Навчально-наукові центри

Навчально-науковий центр інноваційних освітніх технологій та регіонального навчання Університету державної фіскальної служби України створено 26 січня 2016 року.Центр впроваджує в Університеті дистанційне навчання, проводить курси підвищення кваліфікації працівників Університету та органів Державної фіскальної служби України, супроводжує освітній процес у відокремлених структурних підрозділах та на основі співпраці з бізнес-структурами організовує та реалізує комерційні бізнес-проекти.

Основні напрями діяльності Центру:

  • здійснення освітньої діяльності за ліцензованими спеціальностями (спеціалізаціями) за відповідними освітніми ступенями бакалавра, магістра відповідно до стандартів вищої освіти;
  • продовження освіти для отримання додаткових знань і навичок, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації;
  • надання консультаційних та інших послуг, які підтримують освітній процес або системи;
  • надання освітніх послуг з використанням систем дистанційного навчання (Moodle, Прометей, Acadex, WizIQ та ін.);
  • підвищення кваліфікації за професійними програмами;
  • підвищення кваліфікації державних службовців;
  • дослідження сучасних педагогічних та дистанційних технологій навчання з метою їх запровадження в освітній процес Університету;
  • підвищення кваліфікації фахівців, спеціалістів у сфері дистанційного навчання;
  • планування, організація, координація проведення фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт.

До складу Центру входять: відділ інноваційних освітніх технологій, навчальна лабораторія електронних засобів навчання, Вінницький навчально-науковий інститут, Кам’янець-Подільський навчально-науковий інститут, Сторожинецький навчально-науковий інститут, Хмельницький навчально-науковий інститут, Житомирська філія.

Директор Навчально-наукового центру інноваційних освітніх технологій та регіонального навчання Кайдаш Олеся Юріївна кандидат юридичних наук.
Заступник директора Навчально-наукового центру інноваційних освітніх технологій та регіонального навчання Кожевніков Іван Григорович
Начальник Відділу інноваційних освітніх технологій Бондаренко Наталія Володимирівна