Магістерська ОПП Фіскальне адміністрування спеціальність 072 Фінанси банківська справа та страхування_2021

Рецензія ДПС

Рецензія МФУ

Рецензія КНЕУ

Рецензія Західноукраїнський Університет

Магістерська ОПП Фіскальне адміністрування спеціальність 072 Фінанси банківська справа та страхування_2020

Витяг з протоколу обговорення ОПП Фіскальне адмінстрування 2020

Протокол спільного засідання робочої групи і представників стейкхолдерів по обговоренню ОПП Фіскальне адміністрування

Магістерська ОПП Фіскальне адміністрування спеціальність 072 Фінанси банківська справа та страхування_2019

Витяг з протоколу обговорення ОПП Фіскальне адміністрування 2019

Концепція дульної освіти для підготовки фахівців з фіскального адміністрування

Призентація ОПП Магістр “Податкове консультування”


 Обговорення ОПП 072 “Фіскальне адміністрування” (дуалка) із стейкхолдерами та здобувачами

 Дуальна освіта в Україні. Відгуки учасників програми

 Фіскальне адміністрування. Освіта для нової генерації держслужбовців

Зручнобук 26.02.2021

Перелік навчальних дисциплін 2021-2022 ФМФА

Робочі програми, навчально-методичні матеріали з предметів кафедри податкової політики розміщені в Авторизованій електронній базі «Методичні матеріали», що адмініструється Науковою бібліотекою, за посиланнямhttp://library.nusta.edu.ua/depository/

Анотації дисциплін

Анотації дисципліни Агресивне податкове планування

Анотації дисципліни Фіскальні технології декларування податкових зобовязань

Анотації дисципліни Оподаткування фізичних осіб

Анотації дисципліни Європейські підходи до оподаткування

Анотація дисципліни Етика держслужбовця

Анотація дисципліни Комунікаційні технології

Анотація дисципліни Консультаційно-сервісна робота фіскальних органів

Анотація дисципліни Міжнародне оподаткування

Анотація дисципліни Навчальний практикум з профільної дисципліни Податкова систем

Анотація дисципліни Навчальний практикум з профільної дисципліни Адміністрування податків і платежі

Анотація дисципліни Оподаткування фінансово-кредитних установ

Анотація дисципліни Оподаткування юридичних осіб

Анотація дисципліни Організація справляння податкових платежів з юридичних осіб

Анотація дисципліни Оцінка податкових ризиків

Анотація дисципліни Планування та прогнозування податкових зобов’язань

Анотація дисципліни Планування та прогнозування податкових надходжень

Анотація дисципліни Податки в Україні

Анотація дисципліни Податкові системи зарубіжних країн

Анотація дисципліни Податкові системи країн ЄС

Анотація дисципліни Сучасні управлінські технології в адмініструванні податків

Анотація дисципліни Теорія фіскального регулювання економіки

Анотація дисципліни Теорія податків

Анотація дисципліни Фіскальна соціологія

Анотація дисципліни Оподаткування суб’єктів господарювання

Анотація дисципліни Організація і методика податкового консультування

Анотація дисципліни Організація справляння податкових платежів з фізичних осіб

Анотація дисципліни Адміністрування податків і платежів

Анотація дисципліни Методологія наукових досліджень

Анотація дисципліни Моніторинг податкових ризиків

Анотація дисципліни Основи наукових досліджень в оподаткуванні

Анотація дисципліни Основи оподаткування

Анотація дисципліни Податкова політика держави

Анотація дисципліни Податкова система

Анотація дисципліни Податкова політика підприємства

Анотація дисципліни Податковий практикум

Анотація дисципліни Публічні фінанси

Анотація дисципліни Оподаткування ЗЕД

Силабуси

Силабус навчальної дисципліни_ Планування і прогнозування податкових надходжень зі спеціальностіі 072_Фінанси, банківьска справа

Силабус навчальної дисципліни_ Організаційно-виконавча діяльність податкових органів зі спеціальності 072_Фінанси, банківська справа

Силабус навчальної дисципліни_Міжнародне податкове адміністрування зі спеціальності 072_Фінанси, банківьска справа та страхування

Силабус навчальної дисципліни_Аналіз податкових даних зі спеціальності 072_Фінанси, банківської справи та страхування

Силабус навчальної дисципліни_Наукові засади фіскального адміністрування зі спеціальностіі 072_Фінанси, банківьска справа та стра

Силабус навчальної дисципліни_ Стягнення податкового боргу_зі спеціальності 072_Фінанси, банківська справи та страхування

Силабус навчальної дисципліни_ Оцінка податкових ризиків зі спеціальності 072_Фінанси, банківська справа та страхуання

