Приймальна комісія

Адреса: 08201, м. Ірпінь, вул. Cадова, 53, 1-й поверх, кімната 102, 103,  телефони:
(+3804597) 56-5-95, 60-3-53

Голова Приймальної комісії – ректор, доктор економічних наук, професор Пашко Павло Володимирович.

Відповідальний секретар Приймальної комісії – заступник голови Ради молодих вчених, кандидат економічних наук, доцент Шевчук Сергій Васильович.

Порядок роботи Приймальної комісії 

В консультаційно-інформаційний період
Понеділок – п’ятниця з 9-00 до 17-00
                      обідня перерва з 13-00 до 14-00
Субота та неділя вихідний день
В період прийому заяв про участь у конкурсі та документів вступників, проведення вступних випробувань
Понеділок – п’ятниця з 9-00 до 18-00
                      обідня перерва з 13-00 до 14-00
Субота з 9-00 до 13-00 без обідньої перерви
Неділя вихідний день
В період прийому оригіналів документів від вступників, рекомендованих до зарахування на місця за державним замовленням
Без вихідних з 9-00 до 18-00 з технічною перервою на 15 хвилин (за необхідності провітрювання приміщень)

У разі необхідності Приймальна комісія може прийняти рішення про зміну графіка її роботи, яке буде оприлюднене на інформаційних стендах Приймальної комісії та на веб-сайті Університету.

Адреса Університету ДФС України:

вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська область, 08201

Тел. (04597) 56-595, 60-353            

Розташування підрозділів Приймальної комісії

Під час прийому документів відбіркові комісії  знаходяться:

Факультет/ Навчально-науковий інститут Аудиторія Поверх
Корпус факультету податкової міліції, вул. Університетська, 31
ФПМ Підготовки,  перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції 103 1
Корпус Центру інформаційних технологій, вул. Університетська, 31
ННІ ФБС Фінансів, банківської справи 276 2
ННІ П Права 277
ННІ ОАА Обліку, аналізу та аудиту    282 / 1
ННІ ІТМ Інформаційних технологій та менеджменту 282 / 2
ННІ ГН Гуманітарних наук 283 /1
ННІ СФБПТР Спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації
ННІ ЕОМС Економіки, оподаткування  та митної справи  283 / 2
Центральний корпус Університету, вул. Університетська, 31
Аспірантура Аспірантура, докторантура 336 3
ІДКЕП Ірпінський державний коледж економіки та права 345

Прийом документів для іноземних громадян здійснюється за адресою:

08201, м. Ірпінь, вул. вул. Садова, 53, 1-й поверх, каб. 110.

Довідки за телефоном: (044) 499-93-51              

 

Документи приймальної комісії

  Положення про проведення єдиного фахового вступного випробування за спеціальністю 081 Право 

  Державний контракт на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів

  Положення про відбіркові комісії у відокремлених структурних підрозділах

  Положення про відбіркові комісії Приймальної комісії

  Положення про порядок прийому на навчання для здобуття ступеня  магістра

  Положення про порядок роботи апеляційної комісії

  Положення про предметні екзаменаційні комісії та комісії для проведення співбесід з вступниками 

  Положення про фахові атестаційні комісії

  Положення про проведення вступних випробувань

  Положення про проведення співбесід з вступниками

  Положення про приймальну комісію Університету державної фіскальної служби України

Вступ на І курс

Програма вступного екзамену з математики 

 Програма вступного іспиту з фізичної підготовки

 Програма співбесіди з історії України

Вступ на ІІ-ІІІ курс

 ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ при вступі на навчання на другий (третій) курс для здобуття освітнього ступеня бакалавра з іншим напрямом підготовки на основі ОКР молодшого спеціаліста (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» (07 «Управління та адміністрування») за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» (за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»)

 ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» (07 «Управління та адміністрування») за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» (зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»)

Програма додаткового вступного випробування для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) на основі ОКР молодшого спеціаліста (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямами підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 “Менеджмент” (на третій курс) або галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 “Менеджмент” (на другий курс) та вступного випробування для здобуття освітнього ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) на другий курс (в межах вакантних місць ліцензованого обсягу) для осіб, які не менше одного року здобувають ступінь бакалавра в університеті галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка», галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 073 “Менеджмент”, 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”, галузі знань 29 «Міжнародні відносини» за спеціальністю 292 «Міжнародні економічні відносини» з дисципліни «Економічна теорія»

 ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття першого (бакалаврського) рівня вищої освіти з галузі знань 12 «Інформаційні технології» спеціальності 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» (з галузі знань 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка» за напрямом підготовки 6.050101 «Комп’ютерні науки» на другий (третій) курс ( в межах вакантних місць ліцензованого обсягу) на основі освітнього ступеня молодшого спеціаліста, бакалавра здобутого за іншим напрямом підготовки (спеціальністю)

 ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня бакалавр з іншим напрямом підготовки на основі ОКР молодшого спеціаліста (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) галузі знань 0304 «Право» за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство» (ІІІ курс) та галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» (ІІ курс) ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня бакалавра галузі знань 08 «Право» за спеціальністю 081 «Право» на другий курс (в межах вакантних місць ліцензованого обсягу) для осіб, які не менше одного року здобували ступінь бакалавра в університеті за іншим напрямом підготовки (спеціальністю)

 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня бакалавра галузі знань 0304 «Право» за напрямом підготовки 6.030401 «Правознавство»

 ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент»

 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН ЗА НАПРЯМОМ 6.030509 «Облік і аудит» для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра галузі знань: 0305 «Економіка та підприємництво» (з нормативним терміном навчання на вакантні місця)

 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) галузі знань 0305 “Економіка та підприємництво” за напрямом підготовки 6.030509 “Облік і аудит” та галузі знань 07 “Управління та адміністрування” за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування”

Вступ на V курс

 Алгоритм дій для вступу на здобуття ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю 081 «Право» у 2017 році

 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З «ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (англійська, німецька, французька)»  для здобуття освітнього ступеня магістра галузі знань 12 «Інформаційні технології»

 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З «ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (англійська, німецька, французька)» для здобуття освітнього ступеня магістра галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування»

 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ З «ІНОЗЕМНОЇ МОВИ (англійська, німецька, французька)» для здобуття освітнього ступеня магістра галузей знань 08 «Право», 23 «Соціальна робота», 26 «Цивільна безпека»

 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ОКР бакалавра галузь знань 08 «Право» спеціальність 081 «Право»

 ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття освітнього ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра,  ОКР спеціаліста, здобутого за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) галузі знань 08 «Право»

 ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ зі спеціальності  122 «Комп’ютерні науки» галузі  знань: 12 «Інформаційні технології» для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти

 ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО  ВИПРОБУВАННЯ зі спеціальності  122 «Комп’ютерні науки» галузі  знань: 12 «Інформаційні технології» для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти на основі ступеня бакалавра, спеціаліста, магістра здобутого за іншим напрямом підготовки (спеціальністю)

 ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 «ЕКОНОМІКА» для здобуття освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста галузі знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки»

 ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент»

 ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 073 «Менеджмент»

 ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ «ВВЕДЕННЯ В СПЕЦІАЛЬНІСТЬ» для здобуття освітнього ступеня магістра, галузі знань: 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю

 ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 076 «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» для здобуття освітнього ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста галузі знань: 07 «Управління та адміністрування»
​​
 ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» для здобуття освітнього ступеня магістра на основі освітнього ступеня/ освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціаліста, магістра, здобутого за іншим напрямом підготовки (спеціальності)

 ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ «ВВЕДЕННЯ В СПЕЦІАЛЬНІСТЬ» для здобуття освітнього ступеня магістра галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 076 «Підприємництво,торгівля та біржова діяльність» на основі ступеня бакалавра, здобутого за іншою спеціальністю

 ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 292 «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» галузі знань 29 «Міжнародні відносини» для здобуття освітнього ступеня магістра

 ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ зі спеціальності «Облік і оподаткування» для абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра галузі знань: 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

​​ ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ при вступі на навчання для здобуття освітнього ступеня «Магістр» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

Вступ до аспірантури

 ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ на рівень вищої освіти «доктор філософії» з іноземних мов зі спеціальностей: 051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 081 «Право»

ПРОГРAМА вступного фахового випробування на рівень вищої освіти «доктор філософії» зі спеціальності 051 «Економіка»

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття рівня вищої освіти «доктор філософії» зі спеціальності 071 – Облік і оподаткування

ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ для здобуття рівня вищої освіти «доктор філософії» зі спеціальності 081 «Право»

ПРОГРАМА вступного фахового випробування на рівень вищої освіти «доктор філософії» зі спеціальності 072 – «Фінанси, банківська справа та страхування»

ІІ-ІІІ курс

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Вступ на І курс

 ННІ гуманітарних наук

 ННІ гуманітарних наук (заочна форма навчання)

 ННІ економіки, оподаткування та митної справи

 ННІ економіки, оподаткування та митної справи (заочна форма навчання)

 ННІ інформаційних технологій та менеджменту

 ННІ інформаційних технологій та менеджменту (заочна форма навчання)

 ННІ обліку, аналізу та аудиту

 ННІ обліку, аналізу та аудиту (заочна форма навчання)

 ННІ права

 ННІ права (заочна форма навчання)

 ННІ спеціальної і бойової підготовки

 ННІ спеціальної і бойової підготовки (заочна форма навчання)

 ННІ фінансів та банківської справи

 ННІ фінансів та банківської справи (заочна форма навчання)

 Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції

 Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції (заочна форма навчання)

FAQ
Контакти
Списки зарахованих Списки рекомендованих до зарахування

Університет ДФС України – сучасний майданчик для обговорення актуальних питань бухгалтерського обліку в органах ДФС

Відповідно до розпорядження в.о. Голови Державної фіскальної служби України М.В. Продана на базі Університету ДФС України протягом 14-15 червня 2017 року відбувся семінар на тему «Актуальні питання бухгалтерського обліку в органах ДФС» для головних бухгалтерів головних управлінь в областях, м. Києві, митниць, Офісу великих платників податків, Департаментів Державної фіскальної служби України – загальною кількістю 65 […]

«Вивчаємо Україну – 4»

В рамках проекту «Вивчаємо Україну» студенти Університету відвідали візитну картку Закарпаття – місто Яремче. На чолі з начальником відділу організації виховного процесу та соціальних питань О. С. Кривоносовим, студенти відкрили для себе всю красу та неповторність Закарпатського краю. Купання, екстремальні підйоми, насолода місцевою кухнею, відпочинок на Карпатських полонинах – все це об’єднала в собі подорож, […]

Урочистості з нагоди вручення дипломів випускникам 2017 року Навчально-наукового інституту обліку, аналізу та аудиту

29 червня в Університеті ДФС України відбулися урочистості з нагоди вручення дипломів випускникам-бакалаврам. Привітати випускників зі святом прийшли представники ректорату та адміністрації вишу, викладачі і батьки. Урочисте зібрання відкрив звертаючись до випускників із традиційним напутнім словом, ректор, д.е.н., професор П.В. Пашко, який від імені колективу навчального закладу привітав вчорашніх студентів із успішним завершенням навчання та […]
Всі новини та анонси