Візити делегацій

  1. Державний коледж Канади «Confederation College» запрошує на навчання

-5

17 лютого 2017 року за ініціативи кафедри сучасних європейських мов Навчально-наукового інституту гуманітарних наук було проведено зустріч студентів 2, 4 та 5 курсів груп з поглибленим вивченням англійської мови з професором державного коледжу Канади «Confederation College» Урсулою Грін та менеджером освітніх програм міжнародної компанії «Study UA» Ксенією Петровою.

На зібранні були присутні в.о. ректора П.В. Пашко; помічник ректора з виховної роботи та гуманітарних питань А.П. Карасевич; заступник директора ННІ гуманітарних наук з наукової роботи та міжнародних зв’язків Т.П. Пернарівська; завідувач кафедри сучасних європейських мов Л.В. Онучак та науково-педагогічні працівники кафедри.

-4

Наші гості представили широкий вибір програм отримання вищої освіти в Канаді. Пані Урсула Грін навела переваги навчання саме в «Confederation College» та продемонструвала фільм про навчання та дозвілля студентів у студентському містечку Thunder Bay, Ontario, Canada. Коледж пропонує різноманітні сертифікати, дипломи, перехідні університетські програми, академічні та прикладні ступені, післядипломну освіту. Програми розраховані на різну тривалість навчання – від кількох місяців до чотирьох років. Також практичні програми розроблені спільно з потенційними роботодавцями, які пропонують стажування.

  1. Університет ДФС України відвідав Генеральний секретар Всесвітньої митної організації (ВМО) Куніо Мікурія.

 -3

Актуальні питання діяльності Всесвітньої митної організації (ВМО) були розглянуті в ході візиту 25 листопада 2016 року до Університету державної фіскальної служби України Генерального секретаря ВМО Куніо Мікуріо. Ректор Університету Павло Пашко, вітаючи гостя, зазначив, що Україна зацікавлена в розвитку співпраці з Всесвітньою митною організацією. У свою чергу, ми, як відомчий виш, готуємо митників і сприятимемо збільшенню кількості висококваліфікованого кадрового потенціалу фіскальної служби міжнародного рівня.

-2

Генеральний секретар зазначив, що митна служба – це міст між Україною та країнами ЄС. Дуже важливо спрощувати митні процедури, не створювати черг на кордонах. За словами Куніо Мікурія, Всесвітня митна організація підтримує прагнення відомства України до тіснішої співпраці.-1

Виступаючи перед науково-педагогічними працівниками та студентами, Куніо Мікурія коротко виклав стратегічні цілі і завдання ВМО на найближчі роки. Він підкреслив, що митна служба відіграє ключову роль в області сприяння законній торгівлі, економічного розвитку і забезпечення безпеки.

В ході зустрічі в Університеті гість висловив щиру вдячність керівнику вишу за теплий прийом, адже йому розповіли про історію та сьогодення навчального закладу, напрями діяльності тощо. А також Куніо Мікурія відтепер має звання почесного професора Університету ДФС України.

Під час зустрічі відбувся обмін думками з питань взаємодії України з Всесвітньою митною організацією, а також студенти і викладачі мали можливість поставити питання і отримати на них вичерпну відповідь.

  1. Підписано угоду про співпрацю між Університетом державної фіскальної служби і Університетом економіки у м. Бидгощ (Республіка Польща)

1

2 лютого 2016 року. відбулася зустріч керівництва Університету ДФС України та Навчально-наукових інститутів з0 делегацією із Польщі у складі: президента «Університету економіки у м Бидгощі» – Кшиштофа Сікори, директора Центру східного партнерства – Цезари Косчеляка і директора Представництва «Університету економіки у м. Бидгощі» в Україні – Олексія Максака.

Метою зустрічі стало підписання угоди про міжнародне співробітництво двох університетів, яке сприятиме якості освіти та стане дієвим кроком на шляху підготовки українських фахівців за європейськими стандартами.
Між сторонами відбулася цікава розмова, в якій гості детально розповіли про систему освіти у Польщі, поділилися досвідом співпраці «Університету економіки у м. Бидгощі» з університетами Франції (Тулуза), країн пострадянського простору й України. «Університет економіки у м. Бидгощі» має чималий досвід співпраці з бізнесом. На одній із кафедр університету, яка називається «Інкубатор підприємництва», студенти мають можливість за час навчання створити свою фірму і займатися нею й після закінчення університету. 90% фінансування2 наукового бюджету Університету економіки надходить від Грантів. Викладачі й студенти працюють у рамках програми «Горизонт 2020» –найбільшої програми Європейського Союзу з фінансування науки та інновацій з загальним бюджетом близько 80 млрд. євро, розрахованої на 2014 – 2020 роки.

Підписання угоди між Університетом економіки у м. Бидгощі та Університетом ДФС України відкриває нові можливості для наших студентів та викладачів – одержання подвійного диплома, використання прогресивного досвіду партнера у навчально-науковій сфері, участь у спільних наукових, культурних, спортивних молодіжних заходах, підвищення мовного та фахового рівнів знань. Позитивним моментом є і те, що підписання цієї угоди відкрило шлях до прямого співробітництва на рівні Інститутів, які є структурними підрозділами університетів.

      4.Університет державної фіскальної служби України підписав договір з Тяньцзинським університетом іноземних мов.

3

15 грудня 2016 року у м. Тяньцзинь (Китай) з метою розвитку співпраці та обміну в області освіти та науки, була підписана4 угода про співпрацю між Університетом ДФС України та Тяньцзинським університетом іноземних мов. Цією угодою сторони розширюють кордони міжнародного співробітництва і розвивають партнерські зв’язки в області освіти через стимулювання та підтримку освітньої, професійної та міжкультурної мобільності студентів, викладачів та співробітників.

Університети виявили готовність розвивати співробітництво в будь-якій з областей спільного інтересу, включаючи діяльність по розширенню академічних можливостей для студентів, а також можливостей професійного зростання співробітників на основі окремих угод та договорів.

Університет ДФС України вбачає перспективність у співпраці з Тяньцзинським університетом іноземних мов та готовий на продуктивну співпрацю.

  

      5. Викладачі кафедри сучасних європейських мов опанували онлайн платформу «Lingva.Skills»

5

У науково-практичній конференції для викладачів, освітян, науковців вищих навчальних закладів на тему: «Конференція змішаного навчання (Blended Learning) іноземних мов з використанням онлайн платформи «Lingva.Skills» для фахівців з мовної підготовки вищих навчальних закладів», яка відбулася 18 листопада 2016 року в Інституті післядипломної освіти Київського національного університету імені Тараса Шевченка, брали участь наступні викладачі кафедри сучасних європейських мов: к.пед.н., доцент, професор, завідувач кафедри Онучак Людмила Володимирівна, к.філол.н., доцент, професор кафедри Чайка Лариса Василівна, старший викладач кафедри Дружченко Тетяна Петрівна.

На конференції розглядалися наступні питання: поєднання аудиторних та онлайн методів навчання 6іноземними мовами задля підвищення ефективності засвоєння матеріалу; необхідність застосування сучасних методик у професійній підготовці; кращі світові практики вивчення англійської мови завдяки технології змішаного навчання; методологія онлайн-платформи вивчення англійської мови «Lingva.Skills»; практика застосування методології змішаного навчання англійській мові. Розглядалися напрацювання робочої групи щодо розробки нової методології змішаного навчання на базі онлайн-платформи «Lingva.Skills».

По закінченню конференції викладачі отримали сертифікати учасника та всі необхідні матеріали, які допоможуть зареєструватися в онлайн платформі «Lingva.Skills».

 

  1. Участь Університету державної фіскальної служби у конференції у м. Кошице (Словацька Республіка)

7 

На початку травня 2016 р. науково-педагогічні працівники кафедри теорії права та держави Університету Державної фіскальної служби України прийняли участь в Міжнародній науково-практичній конференції присвяченій 20-річчю від дня створення юридичного факультету НУДПСУ «Розвиток юридичної науки: проблеми та перспективи». 8Конференція відбувалась у м. Кошице Словацької республіки. З доповідями на конференції виступили завідувач кафедри д.ю.н., професор, А.Є. Шевченко; к.ю.н., доцент Л.В. Гапоненко; к.ю.н., доцент М.В. Кармаліта; д.і.н., доцент В.О. Доценко; к.ю.н., доцент В.О. Сердюк; к.ю.н., доцент Е.В. Тітко; к.ю.н., доцент М.О. Дей.

Під час конференції викладачі кафедри активно спілкувались і обмінювались думками з викладачами словацьких, болгарських та вітчизняних університетів, а також взяли участь у науковому семінарі організованому словацькими науковцями, учасниками Міжнародного академічного товариства ім. Михайла Буладянського.
Учасники конференції пройшли стажування в Академічному товаристві Міхала Балудянського з інноваційних методів та підходів в юридичній освіті. Стажування відбувалось в м. Кошице (Словаччина) в Центральноєвропейському університеті. Всі учасники стажування отримали персональні сертифікати.

За результатами роботи конференції було видано збірник доповідей та матеріалів конференції, де і опубліковано наукові доповіді науково-педагогічних працівників кафедри.