Університет державної фіскальної служби України – вищий навчальний заклад IV рівня акредитації, який здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів. Університет, розташований у мальовничому місті Ірпінь за 25 км від Києва.

Пройшовши непростий, але успішний шлях: технікум – коледж – інститут – академія – Національна академія –  Університет, – навчальний заклад із багаторічною історією став унікальним вищим навчальним закладом України початку третього тисячоліття.

В університеті налагоджено конструктивні наукові зв’язки з рядом міжнародних організацій, навчальних і наукових установ Франції, Іспанії, Польщі, США, Німеччини, Росії, Хорватії, Словаччини, Чехії, Південної Кореї та інших країн. Викладачі університету беруть участь у педагогічному експерименті з впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу. У виші діє координаційна рада, у функції якої входить супроводження й узагальнення результатів реалізації положень Болонської декларації.

 • В університеті створена потужна матеріально-технічна база, яка включає сучасні навчальні корпуси, оснащено сучасними технічними засобами навчання лекційні аудиторії, гуртожитки, спортивний комплекс з тренажерними залами, їдальні, молодіжні кафе, медичний центр, житловий комплекс для працівників та викладачів. Навчальні заняття проходять у 4 потокових аудиторіях на 140–150 місць, у 4 потокових аудиторіях на 120–130 місць, у 8 потокових аудиторіях на 80–90 місць, у 8 потокових аудиторіях на 60–70 місць, у 15 потокових аудиторіях на 45–50 місць, у 53 навчальних кабінетах на одну академічну групу, у 13 навчальних кабінетах на 15–20 місць (половина академічної групи), у 5 навчальних лабораторіях, 6 спецкласах (автокласи, класи військової підготовки тощо), 20 комп’ютерних класах. До послуг студентів та курсантів – 9 читальних залів. За час свого існування навчальний заклад підготував близько 70 тис. висококваліфікованих спеціалістів.
 • У 7-ми навчально-наукових інститутах  – обліку, аналізу та аудиту, фінансів, банківської справи, економіки, оподаткування та митної справи, права, інформаційних технологій та менеджменту, гуманітарних наук, спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації,  факультеті підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції  – навчаються понад 7 тисяч юнаків та дівчат.
 • Також у структурі університету функціонує кафедра військової підготовки.
  Філії заочної форми навчання діють у містах Вінниця, Житомир, Кам’янець-Подільський (Хмельницька обл.), Сторожинець (Чернівецька обл.). Ведеться робота щодо запровадження дистанційного навчання із застосуванням у навчальному процесі та бібліотечній справі інформаційно-комунікаційних технологій поряд з традиційними засобами, розроблення індивідуальних модульних навчальних програм різних рівнів складності і випуск електронних підручників.
 • В університеті працюють висококваліфіковані викладачі – 1 академік, 45 докторів наук, 275 кандидатів наук, 36 професорів і 186 доцентів. Кожного навчального року понад 100 викладачів проходять підвищення кваліфікації та стажування у Державному комітеті статистики України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку; Чернігівському обласному педагогічному інституті післядипломної освіти; Національному авіаційному університеті та чимало інших.
У структурі університету функціонує Київський фінансово-економічний коледж, Інститут післядипломної освіти, Науково-дослідний інститут фінансового права та Науково-дослідний центр з проблем оподаткування.
 • Важливу роль у навчальному процесі відіграє Наукова бібліотека, книжковий фонд якої нараховує понад 350 000 примірників. Широке поширення та використання в навчально-науковому процесі мають спеціалізовані програми загального користування: електронна бібліотека, збірник документів «Ліга» та доступ до бази дисертацій.
 • Тривають роботи зі збільшення потужності телекомунікаційної мережі, яка пов’язує університет з глобальною інформаційною мережею Інтернет. Це посилює участь навчального закладу в національному та світовому науково-інформаційному середовищі. Нині понад 1 000 робочих місць студентів і викладачів забезпечено підключенням до Інтернету.
 • Навчальний заклад має аспірантуру, докторантуру, спеціалізовані ради з підготовки кандидатів наук у галузі економіки та правознавства. В аспірантурі Національного університету ДПС України навчаються 84 аспіранти, 174 здобувачі, в докторантурі – 10. На кафедрах факультетів працюють понад 20 студентських тематичних наукових клубів і проблемних гуртків, таких як: «Аналітик» «Дебет-Кредит», «Фінансист», «Еко», «Феміда», «Податківець» та інші, на засіданнях яких обговорюються актуальні проблеми сьогодення, відбуваються зустрічі з практиками Державної фіскальної служби України, Державної фінансової інспекції України, Державної казначейської служби України та інших державних установ і приватних підприємств.
У структурі університету функціонує з 1997 року Наукове товариство студентів та курсантів, до складу якого входить 1 600 студентів і курсантів. Вони, успішно навчаючись, займаються науковою роботою в навчальному закладі та беруть участь у наукових заходах за його межами: міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних конференціях, у конкурсах наукових робіт, всеукраїнських студентських олімпіадах з навчальних дисциплін, напрямів підготовки і спеціальностей тощо.
 • Первинна профспілкова організація студентів здійснює соціальний і правовий захист студентів, організовує їх оздоровлення та санаторно-курортне лікування, проводить змістовне дозвілля студентської молоді, сприяє їй у працевлаштуванні у вільний від занять час, представляє інтереси студентського колективу на Вченій раді та ректораті.
 • Активісти студентського ректорату проводять благодійні акції, організовують круглі столи, конференції тощо, долучаючи щороку чималу кількість студентів – активістів студректорату. Усього в студентському самоврядуванні університету беруть участь понад 2 500 студентів
Значну роботу з формування естетичних поглядів та почуттів, ідеалів, що ґрунтуються на національній естетиці та кращих надбаннях, проводить Культурно-мистецький центр «Сузір’я», який нараховує 21 художній колектив і студію. Кожного навчального року власними зусиллями організовується 95 концертних програм: до Дня Знань; Міжнародного дня студента; Дня Збройних сил України; Дня Перемоги у Другій світовій війні; участь у військово-театралізованих баталіях у містах Одеса та Київ; святкові новорічні програми для студентів і співробітників університету тощо. Творчий колектив добре знають в Україні, Польщі, Німеччині, Іспанії, США, Канаді, на Кіпрі.

 • Значна увага у виші приділяється фізичному вихованню молоді. Спортивний комплекс університету – це сучасна універсальна споруда, яка за своїми показниками та спортивним обладнанням відповідає усім стандартам для проведення на його площах повноцінних занять і спортивних змагань всеукраїнського та міжнародного рівнів. На базі спорткомплексу університету діє сучасний стадіон, манежі, ігрові та спортивні зали.
 • Функціонує 16 спортивних секцій із різних видів спорту, а саме: вільної боротьби, дзюдо, бойового самбо, боксу, карате кіокушинкай, греко-римської боротьби, легкої атлетики, гирьового спорту, гандболу, футболу, атлетичної гімнастики та ін.

Гімн Університету державної фіскальної служби України – Сузір’я

Стань професіоналом – вступай до Університету державної фіскальної служби України !