Порядок розрахунку рейтингового балу при формуванні рейтингу студентів

Наказ про проведення конкурсу на заміщення вільних місць державного замовлення

Загальний рейтинговий список студентів Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи за результатами 2-го семестру 2017-2018 навч.року

Загальний рейтинговий список студентів Навчально-наукового інституту інформаційних технологій і менеджменту за результатами 2-го семестру 2017-2018 навч.року

Загальний рейтинговий список студентів Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту за результатами 2-го семестру 2017-2018 навч.року

Загальний рейтинговий список студентів Навчально-наукового інституту права за результатами 2-го семестру 2017-2018 навч.року

Загальний рейтинговий список студентів Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи за результатами 2-го семестру 2017-2018 навч.року

Студентське містечко містить в собі три окремо стоячих гуртожитки, в яких проживає 765 студентів.
Інфраструктура гуртожитків різноманітна та багатофункціональна. В межах території є алеї, паркова зона, спортивні площадки, стадіон, неподалеку розташовані магазини, супермаркети, зупинки та студентська лікарня. Територіально гуртожитки знаходяться неподалеку від Університету, що в свою чергу є досить зручним для студентів.
Протягом 2015-2016 навчального року в гуртожитках студмістечка відбулись суттєві зміни на краще, було проведено багато заходів, які сприяли покращенню умов проживання наших студентів.

Заселення в гуртожитки Університету ДФС України відбудуться з 28 серпня 2017 року по 10 вересня 2017 року.

Списки рекомендованих до поселення в гуртожитки 2017

Емблема

Студентський ректорат – виконавчий орган студентського самоврядування, який обирається на конференціях студентів і відображає позицію молоді в різних сферах освітньої діяльності колективу Університету державної фіскальної служби України, координує роботу всіх органів студентського самоврядування, бере активну участь в організації та проведенні заходів, які покликані всебічно сприяти освітній, науковій, громадській та творчій активності студентів. Орган студентського самоврядування «Студентський ректорат» функціонує з метою забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, захисту їх прав та сприяння гармонійного розвитку особистості студента, формування в нього навичок майбутнього керівника.Структура ректорату включає в себе роботу 5 різнопрофільних відділів, а саме:
– Науковий відділ

– Освітній відділ
– Культурно-масовий відділ
– Соціально-правовий відділ
– Відділ з організаційно – комп’ютерного забезпечення та масової інформації.
Команда студентського ректорату відкрита для нових ідей та співпраці зі студентськими організаціями інших навчальних закладів.Також студентський ректорат представляє структуру університету на обласному та всеукраїнському рівні, зокрема, студентський ректор входить до складу Київської обласної студентської ради та студентський організацій всеукраїнського значення. У 2015 році команда студентського самоврядування отримала перемогу гран-прі у номінації «розвиток студентського самоврядування у вищому навчальному закладі». Керівництво студентського ректорату за період своєї діяльності були творчими, ініціативними та яскравими особистостями з активною громадською позицією. Це Пінчук Андрій Павлович, Карплюк Володимир Андрійович, Малиняк Назар Васильович, Гаврилюк Андрій Володимирович, Мелкумян Асмік Сейранівна, Чебан Олександр Ілліч та Меньківський Ігор Леонідович. У 2016 році студентським ректором обрано Омельяна Максима Валерійовича.


Студентський ректор – Омельян Максим Валерійович, студент 3-го курсу ННІ права


Вегера

Студентський перший проректор – Верега Анна Дмитрівна, студентка   4-го курсу ННІ обліку, аналізу та аудиту


Попович

Секретар Студентського ректорату – Попович Оксана Володимирівна, студентка 1-го курсу ННІ фінансів та банківської справи


Вовкович

Студентський директор ННІ Права – Вовкочин Інна Василівна, студентка 3-го курсу ННІ права


Вітюк

Студентський директор ННІ фінансів та банківської справи – Вітюк Денис Ігорович, студент 2-го курсу ННІ фінансів та банківської справи


 Паньковський

Студентський директор ННІ інформаційних технологій та менеджменту – Паньковський Максим Вадимович, студент 2-го курсу ННІ інформаційних технологій та менеджменту


 Світліцька

Студентський директор ННІ обліку, аналізу та аудиту – Світліцька Ірина Іванівна, студентка 4-го курсу ННІ обліку, аналізу та аудиту


Матвійчук

Студентський директор ННІ економіки, оподаткування та митної справи – Матвійчук Маргарита Олексіївна, студентка 5-го курсу ННІ економіки, оподаткування та митної справи


Кумер

Студентський проректор з наукової роботи – Кумер Тетяна Сергіївна, студентка 3-го курсу ННІ фінансів та банківської справи


Варавіна

Студентський проректор з соціально-правових відносин – Варавіна Яна В’ячеславівна, студентка 4-го курсу ННІ фінансів та банківської справ


Притика

Студентський проректор з культурно-масової роботи – Притика Анна Сергіївна, студентка 3-го курсу ННІ права


 Босак

Студентський проректор з організаційних питань – Босак Віталій Едуардович, студент 3-го курсу ННІ фінансів та банківської справи


 Григор'єва

Голова волонтерського відділу в культмасі – Григор’єва Анастасія Костянтинівна, студентка 2-го курсу ННІ права


Морозовський

Голова відділу з фізичного виховання та пропаганди здорового способу життя – Морозовський Павло Анатолійович, студент 3-го курсу ННІ обліку, аналізу та аудиту


Олексієнко 

Голова відділу зв’язків та комунікації зі студентами – Олексієнко Тетяна Миколаївна, студентка 4-го курсу ННІ фінансів та банківської справи


Пєтухова

Голова відділу організаційно-комп’ютерного забезпечення та масової інформації – Петухова Наталія Олександрівна, студентка 1-го курсу ННІ фінансів та банківської справи


Павляшик 

Голова відділу зовнішніх зв’язків – Павляшик Людмила Вікторівна, студентка 3-го курсу ННІ фінансів та банківської справи


 Галицький

Голова відділу з організаційно науково-комунікативних заходів – Галицький Андрій Віталійович студент 3-го курсу ННІ права


 Никитюк

Голова відділу зі створення та функціонування діяльності клубів за інтересами – Никитюк Андрій Вікторович, студент 3-го курсу ННІ фінансів та банківської справи


Асташева

Студентський проректор з навчальної роботи – Асташева Світлана Юріївна, студентка 3-го курсу ННІ фінансів та банківської справи


Згідно з ст. 40 Закону України “Про вищу освіту”, основними завданнями органів студентського самоврядування є:

 • забезпечення і захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
 • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
 • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
 • сприяння створенню відповідних умов для проживання і відпочинку студентів;
 • сприяння діяльності студентських гуртків, товариств, об’єднань, клубів за інтересами;
 • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями;
 • сприяння працевлаштуванню випускників;
 • участь у вирішенні питань міжнародного обміну студентами;
 • сприяння проведенню серед студентів соціологічних досліджень.

Стосовно значення студентського самоврядування як елемента навчально-виховного процессу – виділили наступні аспекти:

 • студентське самоврядування виховує реальних лідерів українського суспільства, формує еліту нації.
 • самоврядування дає змогу студенту, як і кожному громадянину, бути почутим.
 • счасть в органах студентського самоврядування дає молодій людині відчуття того, що вона є громадянином Української держави, створює можливості реалізувати себе як обдаровану і талановиту особистість, стимулює активність молодого громадянина у суспільному житті загалом.
 • студентське самоврядування сприяє налагодженню конструктивної співпраці між студентами та адміністрацією вищого навчального закладу.

Студентський інформаційний центр

 • Співпраця з газетою університету;
 • Висвітлення подій на дошці ОСС та на інших інформаційних стендах;
 • Оновлення вкладки ОСС на сайті УДФСУ;
 • Випуск інформаційних бюлетнів.

Культурна-масова діяльність

 • Проведення концертів, дискотек, екскурсій, походів, квестів, тощо;
 • Популяризація спорту серед студентів;
 • Проведення змагань між факультетами нашого ВНЗ;
 • Проведення виставок;
 • Організація благодійних акцій;

Навчально-наукова діяльність

 • Проведення круглих столів, брейн- рингів, конференцій, дискусійних ігор, дебатів на цікаві теми сьогодення;
 • Сприяння роботі студентських наукових товариств – допомога в організації та проведенні конференцій, підтримка студентських наукових ініціатив, тощо.

Зовнішня діяльність

 • Співпраця з іншими ВНЗ та молодіжними організаціями.
 • Участь у студентських заходах міста: тренінги, зустріч з представниками влади, та ін.
 • Участь та організація конференцій на рівні держави.

Соціально-побутова діяльність

 • Покращення умов проживання;
 • Перевірка гуртожитків;
 • Сприяння поселенню в гуртожитках;
 • Створення бази квартир для проживання;
 • Проведення днів довкілля

Профком 1

Первинна профспілкова організація студентів та курсантів – це правозахисний орган, який піклується про підтримку соціально незахищених студентів, якісне дозвілля, всебічний розвиток її членів.

Однією з форм здійснення студентського самоврядування в університеті є профспілкова організація студентів та курсантів Університету державної фіскальної служби України та Київського фінансово-економічного коледжу. Історія профкому студентів та курсантів цікава та різноманітна. Профспілкова організація розпочала свою діяльність разом з заснуванням навчального закладу в 1921 році. Керівниками профкому студентів, починаючи з 1963 року, були: В. П. Ветрова, І. Г. Верхогляд, В. Г. Кулініч, І.І. Ященко, В.К. Ричко, Ф. А. Любенко, М. Р. Шипанюк, В. В. Даниленко, А. В. Цимбалюк, Д. Д. Кривий, В. В. Прудкий, В. М. Радченко, В. Б. Вовк, О. А. Білорус, Д. М. Коваленко, Д. В. Нікішин, В. М. Горбалінський, Я. В. Булуй, Д. С. Педченко.

Активна позиція профкому студентів та курсантів, тісна співпраця з адміністрацією навчального закладу дозволили відтворити систему соціальної підтримки студентів. Профспілка допомогає студентам оформити всі види матеріальної допомоги. Завдяки профкому студентів можна отримувати пільгові проїзні квитки  до метрополітену та оформити ISIC, студентський квиток міжнародного зразка, який надає понад 41000 знижок і спеціальних пропозицій в 120 країнах світу на транспорт, проживання, харчування, зв’язок, розваги і покупки. Прогресивному розвитку профспілок сприяв Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності»,  який закріпив за профспілками у ВНЗ право представляти і захищати права та інтереси членів профспілки студентів.

Профспілкова організація студентів та курсантів УДФСУ та КФЕК є добровільним неприбутковим громадським об’єднанням осіб, які навчаються в університеті. У складі профспілкової організації працюють такі комісії:

 • житлово – побутова;
 • культурно – масова;
 • організаційна;
 • спортивно – масова;
 • інформаційна;
 • комісія зовнішніх та внутрішніх зв’язків.

До складу організації входять 7 профспілкових бюро навчально – наукових інститутів: фінансів, банківської справи, обліку, аналізу та аудиту, економіки, оподаткування та митної справи, права, факультет підготовки, перепідготовки та підвищення  кваліфікації працівників податкової міліції, інформаційних технологій та менеджменту та КФЕК.

Профком активно співпрацює з адміністрацією університету щодо поселення студентів у гуртожитки, організації та проведення тематичних вечорів, щорічних ігор КВК тощо. Завдяки активній роботі в профкомі студенти та курсанти розвивають свої організаторські та керівні здібності, які обов’язково стануть в нагоді у подальшому працевлаштуванні.

З 2012 по 2016 рік посаду голови профкому обіймав Педченко Д.С, який зробив вагомий внесок у розбудову профспілкового студентського руху. Перший з профспілкових лідерів, який разом з студентським ректоратом  планували спільний вектор руху, в результаті чого, досягли найвищої нагороди: ГРАН-ПРІ у номінації «Розвиток студентського самоврядування у вищому навчальному закладі 2015». З командою профспілкового руху, був ініціатором створення стели пам’яті випускникам, які загинули в зоні АТО.  Неодноразово ініціював питання слабо захищених верств студентства університету. З квітня 2016 року посаду голови профкому обіймає Івасюк О.М, який прагне до нового, зберігаючи кращі студентські традиції.
Профспілка –  надійна опора та реальна сила, яка здатна захистити !

