Проректорка з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та інвестицій

Мацелюх Наталія Петрівна

Проректорка з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та інвестицій,

професор за сумісництвом

Народилася 1 жовтня 1964 року у селі Сорокошичі, Козелецького району, Чернігівської області.

З 1981 по 1986 рік навчалася у Київському технологічному інституті легкої промисловості за спеціальністю «Трикотажне виробництво» та здобула кваліфікацію інженер-орестехнолог.

З 1995 по 1997 рік навчалася в Академії державної податкової служби України за спеціальністю «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію бакалавр з економіки.

З 1997 по 1999 рік навчалася у Київському  національному  економічному Університеті і отримала вищу освіту за спеціальністю «Фінанси» та здобула кваліфікацію магістр ділового адміністрування.

У 2003 році захистила дисертацію за спеціальності 08.04.01 – гроші, фінанси та кредит на тему: «Вплив податків на процеси ціноутворення в Україні» та здобула науковий ступінь кандидата економічних наук.

У 2004 році їй присвоєно звання доцент кафедри податкової політики та оподаткування.

У 2015 році їй присвоєно звання професор кафедри економічної теорії.

У 2017 році захистила докторську дисертацію на тему «Ринок цінних паперів: цінові механізми збалансованого розвитку і попередження криз», за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, та здобула науковий ступінь доктора економічних наук.

У 2017 році пройшла підвищення кваліфікації в Університеті державної фіскальної служби України  на тему: «Розробка дистанційного курсу».

Трудова діяльність:

З 1986 по 1988 рік працює інженер-технологом Мукачівського виробничого об’єднання імені 60-років СРСР.

З 1989 по 1991 рік працює методистом навчального відділу Республіканських курсів підвищення кваліфікації Міністерства місцевпрому в місті Ірпінь.

З 1992 по 1997 рік працює методистом Ірпінського індустріального коледжу, викладач кафедри фінансів.

З 1997 по 2000 рік обіймає посаду начальника наукового (науково-організаційного) відділу, викладач, старший викладач кафедри фінансів Українського фінансово-економічного інституту у місті Ірпінь.

З 2000 по 2003 рік вступила до аспірантури Національної академії державної податкової служби України за спеціальністю 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит

З 2003 по 2006 рік працює доцентом кафедри податкової політики та оподаткування Національної академії державної податкової служби України з виконанням обов’язків декана обліково-економічного факультету 

З 2006 по 2015 рік стає деканом обліково-економічного факультету Національного університету державної податкової служби України, обіймає посаду професора кафедри економічної теорії.

З 2015 по 2020 рік обіймає посаду директора Навчально-наукового інституту обліку, аналізу і аудиту Університету державної фіскальної служби України.

У 2020 році призначена на посаду проректор з міжнародної діяльності і інвестицій.

Викладає дисципліни: «Ціноутворення», «Метологія ціноутворення підприємницької діяльності», «Ціноутворення на фінансових ринках» (авторський курс).

Сфера наукових інтересів: податкова діяльність держави; гармонізація обліку і оподаткування; ціноутворення на споживчому та фінансовому ринках.

Громадська діяльність: 

Член федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України;

Член спеціалізованої вченої ради по захисту докторських дисертацій Університету державної фіскальної служби України;

Член Вченої ради Університету ДФС України;

Заступник головного редактора наукового видання «Економічний вісник. Серія: фінанси, облік, оподаткування» Університету державної фіскальної служби України, віднесеного до категорії  «Б».

У 2001 році нагороджена Почесною грамотою Міносвіти і науки України.

У 2003 та 2007 роках нагороджена Почесною грамотою ДПА України.

У 2008 році нагороджена знаком Відмінник освіти України.

У 2013 році нагороджена Пам’ятною медаллю «За участь у розбудові Університету ДПС України».

У 2018 році нагороджена Почесною грамотою Всеукраїнської професійної спілки працівників органів державної фіскальної служби України.

У 2019 році нагороджена Почесною грамотою Київської обласної державної адміністрації.

У 2019 році нагороджена Пам’ятною медаллю «За відданість справі».

У 2019 році нагороджена Грамотою Виконавчого комітету Ірпінської міської ради.

У 2019 році нагороджена Почесною грамотою Верховної Ради України.

Google.Академія https://scholar.google.com.ua/citations?user=ovpZ0pUAAAAJ&hl=ru

ORCID https://orcid.org/0000-0002-4171-3109

Графік прийому: середа з 15:00  до 17:00.

Тел.: (045-97) 4999351

E–mail: 01.04@nusta.edu.ua