ПРОВОДИТЬСЯ НАБІР

НА КАФЕДРУ ВІЙСЬКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

УНІВЕРСИТЕТУ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ЗАПРОШУЮТЬСЯ

громадяни України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра для підготовки громадян за програмою підготовки офіцерів запасу за військово-обліковою спеціальністю:

 • Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин та підрозділів –  вартість навчання за семестр складає 4675 грн.(загальна вартість 18700 грн.)

ТЕРМІН НАВЧАННЯ-2 РОКИ

ДЛЯ УЧАСНИКІВ АТО ТЕРМІН НАВЧАННЯ МОЖЕ БУТИ СКОРОЧЕНИЙ ЗГІДНО ДОГОВОРУ

По закінченню кафедри військової підготовки громадяни України отримують первинне військове звання “молодший лейтенант запасу” і мають можливість проходити службу у Збройних Силах України та в інших силових структурах.

Термін подачі документів до 15 вересня 2017 року.

ПРАВИЛА ВСТУПУ

Здобувачі вищої освіти, які виявили бажання проходити військову підготовку подають до стройової частини кафедри (каб. 312):

 • заяву на ім’я директора інституту/декана факультету ВНЗ, у якому вони здобувають відповідний ступінь вищої освіти (заява має бути погоджена директором/деканом відповідного ВНЗ);
 • копію посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі);
 • копію ідентифікаційного коду;
 • копію першої сторінки паспорта громадянина України;
 • довідку військової лікарської комісії (ВЛК), яку проходять після отримання направлення з кафедри військової підготовки у військових комісаріатах за місцем реєстрації.

Громадяни України, які вже мають ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, подають до стройової частини кафедри (каб. 312):

 • заяву на ім’я голови відбіркової комісії (завідувача кафедри);
 • копію посвідчення про приписку до призовної дільниці (для осіб чоловічої статі);
 • копію першої сторінки паспорта громадянина України;
 • копію документа про вищу освіту та додатка до нього;
 • довідку військової лікарської комісії (ВЛК), яку проходять після отримання направлення з кафедри військової підготовки у військових комісаріатах за місцем реєстрації.

При проведенні конкурсного відбору відбіркова комісія враховує:

 • рівень успішності навчання здобувачів вищої освіти;
 • результати навчання громадян у ВНЗ;
 • професійний психологічний відбір громадян;
 • рівень засвоєння громадянами програми допризовної підготовки;
 • рівень фізичної підготовки громадян;
 • придатність громадян до військової служби (за результатом медичного огляду військово-лікарської комісії ( висновок ВЛК)).

 

ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ БУДУТЬ ПРОХОДИТИ З 22 ПО 26 ВЕРЕСНЯ 2017 року

Кандидати для проходження військової підготовки складають вступні випробування з:

 1. Рівня фізичної підготовки (проводиться у спортивній формі одягу після медичного огляду)
 2. Професійного психологічного відбору
 3. Допризовної підготовки юнаків / Медичної підготовки (для дівчат).

АДРЕСА КАФЕДРИ

м. Ірпінь, вул. Північна,48а,

Телефон для довідок: (045 97) 60 302

Електронна адреса: voennudpsu@ukr.net

Адреса сайту:  irpinvp.at.ua

Кафедра військової підготовки була створена на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 04 вересня 1998 року № 1377 в Українському фінансово-економічному інституті (Київська обл., м. Ірпінь).

Перші заняття було проведено 23 лютого 1999 року. Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 липня 2001 року № 301-р та директиви міністра оборони України від 01 листопада 2001 року № Д-115/1/0370 «Про проведення організаційних заходів у Збройних силах України» у 2002 році кафедру військової підготовки Академії державної податкової служби, яка, у свою чергу, стала правонаступником Українського фінансово-економічного інституту, переформовано у факультет військової підготовки Академії державної податкової служби України. Зі створенням Національного університету державної податкової служби України факультет реорганізований у кафедру військової підготовки, яка стала структурним підрозділом університету зі збереженням статусу юридичної особи.

На кафедрі військової підготовки вивчають військові спеціальності, гартують себе фізично й морально переважно молоді люди, які дійсно бажають разом з дипломом про вищу освіту отримати звання офіцерів запасу. Це розширює можливості молодих спеціалістів щодо вибору професії. Після закінчення навчання випускники мають можливість проходити службу у Збройних силах України, а також у силових структурах, таких як СБУ, митниця, внутрішні війська, податкова міліція, спецпідрозділи тощо.

Очолює кафедру полковник запасу ШЕВЧУК В.А.

На кафедрі військової підготовки можуть навчатися громадяни України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра та придатні до військової служби за станом здоров’я та морально-діловими якостями. Термін навчання – 2 роки. Підготовка здійснюється за кошти фізичних та юридичних осіб за встановленими Міністерством оборони України військово-обліковою спеціальністю: «Бойове застосування механізованих з’єднань, військових частин і підрозділів».

На кафедрі військової підготовки працюють: професор – 1, доцентів – 5, кандидатів наук – 7.

З 1998 року на кафедрі військової підготовки університету озброїлися військовою наукою 4 500 офіцерів запасу Збройних сил України.

П Р А В И Л А

 проведення конкурсного відбору студентів для проходження військової

підготовки за програмою офіцерів запасу Університету державної фіскальної служби України у 2017 році

 Провадження освітньої діяльності на кафедрі військової підготовки Університету державної фіскальної служби України (далі Університет) здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України АВ № 529526 від 10 червня 2010 року.

Правила проведення конкурсного відбору громадян України для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу до Університету державної фіскальної служби України у 2016 році розроблені відповідно до внесених змін в статті 11 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” (щодо підготовки офіцерів запасу) від 10.01.2012 року (зі змінами згідно із законом № 116-VIIIвід 15.01.2015 ), Постанови Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2012 р. № 48 “Про затвердження Порядку проведення військової підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою підготовки офіцерів запасу”, спільного наказу Міністра освіти і науки України та Міністра Оборони України від 11.11.2004 року № 531/857 “Про затвердження Інструкції про організацію підготовки офіцерів запасу з числа студентів вищих навчальних закладів” та плану набору громадян України за військово-обліковими спеціальностями, які визначаються  наказом Міністра оборони України та Міністерства освіти і науки молоді, та спорту України.

 І. Загальні положення

 1.1.          До конкурсного відбору для проходження навчання за програмою підготовки офіцерів запасу на добровільних засадах допускаються громадяни України, які мають або здобувають освітній ступінь вищої освіти не нижче бакалавра  для навчання за програмою підготовки офіцерів запасу в 2017-2019 н. р., та придатні до військової служби згідно довідки військово-лікарської комісії (ВЛК) .

 1.2.          Проведення конкурсного відбору громадян України за програмою офіцерів запасу покладається на відбіркову комісію, склад якої затверджується Ректором Університету.

 

ІІ. Порядок прийому заяв і документів для участі в конкурсному відборі

 

2.1.          Громадяни України (вступники), які виявили бажання проходити військову підготовку, подають до 04.05.2017 р.:

 1. Заяву на ім’я завідувача кафедри військової підготовки – громадяни, які мають вищу освіту; студенти ВНЗ – на ім’я декана факультету.

Заява  містить такі відомості:

-прізвище, ім’я та по батькові;

-номер навчальної групи та назву факультету, на якому він навчається;

-придатність до проходження військової служби за станом здоров’я (згідно із записом у приписному свідоцтві);

-проходження строкової військової служби;

-мотивацію громадянина щодо проходження військової підготовки та його зобов’язання про виконання вимог, що ставляться під час проходження військової підготовки.

 1. Копію приписного свідоцтва (для юнаків);
 2. Копію  паспорта громадянина України.
 3. Довідку військової лікарської комісії (ВЛК), яку проходять після отримання направлення з кафедри військової підготовки у військових комісаріатах за місцем реєстрації (до 12.05.2017 р.).

Всі документи вкладаються в папку на зав’язках та скріплюються у визначеному порядку.

 

2.3.          Декани факультетів (завідувач кафедри ВП) організовують складання загальних списків вступників, які виявили бажання пройти військову підготовку, та подають їх Ректору Університету на затвердження.

2.4.          Затверджені Ректором Університету списки направляються на розгляд до відбіркової комісії кафедри військової підготовки.

2.5.          Відбіркова комісія узагальнює отримані відомості та розподіляє вступників для участі в конкурсному відборі. Розподіл вступників здійснюється із урахуванням відповідності напряму і спеціальності підготовки у ВНЗ змісту військової підготовки за відповідною військово-обліковою спеціальністю.

 

2.6.          Рішення стосовно вступників, які раніше були визнані непридатними або обмежено придатними до військової служби за станом здоров’я, можуть бути переглянуті військово-лікарськими комісіями районних (міських) військових комісаріатів за місцем їх військового обліку до початку конкурсного відбору.

 

2.7.          Оцінюючи стан здоров’я вступників, військово-лікарські комісії керуються вимогами Положення про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, затвердженого наказом Міністра оборони України від 14.08.2008 № 402.

 ІІІ. Вступні екзамени та конкурсний відбір

 3.1         Вступники, які виявили бажання пройти військову підготовку за програмою офіцерів запасу, під час конкурсного відбору проходять:

–                     оцінку рівня успішності навчання;

–                     засвоєння програми допризовної підготовки для юнаків;

–                     медично-санітарної підготовки для дівчат;

–                     перевірку рівня фізичної підготовки;

–                     професійно-психологічний відбір;

 3.2            Під час проходження конкурсного відбору вступник повинен мати при собі паспорт громадянина України, приписне свідоцтво. Без наявності зазначених документів студент не допускається для проходження конкурсного відбору.

 3.3            Рівень успішності навчання вступника оцінюється у балах за підсумками складання ним екзаменів у вищому навчальному закладі за семестри, які передують початку військової підготовки, та визначається як добуток від множення середнього бала за складені екзамени на 100. Результат оцінки рівня успішності вказується у графі “5”  Відомості проведення конкурсного відбору вступників для проходження військової підготовки – додатку до диплому (далі – Відомість).

 3.4            З метою визначення рівня знань з допризовної підготовки для юнаків або медично-санітарної підготовки для дівчат відбіркова комісія проводить тестування, яке складається із 5 завдань у письмовій формі та 5 завдань з практичного виконання нормативів (прийомів). Кількість балів за кожне завдання (тестування) складає 20 балів, максимальна кількість балів – 200. Вступники, які під час тестування набрали менше 50% (менше 100 балів) від максимальної кількості балів, з числа кандидатів для проходження військової підготовки відраховуються.

 

Критерії оцінювання відповідей вступників на письмові завдання та практичне виконання нормативів (прийомів) в обсязі програми допризовної підготовки для юнаків та медично-санітарної підготовки для дівчат:

–                     20 балів за питання – вступник демонструє повні й глибокі знання навчального матеріалу при письмовій відповіді на питання, необхідний рівень умінь і навичок,правильно, чітко й вчасно виконує практичні завдання, нормативи (прийоми);

–                     15 балів за питання – вступник допускає несуттєві неточності при письмовій відповіді на питання та практичному виконанні завдань, нормативів (прийомів);

–                     10 балів за питання – вступник допускає окремі помилки при письмовій відповіді на питання, практичні завдання, нормативи (прийоми) виконує не чітко з помилками;

–                     5 балів за питання – вступник слабо орієнтується у відповідях на письмове завдання, не здатен до кінця виконати практичне завдання, норматив (прийом);

–                     0 балів за питання – відсутня відповідь на письмове завдання, вступник нездатний застосувати знання на практиці при виконанні нормативів (прийомів).

Результат оцінки рівня успішності вказується у графі 6 Відомості проведення конкурсного відбору громадян України для проходження військової підготовки.

 3.5            Усі питання не виходять за рамки підручника для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів “ЗАХИСТ ВІТЧИЗНИ”.

Теоретична частина включає наступні розділи:

–                     правові та політичні основи захисту Вітчизни;

–                     загальновійськова підготовка;

–                     вогнева підготовка;

–                     тактична підготовка;

–                     основи військової топографії;

–                     основи цивільного захисту;

–                     основи медико-санітарної підготовки (для дівчат).

 3.6            Рівень фізичної підготовки вступників проводиться після їх огляду у медичному закладі.

Оцінка рівня їх фізичної підготовленості визначається за результатами практичного виконання фізичних вправ відповідно до вимог Наказу ГШ ЗСУ №35 “Про затвердження тимчасової постанови з фізичної підготовки у Збройних Силах України” від 11.02.2014.

Усі вправи приймаються в один день. Для виконання фізичних вправ дається одна спроба. Повторне виконання фізичних вправ з метою підвищення оцінки рівня фізичної підготовленості кандидатів для проходження військової підготовки не дозволяється.

Рівень фізичної підготовленості вступників оцінюється як сума балів (згідно Таблиці 1) по трьох вправах відповідно для юнаків – підтягування на перекладені (вправа № 3), біг на 100 м (вправа № 14) та біг на 1000 (3000) м ( вправа № 10 (8)), для дівчат – комплексна силова вправа (КСП) (вправа №7) біг на 100 м (вправа № 14) біг на 1000 м (вправа №10). Кожна вправа оцінюється по 50 бальній шкалі, максимальна кількість балів 70. Студенти, які під час тестування набрали менше 50 % (менше 35 балів) від максимальної кількості балів, з числа кандидатів для проходження військової підготовки відраховуються.

Таблиця 1

Нарахування балів за виконання вправ з фізичної підготовки

Натисніть на таблицю, щоб збільшити

Результат оцінки рівня успішності вказується у графі 7 Відомості проведення конкурсного відбору вступників для проходження військової підготовки.

 

3.7            Професійний психологічний відбір вступників для навчання за програмою офіцерів запасу здійснюється відповідно до вимог Інструкції про проведення військово-професійної орієнтації молоді та вступних випробувань у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах вищих навчальних закладів України, затвердженої наказом Міністерства оборони України від 14 квітня 1998 року № 152 (зі змінами та доповненнями), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 червня 1998 року за № 398/2838.

Професійний психологічний відбір вступників здійснюється відповідними фахівцями Кафедри та спеціалістами-психологами Університету.

Психологічне обстеження базується на аналізі індивідуально-психологічних якостей і є системою заходів, що спрямовані на виявленні осіб, які за своїми психофізіологічними якостями та здібностями найбільшою мірою відповідають вимогам конкретної спеціальності. Оцінка індивідуальних психологічних якостей включає оцінку рівня нервово-психічної стійкості та оцінку спроможності навчатися. Для оцінки рівня нервово-психічної стійкості вступників використовуються методика “Характерологічні акцентуації особистості нервово-психічна нестабільність” (ХАО-НПН) та “Психодіагностичний тест” (ПДТ).

Для оцінки спроможності до навчання вступників та виведення рейтингу-бала (за 70-бальною шкалою) базовою основою є показники тесту “Матриці прогресивні Равена”.

Вступники, у яких при тестуванні індивідуальних психологічних якостей виявлена нервово-психічна нестійкість, а також ті, які набрали менше 35 балів (максимальна оцінка спроможності кандидатів до навчання становить 70 балів) за методикою спроможності до навчання, вважаються такими, що не пройшли професійний психологічний відбір із числа кандидатів для вступу на навчання за програмою підготовки офіцерів запасу.

Психологічні якості кандидата оцінюються як такий що пройшов професійний психологічний відбір або не пройшов професійний психологічний відбір. Відповідно у 8 графу відомості заноситься “Так” або “Ні”.

 3.8            Перед початком оцінювання кандидатів на проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу перевіряється зовнішній вигляд, форма одягу (сорочка світлого кольору, брюки темного кольору, краватка, класичні черевики темного кольору).

 Якщо кандидат на проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу має неохайний зовнішній вигляд (не голений, не стрижений), загальна оцінка знижується на десять балів, має непрасований та брудний одяг (спортивна форма одягу) – загальна оцінка знижується ще на десять балів.

 

IV. Зарахування вступників для проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу

4.1            Сума балів, отримана вступником за результатами випробувань, з урахуванням результатів професійного психологічного відбору та медичного огляду, складає рейтинг вступника, на підставі якого за кожною військово-обліковою спеціальністю окремо складається рейтинговий список, відповідно до якого відбіркова комісія розробляє проект наказу Ректора Університету про зарахування вступників для проходження військової підготовки.

 4.2            Апеляції вступників за результатами конкурсного відбору розглядає апеляційна комісія, яка створюється наказом Ректора Університету.

Для розгляду апеляції щодо кількості балів, отриманих під час конкурсного відбору та вирішення спірних питань вступнику необхідно подати особисто заповнену заяву до відбіркової комісії.

У заяві вказується прізвище, ім’я та по батькові, навчальний заклад,(в якому навчається, або завершив навчання та рік закінчення), номер білета та назва випробування, з якого проводитиметься апеляція, та суть порушеного питання.

Апеляція вступника повинна подаватися в день проведення усного випробування, а з письмового випробування – не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки за випробування.

Додаткові опитування вступників під час розгляду апеляції не допускаються.

 4.3            Зарахування вступників для проходження підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу за рахунок коштів, які надходять від фізичних осіб, здійснюється наказом Ректора Університету на підставі протоколу засідання відбіркової комісії, у межах визначених обсягів на підготовку офіцерів запасу.

 4.4            Вартість навчання  за кошти фізичних осіб визначається контрактом. Якщо вступник відмовляється укладати контракт протягом місяця після зарахування або оплачувати за проходження військової підготовки за програмою офіцерів запасу, його відраховують з кафедри військової підготовки. На вакантні місця можуть зараховуватися студенти згідно з рейтингом, якщо вони укладуть контракт та оплатять за навчання у визначений термін.

Документи приймаються за адресою: м. Ірпінь, вул. Північна, 48а, кафедра військової підготовки, кабінет 312. Телефон: (04597) 60 302

Вітаємо студентів-науковців УДФСУ з перемогою!

Міжнародний конкурс студентських науково-дослідних робіт «Інформаційні технології в освіті: добро чи зло?» іноземними мовами проходив 2 – 31 жовтня 2017 р. у м. Харків, на базі Харківського національного автомобільно-дорожній університету. Всього учасниками конкурсу стали більше 260 осіб з різних регіонів України та країн близького зарубіжжя. Університет державної фіскальної служби України був представлений наступними студентами: Богдан […]

Результати І етапу Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності»

7 грудня професорсько-викладацьким складом кафедри техногенно-екологічної безпеки ННІ інформаційних технологій та менеджменту було організовано і проведено І етап Всеукраїнської олімпіади з навчальної дисципліни «Безпека життєдіяльності». В олімпіаді прийняли участь 19 студентів/курсантів ННІ обліку, аналізу та аудиту, ННІ інформаційних технологій та менеджменту, ННІ економіки, оподаткування та митної справи, факультету підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової […]

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічні перспективи підприємництва в Україні»

27–28 жовтня 2017 року відбулася щорічна міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Економічні перспективи підприємництва в Україні». Захід присвячено 15-річчю Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи. У збірнику опубліковано матеріали, що присвячені питан­ням осмислення економічних проблем та перспектив розвитку підпри­ємництва України. Основними напря­мами досліджень є: економічна безпека та держав­не регулювання підприємницької діяльності; іннова­цій­но-інвестиційні засади розвит­ку підприємництва в […]

Всеукраїнська олімпіада з менеджменту

8 грудня 2017 року в Університеті ДФС України відбувся І етап Всеукраїнської олімпіади, в якому взяли участь понад 78 студентів. Учасників привітали заступник завідувача кафедри менеджменту з наукової роботи, к.п.н., доцент А.А. Грушева; старший викладач кафедри менеджменту Н.Е. Кошарська; асистенти кафедри менеджменту І.О. Федорова та А.П. Задорожня. Вони побажали учасникам олімпійської витримки, наполегливості та перемоги. […]

Графік проведення засідань постійних комісій Вченої ради УДФСУ

З 14 грудня 2017 року о 14:00 годині в аудиторії 222 відбудеться засідання Постійної комісії з питань освітнього процесу Вченої ради Університету державної фіскальної служби України.              14  грудня 2017 року о 15:00 годині    в аудиторії 222 відбудеться засідання  Постійної комісії з питань наукової роботи та інноваційного розвитку Вченої ради Університету державної фіскальної служби України.    15 грудня 2017 року […]