І якщо ти цілеспрямована, активна й творча людина, то профком студентів та курсантів УДФСУ та КФЕК чекає на тебе!


Primary trade union organization of students and trainees – a human rights body of the student government that cares about supporting disadvantaged students a quality leisure time , the development of its members.

Trade Union cooperates with the administration of the University of housing students in dorms , event theme parties , annual KVN games and more. With active in trade union students and students develop their organizational and managerial skills that are sure to come in handy in future employment.

Union helps students draw all types of financial aid.

Thanks to trade union students can get discounted tickets to the subway and place ISIC, student card international standard that provides over 41,000 discounts and deals in 120 countries on transport, accommodation, food, communication , entertainment and shopping.

Union – reliable support and a real force capable of defending !

And if you are focused, active and creative person , the trade union committee of students and trainees University of the State Fiscal Service of Ukraine waiting for you!

 

У Національному університеті державної фіскальної служби України триває вступна кампанія

Станом на 18 липня в Національний університет державної фіскальної служби України подано понад 2500 заяв. З них 66 % – на денну форму навчання, – 34 % на заочну.  Серед вступників на освітній рівень бакалавра найбільшою популярністю користуються фундаментальні спеціальності «Право», «Правоохоронна діяльність», а також нововведені «Журналістика», «Комп’ютерні науки», «Фізична культура і спорт». Серед охочих […]

Урочистості з нагоди випуску бакалаврів Навчально-наукового інституту права

26 червня в Національному університеті державної фіскальної служби України відбулися урочистості з нагоди вручення дипломів випускникам-бакалаврам Навчально-наукового інституту права.  Привітати випускників зі святом прийшли представники ректорату та адміністрації вишу, викладачі та батьки.  Із вітальним словом до випускників звернувся ректор, д. е. н., П. В. Пашко, який привітав бакалаврів із однієї із найважливіших подій у їх […]

Урочистості з нагоди вручення дипломів випускникам 2017 року Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту

25 червня в Національному університеті державної фіскальної служби України відбулися урочистості з нагоди вручення дипломів випускникам-бакалаврам. Привітати випускників зі святом прийшли представники ректорату та адміністрації вишу, викладачі та батьки. Також на заході були присутні такі почесні гості як заслужений юрист України, Голова Рахункової палати України В.В. Пацкан, державний секретар Міністерства фінансів України Є.В. Капінус, міський […]

Заходи з нагоди 20-річчя Всеукраїнської профспілки працівників органів державної фіскальної служби України

22 червня у Національному університеті державної фіскальної служби України відбулися урочистості з нагоди 20-річчя Всеукраїнської профспілки працівників органів державної фіскальної служби України, яка являє собою потужну, розгалужену організацію, до складу якої входять 139 первинних профспілкових організацій. Чисельність об’єднаних в своїх лавах членів складає 28 тисяч, а це 94% від загальної кількості працюючих. На сьогодні, одним […]
Всі новини та анонси

Оголошення

Документи від осіб для проходження атестації щодо вільного володіння державною мовою та прийом документів для отримання посвідчення на підставі п.56 Постанови КМУ від 25.10.2017 №818 на наступну атестаційну сесію, яка відбудеться 29 серпня 2018 року, будуть прийматися з 27 серпня 2018 року.

Оголошення

Шановні колеги!           20 червня 2018 року об 14:00 годині    в аудиторії 222А відбудеться засідання  Постійної комісії з питань наукової роботи та інноваційного розвитку Вченої ради Університету державної фіскальної служби України.    21 червня 2018 року о 11:00 год.    в аудиторії 222А відбудеться засідання Постійної правничої  комісії Вченої ради Університету державної фіскальної служби України.                      […]