АНТИКОРУПЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

(відповідальний – начальник відділу з питань запобігання та виявлення корупції (уповноважений з питань запобігання та виявлення корупції) А. А. Мошнін

Відділ внутрішнього університетського контролю та боротьби з корупцією є самостійним структурним підрозділом Університету державної фіскальної служби України (далі – Університет). Діяльність відділу внутрішнього університетського контролю та боротьби з корупцією Університету, який визначений Уповноваженим підрозділом з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважений підрозділ) утворюється (визначається) у порядку, визначеному законодавством.

Основними завданнями відділу внутрішнього університетського контролю та боротьби з корупцією є:

1) підготовка, забезпечення та контроль за здійсненням заходів щодо запобігання корупції;

2) надання методичної та консультаційної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства;

3) участь в інформаційному та науково-дослідному забезпеченні здійснення заходів щодо запобігання та виявлення корупції, а також міжнародному співробітництві в зазначеній сфері;

4) проведення організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення і протидії корупції;

5) здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;

6) здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства.

Працівники уповноваженого підрозділу Університету проводять або беруть участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки) в  Університеті з метою виявлення причин та умов, що призвели до вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення чи невиконання вимог антикорупційного законодавства. Працівники уповноваженого підрозділу Університету під час проведення службових розслідувань (перевірок) мають право з урахуванням обмежень, установлених законодавством, на безперешкодний доступ до приміщень і територій установи, документів та матеріалів, що стосуються предмета службового розслідування (перевірки).

У своїй діяльності відділ визначає наступні цілі:

– запобігати корупції, у тому числі виявляти та усувати причин корупції (профілактика корупції);

– виявляти корупційні правопорушення, розкривати та розслідувати корупційні правопорушення вживати заходи реагування по виявленим корупційним правопорушенням;

– мінімізувати та усувати наслідки корупційних правопорушень;

– мінімізувати ризики втягнення Університету (його керівництва та працівників, не залежно від займаної посади) в корупційну діяльність;

– сформувати у контрагентів, праціників та інших осіб цілісне єдине усвідомлення та розуміння антикорупційної програми Університету про неприйняття корупції у будь-яких її виявленнях;

– узагальнювати та роз’яснювати основні положення антикорупційного законодавства України;

– включити в обов’язок працівників Університету знання та дотримання принципів і вимог цієї антикорупційної програми, основних положень антикорупційного законодавства, а також усвідомлення адекватних заходів щодо запобігання корупції.

Дні та години прийому: Пн-Чт: 08:30-17:30 год   Пт: 08:30-16:15 год. (каб. 437)

Антикорупційна програма Державного податкового університету на 2022-2024 роки (проєкт)

Положення про відділ з питань запобігання та виявлення корупції Державного податкового університету

Посадова інструкція начальника відділу з питань запобігання та виявлення корупції (уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення корупції) Державного податкового університету

План заходів щодо дотримання законодавства з питань запобігання та протидії корупції в Державному податковому університеті на 2021 рік

Наказ про затвердження звітності за 2021 рік та плану антикорупційних заходів на 2022 рік

Звіт про виконання плану заходів щодо дотримання законодавства з питань запобігання та протидії корупції в Державному податковому університеті за 2021 рік

Звіт про виконання плану заходів щодо дотримання законодавства з питань запобігання та протидії корупції в Державному податковому університеті за 2021 рік

Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків Державного податкового університету

План роботи відділу з питань запобігання та виявлення корупції Державного податкового університету на 2022 рік

Наказ про створення комісії з оцінки корупційних ризиків в ДПУ

Ризик – реєстр ДПУ

Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів

Пам'ятка щодо шляхів врегулювання конфлікту

Пам'ятка про обмеження щодо отримання подарунків

тел. вн. 11-39

☎ тел. 095 834 83 59
✉21.01@nusta.edu.ua