Приймальна комісія

Адреса: 08201, м. Ірпінь, вул. Cадова, 53, 1-й поверх, кімната 107-110,  телефони:
(+3804597) 56-5-95, 60-3-53, 0686193131, 0936193131, 0996193131.

Голова Приймальної комісії – ректор, доктор економічних наук, професор Пашко Павло Володимирович.

Відповідальний секретар Приймальної комісії –  кандидат юридичних наук, доцент Мілімко Лариса Василівна.

Порядок роботи Приймальної комісії 

В консультаційно-інформаційний період
Понеділок – п’ятниця з 9-00 до 17-00
                      обідня перерва з 13-00 до 14-00
Субота та неділя вихідний день
В період прийому заяв про участь у конкурсі та документів вступників, проведення вступних випробувань
Понеділок – п’ятниця з 9-00 до 18-00
                      обідня перерва з 13-00 до 14-00
Субота з 9-00 до 13-00 без обідньої перерви
Неділя вихідний день
В період прийому оригіналів документів від вступників, рекомендованих до зарахування на місця за державним замовленням
Без вихідних з 9-00 до 18-00 з технічною перервою на 15 хвилин (за необхідності провітрювання приміщень)

У разі необхідності Приймальна комісія може прийняти рішення про зміну графіка її роботи, яке буде оприлюднене на інформаційних стендах Приймальної комісії та на веб-сайті Університету.

Адреса Університету ДФС України:

вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська область, 08201

Тел. (04597) 56-595, 60-353, 0686193131, 0936193131, 0996193131.           


Прийом документів для іноземних громадян здійснюється за адресою:

08201, м. Ірпінь, вул. Університетська 31  1-й поверх, каб. 116 Л.

Довідки за телефоном: (045 97)   60 473           

 

Вступ на І курс

Програма вступного екзамену з математики 

 Програма вступного іспиту з фізичної підготовки

 Програма співбесіди з історії України

Вступ на ІІ-ІІІ курс

 ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ при вступі на навчання на другий (третій) курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра з іншим напрямом підготовки на основі ОКР молодшого спеціаліста (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» (07 «Управління та адміністрування») за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» (за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»)

 ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» (07 «Управління та адміністрування») за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» (зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»)

Програма додаткового вступного випробування для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) на основі ОКР молодшого спеціаліста (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 “Менеджмент” (на третій курс) або галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 “Менеджмент” (на другий курс) та вступного випробування для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) на другий курс (в межах вакантних місць ліцензованого обсягу) для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра в університеті галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 “Менеджмент”, 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» з дисципліни «Економічна теорія»

 ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (з галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» на другий (третій) курс ( в межах вакантних місць ліцензованого обсягу) на основі освітнього ступеня молодшого спеціаліста, бакалавра здобутого за іншим напрямом підготовки (спеціальністю)

 ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня бакалавр з іншим напрямом підготовки на основі ОКР молодшого спеціаліста (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) галузі знань 0304 «Право» за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» (ІІІ курс) та галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» (ІІ курс) ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня бакалавра галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» на другий курс (в межах вакантних місць ліцензованого обсягу) для осіб, які не менше одного року здобували ступінь бакалавра в університеті за іншим напрямом підготовки (спеціальністю)

 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня бакалавра галузі знань 0304 «Право» за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство»

 ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН ЗА НАПРЯМОМ 6.030509 «Облік і аудит» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра галузі знань: 0305 «Економіка та підприємництво» (з нормативним терміном навчання на вакантні місця)

 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” за напрямом підготовки 6.030509 “Облік і аудит” та галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”

Вступ на V курс

 ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ зі спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»

 ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ зі спеціальності 051 «Економіка»

 ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ зі спеціальності 081 «Право»

 Алгоритм дій для вступу на здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» у 2017 році

 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З «ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (англійська, німецька, французька)»  для здобуття освітнього ступеня магістра галузі знань 12 «Інформаційні технології»

 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З «ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (англійська, німецька, французька)» для здобуття освітнього ступеня магістра галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування»

 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З «ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (англійська, німецька, французька)» для здобуття освітнього ступеня магістра галузей знань 08 «Право», 23 «Соціальна робота», 26 «Цивільна безпека»

 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ОКР бакалавра галузь знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право»

 ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра,  ОКР спеціаліста, здобутого за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) галузі знань 08 «Право»

 ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ зі спеціальності  122 «Комп’ютерні науки» галузі  знань: 12 «Інформаційні технології» для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти

 ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО  ВИПРОБУВАННЯ зі спеціальності  122 «Комп’ютерні науки» галузі  знань: 12 «Інформаційні технології» для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти на основі ступеня бакалавра, спеціаліста, магістра здобутого за іншим напрямом підготовки (спеціальністю)

 ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 «ЕКОНОМІКА» для здобуття освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста галузі знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»

 ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент»

 ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент»

 ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ «ВВЕДЕННЯ В СПЕЦІАЛЬНІСТЬ» для здобуття освітнього ступеня магістра, галузі знань: 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю

 ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» для здобуття освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста галузі знань: 07 «Управління та адміністрування»
​​
 ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітнього ступеня/ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста, магістра, здобутого за іншим напрямом підготовки (спеціальності)

 ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ «ВВЕДЕННЯ В СПЕЦІАЛЬНІСТЬ» для здобуття освітнього ступеня магістра галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 076 «Підприємництво,торгівля та біржова діяльність» на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю

 ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» для здобуття освітнього ступеня магістра

 ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ зі спеціальності «Облік і оподаткування» для абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра галузі знань: 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

​​ ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Вступ до аспірантури

 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ на рівень вищої освіти «доктор філософії» з іноземних мов зі спеціальностей: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 081 «Право»

ПРОГРAМА вступного фахового випробування на рівень вищої освіти «доктор філософії» зі спеціальності 051 «Економіка»

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття рівня вищої освіти «доктор філософії» зі спеціальності 071 – Облік і оподаткування

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття рівня вищої освіти «доктор філософії» зі спеціальності 081 «Право»

ПРОГРАМА вступного фахового випробування на рівень вищої освіти «доктор філософії» зі спеціальності 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»

FAQ
Контакти
Списки зарахованих Списки рекомендованих до зарахування

Студенти НУДФСУ взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній студентській конференції іноземними мовами «Наука XX століття: виклики сьогодення»

Вже три роки поспіль кафедра сучасних  європейських мов НУДФСУ співпрацює з однойменною  кафедрою (КСЄМ) КНТЕУ. Стала традицією участь студентів та викладачів у круглих столах, семінарах та конференціях, що організовуються зазначеними закладами вищої освіти. Цього року учасниками конференції стали понад 120 студентів з різних провідних ЗВО України, зокрема, Національного університету державної фіскальної служби України, Київського національного […]

ІІ Всеукраїнський інтелектуальний конкурс «Податківець майбутнього»

16 травня 2018 року на базі Університету державної фіскальної служби України було проведено ІІ Всеукраїнський інтелектуальний конкурс «Податківець майбутнього», в якому взяло участь понад 50 учнів з різних закладів загальної середньої освіти України. Конкурс проводився з метою пошуку, підтримки талановитих учнів, роз’яснення ролі та значення Державної фіскальної служби України, популяризації податкової та митної грамотності серед […]

Відбулась Міжнародна конференція, присвячена Дню науки! ННІ інформаційних технологій та менеджменту вітає учасників!

18 травня 2018 року в Університеті державної фіскальної служби України проходила IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція “Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці”, яку організував ННІ інформаційних технологій та менеджменту. Робота конференції проходила за такими тематичними напрямками: Інтелектуальні технології підтримки прийняття рішень в оподаткуванні; Розумне місто, розумний будинок, хмарні технології, Big Data, IoT; Інформаційна безпека; Прикладні задачі […]

Круглий стіл на тему: «Актуальні проблеми екологічного та земельного права»

У рамках святкування Дня науки кафедрою господарського права та процесу 16 травня 2018 року було проведено круглий стіл на тему: «Актуальні проблеми екологічного та земельного права». Не зважаючи на раптове перенесення місця проведення заходу прямо напередодні його проведення, круглий стіл пройшов успішно! У відкритті наукового заходу взяли участь д.ю.н., завідувач кафедри Мацелик Тетяна Олександрівна, керівник […]
Всі новини та анонси

Щодо підготовки презентаційно-іміджевого ювілейного видання УДФСУ

Університет державної фіскальної служби України ініціює підготовку історичного презентаційно-іміджевого ювілейного видання «Університет державної фіскальної служби України. Літопис випускників». Метою проекту вбачається можливість об’єднати під обкладинкою цього видання якомога більше знаних в Україні та за кордоном спеціалістів і науковців – випускників нашої славної alma mater. Книга висвітлюватиме історію заснування та етапи розвитку навчального закладу як одного […]

Оголошення

        Шановні колеги!           23 травня 2018 року об 13:00 годині    в аудиторії 222 відбудеться засідання  Постійної комісії з питань наукової роботи та інноваційного розвитку Вченої ради Університету державної фіскальної служби України.     23 травня 2018 року о 14:30 год.    в аудиторії 222 відбудеться засідання Постійної правничої  комісії Вченої ради Університету державної фіскальної служби України.                          24  травня 2018 […]

ІI Всеукраїнський науково-практичний круглий стіл «БАНКІНГ В УМОВАХ «НОВОЇ НОРМАЛЬНОСТІ»

  Програма  ІІ Всеукраїнського науково-практичного круглого столу

IX Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Проблеми впровадження інформаційних технологій в економіці»

  Шановні науковці, аспіранти та студенти! Запрошуємо вас взяти участь у IX Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Проблеми  впровадження інформаційних технологій в економіці», яка відбудеться 18 травня 2018 року о 10-00 в аудиторії 411-412.