Науково-дослідна робота

      Проведення наукових досліджень в університеті забезпечують Науково-дослідний інститут фіскальної політики та кафедри, головним завданням яких є розробка прикладних досліджень у сфері фінансів, розробка основних напрямів реформування системи оподаткування та модернізації фіскальної служби України, підготовка висококваліфікованих кадрів, розвиток творчих здібностей студентської молоді, видання власної наукової продукції. Для реалізації цього завдання структурні підрозділи університету співпрацюють з ДФС України, іншими міністерствами та відомствами, поєднуючи теоретичні надбання з практичним досвідом.
В університеті ДФС України успішно функціонують вузівська і галузева науки.
Вузівська наука представлена діяльністю кафедр – основних навчально-наукових підрозділів, що забезпечують навчальний процес з відповідних спеціальностей. Наукова діяльність професорсько-викладацького складу спрямована на дослідження проблем оподаткування, шляхів розвитку бюджетно-податкової політики у сучасних умовах, а також удосконалення навчального процесу.
Галузева наука представлена Науково-дослідним інститутом фіскальної політики, основними завданням якого є вдосконалення та прогнозування податкової системи країни, організація та проведення прикладних наукових досліджень у галузі фінансового та податкового права.
З метою наукового супроводження визначених пріоритетних напрямів у звітному періоді зусиллями як галузевої, так і вузівської науки Університету ДФС України виконувалося 42 НДР: з них 18 – держбюджетні, 24 – ініціативні (кафедральні).
З метою більш широкого залучення до роботи над науковими дослідженнями аспірантів та докторантів теми науково-дослідних робіт реєструються в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації. До наукових досліджень кафедр залучаються студенти – члени Наукового товариства студентів та курсантів університету, які отримують досвід наукової роботи і продовжують втілювати отримані знання у свої наукові дослідження та навчальний процес.

Оголошення