ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ – головний фактор змін у світовій економіці!

ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ – головний фактор змін у світовій економіці!

17 червня 2022 року відбулося обговорення освітньо-професійної програми «Фінансові технології» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, яка реалізується у Державному податковому університеті під патронатом Міністерства фінансів України, спільно з Національним університетом «Львівська політехніка».За участю – Гаранта освітньої програми, Марини Рябокінь; Голови правління Української міжбанківської валютної біржі, АнатоліяГулея; заступника голови правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній, Руслана Костецького; колег із Львівської політехніки д.е.н., професора ВіталіяРисіната к.т.н., доцента ВолодимираСокола; викладачів кафедри фінансових ринків та технологій та здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня.

На зустрічі обговорено основні освітні компоненти програмита представлені результати опитування стейкхолдерів, щодо удосконалення освітньої програми в частині співробітництва з ЗВО та підготовки майбутніх фахівців фінтех ринку.

Під час обговорення, Руслан Костецькийзапропонував посилити роботу в командах та забезпечити участь здобувачів освітньої програми у Хакатонах,Віталій Рисінвніс пропозицію в навчальній дисципліні Фінтех,перозподілити практичні роботи частково на лабораторні. Побажанням від здобувача вищої освіти Назара Раціборського було збільшення в освітній програмі кількість вибіркових дисциплін.

Гарантом були представлені перспективні напрями розвитку освітньо-професійної програми «Фінансові технології».

Стань конкурентноспроможним та затребуваним на ринку праці, обирай майбутнє, обирай ДПУ!

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *