PWC UKRAINE TAX LECTURE

PWC UKRAINE TAX LECTURE

02 листопада 2021 р. здобувачі вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітньо-професійної програми «Облік, податковий аудит та бізнес-аналітика» ННІ обліку, аналізу та аудиту долучилися до гостьової лекції від “PricewaterhouseCoopers”, яка була зініційована к.е.н., доцентом кафедри податкової політики Прокопенко І.А.

Для здобувачів на платформі Google Meet,  виступили: Анна Невмержицька – директор, керівник практики міжнародного податкового планування; Олег Самборський – менеджер практики міжнародного податкового планування; Марія Дзьобак – старший консультант практики міжнародного податкового планування. Тема лекції «Вступ до питань міжнародного оподаткування: основні концепції та практичні аспекти їх застосування».

Говорили про податкову резидентність; принципи міжнародного оподаткування; про причини подвійного оподаткування та конфлікт принципів; про існуючі Конвенції про уникнення подвійного оподаткування між Україною та іншими державами.

ННІ обліку, аналізу та аудиту вдячний партнерам за організацію зустрічі. Впевнені, що здобувачі винесли для себе цікаві уроки з почутого.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *