Вперше в Україні дуальна освіта для магістрів в Університеті ДФС України

Наприкінці червня між Університетом ДФС України, Державною податковою службою України, Німецьким Товариством Міжнародного співробітництва (GIZ) ГмбХ та Київською школою економіки підписано Меморандум про імплементацію елементів дуальної освіти та налагодження співробітництва між зазначеними сторонами задля сприяння реформі публічних фінансів в Україні та підвищення ефективності функціонування державної служби.

З огляду на це, в Університеті ДФС України розроблена освітньо-професійна програма підготовки магістрів «Фіскальне адміністрування» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування», Спеціальність 072 «Фінанси, банківська справа та страхування») за дуальною формою навчання, яка стартує у вересні поточного року. Оплата навчання – за рахунок коштів державного бюджету. Тривалість навчання складає 1 рік і 6 місяців.

Мета програми підтримка реформи податкової служби в Україні в частині забезпечення професійними та вмотивованими співробітниками, які протягом навчання на цій програмі отримають знання і навички, необхідні для успішної професійної кар’єри в органах новоствореної податкової служби України. Перевага цієї програми полягає у тому, що здобувачі вищої освіти будуть працевлаштовані в ДПС України та матимуть можливість отримані теоретичні знання закріпити на практиці.

Зміст програми розроблено з урахуванням кращих світових практик, зокрема німецького досвіду підготовки державних службовців. Освітнім партнером цієї програми є один з найкращих навчальних закладів України – Київська Школа Економіки, представники якої згідно договору про національну академічну мобільність з Університетом будуть викладати окремі навчальні дисципліни.

Отже, потреба Державної податкової служби України у нових кадрах, поєднання кращого міжнародного досвіду з навчанням на практиці у найкращих викладачів і менторів гарантують ТОБІ якісну професійну освіту!

ВСТУПАЙТЕ ДО НАС НА НАВЧАННЯ!

Дуальна освіта інформація для вступника

«Дуальна освіта: нова форма підготовки кадрів для органів ДПС»Під час зустрічі Голови ДПС Сергія Верланова з регіональним директором Німецького Товариства Міжнародного Співробітництва GIZ Ukraine Сабіне Мюллер і представниками GIZ Ukraine, серед яких – Др. Томас Маєр, керівник проєкту «Good Governance», було обговорено перспективи та пріоритетні напрями подальшого співробітництва в сфері дуальної освіти та її вплив на підготовку кадрів органів ДПС.

Контакти для отримання додаткової інформації:

Тф: (04597) 61-599, (050) 184-6708

Електронна пошта: 33.01@nusta.edu.ua

Згідно нової редакції Закону України «Про вищу освіту» у закладах вищої освіти особа має право здобувати вищу освіту в різних формах або поєднуючи їх. Основними формами здобуття вищої освіти є: інституційна (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева); дуальна.

У 2019 -2020 навчальному році ННІ економіки, оподаткування та митної справи і кафедра податкової політики  розпочали проведення пілотного проекту «Дуальна освіта: нова форма підготовки кадрів для органів ДПС» на базі магістерської програми практично-орієнтованої форми навчання «Фіскальне адміністрування»

Дуальна форма здобуття вищої освіти – це різновид денної форми здобуття освіти, що передбачає поєднання навчання осіб у закладах вищої освіти з навчанням на робочих місцях на підприємствах, в установах та організаціях для набуття певної кваліфікації на основі договору. Навчання на робочому місці передбачає виконання посадових обов’язків відповідно до трудового договору.

Дуальна освіта здійснюється на підставі договору між закладом вищої освіти та роботодавцем, який передбачає:

 • порядок працевлаштування здобувача вищої освіти та оплати його праці;
 • обсяг та очікувані результати навчання здобувача вищої освіти на робочому місці;
 • зобов’язання закладу вищої освіти та роботодавця в частині виконання здобувачем вищої освіти індивідуального навчального плану на робочому місці;
 • порядок оцінювання результатів навчання, здобутих на робочому місці.

Варто відзначити, що реалізація даного проекту є надзвичайно важливою задачею не лише для Університету ДПС України, а й в цілому для держави, адже провадження елементів дуальної освіти в навчальний процес стартувало вперше саме для державної служби! .  Ключова ідея дуальної освіти – підготовка висококваліфікованих кадрів для державної служби, можливість поєднувати теоретичне навчання з практичним досвідом роботи повинна сформувати кардинально нову генерацію державних службовців. 

Практична реалізація даного проекту здійснюється спільно з партнерами програми:  Державна податкова служба України , благодійний фонд «Київська школа економіки» (KSE), Німецьке Товариство Міжнародного Співробітництва (GIZ).

Впродовж теоретичного блоку підготовки здобувачам вищої освіти другого магістерського рівня  викладаються наступні навчальні курси

 • Податкова політика держави
 • Податковий практикум 
 • Оцінка податкових ризиків 
 • Ділова англійська мова 
 • Міжнародне податкове право
 • Податкове планування і прогнозування
 •  Податкові системи країн ЄС 
 • Управління проектами 
 • Публічні фінанси 
 • Етика державного службовця 
 • Методологія наукових досліджень 
 • Аналіз податкових даних 
 • Комунікаційні навички” 

У проекті задіяні провідні викладачі кафедри податкової політики  Університету ДФСУ: Костянтин Швабій, д.е.н., професор; Володимир Андрущенко, д.е.н., професор; Артем Вдовиченко, к.е.н., доцент; Леся Кашпур, кандидат наук з державного управління, доцент; Сергій Брехов, к.е.н., доцент; Тетяна Яроцька, к.е.н., доцент.

З метою якісної практичної підготовки органами Державної податкової служби України під дану програму було відібрано менторів з головного офісу ДПС, ОВПП, ГУ ДПС Києва, що проходять обов’язкове навчання у KSE.

Основними рамковими документами, що дозволили практично реалізувати цей  проекту є:

 • Рішення вченої ради УДФСУ
 • ДПС України 17 жовтня 2019 року видала  Наказ № 125 «Про проведення пілотного проекту»; 
 • 20 червня 2019 року було підписано багатосторонній Меморандум «Про імплементацію елементів дуальної освіти»; 
 • Київська школа економіки і Університет ДФС України 22 липня 2019 року підписали Угоду «Про співробітництво та партнерство у сфері академічної мобільності».

Меморандум 

Склад робочої групи 

Угода