Заява для проходження магістерського тесту навчальної компетентності

Заява для проходження магістерського тесту навчальної компетентності

ЗАЯВА-АНКЕТА

про реєстрацію для проходження магістерського тесту навчальної компетентності та/або магістерського комплексного тесту

Прошу зареєструвати мене для проходження  магістерського тесту навчальної компетентності (МТНК) та/або магістерського комплексного тесту (МКТ) для вступу для здобуття другого (магістерського) рівня вищої освіти в

Державному податковому університеті

 

Для реєстрації надаю таку інформацію:

Персональні дані:

прізвище_______________________________________________________________________________

ім’я ___________________________________________________________________________________

по батькові (за наявності)_________________________________________________________________

дата народження ________________________________________________________________________

документ, що посвідчує особу __________________________    _________________________________

                                                           тип документа                                              серія (за наявності), номер

реєстраційний номер облікової картки платника податків ______________________________________

 

Дані про освіту:

документ про здобутий ступінь вищої освіти                     _______________  ____________________.             

(указують особи, які завершили навчання)                                                            серія                       номер

здобув(ла) освітній ступінь бакалавра у _________________ році

здобуду у 2022 році освітній ступінь бакалавра в _____________________________________________

(зазначають особи, які завершують навчання у 2022 році)

 _______________________________________________________________________________________  

(назва закладу вищої освіти)

дані довідки, що підтверджує факт замовлення диплома бакалавра ___________________________

 

Дані, необхідні для формування екзаменаційного листка:

номер(и) контактного(их) телефону(ів) ___________________,__________________________________

адреса електронної пошти ________________________________________________________________

інформація про необхідність створення особливих умов _______________________________________

код(и), умов(и) _____________; _____________;_____________;____________;____________;

дата та номер медичного висновку ________________________________________________________.

 

Інформація про вступні випробування:

відмітка про бажання складати МТНК                                 так            ні

населений пункт, у якому бажаю скласти МТНК ___________________ __________________________

відмітка про бажання складати  МКТ                                           так            ні

вступники на навчання за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» мають обов’язково вказати «так»

назва іноземної мови, із якої бажаю складати МКТ ________ ______________________

 

населений пункт, у якому бажаю скласти МКТ ___________________ __________________________

Зазначені мною дані правильні _____________ _____________________________________________

                                                                     підпис                                                 ініціали, прізвище

До заяви додаю:

 копію документа, що посвідчує особу;
 копію облікової картки платника податків;
 копію довідки, виданої за місцем навчання, щодо планового завершення навчання та отримання диплома в
 рік вступу (для осіб, які завершують навчання в поточному році, персональні дані яких не вносяться до Єдиної державної бази з питань освіти)

копію документа про здобутий ступінь вищої освіти (освітньо-кваліфікаційний рівень) (для осіб, які завершили навчання);

 
 
 копію медичного висновку за формою первинної облікової документації 086-3/о (у разі необхідності
 створення особливих умов).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *