Науковий семінар «Теорія і методологія наукових досліджень: сучасні економічні теорії»

Науковий семінар «Теорія і методологія наукових досліджень: сучасні економічні теорії»

Доцент кафедри економічної теорії І.А. Максименком, організував проведення наукового семінару для науково-педагогічних працівників кафедри, на тему «Теорія і методологія наукових досліджень: сучасні економічні теорії».

Тема є досить актуальною для науковців, адже еволюція економічної науки призвела до радикальних змін у методологічних засадах і в теоретичному змісті науки. Етапи еволюції теоретико-економічного знання в історичному аспекті дослідники розглядають  наступним чином: стан класичної  науки (класична школа  політекономії) – некласична (неокласична економічна теорія) – постнекласична наука (сучасна економічна  теорія).

Кожен із зазначених етапів характеризується притаманними йому специфічними  фундаментальними  основами:

– науковою картиною світу (яка визначається перш за все змістом наукових фактів);

– нормами й ідеалами дослідження;

– мережею об’єктів, на які звернено увагу наукового  пізнання.

Становлення кожного типу науки є результатом глобальної наукової революції.

Постнекласична наука – це нова, сучасна історична форма наукового знання.

Об’єктом дослідження в межах постнекласики є надскладні людинорозмірні системи універсального типу на противагу простим і стійким природним і суспільним системам класичної науки та складних, нестійких, невизначених і стохастичних систем у некласичній.

У надскладних постнекласичних системах людське й природне начала є як самоцінними, так і рівноцінними.  В подібну систему людина інтегрована не фрагментарно як людина економічна в індустріальну добу, а загально, і тому реагує на її зміни не лише на свідомому рівні, а також і на півсвідомому й несвідомому рівнях.

Отже, в постнекласиці «власне наукове знання необхідно й нерозривно поєднується зі знаннями ненауковими і позанауковим», а сама людина розглядає себе як складову осягнення, не претендуючи на абсолютне лідерство.

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *