Відбувся захист випускних (кваліфікаційних) дипломних робіт студентів-магістрів опп «податкове консультування»

Відбувся захист випускних (кваліфікаційних) дипломних робіт студентів-магістрів опп «податкове консультування»

1 лютого 2022 року на кафедрі фіскального адміністрування відбувся захист випускних (кваліфікаційних) дипломних робіт студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік  і оподаткування» (Освітньо-професійна програма «Податкове консультування») денної форми здобуття освіти. Екзаменаційна комісія працювала під головуванням директора інформаційно-довідкового департаменту ДПС України – Романова Івана Леонідовича. Заступник голови – в.о. завідувача кафедри, к.е.н., доцент Ольга Іванишина,члени комісії: д.е.н., професор, гарант магістерської освітньо-професійної програми «Податкове консультування» Измайлов Ярослав; к.е.н., доцент Тетяна Тучак; секретар комісії Марія Яруш. На захист було винесено результати наукових досліджень студентів, що присвячені актуальним питанням веденню обліку і оподаткування, а також податкового консультування для оптимізації податкового навантаження на національні суб’єкти господарювання. Цікаві доповіді переростали у аргументовані дискусії, кожен студент довів, що має честь отримати диплом магістерського рівня виданий Державним податковим університетом по спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Вітаємо студентів з успішним захистом дипломних робіт та бажаємо подальших успіхів у професійній діяльності!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *