Історія Факультету розпочалася у 1961 році, коли ще в Ірпінському індустріальному технікумі поряд з технічними спеціальностями почали запроваджуватися економічні. У 1967 році розпочала навчання перша група студентів за спеціальністю «Бухгалтерський облік».

Тривалий час підготовка бухгалтерів здійснювалася у відділенні переробки пластмас та бухгалтерського обліку. У 1978 році було створено окреме планово-економічне відділення, де здійснювалась підготовка економістів та бухгалтерів. Таким чином, до 1993 року  здійснювалася підготовка молодших спеціалістів за спеціальністю «Бухгалтерський облік».

Початок 90-х років  визначив стрімкий рух закладу: коледж – інститут – академія – університет – національний університет. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10 січня 1996 року на базі Ірпінського індустріального коледжу було створено Український фінансово-економічний інститут, і разом з ним обліково-економічний факультет та кафедру обліку і аудиту. З 1996 року по травень 2015 року здійснювалась підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів за спеціальністю «Облік і аудит» на обліково-економічному факультеті.

У 2015 році на базі обліково-економічного факультету було створено Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту. У зв’язку з реорганізацією Університету державної фіскальної служби України шляхом приєднання до Державного податкового університету у грудні 2021 року створено факультет податкової справи, обліку та аудиту.

Першим деканом обліково-економічного факультету була Еля Трохимівна Суханова, нині – Заслужений Працівник Освіти України, кандидат економічних наук, доцент. З 2003 по квітень 2020 року деканом факультету, потім – директором Інституту була Наталія Петрівна Мацелюх, доктор економічних наук, професор, відмінник освіти України. З квітня 2020 року по теперішній час факультет очолює доктор економічних наук, професор Володимир Миколайович Краєвський.

Значний внесок в розвиток факультету зробили Н.П. Мацелюх, М.М. Теліщук, Л.А. Князька, Л.Л. Лазебник, Л.В. Онучак, А.П. Карасевич, Г.В. Мамонова, Ю.І. Мискін, Т.М. Громова, В.В. Мартиненко, О.Г. Рябчук. Факультет досяг значних успіхів у науковій діяльності завдяки докторам наук, професорам: М.М. Семку, Є.П. Желібу, Г.Г. Старостенко, А.О. Чугаєву, А.В. Лісовому, Є.О. Сторожуку, А.В. Скрипнику, Є.В. Калюзі, В.П. Ніколаєву, Н.А. Гусятинській.

Нині Факультет – сучасний інноваційний освітньо-науковий центр, що відповідає сучасним вимогам та міжнародним стандартам якості та який забезпечує підготовку фахівців за спеціальностями 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 051 «Економіка».

Стратегічна мета діяльності факультету підготовка фахівців за рівнями вищої освіти: перший (бакалаврський), другий (магістерський), третій (освітньо-науковий) для забезпечення висококваліфікованими кадрами органи державної служби які входять до сфери управління Міністерства фінансів України, для корпоративного сектору економіки, аудиторських компаній та органів місцевого самоврядування.

У своїй структурі Факультет об’єднує освітню, наукову та міжнародну діяльність п’яти  кафедр:

– кафедра фіскального адміністрування (в.о. завідувача кафедри – к.е.н., доцент, Ольга Степанівна Іванишина);

– кафедра обліку та консалтингу (в.о. завідувача кафедри – к.е.н., доцент, Олена Пилипівна Колісник);

– кафедра аудиту, державного фінансового контролю та аналізу (в.о. завідувача кафедри – д.е.н., професор, Андрій Васильович Лісовий);

– кафедра облікових технологій та бізнес-аналітики (в.о. завідувача кафедри – к.е.н., доцент, Тетяна Миколаївна Паянок);

– кафедри економічної політики (в.о. завідувача кафедри – д.е.н., професор, Наталія Петрівна Мацелюх).

На Факультеті діють дві навчальні лабораторії: навчальна лабораторія податкового консультування та навчальна лабораторія обліково-аналітичного забезпечення, які створені в грудні 2021 року.

Облік і оподаткування – це визнана спеціальність, яка розвивається завдяки впровадженню новітніх технологій та формуванню нових компетенцій; дає унікальну можливість отримати сучасну економічну освіту, що поєднує багатогранні знання бухгалтера і аудитора, податківця, менеджера, аналітика і наукового працівника.

Підготовка здобувачів на факультеті забезпечена відповідними освітніми та освітньо-науковими програмами.

Освітні програми факультету податкової справи, обліку та аудиту

Рівень вищої освітиШифр та назва галузі знань

Код та назва спеціальності

Назва освітньої програмиГарант програми
Перший (бакалаврський)07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

Облік, податковий аудит та бізнес-аналітикаЛісовий А.В.,

д.е.н., професор

Податкове консультуванняПанура Ю.В.,

к.е.н., доцент

Другий (магістерський)07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністюКолісник О.П.,

к.е.н., доцент

Державний аудит; судово-економічна експертиза у фінансових розслідуванняхШевчук О.А.,

д.е.н., професор

Управлінський облік та бізнес-аналітикаТитенко Л.В.,

к.е.н., доцент

Податкове консультуванняІзмайлов Я.О.,

д.е.н., професор

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

Фіскальне адмініструванняШвабій К.І.,

д.е.н., професор

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

Економіка міста та регіонуМацелюх Н.П., д.е.н., професор
Третій

(освітньо-науковий)

07 Управління та адміністрування

071 Облік і оподаткування

Облік і оподаткуванняКраєвский В.М., д.е.н., професор

Контактні дані:

08201, м. Ірпінь, вул. Університетська,  31, корпус В

каб. 256 (приймальня директора);

телефон для довідок : (045-97) 60-975;

електронна адреса: oblik-dek@ukr.net / 31.01.@nusta.edu.ua

Контактні дані:

08201, м. Ірпінь, вул. Університетська,  31, корпус В

каб. 256 (приймальня директора);

телефон для довідок : (045-97) 60-975;

електронна адреса: oblik-dek@ukr.net / 31.01.@nusta.edu.ua

Краєвський Володимир Миколайович

В.о. декана факультету податкової справи, обліку та аудиту

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

У 1994 р. закінчив Лубенський сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку, а у 1999 р. – Національний аграрний університет.

У 2004 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук на тему: «Бухгалтерський облік в системі макроекономічного управління» за спеціальністю 08.06.04 «Бухгалтерській облік, аналіз та аудит».

У 2017 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему: «Обліково-інформаційні системи формування національного багатства України» за спеціальністю 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит».

Профіль у наукометричних базах даних:

Google.Академія:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=Nj79gn0AAAAJ&hl=uk

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3513-3666

Web of Science ResearcherID AAQ-4262-2020

Наукові інтереси: проблеми обліково-аналітичного забезпечення різних рівнів управління, категорій системи бухгалтерського обліку при побудові системи національних рахунків, макроекономічного управління та аналізу, макроекономічної статистики тощо

Громадська діяльність: член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України

Контактна інформація:

Каб. 256, корпус В

Тел. (04597) 60-9-75

Email: 31.01@nusta.edu.ua


Савченко Алла Миколаївна

В.о. заступника декана з навчально-методичної роботи факультету податкової справи, обліку та аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

У 2016 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук на тему: «Механізм державного регулювання корпоративного сектору економіки» за спеціальністю 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством».

Профіль у наукометричних базах

Google Академії:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=nNBXQv4AAAAJ&hl=uk

ORCID iD: 0000-0003-1871-7555

Web of Science ResearcherID АВВ-9718-2020

Сфера наукових інтересів: фінансовий аналіз, аналіз в оподаткуванні, аналіз господарської діяльності.

Громадська діяльність: член Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України

Контактна інформація:

Каб. 230, корпус В

Тел. 15-00

Email: ansavchenko@ukr.net


Кітченко М.І. Заступник директора з виховної та профорієнтаційної роботи

Кітченко Марина Іванівна

В.о. заступника декана з навчально-організаційної роботи факультету податкової справи, обліку та аудиту

У 2000 р. закінчила Український фінансово-економічний інститут за спеціальністю «Облік і аудит». В Університеті працює з 2000 по 2004 роки та з 2006 року по теперішній час. Працює над написанням дисертаційного дослідження.

Сфера наукових інтересів: бухгалтерський облік та звітність підприємства.

Громадська діяльність: голова профспілкового комітету.

Контактна інформація:

Каб. 229, корпус В

Тел. 14-01, моб. 0963887939

Email: kitchenko_m@ukr.net


Скорик Марина Олегівна

заступник декана з наукової роботи та міжнародних діяльності факультету податкової справи, обліку та аудиту (на громадських засадах)

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

У 2017 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук на тему: «Державне фінансове регулювання аграрного сектору економіки» за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Профіль у наукометричних базах: Google.Академія https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=qtRcQBkAAAAJ

ORCID iD https://orcid.org/0000-0003-3291-706X

Web of Science ResearcherID AAD-9779-2019

Наукові інтереси: сучасні економічні теорії, державне регулювання

Громадська діяльність: член Ради молодих вчених Університету державної фіскальної служби України, член ВГО Української Асоціації Економістів-Міжнародників.

Контактна інформація:

Каб. 254, корпус В

Тел. 12-69

Email: maryna_sk@ukr.net


Таращенко Володимир Анатолійович

секретар Вченої ради факультету податкової справи, обліку та аудиту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Профіль у наукометричних базах даних:

Google Академії:

https://scholar.google.com.ua/citations?user=N7ZwlocAAAAJ&hl=uk

ORCID: 0000-0002-4873-982X

У 2014 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидат економічних наук на тему: «Пільговий механізм оподаткування та його вплив на соціально-економічні процеси» за спеціальністю 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»

Наукові інтереси: пільговий механізм оподаткування, податковий аудит, податковий контроль, податки.

Громадська діяльність: вчений секретар факультету, заступник завідувача кафедри аудиту, державного фінансового контролю та аналізу.

Контактна інформація:

Каб. 258, корпус В

Тел. 11-50

Email: taraschenko@ukr.net


Юр’єва Ірина Юріївна

Провідний фахівець факультету податкової справи, обліку та аудиту

Закінчила Київський державний торгівельно-економічний інститут у 1995 році за спеціальністю «Економіка підприємства».

В університеті працює з 1975 року.


Зарицька

Зарицька Ольга Іванівна

Провідний фахівець факультету податкової справи, обліку та аудиту

Закінчила Академію ДПС України у 2006 році за спеціальністю «Правознавство».

В університеті працює з 2001 року.

Науково-комунікативні заходи

2021.11.26._II_International_Tax_Congress_Збірник

2021.11.26_ІІ_Молодіжний_податковий_конгрес_Збірник

2021.04.15_Програма круглого столу_Синергетичні драйвери розитку обліку, податкового аудиту та бізнес аналітики

2021.11.24  Зустріч факультету з науковою бібліотекою ДПУ

2022.02.08 Гостьова лекція Асоціація ПП

2022.01.04 Старт пілотного проєкту з підготовки магістрів за дуальноюформою навчання для ДПУ

2021.12.03 Успішне навчання з користування erp-системою ISpro

2021.12.02 Конкурс наукових робіт імені Володимира Коротуна

2021.11.26 II Міжнародний податковий конгрес

2021.11.23 Академічна доброчесність, онлайн-курс для викладачів

2021.11.10 Бізнес-тренінг Гра в шахи як інструмент формування бізнесових компетенцій

2021.11.08 Серія вебінарів про податок на прибуток 2021

2021.11.02 PWC UKRAINE TAX LECTURE

2021.11.02 Лекція-інструктаж для написання тез

2021.11.02 Брейн-ринг 2021

2021.10.20 Академічна доброчесність

2021.10.19 KPMG

2021.10.18 Серія тренінгів з використання публічних даних

2021.10.16 Посилення соціальної відповідальності університетів для досягнення сталого розвитку

2021.10.12 лекція від KPMG Основи бухгалтерського обліку

2021.10.08 Грантові програми Німеччини можливості для здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників

2021.10.06 Відкрита онлайн лекція від KRMG НА ТЕМУ ПРОФЕСІЯ Аудитор

2021.09.30 Найрозумніший першокурсник ННІ ОАА

2021.09.22 Нарада НТС ННІ ОАА

2021.09.14 Звітно-виборча конференція голови ради наукового товариства студентів ННІ ОАА

2021.07.12 Літня школа Аудит

2021.04.24 СІМА

2021.02.26 Вікторина ЩоДеКоли

2020.11.11 Брейн-ринг

2020.10.22 Найрозумніший першокурсник ННІ ОАА

2020.10.16 Проект Посилення соціальної відповідальності університетів для досягнення сталого розвитку

2020.09.28 Соціологічне досліження рівня задоволення життям в м Ірпінь

2020.05.28 Я-Президент України 28.05.2020

2020.01.28 Інтелектуальний квест Загадки професії

2019.04.14 Круглий стіл Облік і оподаткування … 14 квітня 2019 рік

2019.04.11 Основні компетентності забезпечення сучасних викликів у сфері управління фінансами 11 квітня 2019 рік

2019.04.11 Кар‘єрист – 2019 11 квітня 2019 рік

2019.04.09 Сучасні виклики професійної підготовки фахівців з обліку та аудиту 9 квітня 2019 рік

2019.04.08 Я-президент України» 8 квітня 2019 рік

2019.03.13 ННІ ОАА спільно з ІМГР провели зустріч зі студентами- «Для молоді відкритий цілий світ» 13 березня 2019 рік

2019.03.08 Зустріч – презентація студентів з директором компанії «CASEWARE UKRAINE» 8 квітня 2019 рік

2019.01.25 Захист магістерських робіт в інституті розпочато! 25 січня 2019 рік

2018.02.14 Зустріч з представниками енергетичної ДФС України 17 лютого 2018

Організаційні та виховні заходи

2022.01.28 Перегляд фільму Крути

2022.01.26 Творчий ранок

2022.01.22 Кава з Шевченком

2022.01.21 Урочиста присяга студентів-магістрів

2021.11.24 Верховна рада України

2021.12.23 Підписання меморандуму між ДПУ та «ПАТ KPMG Аудит»

2021.11.15 Відкрита виховна година ННІ ОАА

2021.11.04 Зустріч з представниками Державної аудиторської служби

2021.09.23 Ми – одна команда

2019.06.13 Студенти ННІ ОАА підтримують збірну команду НУДФСУ 13 червня 2019 рік

2019.06.01. Зустріч випускників

2019.05.31 Всеукраїнський фізкультурно-оздоровчий легкоатлетичний забіг 31 травня 2019 рік

2019.05.23 Академічний ліцей імені Малишка 23 травня 2019 рік

2019.05.16 Всесвітній день вишиванки 16 травня 2019 рік

2019.05.15 Місто Обухів

2019.05.08 День пам‘яті та примирення

2019.04.24 Всеуніверситетський конкурс до Великодня 24 квітня 2019 рік

2019.04.19 Традиційний ярмарок вакансій 19 квітня 2019 рік

2019.04.18 Українські традиції 18 квітня 2019 рік

2019.04.14 Святковий концерт під традиційним гаслом… 14 квітня 2019 рік

2019.04.04 «Чисто Універ» 4 квітня 2019 рік

2019.03.21 Студенти ННІ ОАА відвідали ярмарку професій 21 березня 2019 рік

2019.03.09 Майстер-клас з армліфтингу 9 квітня 2019 рік

2019.03.13 Звітньо-виборча конференція студентського директора ННІ ОАА 15 березня 2019 рік

2019.03.07 Привітання з жіночим днем від студентського активу 7 березня 2019 рік

2019.02.26 Наші любі магістри!!! 26 лютого 2019 рік

2019.02.15 Сьогодні в Україні вшановують пам’ять учасників бойових дій 15 лютого 2019 рік

2018.03.22 Міжнародний день поезії 22 березня 2018

2018.03.08 березня 2018

2018.02.17 День відкритих дверей 17 лютого 2018

2018.02.15 Вшанування пам`яті загиблих під час воєнних дій в Афгані 15 лютого 2018

Стань доктором філософії разом з Податковим університетом: у серпні розпочинається прийом документів

Державний податковий університет запрошує до АСПІРАНТУРИ! Унікальні освітньо-наукові програми, держзамовлення, конкурентоспроможність та перспективність здобуття третього рівня вищої освіти саме в ДПУ. Про все це говорили сьогодні під час Дня відкритих дверей “Вступи до аспірантури – стань доктором філософії». Захід об’єднав охочих підвищити свій професійний рівень, удосконалити фахові компетентності та стати на крок ближче до наукового […]

ФІНАНСОВІ ТЕХНОЛОГІЇ – головний фактор змін у світовій економіці!

17 червня 2022 року відбулося обговорення освітньо-професійної програми «Фінансові технології» для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня, яка реалізується у Державному податковому університеті під патронатом Міністерства фінансів України, спільно з Національним університетом «Львівська політехніка».За участю – Гаранта освітньої програми, Марини Рябокінь; Голови правління Української міжбанківської валютної біржі, АнатоліяГулея; заступника голови правління Української асоціації фінтех та […]

Було проведено черговий онлайн-тренінг для студентів-практикантів НЛ «Юридична клініка»

17.06.2022 було проведено черговий онлайн-тренінг для студентів-практикантів НЛ «Юридична клініка» Тема тренінгу: «Консультування клієнтів» Під час тренінгу було розглянуто та опрацьовано такі питання: 1. Поняття консультування. Етапи консультування. 2. Підготовка до консультування. 3. Зустріч з клієнтом та роз‘яснення йому порядку проведення консультації. 4. Доведення до клієнта можливих варіантів вирішення проблем, роз’яснення йому правових наслідків кожного […]

Відбулася зустріч зі студентами-практикантами ДПУ

15.06.22 відбулася зустріч зі студентами-практикантами #ДПУ Студенти-консультанти НЛ “Юридична клініка” провели онлайн-заняття на тему: “Аналіз матеріалів справи”. Ми неодноразово проводили тренінги на дану тематику, тому будемо раді за зворотній зв’язок та просимо  написати у коментарях, що безпосередньо Ви знаєте про вищевказану тему та можливо поділитесь своїми враженнями від зустрічі Хоч і настали “літні канікули” та […]
Всі новини та анонси

25 червня випускники Податкового університету зберуться задля допомоги Альма-матер

25 червня 2022 року у Державному податковому університеті відбудеться розширене засідання правління Всеукраїнської Асоціації випускників та ветеранів НУДПСУ, організована за ініціативою Президента Асоціації. Унаслідок бойових дій, що точилися на території Ірпеня у березні цього року, Університет зазнав серйозних руйнувань. Повністю знищений адміністративний корпус, частково пошкоджено ще п’ять корпусів. Значних руйнувань зазнали чотири гуртожитки, в яких […]

МАЙБУТНІ МАГІСТРИ! Не пропустіть!

Уже завтра ви отримаєте відповіді на всі запитання разом з #ДПУ Як працює вступ 2022? Коли подавати документи? Не розібралися з особливостями цьогорічного вступу? Маєте безліч запитань, вагань і хвилювань – тоді завтра на 13:00 нічого не плануйте! Долучайтеся до онлайн спілкування та отримайте фахову консультаційну допомогу з перших вуст: Приймальна комісія та Консультаційний центр з […]

Зустріч випускників ДПУ!

Дорогі випускники! Нагадуємо! Зустріч випускників відбудеться  4 червня 2022 року. Місце зустрічі: Державний податковий університет,  площа перед  корпусом С, вул. Університетська,  31, м. Ірпінь. Реєстрація  з 10.00. Початок об  11.00  у конференцзалі корпусу К. Пропонуємо переглянути відеопослання рідній Альма-Матер від випускників”

БЛОК МКТ-2022 З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

  До уваги вступників до магістратури Державний податковий університет за спецальностями 081 “Право”та 293 “Міжнародне право”! У 2022 році для вас передбачено проведення магістерського комплексного  тесту (МКТ). Випробування міститиме два блоки завдань: з іноземної мови (англійська, німецька, французька або іспанська за вибором вступника) та права.