Перший проректор з навчально-методичної та виховної роботи

Олег Анатолійович Шевчук

Доктор економічних наук, професор

Заступник голови Вченої ради Університету державної фіскальної служби України

Голова Науково-методичної ради Університету державної фіскальної служби України

Головний редактор журналу «Економічний вісник»

Член редакційної колегії журналу «Фінансовий контроль»

Член спеціалізованої вченої ради Університету державної фіскальної служби України Д 27.855.01

Член спеціалізованої вченої ради Університету банківської справи Д.26.883.01

Кабінет 201. Тел.: внутрішній – 11-17; міський – (044) 499-93-52. e-mail: shevchuk-udfs@ukr.net, 01.02@nusta.edu.ua