Відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт здобувачів ОПП «Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності»

Відбувся захист випускних кваліфікаційних робіт здобувачів ОПП «Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності»

7 лютого 2022 р. завершила роботу Екзаменаційна комісія по захисту кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання за ОПП «Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності» у складі складі голови, д.е.н., с.н.с. Кіндзерського Юрія Вікторовича; д.е.н, професора Лазебник Лариси Леонідівни, д.е.н., доцента Гурочкіної Вікторії Вікторівни та  к.е.н., доцента Марченко Ольги Іванівни.
Обрані студентами для проведення наукового дослідження теми були актуальними, сучасними та різноплановими, зокрема до захисту з-поміж інших було представлено наступні теми: брендінг як інструмент підвищення конкурентоспроможності бізнесу; стратегічне управління підприємством в умовах кризи; організація інтернет-маркетингу підприємства електронної комерції; франчайзинг у підприємницькій діяльності; управління ризиками суб’єкта підприємницької діяльності; оперативне планування оптових закупівель; підприємництво у сфері надання лізингових послуг.
Студенти продемонстрували глибокі знання предметної області, вміння та навички вирішувати завдання практичного характеру та нестандартні підходи до вирішення проблемних ситуацій.

Вітаємо здобувачів із успішним захистом магістерських робіт та бажаємо нових звершень та подальшого професійного зростання!

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *