Відбувся Х Міжнародний науково-практичний семінар «Тенденції та перспективи формування професійної лексики»

Відбувся Х Міжнародний науково-практичний семінар «Тенденції та перспективи формування професійної лексики»

15 травня 2020 року в Університеті ДФС України відбувся Х Міжнародний науково-практичний семінар «Тенденції та перспективи формування професійної лексики», присвячений Дню науки. У семінарі дистанційно взяли участь 194 дослідники з України, Польщі, Чехії, Білорусі та інших країн. 

Захід проведено кафедрою журналістики, української словесності та культури Навчально-наукового інституту гуманітарних наук Університету ДФС України. Організатори семінару ‒ Н. І. Зикун, завідувач кафедри журналістики, української словесності та культури, д. н. із соц. ком., доцент,  Т. М. Сукаленко, к. філол. н., доцент, О. В. Чорна, к. філол. н., доцент.

Програма семінару передбачала пленарні та секційні засідання. 

На пленарних засіданнях представлено доповіді В. М. Бріцина, д. філол. н., професора, головного наукового співробітника Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, Н. І. Зикун, д. н. із соц. ком., доцента, завідувача кафедри журналістики, української словесності та культури Університету державної фіскальної служби України, Т. А. Космеди, д. філол. н., професора, професора ординарного (Польща), завідувача кафедри україністики Університету ім. Адама Міцкевича в Познані, Н. В. Коч, д. філол. н., професора, завідувача кафедри загальної та прикладної лінгвістики Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського, Н. Є. Леміш, д. філол. н., професора, завідувача кафедри прикладної лінгвістики, порівняльного мовознавства та перекладу Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Л. М. Марчук, д. філол. н., професора, завідувача кафедри української мови Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, А. М. Поповського, д. філол. н., професора Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, О. А. Рарицького, д. філол. н., професора, завідувача кафедри історії української літератури та компаративістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Л. О. Симоненко, к. філол. н., професора, провідного наукового співробітника Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, І. А. Казимирової, к. філол. н., доцента, старшого наукового співробітника відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України, Л. В. Туровської, к. філол. н., старшого наукового співробітника відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України, О. О. Балабан, к. філол. н., доцента Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, І. І. Браги, к. філол. н., доцента Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка, М. І. Вакулич, молодшого наукового співробітника Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України, С. М. Руденко, к. філол. н., доцента, професора кафедри суспільних та гуманітарних дисциплін Харківського державного університету харчування та торгівлі, В. І. Рахуби, к. філол. н., доцента, завідувача кафедри іноземних мов з економічних спеціальностей Брестського державного технічного університету, К. С. Усачової, к. філол. н., доцента Національної академії внутрішніх справ, Л. А. Халіновської, к. філол. н., наукового співробітника відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України, Н. О. Яценко, к. філол. н., старшого наукового співробітника відділу граматики та наукової термінології Інституту української мови НАН України.

Доповідачі розглянули питання становлення лінгвокультурологічної термінології, вивчення української термінології в соціоосвітньому просторі, визначили роль мовознавчих термінів у трансляції лінгвістичних знань, проаналізували лексико-семантичні процеси термінологізації та детермінологізації, закцентували увагу на правописній варіативності щодо передавання лексики іншомовного походження тощо.

Робота в секціях здійснювалася за такими напрямами: І «Лінгвокультурологічні та соціокультурні аспекти філології», ІІ «Культура наукової мови – основа професійної діяльності», ІІІ «Актуальні проблеми та методологічні аспекти вивчення професійної лексики у вищих навчальних закладах», ІV «Професійне мовлення в ЗМІ». Обговорювалися проблеми сучасного термінознавства, зокрема особливості функціювання в українській мовній практиці термінів з різних галузей знань – лінгвістики, інформатики, юриспруденції, фінансів та аудиту. Розглянуто питання засвоєння спеціальної термінології на уроках фізики в закладах середньої освіти, проаналізовано термінологію легкої атлетики на заняттях з фаху в закладах вищої освіти, літературознавчу термінологію на уроках зарубіжної літератури. Також увагу приділено вивченню іншомовної лексики в текстах газет Миколаївщини, схарактеризовано професійну лексику журналістів, проаналізовано професійний сленг і формування медіатермінології, досліджено сучасні тенденції у масмедійній лексиці.

Тематика доповідей учасників заходу засвідчила актуальність вивчення термінології різних галузей науки, особливостей її фунціювання в сучасній українській літературній мові. Міжнародний семінар «Тенденції та перспективи формування професійної лексики» дав змогу дослідникам об’єднати свої зусилля у вирішенні проблем сучасного термінознавства.

За результатами семінару опубліковано збірник доповідей, з яким можна ознайомитися на сайті Університету ДФС України.

Збірник доповідей Х Міжнародного семінару – 2020.

Програма Х Міжнародного науково-практичного семінару «Тенденції та перспективи формування професійної лексики» (15.05.2020, м. Ірпінь)

І Міжвузівський семінар, 2011 р.


ІІ Міжвузівський семінар, 2012 р.


ІІІ Міжвузівський семінар, 2013 р.ІV Міжвузівський семінар, 2014 р.


V Міжвузівський семінар, 2015 р.


VІ Міжвузівський семінар, 2016 р.


VІІ Міжвузівський семінар, 2017 р.


VІІІ Міжнародний семінар, 2018 р.


ІХ Міжнародний семінар, 2019 р.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *