в межах виділених бюджетних коштів упродовж дворічного терміну реалізації проектів кожного року окремо.

Призначення: Конкурс відкритий для будь-яких лабораторій чи науково-дослідних груп вишів, науково-дослідних установ та підприємств обох країн, зокрема, молодих вчених і викладачів.

Опис: До участі приймаються проєкти відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки:

 1. Комп’ютерні та новітні виробничі технології (лазерні, високоточні, мехатронні, роботизовано, плазмові, оптоелектронні, сенсорні тощо);
 2. Енергетичний менеджмент та енергоефективність;
 3. Екологія та управління навколишнім середовищем;
 4. Науки про життя, нові технології, здоров’я та запобігання найрозповсюдженішим хворобам, біотехнології, біоінжиніринг та генетика;
 5. Нові речовини та матеріали;
 6. Соціальні та гуманітарні науки;
 7. Оборонні технології.

Основні критерії оцінки – наукова відповідність, цінність проєкту, взаємодоповнюваність дослідницьких груп, перспективність співпраці.

Більше інформації також можна отримати за номером: (044) 287 82 76

Важливо, що керівники та учасники проєктів можуть подавати кілька заявок. Однак отримати фінансування керівники зможуть тільки за 1 проєктом.

Посилання: https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-spilnih-ukrayinsko-polskih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2020-2021-roki-propoziciyi-prijmayut-do-23-serpnya?fbclid=IwAR23pz_qIbXbnt2YBq9SMkvhENmM-g2EfAVjPDc2y__E5iNHP6wF0mjx-fY

Грантовий конкурс з розвитку підприємницьких компетенцій у програмі COSME

Кінцевий термін: 22 серпня 2019

Сума: 500 000 євро

Призначення: заклади вищої освіти

Опис В рамках Програми ЄС COSME  Єврокомісія оголосила грантовий конкурс в сфері розвитку МСП під назвою «Підтримка імплементації Європейської Рамки Підприємницьких Компетенцій (EntreComp)». 

Європейська Рамка Підприємницьких Компетенцій (EntreComp) – одна з 8 компетенцій, визначена Європейським Союзом в межах концепції «Навчання протягом життя», і визначає перелік компетенцій та умінь, що становлять суть «підприємливості».

Конкурс спрямований на впровадження EntreComp у реальні навчальні продукти, шляхом створення та розвитку партнерств на національному, регіональному та локальному рівнях; підтримки політики розвитку підприємництва; підтримки інноваційних навчальних рішень.

Чому варто брати участь українським організаціям?:

1.Виграш грантового конкурсу дозволить українським організаціям залучити кошти на впровадження та розвиток підприємницької компетенції  (EntreComp) в Україні на багатьох рівнях. Це в свою чергу дасть можливість навчальним закладам та іншим зацікавленим сторонам використовувати EntreComp та розробити набір навчальних та освітніх можливостей для розвитку підприємницької компетентності.

 1. Українські організації матимуть можливість:

˗  отримати компенсацію витрат, пов’язаних з участю у проекті, відповідно до поданого та затвердженого бюджету;
˗ розширити власні міжнародні зв’язки;
˗ розробити та протестувати інноваційні навчальні продукти з розвитку підприємливості для різних категорій громадян;
˗ отримати досвід реалізації грантових проектів ЄС в Україні.

Додаткові контакти

Додаткові запитання щодо грантового конкурсу можна надсилати Олександру Бабію, Консультанту з розробки і реалізації програм та донорської координації Офісу розвитку МСП при МЕРТ: obabiy@smedo.gov.ua з обов’язковою копією Андрію Ремізову, головному спеціалісту відділу розвитку підприємництва департаменту розвитку підприємництва та регуляторної політики Мінекономрозвитку: aremizov@me.gov.ua

Посилання: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/cos-entrecomp-2018-3-01;freeTextSearchKeyword=;typeCodes=1;statusCodes=31094501,31094502;programCode=COSME;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;crossCuttingPriorityCode=null;callCode=Default;sortQuery=openingDate;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState

Індивідуальні стипендії європейської комісії: дії Марії Склодовської-Кюрі

Кінцевий термін: 11 вересня 2019 р.

Сума: Фінансування: стипендія, яка покриває витрати на реалізацію проекту, проживання, робочі поїздки та супутні видатки.

Призначення: наукові дослідження для досвідчених дослідників.

Опис:

Типи стипендій:

 європейські стипендії: відкриті для дослідників-мешканців Європи та інших країн світу.

 глобальні стипендії: фінансують дослідження за межами ЄС для науковців з країн ЄС або асоційованих країн, тривалістю від двох до трьох років.

Обидва типи стипендій можуть також включати період відрядження до іншої організації в Європі (тривалістю до 3-6 місяців).

Вимоги:

 докторський ступінь;

 або 4 роки стажу дослідницької роботи.

Необхідні документи:

 резюме;

 план запропонованого дослідження (складений спільно з приймаючою організацією).

Посилання: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en

Українська премія «Для жінок в науці–2019»

Кінцевий термін: 30.11.2019

Сума: 150 000 гривень  

Призначення: можуть брати участь жінки (надалі – Учасниця або Учасниці), які професійно проводять наукові дослідження у галузі STEM (STEM розшифровується як: наука, технології, інжиніринг та математика) на території України в наукових установах Національної академії наук України і галузевих національних академій наук; у вищих навчальних закладах та інших наукових установах незалежно від форм власності та відомчої належності. 

Опис: Премія «Для жінок у науці» в Україні (надалі іменується «Премія»), започаткована ТОВ «ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА» у партнерстві з Національною Академією Наук України під патронатом Національної комісії України у справах ЮНЕСКО.

Премія має на меті збільшення кількості жінок, які працюють у науковій сфері України, заохочення та підтримку молодих жінок-науковців (віком до 40 років включно) – громадянок України, які професійно проводять наукові дослідження у галузі STEM (наука, технології, інжиніринг та математика) на території України в наукових установах Національної академії наук України і галузевих національних академій наук; у вищих навчальних закладах та інших наукових установах незалежно від форм власності та відомчої належності.

Премія є частиною глобальної Програми L’ORÉAL-ЮНЕСКО «Для жінок у науці», що існує з 1998 року і яка сприяє збільшенню внеску жінок у сферу наукових досліджень на глобальному рівні.

За результатами проведення Премії2019 року «Для жінок у науці» в Україні авторитетне і незалежне журі визначить трьох переможниць, кожній з яких, відповідно до Правил Премії, буде присуджено премію, що запроваджена ТОВ «ЛОРЕАЛЬ УКРАЇНА».

Посилання: https://forwomeninscience.in.ua/?fbclid=IwAR0RGyx1ZGCoeXLoxccT5YIDu6kz2xT-9jXgNqSe_H0BdymG4twaUpI0giQ

Соціальна програма Scholarship

Запрошуємо студентів Університету державної фіскальної служби України взяти участь у соціальній програмі Scholarship. 

Головний приз – гранти (стипендія) на сплату року навчання в українському ВНЗ. Ці суми будуть розподілятися між учасниками, які написали найкращі роботи. 

Наразі відкрито 2 номінації:  

35.300 грн. –   https://seoquick.com.ua/scholarship-ua/  
15.000 грн. –   https://pizza.od.ua/ua/scholarship/  

Участь повністю безкоштовна.  

Ми оплачуємо навчання в усіх закладах, як приватних, так і державних, а також прагнемо знайти талановитих молодих спеціалістів.  

Запитання та роботи можно надсилати через сайт або на пошту: lily@scholarship.events 

Програма DAAD: підтримка інтернаціоналізації українських університетів у 2019-2021 роках

Кінцевий термін: 28.06.2019 р.: 

Сума: Може бути надана підтримка заходам, які сприяють інтернаціоналізації українських університетів з включенням цифрових компонентів, зокрема шляхом підтримки обміну людьми та налагодження зв’язків між німецькими та українськими університетами, а також програм безперервної освіти для співробітників українських університетів. 

Призначення: Участь можуть взяти співробітники університету та науковці, випускники і студенти університетів України та Німеччини, а також адміністратори університетів України.

Опис: Мета програми. Програма спрямована на підтримку інтернаціоналізації українських та німецьких університетів шляхом консолідації існуючих та ініціювання нових форм співробітництва. Крім того, сприяння більш тісному долученню української вищої освіти та дослідницької
галузі до європейських структур.Підтримка інтернаціоналізації українських вишів 2019-2021:
“Формуємо разом цифрове майбутнє: німецько-українська співпраця у вищій освіті”:
розробка та імплементація цифрових освітніх програм;
розбудова та реструктуризація загальноуніверситетських та сервісних відділів з метою інтернаціоналізації;
розробка та/або застосування цифрових інструментів (напр. вебсайтів, електронних брошур, вебінарів, дистанційного навчання соціальних мереж, додатків).

Фінансування поділяється на два типи:
Тип 1: спільне формування цифрового майбутнього: Німецько-українська співпраця між університетами.
Тип 2: пропозиція щодо подальшої освіти для адміністраторів університетів України у сфері управління освітою та наукою.

Посилання: https://www.daad.de/hochschulen/ausschreibungen/projekte/de/11342-foerderprogramme-finden/?s=1&projektid=57499830&fbclid=IwAR16iH1B8Wr8ijJCCTWP6_0tQNjC7kSSz9rZkY9m65OCPiEMgxy2EL8ouug

Міжнародний науковий центр ім. Вудро Вільсона. Стипендії Вільсона (США)

Кінцевий термін: 1 жовтня щороку

Призначення:  науковців, практиків, журналістів та громадських інтелектуалів.

Опис: Щороку Центр надає приблизно 15-20 стипендій . Стипендіати будуть приєднані до однієї або декількох програм / проектів Wilson Center, і їм пропонується взаємодіяти з політиками у Вашингтоні, округ Колумбія, з співробітниками Wilson Center та іншими вченими, які працюють над подібними дослідженнями та темами. Центр приймає пропозиції щодо стипендій, які стосуються ключових завдань, що стоять перед Сполученими Штатами та світом. Пріоритет буде віддано пропозиціям, які узгоджуються з програмною роботою Центру і можуть призвести до роботи, яка досягає широкої аудиторії. У цьому контексті Центр Вілсона підтримує проекти, які перетинаються з сучасними питаннями політики і забезпечують історичний та / або культурний контекст для деяких суттєвих дебатів у сфері державної політики.

Посилання: https://www.wilsoncenter.org/fellowship-application-guidelines

Програма iменi Фулбрайта для кандидатів та докторів наук, дослідників та аспірантів напередодні захисту (США)

Кінцевий термін: 15 жовтня 2019 року. 

Призначення: кандидати та доктори наук; діячі культури, фахівці з бібліотекарства, журналісти та юристи; дослідники без наукового  ступеня з досвідом роботи не менше п’яти років; аспіранти напередодні захисту.

Опис: Fulbright Visiting Scholar Program: Проведення досліджень в університетах США тривалістю від трьох до дев’яти місяців. Галузі спеціалізації: гуманітарні, суспільні, точні, технічні та природничі дисципліни. Участь у Програмі  це можливість набути цінний досвід, зітканий з десятків, сотень різних напрацювань  й досягнень, удоступнених у американському науковому середовищі; досвід, що базований на живому спілкуванні «від людини до людини» й дискусійному обміні думками; досвід, що спонукає  не тільки робити порівняння й ініціювати зміни  у власних інституціях/сферах діяльності/дотичних галузях, але й стати їх активними учасниками; досвід, що уможливлює  вихід поза межі локального інтелектуального простору через багатоактне спілкування й працю над спільними проектами з науковцями й інституціями США, рівно ж як і інших країн світу.

Посилання: http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html

Програма академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Українi для молодих викладачів та дослідників (США)

Кінцевий термін: 1 листопада щороку. 

Призначення: викладачі; аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового ступеня; кандидати наук (не пізніше 5-ти років після захисту); адміністратори вищих навчальних закладів; співробітники науково-дослідних установ.

Опис: Fulbright Research and Development Program: Проведення досліджень в університетах США тривалістю від шести до дев’яти місяців. Упродовж академічного року учасники Програми проводять індивідуальні дослідження; знайомляться з актуальними надбаннями американських університетів у плануванні навчальних програм, розробці учбових курсів та їх викладанні; беруть участь у наукових конференціях та семінарах. Програма не передбачає здобуття наукового ступеня, але надає можливість стипендіатам відвідувати семінари та лекції в якості вільних слухачів.

Посилання: http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/35/faculty.html

Наукові стажування від DAAD (Німеччина)

Кінцевий термін: 15 липня 2019

Призначення: викладачі вишів та науковці, які, як правило, мають докторську ступінь та працюють в університеті чи дослідницькому інституті.

Опис: Гранти DAAD надають для проведення дослідження та продовження навчання в Німеччині. Існують програми фінансування для різних фаз та етапів кваліфікації.

Тривалість фінансування від одного до трьох місяців;  тривалість гранту визначається відбірковою комісією та залежить від проекту та графіку роботи заявника.

Посилання: https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456&fbclid=IwAR1RMm1IRJu0OWXMKsapNuy3CCDMkW-Zo577rnNfw7Qg4vahHO8qLE82z-o

Короткострокові стажування у Франції для молодих українських науковців

Кінцевий термін: Двічі на рік. Перший конкурс: Прийом документів до 21 січня. року. Другий конкурс: Прийом документів  до 20 червня поточного року

Сума: Стипендії розміром 700 – 1060 євро на місяць.

Призначення: для молодих українських науковців (аспірантів, докторантів, науковців) віком до 40 років.

Опис: Посольство Франції в Україні двічі на рік організовує конкурс на короткострокові стажування (1-2 місяці) у Франції для молодих українських науковців. Цей вид стипендій пропонується для роботи, яка потребує дослідження та/чи тісної співпраці з французькою лабораторією (1-2 місяці).

Посилання: Для більш детальної інформації прохання звертатись до Оксана Ландо, координатора стипендій, по електронній пошті (oksana.lando@ifu.kiev.ua) та за телефоном (+38 044 590 22 14).

https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/bcs

Scholarship в Україні: весна 2019

Кінцевий термін: 15 березня 2019 року

Сума: грант на оплату навчання на суму до 12 700 грн

Призначення: 

 • громадяни України;
 • 2 – 5 курсу;
 • денної та заочної форми навчання;
 • учні на контрактній та бюджетній основі.

Опис: для участі в конкурсі, студенту необхідно написати аналітичну, ніде не опубліковану раніше, роботу російською або українською мовою, обсягом 1000 – 3000 слів на тему з пропозицією методу оцінки відповідно до різного роду параметрів.

Посилання: https://www.scholarship.in.ua/uk/vesna-2019-2/

Грант для жінок від Японської асоціації університетських жінок (JAUW)

Кінцевий термін:  31 березня 2019 р.

Сума: 500.000 -1.000.000  японських єн

Призначення: жінки, які мають ступінь магістра або вище.

Опис: Перспективні дослідники / аспіранти у будь-якій галузі зможуть провести від 4 до 6 місяців у період з жовтня 2019 по березень 2020 року в дослідницькому інституті в Японії.

Посилання:http://www.jauw.org/english/fellowship.html?fbclid=IwAR07D2fntB6_RVOmB04rKQjs09HOIwELUJMyvRvoDywfR1g43RtT5a77Adw

Конкурси програми ЄС Еразмус+ 2019 року тривають

Кінцевий термін:  5, 7, 14, 22 лютого, 21 березня, 4, 30 квітня, 1 жовтня (уточнюйте відповідні дати по напрямам).

Сума: залежно від конкурсу

Призначення: академічна мобільність, проведення досліджень, інновації освітнього потенціалу.

Опис: Ще тривають КОНКУРСИ ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС+ на 2019 р. За результатами звернення України до ЄС отримано окреме вікно фінансування для України на два останні конкурси програми Еразмус+ 2019-2020 рр. на напрями КА1: Міжнародна кредитна мобільність (2,5 млн. євро), КА2: Розвиток потенціалу вищої освіти (2 млн. євро) і Жан Моне (0,5 млн. євро). Деталі за напрямами вже на сайті ЕАСЕА. Коротко про те що нового в конкурсах 2019 р. 

Посилання:https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en?fbclid=IwAR3pAbk9INJpR1IMdbwGmBjhWBYrPOhAqhh2xz-Sx-_E2bL72czLRIg6Nxw

Стажування в Європейському банку реконструкції та розвитку (ЄБРР)

Кінцевий термін: не обмежене в часі.

Сума: оплачуване стажування.

Призначення: аспіранти, студенти.

Опис: Кандидати на стажування в ЄБРР, як правило, повинні навчатися в аспірантурі або тільки що закінчили програму для студентів. Дослідження повинні проходити або завершуватися протягом останніх 12 місяців.

Стажування зазвичай триває від трьох до шести місяців, залежно від вимог конкретної ролі, але може бути продовжено до максимум 12 місяців.

Для того, щоб мати право подати заявку на стажування ЄБРР необхідно:

Надається підтримка для отримання візи кандидатам, яким запропонували пройти стажування.

Посилання: https://www.ebrd.com/careers/ebrd-internships.html?fbclid=IwAR2Beju_3nUdwnhVBwwYhSYGBEjio9AW-2a3UEqIOx_SRQ_NfsVyZpK6iaM

Конкурс проектів державної підтримки інновацій та винахідництва

Кінцевий термін: 30 вересня 2019 р.

Сума: 500 тисяч гривень.

Призначення: науковці, викладачі, студенти, магістри, аспіранти та ін.

Опис: Експериментальний проект державної підтримки інновацій та винахідництва, який ініціювало Мінекономрозвитку разом з Державною інноваційно-кредитною установою. Бюджет фонду складає 100 млн грн, ініціатива запроваджена відповідно до постанови Уряду №500 від 20 червня 2018 р. Оператором фонду визначено Державну інноваційну фінансово-кредитну установу. Реалізація проекту сприятиме покращенню інвестиційного клімату та впровадженню ефективного механізму підтримки та захисту об’єктів права інтелектуальної власності в Україні.

Посилання:  https://www.kmu.gov.ua/ua/news/minekonomrozvitku-rozpochinaye-konkursnij-vidbir-proektiv-na-otrimannya-derzhavnih-grantiv-iz-zagalnim-byudzhetom-100-mln-grn?fbclid=IwAR3L9B92WIIuaDnQDVSB81BkcannXXJ6Sa-GVQQwYl-WqQMLhEGlsbE1AhU

Програма Кусаноне Посольства Японії в Україні

Кінцевий термін: Постійнодіючий
Сума: 10 000 євро

Призначення: інновації освітнього потенціалу
Опис: За програмою Кусаноне безвідплатна фінансова допомога надається неурядовим організаціям, лікарням, початковим школам, науково-досліджувальним інститутам та іншим неприбутковим організаціям з метою надання допомоги задля здійснення проектів розвитку цих організацій.

Посилання: https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html

Програма ім. Георга Форстера для проведення досліджень у Німеччині Фонд Олександра фон Гумбольдта реалізує програму ім. Георга Форстера

Кінцевий термін: за 10 місяців до запланованого початку візиту.
Сума: 2 650 EUR на місяць (для молодих дослідників), 3 150 EUR на місяць (для досвідчених науковців)
Призначення: академічна мобільність, проведення досліджень, кандидати та доктори наук
Опис: Підтримка власних досліджень у установах Німеччини протягом 6 – 24 місяців.
Посилання: https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-fellowship.html

Нові конкурси Еразмус+ 2019 р. вже ОГОЛОШЕНО

Кінцевий термін: (2019): КА1, КА2, КА3: 24 січня, 5, 7, 14, 22 лютого, 21 березня, 4, 30 квітня, 1 жовтня (уточнюйте відповідні дати по напрямам)

Призначення: академічна мобільність, проведення досліджень, інновації освітнього потенціалу

Опис: ЕРАЗМУС+ – це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., що підтримує проекти співпраці, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, професійної підготовки, молоді та спорту. 

Вже оголошено КОНКУРСИ ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС+ на 2019 р. За результатами звернення України до ЄС отримано окреме вікно фінансування для України на два останні конкурси програми Еразмус+ 2019-2020 рр. на напрями КА1: Міжнародна кредитна мобільність (2,5 млн. євро), КА2: Розвиток потенціалу вищої освіти (2 млн. євро) і Жан Моне (0,5 млн. євро). Деталі за напрямами очікуються в листопаді 2018 р. Коротко про те що нового в конкурсах 2019 р. див. тут.

Деталі про конкурси на сайті ЕАСЕА за посиланням тут та на сайтах Національнихагентств Еразмус+ тут.

Посилання: http://erasmusplus.org.ua/novyny.html

Фінсько-український трастовий фонд

Кінцевий термін: Кошти планується виплатити до кінця 2021 року.
Сума: Загальна вартість – 6 млн євро. Вартість проекту – 150 тис євро. Рівень фінської частки становить щонайменше 30% від загальної вартості проекту.
Призначення: інфраструктурні проекти
Опис: Ціль Трастового фонду – сприяти співпраці між Фінляндією та Україною та визначити можливості надання консультаційних послуг та інвестицій для проектів у сферах енергоефективності, відновлюваних джерел енергії, виробництва енергії з відходів та створення інтелектуальних енергетичних систем.
Посилання: http://www.nefco.org/work-us/our-services/grants/finland-ukraine-trust-fund

Програма «Енергоефективність в громадських будівлях, ЕСКО модель»

Кінцевий термін: до серпня 2021 р.
Сума: Загальна вартість – 5 480 000 дол. США
Призначення:інфраструктурні проекти
Опис: Проекти, які можуть претендувати на дофінансування: Енергоефективні заходи (заміна вікон/дверей, термомодернізація, заміна системи опалення, ІТП, енергоаудит тощо).
Заявники: Громадські будівлі: лікарні, школи та вищі навчальні заклади, державні установи, дитсадки, сиротинці, аптеки, центри зайнятості, бібліотеки та музеї.
Координатор проекту: Сергій Варга  sergii.varga@undp.org
Донор: Глобальний екологічний фонд
Партнери: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України, муніципалітети, Міністерство освіти і науки України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство фінансів України, Міністерство юстиції України, Асоціація малих міст України, міські ради, Вища рада енергоаудиторів та енергоменеджерів України, Програма малих грантів ООН, неурядові організації, фінансові установи та підприємства.
Посилання: http://energoefektivnaukraina.org.ua/