Обговорення зі стейкхолдерами професійно-освітньої програми «Управління публічними фінансами».

Обговорення зі стейкхолдерами професійно-освітньої програми «Управління публічними фінансами».

02 вересня відбулося обговорення зі стейкхолдерами професійно-освітньої програми «Управління публічними фінансами». Захід розпочався із привітального слова завідувачки кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул, кандидата наук, доцента Бедринець Мирослави Дмитрівни. Мирослава Дмитрівна зазначила, що метою зустрічі є аналіз відповідності освітньої програми запитам роботодавців, освітня програма була розіслана всім стейкхолдерам, присутнім при обговоренні.
На заході були присутні:
гарант програми доктор наук, професор Гордей Оксана Дмитрівна та НПП кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул;
Грицун Тетяна Григорівна, начальник управління формування міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів Департаменту політики міжбюджетних відносин та місцевих бюджетів, Міністерство фінансів України;
Ковальова Ірина Олександрівна, начальник відділу прогнозування податку на додану вартість Департаменту прогнозування доходів бюджету та методології бухгалтерського обліку Управління прогнозування доходів бюджету, Міністерство фінансів України;
Сурженко Андрій Вітальович, головний економіст ТОВ «Провіант»;
Капелюш Анна Анатоліївна, кандидат наук, доцент, державний експерт Директорату координації державних політик та стратегічного планування СКМУ;
Коваленко Олександр Миколайович, засновник ТОВ «ГІД», гарант інвест-девелопмент співзасновник агенції розвитку ОТГ Гостомеля, агенції розвитку Бучанського району, керівник комунікативної платформи «ДІАЛОГ»;
Тринчук Віктор Вікторович, в.о. проректора з міжнародної діяльності УДФСУ, доктор наук, професор;
Ліснічук Сергій Андрійович, керуючий магазином ТОВ «АШАН» гіпермаркет України;
Дворак Галина Іванівна, інженер з організації та нормування праці ПАТ «Київська кондитерська фабрика «ROSHEN»;
здобувачі другого рівня вищої освіти, групи ФМУП-20-1, ФМУПз-20-1, ФМУПз-21-1;
Гарант освітньої програми Гордей Оксана Дмитрівна виступила з побажанням щодо оцінки відповідності програми навчальному плану, її орієнтації запитам роботодавців. Також зазначила, що для розробників та науково-педагогічних працівників кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул є вкрай важливою думка фахівців-практиків, оскільки саме вона надає можливість пропонувати здобувачам вищої освіти ті дисципліни, які дозволяють набути науково-практичні знання та навички, що є затребуваними на ринку праці.
Першою виступила Анна Анатоліївна Капелюш, яка відзначила, що дисципліни освітньої програми «Управління публічними фінансами» гармонійно структуровані задля розвитку як професійних здібностей здобувачів вищої освіти так і особистносних. Особливо Анна Анатоліївна відмітила, що в освітню програму грамотно включено дисципліни основного блоку і у вибірковий блок включено найсучасніші фінансові дисципліни, наприклад, біхевіористичні фінанси. На сьогодні цей новий напрямок фінансової науки є дуже затребуваним в країнах Європи. Отже запропонована освітня програма не оминає глобалізаційні процеси, що відбуваються в країнах світу.
Грицун Татяна Григорівна, як головний роботодавець для наших здобувачів вищої освіти, наголосила, що випускники нашої кафедри, які вже працюють в Міністерстві фінансів, показують високі фактичні результати, що означає, що викладачі кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул надають своїм студентам хороші теоретичні знання та кваліфікацію.
Ковальова Ірина Олександрівна, яка неодноразово була Головою ЕК зі захисту випускних кваліфікаційних(дипломних) робіт наголосила, що якісна підготовка здобувачів вищої освіти в сфері фінансів на теперішній час для України є важливим завданням. Освітньо-професійна програма «Управління публічними фінансами» розроблена співробітниками кафедри після консультацій із потенційними роботодавцями, які підтвердили потребу підготовці фахівців цієї спеціальності. Звернула увагу на навчальний план підготовки магістрів освітньо-професійної програми «Управління публічними фінансами» який повністю відповідає завданням програми. Послідовність вивчення дисциплін, план та графік навчального процесу, перелік та обсяг нормативних та вибіркових компонент відповідають структурно-логічній схемі підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування» і покликані сприяти забезпеченню відповідності програмних результатів навчання запитам потенційних роботодавців.
Далі слово взяв Андрій Віталійович Сурженко, якого Мирослава Дмитрівна представила як одного із найкращих студентів періоду свого навчання, який ще під час свого навчання в університеті став співавтором підручника, що є майже унікальним явищем. Андрій Віталійович відмітив із свого власного досвіду, що навчання на магістерській програмі кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул є не просто рухом до отримання диплому, а, перш за все, запорукою здобуття брендової освіти, яка забезпечує випускнику фахову цінність на ринку праці. Знання, здобуті в результаті засвоєння програми – це не посадова інструкція, а реальний шанс розумітися в фінансових процесах, які, здається, є найдинамічнішими в усьому суспільстві.
Олександр Миколайович Коваленко висловив своє позитивне враження від професійно-освітньої програми «Управління публічними фінансами» та закликав випускників до працевлаштовування в органах державної влади.
Ліснічук Сергій Андрійович зауважив, що освітньо-професійна програма базується на загальнонаукових результатах із урахуванням сучасного стану економіки та ринкових відносин, орієнтує на актуальну спеціальність, у рамках якої можлива подальша наукова та професійна кар’єра.
Дворак Галина Іванівна звернула увагу, що в освітньо-професійній програмі визначені програмні компетентності виходячи із видів і завдань фінансової діяльності. Вони розподілені на загальні та фахові компетентності, найбільш відповідні для запропонованої програми. Фахові компетентності носять практичний характер і можуть бути використані у професійній діяльності майбутніх фахівців.
Тринчук Віктор Вікторович ознайомив присутніх з можливостями для міжнародних стажувань здобувачів вищої освіти в рамках програми «Управління публічними фінансами».
Наприкінці обговорення студенти магістратури подякували виступаючим за інформативний захід, що готує їх до професійного життя та дає можливість зустрітися з роботодавцями.
Підсумовуючи результати обговорення зі стейкхолдерами професійно-освітньої програми «Управління публічними фінансами» завідувачка кафедрою фінансів імені Л.Л. Тарангул Бедринець Мирослава Дмитрівна зазначила, що вдячна всім стейкхолдерам за їх змістовну та ґрунтовну оцінку професійно-освітньої програми «Управління публічними фінансами».

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *