Вчена рада

Ярова Оксана Анатоліївна – учений секретар університету; кандидат фізико-математичних наук, доцент, науково-педагогічний стаж – 30 років.

Закінчила у 1988 році фізико-математичний факультет Житомирського державного педагогічного інституту ім.. І.Франка за спеціальністю «Математика». З 1987 р. по 1995 р. працювала учителем математики Сутисківської середньої школи-інтернату І-ІІІ ст. Вінницької області. З 1995 р. працювала на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи Сутисківської середньої школи-інтернату Вінницької області, а з 2001 по 2008 рр. – директор Сутисківської загальноосвітньої школи-інтернату І−ІІІ ст. Вінницької області.

З вересня 2008 р. працює в Університеті ДФС України:

  •          начальник відділу практичного навчання та сприяння у працевлаштуванні Національного університету ДПС України (2008-2010 рр.);
  •          директор Кримської філії Національного університету ДПС України (2010–2013 рр.);
  •          начальник відділу міжнародних зв’язків Національного університету ДПС України (2014 –2015 рр.);
  •          учений секретар Університету ДФС України (з 24.04.2015 р.).

У 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Групи з  обмеженнями на підгрупи, що не є нормальними». За досягнення визначних успіхів в організації та вдосконаленні навчальної, виховної, науково-методичної та науково-дослідної роботи нагороджена нагрудним знаком «Відмінник освіти України», 2001 р.; нагрудним знаком «За бездоганну службу» ІІІ ступеня, ДПА України, 2011 р.; медаллю «Василь Сухомлинський», 2008 р.; Почесною грамотою президії Верховної ради АР Крим, 2013 р.; Почесною грамотою ДПА України, 2010 р.. За час роботи в Університеті була неодноразово нагороджена почесними грамотами Університету ДФС України.

E-mail: yarovaoa@ukr.net , vr_nydpsy@ukr.net

Тел.: (04597) 60-2-45

Панченко Надія Борисівна – завідувач Сектору забезпечення роботи Вченої ради університету

Нечипоренко Аліна Володимирівна – провідний фахівець

Тел.: (04597) 60-2-45, внутрішній тел.: 11-30, 11-16

E-mail: vr_nydpsy@ukr.net

Склад Вченої ради Університету державної фіскальної служби України

 

  Прізвище, ім’я, по батькові
За посадами
1.      Пашко Павло Володимирович        ректор, д.е.н., професор
2.      Шевчук Олег Анатолійович перший проректор з навчально-методичної  та виховної роботи, д.е.н., професор
3.      Тарангул Людмила Леонідівна проректор з наукової роботи, д.е.н., професор,

в.о. завідувача кафедри фінансів

4.      Фокін Олександр Тимофійович проректор з адміністративно-господарської діяльності
5.      Казимир Михайло Миколайович проректор з інфраструктури, к.с.-г.н.
6.      Ковальчук Дмитро Володимирович в.о. проректора з міжнародної діяльності та інвестицій
7.      Ярова Оксана Анатоліївна               учений секретар, к.ф.-м.н., доцент
8.      Топчій Василь Васильович директор Навчально-наукового інституту права, д.ю.н., професор
9.      Мацелюх Наталія Петрівна

 

директор Навчально-наукового інституту обліку,  аналізу та аудиту, д.е.н., професор
10.  Кужелєв Михайло Олександрович директор Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи, д.е.н., професор
11.  Швабій Костянтин Іванович          директор Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи,

д.е.н., професор

12.  Ріппа Сергій Петрович                      директор Навчально-наукового інституту 

інформаційних технологій та менеджменту,

д.е.н., професор

13.  Мандрагеля Володимир Андрійович директор Навчально-наукового інституту гуманітарних наук,

д.філософ.н., професор

14.  Малинський Ігор Йосипович                                                                           директор Навчально-наукового інституту спеціальної  фізичної і бойової підготовки та реабілітації, к.н.ф.в., професор
15.  Кайдаш Олеся Юріївна директор Навчально-наукового центру інноваційних освітніх технологій та регіонального навчання, к.ю.н.
16.  Савчук Анатолій Миколайович директор Кам’янець-Подільського навчально-наукового інституту
17.  Малярчук Анатолій Климович директор Вінницького навчально-наукового інституту
18.  Чмелюк Василь Васильович начальник факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції, к.ю.н.
19.  Шевчук Валерій Андрійович завідувач кафедри військової підготовки, к.ю.н.
20.  Войтенко Віталій Олександрович головний бухгалтер-начальник служби бухгалтерського обліку та фінансової звітності
21.  Бриштіна Вікторія Вікторівна        голова профспілки викладачів, к.е.н., доцент
22.  Ляшенко Юрій Іванович голова Ради ветеранів, к.е.н., доцент
23.  Цимбалюк Світлана Ярославівна директор бібліотеки, к.е.н., доцент
24.  Васильчук Ярослав Вікторович студентський ректор

 

Виборні представники інститутів (факультетів), інших структурних підрозділів, які обрані з науково-педагогічних, наукових та інших представників університету.
25.  Белінська Яніна Василівна завідувач кафедри міжнародної економіки, д.е.н., професор
26.  Береславська Олена Іванівна завідувач кафедри банківської справи та фінансового моніторингу, д.е.н., професор
27.  Винниченко Лілія Олександрівна директор навчально-нукового  центру організації освітнього процесу, к.ю.н., доцент
28.  Желібо Євген Петрович професор кафедри техногенно-екологічної безпеки, д.тех.н., професор
29.  Карасевич Антоніна Павлівна доцент кафедри української словесності та культури , к.пед.н., доцент
30.  Касьяненко Любов Михайлівна завідувач кафедри  фінансового права,

 д.ю.н., професор

31.  Колос Микола Анатолійович завідувач кафедри фізичного виховання і спорту, к.н.фіз.вих.і.спорту, доцент
32.  Коротун Володимир Іванович завідувач науково-дослідної лабораторії дослідження проблем трансфертного ціноутворення НДЦ ПО та ФП,  к.е.н., с.н.с
33.  Лазебник Лариса Леонідівна завідувач кафедри економіки підприємства, д.е.н., професор
34.  Лісовий Андрій Васильович завідувач кафедри аудиту та економічного аналізу, д.е.н., професор
35.  Мацелик Тетяна Олександрівна завідувач кафедри господарського права та процесу  д.ю.н., доцент
36.  Мулявка Дмитро Григорович завідувач кафедри оперативно-розшукової діяльності, к.ю.н., професор
37.  Онишко Світлана Василівна завідувач кафедри фінансових ринків, д.е.н., професор
38.  Онучак Людмила Володимирівна завідувач кафедри сучасних європейських мов, к.пед.н., доцент
39.  Осмятченко Володимир Олександрович завідувач кафедри бухгалтерського обліку,  д.е.н., професор
40.  Рябченко Олена Петрівна начальник кафедри адміністративного права і процесу та митної безпеки, д.ю.н., професор
41.  Семко Микола Миколайович завідувач кафедри вищої математики, д.ф.-м.н., професор
42.  Тарангул Дмитро Олександрович учений секретар НДІ фіскальної політики, к.геогр.н., с.н.с, доцент
43.  Трубін Ігор Олексійович завідувач науково-дослідного відділу удосконалення фінансового контролю та фінансової відповідальності НДЦ ПО та ФП, к.ю.н.
44.  Цимбал Петро Васильович завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики д.ю.н. професор
45.  Чеховська Ірина Василівна завідувач кафедри цивільного права та процесу, д.ю.н., с.н.с.
46.  Небесна Маргарита Олегівна аспірант
47.    Верега Анна Дмитрівна студентка групи ОБФі-13-2
48.   Секо Сергій Олександрович студент групи ПБі-14-1
49.    Івасюк Олександр Миколайович студент групи ФБі-13-3
50.    Крижановський Андрій Андрійович курсант взводу ПММА-16-1

 

Вітаємо студентів-науковців УДФСУ з перемогою!

Міжнародний конкурс студентських науково-дослідних робіт «Інформаційні технології в освіті: добро чи зло?» іноземними мовами проходив 2 – 31 жовтня 2017 р. у м. Харків, на базі Харківського національного автомобільно-дорожній університету. Всього учасниками конкурсу стали більше 260 осіб з різних регіонів України та країн близького зарубіжжя. Університет державної фіскальної служби України був представлений наступними студентами: Богдан […]

Результати І етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності»

7 грудня професорсько-викладацьким складом кафедри техногенно-екологічної безпеки ННІ інформаційних технологій та менеджменту було організовано і проведено І етап Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності». В олімпіаді прийняли участь 19 студентів/курсантів ННІ обліку, аналізу та аудиту, ННІ інформаційних технологій та менеджменту, ННІ економіки, оподаткування та митної справи, факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової […]

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічні перспективи підприємництва в Україні»

27–28 жовтня 2017 року відбулася щорічна міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічні перспективи підприємництва в Україні». Захід присвячено 15-річчю Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи. У збірнику опубліковано матеріали, що присвячені питан­ням осмислення економічних проблем та перспектив розвитку підпри­ємництва України. Основними напря­мами досліджень є: економічна безпека та держав­не регулювання підприємницької діяльності; іннова­цій­но-інвестиційні засади розвит­ку підприємництва в […]

Всеукраїнська олімпіада з менеджменту

8 грудня 2017 року в Університеті ДФС України відбувся І етап Всеукраїнської олімпіади, в якому взяли участь понад 78 студентів. Учасників привітали заступник завідувача кафедри менеджменту з наукової роботи, к.п.н., доцент А.А. Грушева; старший викладач кафедри менеджменту Н.Е. Кошарська; асистенти кафедри менеджменту І.О. Федорова та А.П. Задорожня. Вони побажали учасникам олімпійської витримки, наполегливості та перемоги. […]

Графік проведення засідань постійних комісій Вченої ради УДФСУ

З 14 грудня 2017 року о 14:00 годині в аудиторії 222 відбудеться засідання Постійної комісії з питань освітнього процесу Вченої ради Університету державної фіскальної служби України.              14  грудня 2017 року о 15:00 годині    в аудиторії 222 відбудеться засідання  Постійної комісії з питань наукової роботи та інноваційного розвитку Вченої ради Університету державної фіскальної служби України.    15 грудня 2017 року […]