Обговорення ОПП «Управління публічними фінансами»

Обговорення ОПП «Управління публічними фінансами»

11 червня 2021 року на засіданні кафедри фінансів імені Л.Л. Тарангул відбулося обговорення освітньо-професійної програми для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти  «Управління публічними фінансами». Гарант освітньої програми Гордей Оксана Дмитрівна в своїй доповіді ознайомила науково-педагогічний склад кафедри з результатами аналізу аналогічних програм як провідних українських ЗВО, так і закордонних університетів, надала перелік обов’язкових та вибіркових дисциплін.

Розуміючи важливість впровадження унікальної освітньо-професійної програми та надання здобувачам сукупності компетентностей, які забезпечать розуміння з управління фінансами на рівні держави, викладачі кафедри розв’язали жваву дискусію щодо переліку дисциплін, їх назв та змістовного наповнення. Результатом стало внесення пропозицій щодо удосконалення освітньо-професійної програми для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти  «Управління публічними фінансами».

Щиро сподіваємося, що наша освітня-професійна програма дозволить забезпечити сучасну та якісну фахову підготовку фінансистів, кваліфікація яких відповідала би як вимогам сучасного ринку праці, так і світовим стандартам.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *