Кафедра міжнародної економіки в рамках інтернаціоналізації освітнього процесу розширює горизонти співпраці

Кафедра міжнародної економіки в рамках інтернаціоналізації освітнього процесу розширює горизонти співпраці

28 травня 2021 р. здобувачі магістерського рівня за освітньою програмою «Міжнародні економічні відносини» мали можливість прослухати лекцію професора Л. Ліпкової з Економічного університету в Братиславі (Словацька Республіка).

Тема лекції була присвячена інноваційній політиці Словацької Республіки. Почута під час лекції інформація стала ще одним підтвердженням того, що інновації в глобалізованому світі відіграють ключову роль, і, щоб побудувати інноваційну економіку, Україна повинна розвивати інноваційну політику під впливом високої конкуренції, що посилюється в умовах реалізації інтеграційних процесів. Яскравим прикладом зазначеного є накопичений досвід ЄС і Словацької Республіки зокрема, де подолання розпорошення науково-технологічного потенціалу європейських країн і перехід співробітництва в цій галузі на якісно новий рівень стало важливим завданням інтеграційних процесів.

Дякуємо, шановній пані Л. Ліпковій за змістовну та цікаву лекцію!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *