281 Публічне управління та адміністрування (магістр)

073 Менеджмент (бакалавр)

073 Менеджмент (магістр)

281 Публічне управління та адміністрування

Обов'язкові навчальні дисципліни для ОП 281 Регіональне управління та самоврядування

Робочі програми 2019 року

Робоча прогама Кадровi технологii 2019

Робоча_прогама_Публiчне_адмiнiстрування_2019

Робоча_програма_Державне_управлiння_2019

Роб_прогр_ПСДС_2019

Роб_прог_Упр_ містом_2020_нормат

Роб_прог_Регіон_упр_та_самовряд_2020

Роб_прог_Інформ_сис_і_ техн_в_ упр_ діяльн_2020

Роб_прог_Адмін_право_Укр_2020

Прог_переддип_практ_281_2020

Роб_прог_Адмiн_менедж_2019_обов

Роб_прог_Соц_нав_в_пул_упр_2020


Робочі програми 2020 року

Роб_прог_Кадр_тех_ в публ. управл_2020

Роб_прог_Комун_в_публ_упр_281_2020

Роб_прог_Прак_наук_та_дiлов_спiл_iн_м_2020

Роб_прог_Регіон_упр_та_самовряд_2020

Прог_переддип_практ_281_2020

Роб_прог_Гуман та_соц_політика_2020

Роб_прог_Соц_нав_в_пул_упр_2020

Роб_прог_Упр_ містом_2020_нормат

Роб_прог_Адмін_право_Укр_2020

Роб_прог_Інформ_сис_і_ техн_в_ упр_ діяльн_2020

Роб_прог_Рег_фiн_упр_2020

Роб_прог_Публ_упр_та_адмін_2020

Роб_прог_Навч_трен_в орг_міс_сам_2020

Роб_прогр_Менеджм_ мед_ заклад_2020

Силабуси вибіркових дисциплін

Силабус_Проектний менеджмент_магістри

Силабус _Соціальні навички в управлінні

Силабус_ Управління персоналом 051

Силабус_ Управління персоналом 076

Силабус_Демократія та належне врядування в зарубіжних країнах

Силабус_Ділове адміністрування _УПЄС

Силабус_Навч_трен_в_орг_МС_053

Силабус_Теорія і методологія публічного управління та адміністрування

Силабус_Управління персоналом 072

Cилабус_ Фінансовий Менеджмент для Банк спр

Cилабус_ Управління проектами

Силабус_Iнформацiйна_полiтика_та_цифрова_трансформацiя (1)

Силабус_Теорiя_i_методологiя_публiчного_управлiння_та_адмiнiстрування

Силабус_Ситуаційний менеджмент_PhD

Силабус_РМДР_PhD_2021

Силабус_Публiчне_врядування_в_реалiзацii_цiлей_сталого_розвитку_2021

Силабус_Публiчна_полiтика_та_GoodGovernance

Силабус_Органiзацiйна_i_проектно-досл.дiял_2021

Силабус_Метод вироб і прий упр рішень_PhD

Силабус_Комунiкативнi_навички…

Силабус_Європейські проекти і програми

Силабус_Демократiя_та_належне_врядування_в_зарубiжних_краiнах

Силабус_ ЕФС_ 2021

Cилабус_ Фінансовий менеджмент_ Публіч упр

Силабус_Управління персоналом_ФР

Силабус_Управління персоналом_ЕП ПТМ

Силабус_Самоменеджмент_лiдера_мiсцевого_врядування_ОПП_Рег.управ._та_самоврядування

Силабус_Проектний менеджмент

Силабус_Проек фін-ня_073_маг_ПМ

Силабус_ Фінансовий менеджмент

Силабус_ Управління персоналом_Ф-си

Силабус_ Управління персоналом_БС

Силабус_ Управління персоналом_ ОМП, ПТМ

Силабус_ Стратегічне Управління Людськими Ресурсами_ОМП-20-1

Силабус_ Бюджетний менеджмент

Cилабус _Рекламний менеджмент_МБГ-19

Силабус_Управління проектами_бак_122

Силабус_Самоменеджмент_ОПП_Психологiя

Силабус_Проектний менеджмент_бак_122

Силабус_Організація готельно-ресторанного бізнесу

Силабус_Менеджмент_ОПП_Психологiя

Силабус_Менеджмент_ОПП_Под.консул_тування__ОПП_Облiк,_под.аудит_та_бiзнес_аналiтика

Силабус_Мен_підп_діяльності

Силабус_Лідерство та партнерство в міжнародному бізнесі.

Силабус_Кроскультурний менеджмент

Силабус_Концепція бізнесу

Силабус_ Управління персоналом_ бакалавр_ ЮРИСТИ

Силабус _Startap

Силабус _Прийняття упр рішень

073 "Менеджмент"

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

281 "Публічне управління та адміністрування"

Силабуси 2019 рік

Силабус Планування розвитку територiй

Силабус Управління фінансовими активами 2019

Силабус Фінансовий менеджмент

Силабус_Адмiн_менедмент

Силабус_Громадс_кi_звязки_державних_органiзацiй

Силабус_Економіка.фін.сект_2019

Силабус_Етика бізнесу

Силабус Методологiя i органiзацiя наукових дослiджень
в пуб.управл.

Силабус_Проектний менеджмент

Силабус_Психологiя_i_педагогiка_вищоi_школи

Силабус_Регiонал_не_фiнансове_управлiння

Силабус_Реформи_та_моделi_деж.рег

Силабус_Регуляторна_полiтика_EС

Силабус_Ситуаційний менеджмент

Силабус_Управлiння_бюджетним_процесом

Силабус_Соціальні навички в ПУ


Силабуси 2020 рік

Силабус Фінансовий менеджмент

Силабус Адмiню. менедмент

Силабус Реформи та моделi деж.рег

Силабус Методологiя i органiзацiя наукових дослiджен пуб. управл.

Силабус Громадськi звязки державних органiзацiй

Силабус Регiональне фiнансове управлiння

Силабус Ситуаційний менеджмент

Силабус Регуляторна полiтика EС

Силабус Проектний менеджмент

Силабус СНвПУ 2020 ост

Силабус УЗОЗ 2020

Силабус Етика бізнесу

Силабус Психологiя i педагогiка вищоi школи

Силабус Управлiння бюджетним процесом

Силабус Планування розвитку територiй

Силабус_Упр_фін_актив

073 Менеджмент (магістр)

“Орієнтована тематика кваліфікаційних дипломних робіт Галузь знань 07 “Управління та адміністрування за спеціальністю 073 “Менеджмент” 2019-2020 рр.

Освітня програма «Проектний менеджмент»

 1. Проектне управління, як складова податкової стратегії регіонального розвитку 
 2. Організація та функції проектного менеджменту
 3. Управління життєвим циклом проекту 
 4. Планування і контроль проекту підприємства 
 5. Бізнес-планування  проекту
 6. Методика планування ресурсів, витрат   і проектного бюджету 
 7. Управління проектним фінансуванням 
 8. Розробка проектно-кошторисної документації проектів
 9. Управління роботами за проектом 
 10. Управління якістю проекту
 11. Менеджмент забезпечення і контролю якості проекту 
 12. Управління персоналом команди проекту
 13. Управління командою технічного проекту
 14. Управління персоналом підприємницького проекту
 15. Управління інвестиційними проектами  
 16. Джерела та методи фінансування інвестиційного проекту 
 17. Розробка та реалізація інвестиційного проекту підприємства
 18. Оптимізація вартості інвестиційного проекту 
 19. Організація проектного менеджменту підприємств
 20. Механізми проектного фінансування підприємства 
 21. Розробка проектного бюджету підприємства 
 22. Технологія розробки та реалізації соціального проекту
 23. Ризики і оцінка зацікавлених сторін в управлінні соціальними проектами
 24. Управління ресурсами соціального  проекту
 25. Проектний аналіз регіональних проектів і програм
 26. Управління проектами соціально-економічного розвитку населених пунктів 
 27. Проектний менеджмент в діяльності органів місцевого самоврядування 
 28. Впровадження місцевих проектів територіальних громад
 29. Реалізація соціально-економічних проектів і програм органами місцевого самоврядування» 
 30. Управління проектами органів місцевого самоврядування 
 31. Управління проектами благоустрою  населеного пункту 
 32. Управління впровадженням проектів політичних партій
 33. Менеджмент реалізації європейських енергозберігаючих проектів в Україні
 34. Управління проектами у сфері торгівлі 
 35. Управління ефективністю реалізації проекту

к.е.н., доцент                                                           Євтушенко Г.І.

073 Менеджмент (бакалавр)

073 Менеджмент (бакалавр) – “Орієнтована тематика випускних кваліфікаційних робіт здобувачам освіти 073 “Менеджмент” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти на 2019-2020 рр.

 • Організація фінансового менеджменту проектів і програм  
 • Механізми фінансового менеджменту проектів і програм 
 • Структурні моделі проекту
 • Планування ресурсів і витрат проекту
 • Бюджетування та кошторис проекту
 • Типи бюджетів та статті витрат
 • Життєвий цикл інвестиційного проекту
 • Оцінка вартості  проектних робіт
 • Оцінка тривалості проектних робіт
 • Бізнес-планування в проектній діяльності
 • Організація ефективної команди проекту
 • Визначення та оцінка проектних ризиків
 • Забезпечення та контроль якості проекту
 • Методи та засоби планування якості проекту
 • Економічна і соціальна ефективність проекту
 • Управління знаннями у проектах
 • Місгоsoft Project в управлінні проектами
 • Ефективність програм технічної допомоги
 • Особливості регіональних проектів
 • Проекти і програми регіонального розвитку
 • Планування проектів регіонального розвитку
 • Прогнозування та планування проектів 
 • Аналіз регіональних проектів і програм
 • Аналіз проектів публічної сфери
 • Менеджмент проектів соціально-економічного розвитку територій
 • Розробка регіональних соціальних проектів в Україні
 • Оцінка ризиків соціальних проектів
 • Аналіз розробки і реалізації соціальних проектів
 • Міжнародний  проект в діяльності підприємства
 • Реалізація проектів публічно-приватного партнерства
 • Розробка проектів і програм органами місцевого самоврядування
 • Розробка і впровадження місцевих проектів
 • Фінансовий менеджмент проектів і програм органів місцевого самоврядування
 • Кредитна політика банку в системі фінансування проектів
 • Планування проектів соціально-економічного розвитку населених пунктів
 • Планування і контроль інфраструктурних проектів
 • Фінансовий менеджмент місцевих проектів 
 • Роль фінансового  маркетингу в реалізації соціально-економічних проектів
 • Впровадження Європейських проектів в Україні
 • Реалізація проектів Європейського банку реконструкцій і розвитку в Україні
 • Реалізація проектів Європейського інвестиційного банку в Україні
 • Управління інноваційними проектами
 • Управління комунікаціями в проектній діяльності
 • Управління якістю проектів
 • Проектне фінансування в Україні 
 • Програми споживчого банківського кредитування в Україні
 • Ефективність інвестиційних проектів у сфері охорони навколишнього середовища
 • Проектування мотиваційного механізму ефективного управління персоналом підприємств.
 • Проектний підхід в управлінні інноваційним розвитком підприємства
 • Міжнародний стратегічний альянс як інструмент реалізації проекту розвитку підприємства

073 Менеджмент (магістр)

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

073 Менеджмент (бакалавр)

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

НПП кафедри менеджменту, які мають наукові публікації в наукометричній базі даних Scopus та WEB of SCIENCE

Наукова діяльність кафедри менеджменту

Науково-комунікативні заходи за спеціальністю 073 "Менеджмент"

03.12.2020 Клуб Менеджер Досягнення успіху

Олімпіада з менеджменту

НПС_ВИРОБЛЕННЯ СТРАТЕГІЇ “УПРАВЛІННЯ ТАЛАНТАМИ”-ЗАПОРУКА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ ЛЮДСЬКИХ РЕСУРСІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ

НПС «БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ»

НПС «Формування команди проекту та організація її ефективної роботи»Інформаційний лист VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Актуальні проблеми менеджменту та публічного упраівління в сучасних глобалізаційних процесах”

   План роботи наукового клубу “Менеджер” на 2019-2020 н.р

Науково-комунікативні заходи за спеціальністю 281 "Публічне управління та адміністрування"

НПС Публічне адміністрування у розвитку регіонального управління та самоврядування

НПС «БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ТА ЕКСПЕРТИЗА ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЄКТІВ НАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ»


Інформаційний лист VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Актуальні проблеми менеджменту та публічного упраівління в сучасних глобалізаційних процесах”

Науково-практичний семінар «Роль публічного управління та адміністрування у розвитку регіонального та місцевого самоврядування»

І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з публічного управління та адміністрування

VI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція

Засідання кафедри менеджменту

10.02.2021 на базі платформи MOODLE відбулось засідання кафедри менеджменту. На порядок денний було винесено низку важливих питань щодо навчально-методичної, наукової та профорієнтаційної діяльності.

Розпочалось засідання з проміжного звітування здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня за спеціальністю 281 “Публічне управління та адміністрування», які прозвітували про результати роботи у І семестрі 2020-2021 н.р. в контексті виконання освітньої та дослідницької складової. Також було розглянуто питання про результати захисту випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня за освітньою програмою «Регіональне управління та самоврядування».

На засіданні кафедри було чітко окреслено поточні завдання та цілі роботи, зокрема в напрямку профорієнтаційної діяльності.

Карантин, надзвичайне положення і звичайна щоденна робота.

Кафедра менеджменту бажає всій країні і кожному окремо здоров’я та щастя!


Інформацію про результати Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування» – «новини кафедри менеджменту»; «заходи кафедри (вкладка Науково-комунікативні заходи за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»)»; «наукова діяльність».(Пункт 2; пункт 2.1; пункт 2.2)

За результатами І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності 281 «Публічне управління та адміністрування», який було організовано кафедрою менеджменту, визначено переможців та рекомендовано наступні наукові роботи до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, який буде проходити на базі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, а саме:

– 1 місце зайняла наукова робота здобувачів вищої освіти Кравченко Віталія Івановича (група МПАз-19-1) та Маринкевич Емми Геннадіївни здобувачем (група МПА-20-1) на тему: «Механізми формування іміджу державної установи медичної сфери», науковий керівник: д.держ.упр., професор, професор кафедри менеджменту Халецька Аліна Анатоліївна;

– 2 місце зайняла наукова робота здобувачів вищої освіти Жекова Ігоря Івановича (група МПАз-19-1) та Голубевої Євгенії Андріївни (група МПА-20-1) на тему: «Кадрове забезпечення в державному регулюванні медичної сфери», науковий керівник: д.держ.упр., професор, професор кафедри менеджменту Халецька Аліна Анатоліївна.

Вітаємо наукового керівника та здобувачів вищої освіти з перемогою!!!

Бажаємо здобувачам вищої освіти успіхів та подальшої перемоги у Конкурсі!


Інформацію про захист випускних кваліфікаційних (дипломних) робіт за освітньою програмою «Регіональне управління та самоврядування» – заходи кафедри (вкладка Науково-комунікативні заходи за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»); «новини кафедри менеджменту». (Пункт 3; пункт 3.1;)

3-4 лютого 2021 року на кафедрі менеджменту, ННІ фінансів, банківської справи відбувся захист кваліфікаційних (дипломних) робіт другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування».

Екзаменаційна комісія працювала під головуванням міського Голови м. Вишневе Дікова Іллі Валерійовича. 

Заступник голови ЕК – к.тех.н., доцент – Гусятинський М.В.;

Члени ЕК: д.н.з держ упр., професор Халецька А.А.; д.н.з держ.упр., професор Діденко Н.Г.

На захист було представлено роботи, присвячені актуальним питанням публічного управління та адміністрування, регіонального управління, місцевого самоврядування.

Екзаменаційна комісія відзначила високий рівень професійної підготовки здобувачів за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» в Університеті ДФС України, які володіють глибокими теоретичними, практичними, методологічними, науковими знаннями та навичками з присвоєної кваліфікації.

Вітаємо з успішним захистом та бажаємо плідної й успішної професійної діяльності.


Інформаційний лист VIIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ, ФІНАНСІВ ТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ» м. Ірпінь, 18 березня 2021 року – «новини кафедри менеджменту»; «заходи кафедри (вкладка Науково-комунікативні заходи за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування»)»; «наукова діяльність».(Пункт 4; пункт 4.1; пункт 4.2)

Шановні науковці, молоді вчені, здобувачі вищої освіти!

Запрошуємо Вас до участі у VІІІ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні проблеми менеджменту, фінансів та публічного управління в сучасних глобалізаційних процесах», яка відбудеться 18 березня 2021 року. Для участі у конференції необхідно до 28 лютого 2021 р. заповнити анкету учасника та надіслати тези доповіді.

Детальна інформація у інформаційному листі.

Інформаційний лист

Запрошуємо усіх бажаючих на студентську науково-практичну конференцію

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ»  Відбудеться 19 травня 2022 р. з 14.30 за он0лайн покликанням: 14.30 – 14.40 Вступне слово в.о. завідувача кафедри психології, педагогіки та соціології Ірини Пєтухової 14.40 – 15.00 Наталія Макієнко, практичний психолог, травма-терапевт «Міжнародні протоколи екстреної психологічної допомоги особистості в умовах війни» 15.00 – 15.15 Олександра Кулій, здобувач вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» «Синдром вцілілого: як позбутися» 15.15 – […]

Храм Святого Миколая Чудотворця, що знаходиться на території Податкового, перейшов до Православної Церкви України

Вітаємо прихожан храму Миколая Чудотворця з виходом з УПЦ МП! Хто з ірпінців не знає чи хоча б раз не був у чудовому храмі св. Миколая Чудотворця, що знаходиться на території Державного податкового університету! Храм було побудовано у 1999 році. З того часу для багатьох він став місцем духовної сили, душевного спокою, нових знань. Сюди […]

Відкрите лекційне заняття

13 травня 2022 року для здобувачів нашої кафедри відбулось відкрите лекційне заняття на тему «Програми корпоративної соціальної відповідальності: основи впровадження та звітності». Заняття проведено д.е.н., доцентом, професором кафедри соціальної філософії та управління Ховрак Інною Вікторівною. Під час лекції слухачі ознайомились із  – ключовими документами для формування політики корпоративної соціальної відповідальності,  – етапами розробки та реалізації […]

Наукова активність викладачів кафедри фіскального адміністрування

11 травня 2022 року кафедра фіскального адміністрування представляла ФПСОА та Державний податковий університет з доповідю «ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ» на пленарному засіданні Міжнародної науково-практичній конференції, що проходила в Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне). Кафедру фіскального адміністрування Факультету податкової справи, обліку і аудиту було представлено в особі д.е.н., професора Ізмайлова Ярослава Олексійовича з доповіддю та презентацією. В […]
Всі новини та анонси

УВАГА! МЕДИКАМЕНТИ! ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА!

Потребуєш медикаменти? Телефонуй +380639579339 (Георгій). Державний податковий університет є центром поширення медичної гуманітарної допомоги. Велика подяка нашим волонтерам та благодійним організаціям, що своєю щирою працею забезпечують жертв війни медикаментами: БО «Інвестуй в майбутнє України» БФ «Фонд громади «Приірпіння» Галина Дідківська, в.о. завідувача кафедри кримінальної юстиції ДПУ Тетяна Лаговська, керівник БФ «Фонд громади Приірпіння» Олександр Коваленко, […]

Відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни «Ділова українська мова»

23 травня 2022 року о 09.55 відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни «Ділова українська мова» для студентів академічних груп ПБ-21-4, ПБ-21-5, ПБ-21-6, ПБ-21-7 з теми «Культура усного професійного спілкування». Лекцію проводить доктор філологічних наук, доцент,  професор кафедри мовної підготовки та соціальних комунікацій Сукаленко Тетяна Миколаївна. Вхід за покликанням: https://meet.google.com/ozp-puag-czs Запрошуємо всіх охочих!

Податковий запрошує до докторантури

Державний податковий університет запрошує на вступ до докторантури у 2022 році на денну форму навчання. В університеті відкрито докторантуру з таких спеціальностей ​051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 081 Право. Документи можна подати з 10.05.2022 до 30.05.2022. Зарахування претендентів до 01.10.2022. За додатковою інформацією звертатися за телефоном 097-391-85-98 (відділ […]

Про смс повідомлення для учасників НМТ

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ НМТ: НЕ ПРОПУСТІТЬ СМС-ПОВІДОМЛЕННЯ Упродовж найближчих двох-чотирьох днів, особи, які створювали реєстраційні картки учасників ЗНО, отримають смс-повідомлення від Centr_ZNО, де буде зазначено прізвище потенційного учасника національного мультипредметного тесту, а також логін та пароль – дані для входу на Інформаційну сторінку. https://bit.ly/3vC8kfg Більше тут https://bit.ly/3yfrt8R