ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ОПП «УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 «ЕКОНОМІКА» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ ВИПУСКНИХ КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РОБІТ ЗДОБУВАЧІВ ОПП «УПРАВЛІННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ НА ПІДПРИЄМСТВІ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 051 «ЕКОНОМІКА» ДРУГОГО (МАГІСТЕРСЬКОГО) РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

Екзаменаційна комісія у складі голови, д.е.н., с.н.с. Кінзерського Юрія Вікторовича; д.е.н, професора Лазебник Лариси Леонідівни, д.е.н., професора Бодрова Володимира Григоровича,  д.е.н., доцента Слюсаревої Людмили Валеріївни, відмітила високий рівень випускних кваліфікаційних робіт, їх актуальність, практичну значущість та спрямованість на вирішення актуальних проблем підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання та сталого розвитку національної економіки.
Варто відмітити актуальність обраних для проведення дослідження тем, зокрема таких як: впровадження концепції циркулярної економіки на промислових підприємствах; формування механізму стійкого розвитку підприємств; оптимізація логістики постачання промислових підприємств; інновація цифрових систем та послуги в системі управління підприємствами та інші. Зазначена тематика магістерських робіт є свідченням потужного наукового потенціалу науково-педагогічного складу кафедри, відповідності змісту ОПП сучасним вимогам ринку праці та змістовної роботи спрямованої на забезпечення формування управлінської компетентності здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти.
Вітаємо здобувачів із успішним захистом магістерських робіт і бажаємо нових досягнень та подальшого професійного зростання!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *