КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ У ФОРМІ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ (ЗАМІСТЬ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ)

БАКАЛАВР

ПРОХОДЯТЬ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ У ФОРМІ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ (ЗАМІСТЬ ЗОВНІШНЬОГО НЕЗАЛЕЖНОГО ОЦІНЮВАННЯ)

(включаючи вступників на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 «Економіка» та галузі знань 07 «Управління та адміністрування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста):

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

– діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа (особи цих категорій беруть участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів 2019 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018-2019 року з англійської, французької, німецької, іспанської мов та 2017 – 2019 років з інших предметів (у будь-яких комбінаціях за їх вибором)

– особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2019 році в ЗНО через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії Університету копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти)

– особи, які в 2019 році не брали участь в основній чи додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання певного(их) навчального(их) предмета(ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання

– особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) починаючи з 01 грудня 2018 року включно

– громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Особи, які проживають на тимчасово окупованій території України проходять вступні випробування відповідно Порядку прийому для здобуття вищої та професійно-технічної освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 24 травня 2016 року № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2016 року за № 795/28925.

КОНКУРСНИЙ ВІДБІР ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАННЯ У ФОРМІ СПІВБЕСІДИ

БАКАЛАВР

ПРОХОДЯТЬ ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ У ФОРМІ СПІВБЕСІДИ

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Вступ на бакалаврат (І-ІІІ) курс

Програма фахового вступного випробування 122 Компютерні науки

Програма фахового вступного випробування 017 Фізична культура і спорт (ПЗСО МС)

Програма фахового вступного випробування 051 Економіка

Програма фахового вступного випробування 035 Філологія

Програма фахового вступного випробування 053 Психологія

Програма фахового вступного випробування 061 Журналістика

Програма фахового вступного випробування 071 Облік

Програма фахового вступного випробування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Програма фахового вступного випробування 292 Міжнародні економічні відносини

Програма фахового вступного випробування 073 Менеджмент

Програма фахового вступного випробування 262 Правоохоронна діяльнсть

Програма фахового вступного випробування 081 Право, 293 Міжнародне право

Програма фахового вступного випробування 072 Фінанси, банківська справа та страхування

Програма фахового вступного випробування 076 Товарознавство

Списки рекомендованих на контракт на базі ПЗСО (доповнення)

Списки рекомендованих на контракт на І-ІІІ курс (на базі диплому молодшого спеціаліста)

ННІ СФБПР 017 Бакалавр денна (на 3 курс)

ННІ СФБПР 017 Бакалавр_заочна(на 2 курс)

ННІ СФБПР 017 Бакалавр денна (на 2 курс)

ННІГН_035 Бакалавр_заочна (ск.пр.за інш.спец)

ННІ ГН_035_Бакалавр_заочна (ск.пр)

ННІГН 053 Бакалавр_денна (на 2 курс)

ННІ інформаційних технологій 051 Бакалавр денна (на 3 курс)

ННІОАА 071 Бакалавр_денна (на 2 курс)

ННІОАА 071 Бакалавр_заочна (на 2 курс)

ННІОАА 071 Бакалавр_денна (на 3 курс)

ННІОАА 071 Бакалавр_заочна (на 3 курс)

ННІ ЕОМС Рекомендовані на контракт 071 Бакалавр денна на 3 курс

ННІ ОАА 071 Бакалавр_денна (скорочена програма)

ННІ ФБС 072 Бакалавр денна (на 3 курс)

ННІ ФБС 072 Бакалавр денна (скорочена програма)

ННІ ФБС 072 Бакалавр заочна (скорочена програма)

ННІ ФБС 072 Бакалавр денна (на 2 курс)

ННІ ФБС 073 Бакалавр заочна (скорочена програма)

ННІ ЕОМС Рекомендовані на контракт 073 Бакалавр заочна скорочена програма

ННІ права 293 Бакалавр заочна (скорочена програма)

ННІ права 293 Бакалавр денна (на 3 курс)

ННІ права 293 Бакалавр денна (на 2 курс)

ННІ інформаційних технологій 122 Бакалавр заочна (на 2 курс)

ННІ інформаційних технологій 122 Бакалавр денна (на 2 курс)

ННІ інформаційних технологій 122 Бакалавр денна (скорочена програма)

ННІ інформаційних технологій 122 Бакалавр денна (на 3 курс)

ННІ інформаційних технологій 122 Бакалавр заочна (скорочена програма)

ННІ права 081 Бакалавр денна (на 3 курс)

ННІ права 081 Бакалавр заочна (на 3 курс)

ННІ права 081 Бакалавр денна (на 2 курс)

ННІ права 081 Бакалавр заочна (на 2 курс, за іншою спеціальністю)

ННІ права 081 Бакалавр заочна (на 2 курс)

ФПППКППМ 081 Бакалавр заочна (на 2 курс, 3 роки навчання, за іншою спеціальністю)

ФПППКППМ 081 Бакалавр денна (на 3 курс, 2 роки навчання)

ФПППКППМ 262 Бакалавр заочна (на 2 курс, за іншою спеціальністю)

ФПППКППМ 262 Бакалавр заочна (на 2 курс)

ННІ ЕОМС Рекомендовані на контракт 292 Бакалавр денна на 2 курс

ННІ ЕОМС Рекомендовані на контракт 051 Бакалавр заочна скорочена програма

ННІ ЕОМС Рекомендовані на контракт 051 Бакалавр денна на 3 курс

Рейтингові списки осіб, які претендують на навчання за рахунок коштів фізичних , юридичних осіб (І курс)

Рейтингові списки вступників за ОС Бакалавра 1 курс

ННІ економіки, оподаткування та митної справи Бакалавр, денна, 292 Міжнародні економічні відносини ЗНО №2

ННІ економіки, оподаткування та митної справи Бакалавр, заочна, 292 Міжнародні економічні відносини ЗНО №2

ННІ економіки, оподаткування та митної справи Бакалавр, заочна, 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність ЗНО №1

ННІ економіки, оподаткування та митної справи Бакалавр, заочна, 051 Економіка ЗНО №1

ННІ права 081 Бакалавр_заочна (за переліком ЗНО №2)

ННІ права 081 Бакалавр_денна (за переліком ЗНО №2)

ННІ ЕОМС 073 Бакалавр денна

ННІ ЕОМС 072 Бакалавр заочна за переліком ЗНО№1

ННІ ЕОМС 071 Бакалавр денна

ННІ інформаційних технологій 051 Бакалавр.заочна (за переліком ЗНО №2)

ННІ права 293 Бакалавр_денна

ННІ ЕОМС 051 Економіка Бакалавр денна

ННІ ЕОМС 072 Бакалавр денна

ННІ економіки, оподаткування та митної справи Бакалавр, заочна, 292 Міжнародні економічні відносини ЗНО №1

ННІ права 293 Бакалавр_денна (за переліком ЗНО №2)

ННІ ФБС 072 Бакалавр-денна

ННІ права 081 Бакалавр_заочна (дистанційна, за переліком ЗНО №1)

ННІОАА 071 Бакалавр денна

ННІ права 081 Бакалавр_заочна (дистанційна, за переліком ЗНО №2)

Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції 081 Бакалавр заочна (Фінансові розслідування)

ННІ інформаційних технологій 076 Бакалавр.денна (за переліком ЗНО №2)

ННІГН 053 Бакалавр денна (ЗНО2)

ННІГН 035 Бакалавр денна(ЗНО2)

ННІ інформаційних технологій 076 Бакалавр денна

ННІ ФБС 073 Бакалавр заочна (за переліком ЗНО №1)

ННІ права 081 Бакалавр заочна (за переліком ЗНО №1)

ННІ ЕОМС 071 Бакалавр заочна за переліком ЗНО№1

ННІ інформаційних технологій 122 Бакалавр.заочна (дистанційна, за переліком ЗНО №2)

ННІ ФБС 072 Бакалаврзаочна (за переліком ЗНО №2)

ННІ ФБС 072 Бакалаврзаочна (навчання здійсюється англійською мовою, за переліком ЗНО №2)

ННІ інформаційних технологій 122 Бакалавр.заочна (за переліком ЗНО №1)

ННІ СФБПР 017 Бакалавр денна (за переліком ЗНО №2)

ННІ СФБПР 017 Бакалавр заочна (за переліком ЗНО №2)

ННІ ФБС 072 Бакалавр денна (навчання здійсюється англійською мовою) (за переліком ЗНО №2)

ННІ ФБС 072 Бакалаврзаочна (за переліком ЗНО №1)

ННІ права 293 Бакалавр заочна (за переліком ЗНО №1)

ННІ ЕОМС 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Бакалавр денна

ННІ ФБС 072 Бакалавр заочна (дистанційна, за переліком ЗНО №2)

ННІ права 293 Бакалавр заочна (за переліком ЗНО №2)

ННІ права 081 Бакалавр денна

ННІ ЕОМС 292 Міжнародні економічні відносини Бакалавр денна

ННІ права 081 Бакалавр заочна (за переліком ЗНО №1)

ННІ ФБС 072 Бакалаврденна (за переліком ЗНО №2)

Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції 081 Бакалавр денна (Митна безпека) (за переліком ЗНО №2)

ННІ ЕОМС 073 Бакалавр заочна за переліком ЗНО №1

ННІГН 053 Бакалавр_заочна (ЗНО №2)

ННІОАА 071 Бакалавр заочна(дистанційна, за переліком ЗНО №2)

Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції 262 Бакалавр денна (за переліком ЗНО №2)

ННІГН 061 Бакалавр денна (ЗНО №2)

ННІ інформаційних технологій 051 Бакалавр денна

ННІОАА 071 Бакалавр денна(за переліком ЗНО №2)

Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції 081 Бакалавр заочна(Митна безпека) (за переліком ЗНО №2)

ННІОАА 071 Бакалавр_заочна(за переліком ЗНО № 2)

ННІ інформаційних технологій 051 Бакалавр.денна (за переліком ЗНО №2)

ННІГН_035 Бакалавр заочна (ЗНО №2)

ННІОАА 071 Бакалавр заочна

ННІ ФБС 073 Бакалавр заочна (за переліком ЗНО №2)

ННІ інформаційних технологій 122 Бакалавр.заочна (за переліком ЗНО №2)

ННІОАА 071 Бакалавр заочна(дистанційна, за переліком ЗНО №1)

ННІ інформаційних технологій 122 Бакалавр денна

ННІ інформаційних технологій 122 Бакалавр денна (за переліком ЗНО №2)

ННІГН 061 Бакалавр заочна (ЗНО №2)

ННІ ФБС 073 Бакалаврденна (за переліком ЗНО №2)

ННІ ФБС 073 Бакалавр-денна

ННІ інформаційних технологій 122 Бакалавр заочна (дистанційна, за переліком ЗНО №1)

FAQ
Контакти
Списки зарахованих Списки рекомендованих до зарахування

Студенти ННІ ІТ познайомились з людиною легендою

В Ірпені знаходиться музей Григорія Кочура, всесвітньо відомого перекладача поліглота. Він віільно володів п’ятьма іноземними мовами, знав та розумів 26 мов і перекладав з 33. Розповідала про його нелегку долю Марія Кочур, його невістка, яка нині із сином видатного українського генія утримують музей. Разом із своїми унікальними здібностями Григорій Кочур був бібліоманом. В бібліотеці музею понад 25 тисяч […]

Дякуємо небайдужим студентам та працівникам!

Університет висловлює подяку науково-педагогічним працівникам, студентам та працівникам студмістечка, які на волонтерських засадах допомагають студентам, які захворіли на коронавірусну інфекцію СOVID-19 і не можуть за сімейними обставинами знаходитись на самоізоляції в домашніх умовах. Наразі студенти перебувають в ізоляторі, їх стан здоров’я задовільний, а небайдужі волонтери допомагають їм побороти інфекцію, при цьому дотримуючись норм карантину та […]

В Університеті відбулося засідання протиепідемічної комісії

В Університеті відбулося засідання протиепідеміологічної комісії щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. На засіданні відмічено, що загальний стан епідеміологічної ситуації в Університеті контрольований, задовільний та дозволяє продовжувати навчання в змішаній формі, поєднуючи дистанційне та очне навчання здобувачів вищої освіти. Комісією визначено, що станом на 29 вересня 2020 року в Університеті захворіли одинадцять здобувачів вищої освіти, […]

25 вересня в ННІ права відбулася урочиста посвята у студенти, першокурсників

В цьому році нашу інститутську родину поповнило 127 юнаків і дівчат, які обрали для себе не лише найцікавішу та найзатребуванішу професію юриста, а ще й найкращий у світі Університет – Університет державної фіскальної служби України! Право розпочати свято та внести державний прапор України отримали кращі студенти Навчально–наукового інституту права, які паралельно проходять навчання на кафедрі […]
Всі новини та анонси

5 жовтня 2020 року відбудеться відкрита лекція на тему “Теорія пізнання”

    Шановні колеги!!!   В понеділок 5 жовтня в 16-15 на 6 парі в ауд. В 130 буде проведена відкрита лекція з курсу «Філософія» доктора філософських наук,  професора кафедри філософії та політології, доцента  Христокіна Геннадія Володимировича На тему: «Теорія пізнання» Запрошуються усі бажаючі!!!  

30 вересня 2020 року відбудеться відкрита лекція на тему “Філософія Середньовіччя та Відродження

Запрошуються всі бажаючі  на відкриту лекцію д.ф.н., професора Воробйової Любов Сергіївни на тему: “Філософія Середньовіччя та Відродження”, яка відбудеться 30 вересня 2020 року о 9:55 в аудиторії D605. 

Аспірантура УДФСУ оголошує додатковий набір(ІІІ етап)

  Аспірантура Університету ДФС України  оголошує додатковий набір (ІІІ етап) для підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за такими спеціальностями:  Шифр та найменування галузей знань Код та найменування спеціальностей 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування   072 Фінанси, банківська справа та страхування 08 Право 081 […]

Ми відкриваємо новий набір до нашої НПЛ “Юридична клініка” ННІ права УДФСУ!

    Ми запрошуємо до нас  Студентів 2-4 курсу ННІ Права Університету ДФС України, які хочуть почати застосовувати свої знання на практиці! Студентів, які хочуть розвинути здібності ораторського мистецтва! Студентів, які хочуть покращити навички комунікації Та студентів, які маю бажання розвиватись у юридичній сфері. Розвинути організаторські навички.  Ми будемо раді вітати вас у нашому колективі […]