Роботу НДІ фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України за 2020 рік оцінено позитивно!!!

Роботу НДІ фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України за 2020 рік оцінено позитивно!!!

Національна рада України з питань розвитку науки і технологій 14 червня 2021 р. у ході заслуховування та оцінювання звіту Міністерства фінансів України про стан використання коштів на наукову й науково-технічну діяльність та отримані результати позитивно оцінила роботу Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України за минулий рік.

Науково-дослідним інститутом фіскальної політики упродовж 2020 року на замовлення ДФС, ДПС та ДМС України виконано 14 наукових (науково-технічних) робіт. У контексті досліджуваної тематики опубліковано понад 300 наукових праць, створено 39 од. науково-технічної продукції. Загалом  протягом 2016–2020 років Науково-дослідним інститутом фіскальної політики виконано 70 наукових (науково-технічних) робіт, за результатами яких розроблено та впроваджено 169 унікальних одиниць науково-технічної продукції.

Серед позитивних аспектів Національною радою України з питань розвитку науки і технологій виділено якісну складову наукових працівників Науково-дослідного інституту фіскальної політики та високу публікаційну активність у фахових наукових  виданнях і виданнях, що індексуються базами Web of Science та/або Scopus. Водночас Національна рада України з питань розвитку науки і технологій звернула увагу на потребу у збільшенні частки матеріально-технічного забезпечення в обсягах фінансування наукової діяльності.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *