кадуцей

Перелік спеціальностей  та магістерських програм для здобуття ступеня магістра (V курс) 

Код Назва спеціальності Магістерська програма
Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи
051 Економіка Управління бізнес-процесами на підприємстві
071 Облік і оподаткування Податкове консультування

Митна логістика

072 Фінанси, банківська справа та страхування Фіскальне  адміністрування
073 Менеджмент Менеджмент митної справи
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності
292 Міжнародні економічні відносини Управління міжнародним бізнесом
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій та менеджменту
051 Економіка Економічна кібернетика
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології Інформаційні управляючі системи і технології (в економіці)
Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту
071  Облік і оподаткування  Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю

Податковий аудит

Аудит державних фінансів

Управління інформаційними ресурсами в обліку

Навчально-науковий інститут права
 081  

Право (вступ здійснюється за  балами єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО)

 

Криміналістичне забезпечення протидії кіберзлочинам

Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції

Організаційно-правові механізми європейського співробітництва в економічній сфері

Охорона та захист цивільних прав

Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності

Правове забезпечення фінансової безпеки держави

Правове регулювання діяльності державного апарату та органів місцевого самоврядування

Управління господарсько-правовою діяльністю

Цивільно-правове забезпечення охорони здоров’я

Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи
 

072

 

Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент у сфері банківської діяльності

Управління державними фінансами

Управління процесами фінансового моніторингу

Управління фінансовою безпекою на фінансовому ринку

Управління фінансовою та страховою діяльністю

Фінансова аналітика

Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

073 Менеджмент Проектний менеджмент
Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції
 

081

 

Право

Адміністративна та кримінально-процесуальна діяльність

Правове забезпечення митної безпеки

Приватно-детективна (розшукова) діяльність

Фінансові розслідування

262 Правоохоронна діяльність Приватно-детективна (розшукова) діяльність

Оперативно-розшукова та кримінально-процесуальна діяльність

 

Вимоги до рівня освіти

Конкурсний відбір для здобуття ступеня вищої освіти магістра здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти – у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань, для вступу за спеціальністю 081 «Право» – у формі єдиного фахового вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до встановленого цими Правилами порядку;

в інших випадках – у формах, встановлених Правилами прийому до Університету ДФС України.

При вступі для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 «Право» особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступного іспиту з іноземної мови та фахових випробувань.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб.

Особа може вступити до вищого навчального закладу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного диплома. Фінансування навчання за кошти державного замовлення здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним навчальним планом.

 

FAQ
Контакти
Списки зарахованих Списки рекомендованих до зарахування

Школа правоохоронної діяльності

23 березня 2018 року факультет податкової міліції продовжив свій проект «Школа правоохоронної діяльності». Урок проходив в Бучанській Українській гімназії з учнями 10 класу. Представники факультету Дубина Вікторія та Боровець Наталія спілкувалися на тему «Правоохоронна діяльність», де для прикладу слугував факультет податкової міліції. Також запросили учнів гімназії спробувати себе в ролі курсанта за нашою програмою «Один […]

Творча зустріч з письменницею, поетесою Антонією Цвід

22 березня 2018 року в атріумі відбулась творча зустріч з письменницею, членом Національної спілки письменників України Антонією Цвід. На яскравому заході, організованому колективом Наукової бібліотеки УДФСУ, поетеса презентувала присутнім свій роман-трилогію під загальною назвою «Кохані жінки Тараса Шевченка». У цьому тритомнику йдеться про про справжнє кохання та неймовірне життя відомого у всьому світі українця. сердечні […]

«Хортинг ‒ національний бренд України у світі»

22-23 березня 2018 року на базі Університету ДФС України пройшла перша Міжнародна науково-практична конференція до Дня заснування хортингу: «Хортинг ‒ національний бренд України у світі: олімпійська перспектива». У заході взяли участь провідні фахівці та науковці в галузі педагогіки, фізичної культури і спорту: перший проректор з навчально-методичної та виховної роботи О.А. Шевчук; проректор з наукової роботи […]

Олімпіада «Кращий знавець предметів кафедри фінансового права»

Кафедра фінансового права Навчально-наукового інституту права Національного університету державної фіскальної служби України 13 лютого 2018 року провела олімпіаду «Кращий знавець предметів кафедри фінансового права». Організаторами заходу були: завідувач кафедри фінансового права, д.ю.н., професор – Касьяненко Л. М., заступник завідувача кафедри з наукової роботи, старший викладач – Забучинська Т. В.; відповідальний за наукову роботу студентів і курсантів кафедри фінансового права, […]
Всі новини та анонси

Засідання Вченої ради

    Шановні колеги!           21  березня 2018 року о 14:00 годині    в аудиторії 222 відбудеться засідання  Постійної комісії з питань наукової роботи та інноваційного розвитку Вченої ради Університету державної фіскальної служби України.      21 березня 2018 року о 15:00 год.    в аудиторії 220 відбудеться спільне засідання Постійної правничої  комісії Вченої ради Університету державної фіскальної служби України та Постійної комісії з питань наукової […]