First Pro-Rector for education

МОНАЄНКО

Антон Олексійович

Перший проректор з навчально-методичної та виховної роботи

Народився 16 грудня 1980 року в місті Львів.

У 2003 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка. Здобув вищу освіту за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини», кваліфікація: економіст-міжнародник. У 2004 році у цьому ж університеті здобув вищу освіту за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація: юрист.

У 2010 році закінчив Класичний приватний університет і отримав вищу освіту за спеціальністю «Управління навчальним закладом», кваліфікація: керівник навчального закладу та його підрозділів.

У 2010 році здобув науковий ступінь доктора юридичних наук зі спеціальності 12.00.07 – адміністративне право та процес; фінансове право; інформаційне право.

У 2013 році присвоєно вчене звання професора.

Наукова діяльність:

Співавтор Словника фінансово-правових термінів, виданого Національним університетом державної податкової служби України та Національною академією правових наук України (м. Ірпінь, 2011 р.). Співавтор низки монографій, зокрема: «Адміністративне судочинство України: теорія та практика», виданої Вищим адміністративним судом України (м. Київ, 2015 р.), «Сучасний стан та перспективи розвитку митних правовідносин в Україні», виданої Університетом митної справи та фінансів (м. Дніпро, 2018 р.). Співавтор навчального посібника «Фінансове право», виданого Київським національним університетом імені Тараса Шевченка (м. Київ, 2018 р.). Співавтор науково-практичного коментаря Кодексу адміністративного судочинства України (м. Київ, 2017 р.).

За загальною редакцією Монаєнка А.О. видано: науково-практичний коментар Митного кодексу України (Київ, 2018 р.), науково-практичний коментар до Законів України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про цінні папери і фондовий ринок», «Про депозитарну систему України» (м. Київ, 2019), науково-практичний коментар Бюджетного кодексу України (м. Київ, 2020 р.).

Опублікував 124 наукові праці. Під науковим керівництвом захищено 21 кандидат юридичних наук.

З 2013 року по 2017 рік був членом Науково-консультативної ради при Вищому адміністративному суді України.

З 2014 року по 2017 рік – член Науково-консультативної ради при Верховному Суді України.

З березня 2018 року – член Науково-консультативної ради при Верховному Суді.

З квітня 2018 року – член Науково-консультативної ради при Державному бюро розслідувань.

З травня 2019 року – член Науково-консультативної ради при Національному агентстві з питань запобігання корупції.

З грудня  2019 року – член Громадської ради при Державній податковій службі України.

З жовтня 2019 року по лютий 2020 року – Голова комісії з проведення відкритого конкурсу з добору кандидатів для здійснення Президентом України призначення членів Вищої ради правосуддя.

З жовтня 2020 року – член Робочої групи з опрацювання та підготовки проекту Закону України «Про адміністративну процедуру» при Комітеті Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування.

З грудня 2020 року – член Робочої групи Вищої ради правосуддя з питань реформування процесуального законодавства та судоустрою і статусу суддів.

Трудова діяльність:

З вересня 2004 року працював в Класичному приватному університеті (м. Запоріжжя) на посаді доцента кафедри конституційного та адміністративного права, з жовтня 2008 року – на посаді завідувача кафедри державного управління та адміністративного менеджменту, а з липня 2010 року по лютий 2017 року – на посаді проректора з наукової роботи Класичного приватного університету.

З лютого 2017 року по грудень 2019 року працював головним науковим співробітником відділу моніторингу законодавства Інституту законодавства Верховної Ради України.

З грудня 2019 року по січень 2020 року працював старшим науковим співробітником відділу науково-методичного та організаційного забезпечення діяльності Київського регіонального центру Національної академії правових наук України. У січні цього ж року переведений на посаду провідного наукового співробітника сектору координації наукової діяльності та реформування юридичної освіти.  А з 4 січня по 5 січня 2021 працював в.о. головного наукового співробітника відділу дослідження проблем взаємодії держави та громадянського суспільства Київського регіонального центру Національної академії правових наук України.

З 6 січня 2021 року призначений на посаду в.о. ректора Університету державної фіскальної служби України.

Нагороди, відзнаки, звання:

Нагороджений відзнаками, почесними грамотами Державної податкової адміністрації України  (2010 р.), Запорізької обласної ради (2010 р.), Запорізької обласної державної адміністрації (2011 р.), почесним званням «Заслужений юрист України» (2012 р.), Верховного Суду України (2015, 2016, 2017 роки) та Верховного Суду (2019 рік).

Графік прийому: щочетверга з 15:00 до 17:00.

Тел.: (045-97) 60-705

Email: 01.02@nusta.edu.ua