кадуцей

Перелік спеціальностей  та магістерських програм для здобуття ступеня магістра (V курс) 

Код Назва спеціальності Магістерська програма
Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи
051 Економіка Управління бізнес-процесами на підприємстві
071 Облік і оподаткування Податкове консультування

Митна логістика

072 Фінанси, банківська справа та страхування Фіскальне  адміністрування
073 Менеджмент Менеджмент митної справи
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності
292 Міжнародні економічні відносини Управління міжнародним бізнесом
Навчально-науковий інститут інформаційних технологій та менеджменту
051 Економіка Економічна кібернетика
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології Інформаційні управляючі системи і технології (в економіці)
Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту
071  Облік і оподаткування  Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю

Податковий аудит

Аудит державних фінансів

Управління інформаційними ресурсами в обліку

Навчально-науковий інститут права
 081  

Право (вступ здійснюється за  балами єдиного фахового вступного випробування з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення ЗНО)

 

Криміналістичне забезпечення протидії кіберзлочинам

Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних органів та органів юстиції

Організаційно-правові механізми європейського співробітництва в економічній сфері

Охорона та захист цивільних прав

Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності

Правове забезпечення фінансової безпеки держави

Правове регулювання діяльності державного апарату та органів місцевого самоврядування

Управління господарсько-правовою діяльністю

Цивільно-правове забезпечення охорони здоров’я

Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи
 

072

 

Фінанси, банківська справа та страхування

Менеджмент у сфері банківської діяльності

Управління державними фінансами

Управління процесами фінансового моніторингу

Управління фінансовою безпекою на фінансовому ринку

Управління фінансовою та страховою діяльністю

Фінансова аналітика

Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу

073 Менеджмент Проектний менеджмент
Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції
 

081

 

Право

Адміністративна та кримінально-процесуальна діяльність

Правове забезпечення митної безпеки

Приватно-детективна (розшукова) діяльність

Фінансові розслідування

262 Правоохоронна діяльність Приватно-детективна (розшукова) діяльність

Оперативно-розшукова та кримінально-процесуальна діяльність

 

кадуцей

Етапи вступної компанії у 2017 році (V курс)

Етапи вступної кампанії Денна та заочна (І етап) форми навчання Заочна форма навчання (ІІ етап)
Початок прийому заяв та документів 10 липня 2017 05 вересня 2017
Закінчення прийому заяв та документів 26 липня 2017,  18.00 10 вересня 2017, 18.00
Строки проведення університетом вступних випробувань з 27 липня до 05 серпня 2017 з 11 вересня до 17 вересня 2017
Строк оприлюднення рейтингового списку вступників 06 серпня 2017, не пізніше 12.00 18 вересня 2017
Строк закінчення виконання вимоги до зарахування вступниками, які отримали рекомендації:

– за державним замовленням

11 серпня 2017,

до 18.00

– за кошти фізичних та юридичних осіб 25 серпня 2017 24 вересня 2017
Строки зарахування вступників:

– за державним замовленням

12 серпня 2017
– за кошти фізичних та юридичних осіб 28 серпня 2017 не пізніше 30 вересня 2017

 

Вимоги до рівня освіти

Конкурсний відбір для здобуття ступеня вищої освіти магістра здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) вищої освіти – у формі іспиту з іноземної мови та фахових вступних випробувань, для вступу за спеціальністю 081 «Право» – у формі єдиного фахового вступного іспиту з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання відповідно до встановленого цими Правилами порядку;

в інших випадках – у формах, встановлених Правилами прийому до Університету ДФС України.

При вступі для здобуття ступеня магістра зі спеціальності 081 «Право» особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2016 року та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України, мають право на участь у конкурсному відборі за результатами вступного іспиту з іноземної мови та фахових випробувань.

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та юридичних осіб.

Особа може вступити до вищого навчального закладу для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом підготовки), за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань з урахуванням середнього бала відповідного диплома. Фінансування навчання за кошти державного замовлення здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним навчальним планом.

 

FAQ
Контакти
Списки зарахованих Списки рекомендованих до зарахування

Вітаємо студентів-науковців УДФСУ з перемогою!

Міжнародний конкурс студентських науково-дослідних робіт «Інформаційні технології в освіті: добро чи зло?» іноземними мовами проходив 2 – 31 жовтня 2017 р. у м. Харків, на базі Харківського національного автомобільно-дорожній університету. Всього учасниками конкурсу стали більше 260 осіб з різних регіонів України та країн близького зарубіжжя. Університет державної фіскальної служби України був представлений наступними студентами: Богдан […]

Результати І етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності»

7 грудня професорсько-викладацьким складом кафедри техногенно-екологічної безпеки ННІ інформаційних технологій та менеджменту було організовано і проведено І етап Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності». В олімпіаді прийняли участь 19 студентів/курсантів ННІ обліку, аналізу та аудиту, ННІ інформаційних технологій та менеджменту, ННІ економіки, оподаткування та митної справи, факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової […]

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічні перспективи підприємництва в Україні»

27–28 жовтня 2017 року відбулася щорічна міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічні перспективи підприємництва в Україні». Захід присвячено 15-річчю Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи. У збірнику опубліковано матеріали, що присвячені питан­ням осмислення економічних проблем та перспектив розвитку підпри­ємництва України. Основними напря­мами досліджень є: економічна безпека та держав­не регулювання підприємницької діяльності; іннова­цій­но-інвестиційні засади розвит­ку підприємництва в […]

Всеукраїнська олімпіада з менеджменту

8 грудня 2017 року в Університеті ДФС України відбувся І етап Всеукраїнської олімпіади, в якому взяли участь понад 78 студентів. Учасників привітали заступник завідувача кафедри менеджменту з наукової роботи, к.п.н., доцент А.А. Грушева; старший викладач кафедри менеджменту Н.Е. Кошарська; асистенти кафедри менеджменту І.О. Федорова та А.П. Задорожня. Вони побажали учасникам олімпійської витримки, наполегливості та перемоги. […]
Всі новини та анонси

Графік проведення засідань постійних комісій Вченої ради УДФСУ

З 14 грудня 2017 року о 14:00 годині в аудиторії 222 відбудеться засідання Постійної комісії з питань освітнього процесу Вченої ради Університету державної фіскальної служби України.              14  грудня 2017 року о 15:00 годині    в аудиторії 222 відбудеться засідання  Постійної комісії з питань наукової роботи та інноваційного розвитку Вченої ради Університету державної фіскальної служби України.    15 грудня 2017 року […]