Силабус навчальної дисципліни_ Обліково-аналітичні технології опрацювання податкових даних зі спцеціальності 072_Фінанси, банківс

Силабус навчальної дисципліни_Морально-етичні імперативи оподаткування зі спеціальності 072_Фінанси, банківська справа та страхув

Силабус навчальної дисципліни_Податкова політика та податкове регулювання зі спеціальностіі 072_Фінанси, банківьска справа та стр

Силабус навчальної дисципліни_Оподаткування у енергітичній сфері зі спеціальності 072_Фінанси, банківська справа та страхування

Силабус навчальної дисципліни_Податкові системи країн ЄС зі спеціальностіі 072_Фінанси, банківьска справа та страхування

Силабус навчальної дисципліни_Сучасні управлінські технології в адмініструванні податків зі спеціальностіі 072_Фінанси, банківьска справа та страхування

Силабус навчальної дисципліни_Сучасна податкова доктрина зі спеціальностіі 072_Фінанси, банківьска справа та страхування

Силабус навчальної дисципліни_Фіскальна децентралізація зі спеціальностіі 072_Фінанси, банківьска справа та страхування

Силабус навчальної дисципліни_Communication Pillars for Public Administration зі спеціальності 072_Фінанси, банківська справа та страхуання

Силабус навчальної дисципліни_Податкові ризики підприємств-платників податків зі спеціальностіі 072_Фінанси, банківьска справа т

Силабус навчальної дисципліни_ Ділова іноземна мова (англійська) зі спеціальності 072_Фінанси, банківська справа та страхуання

Силабус навчальної дисципліни_ Етика державного службовця зі спеціальності 072_Фінанси, банківська справа та страхування

Силабус навчальної дисципліни_ Ділова іноземна мова (німецька) зі спеціальності 072_Фінанси, банківська справа та страхуання

Силабус навчальної дисципліни_ Комунікативні навички зі спеціальності 072_Фінанси, банківська справа та страхування

Силабус курсу навчальної дисципліни_Ethics in Public Sector зі спеціальності 072_Фінанси, банківська справа та страхуанняя

Анотації

Анотації дисципліни Агресивне податкове планування

Анотації дисципліни Фіскальні технології декларування податкових зобовязань

Анотації дисципліни Оподаткування фізичних осіб

Анотації дисципліни Європейські підходи до оподаткування

Анотація дисципліни Етика держслужбовця

Анотація дисципліни Комунікаційні технології

Анотація дисципліни Консультаційно-сервісна робота фіскальних органів

Анотація дисципліни Міжнародне оподаткування

Анотація дисципліни Навчальний практикум з профільної дисципліни Податкова систем

Анотація дисципліни Навчальний практикум з профільної дисципліни Адміністрування податків і платежі

Анотація дисципліни Оподаткування фінансово-кредитних установ

Анотація дисципліни Оподаткування юридичних осіб

Анотація дисципліни Організація справляння податкових платежів з юридичних осіб

Анотація дисципліни Оцінка податкових ризиків

Анотація дисципліни Планування та прогнозування податкових зобов’язань

Анотація дисципліни Планування та прогнозування податкових надходжень

Анотація дисципліни Податки в Україні

Анотація дисципліни Податкові системи зарубіжних країн

Анотація дисципліни Податкові системи країн ЄС

Анотація дисципліни Сучасні управлінські технології в адмініструванні податків

Анотація дисципліни Теорія фіскального регулювання економіки

Анотація дисципліни Теорія податків

Анотація дисципліни Фіскальна соціологія

Анотація дисципліни Оподаткування суб’єктів господарювання

Анотація дисципліни Організація і методика податкового консультування

Анотація дисципліни Організація справляння податкових платежів з фізичних осіб

Сертифікати викладачів

Сертифікати студентів

Підвищення кваліфікації

Наукові інтереси професорсько-викладацького складу кафедри податкової політики Університету державної фіскальної служби України представлені широким спектром актуальних напрямів досліджень з податкової та фіскальної політики, адміністрування податків в Україні та за кордоном,  податкового консультування  тощо .

Кафедрою у 2014 році успішно завершено роботу  над науково-дослідною темою «Фіскально-адміністративні технології оподаткування в Україні», результатом наполегливої праці вчених стало видання колективної монографії «Адміністрування як фактор фіскальної та регуляторної ефективності оподаткування». До роботи над науково-дослідною темою кафедри також було залучено  аспірантів та здобувачів, що закріплені за кафедрою.

З кожним роком науково-дослідна робота кафедри розширюється та поглиблюється. З 2015р. наукові дослідження на кафедрі здійснюються спільно з Академією STING (Чеська республіка) відповідно до Міжнародного міждисциплінарного проекту «Імплементація європейських цінностей та технологій в оподаткуванні». Керівником наукового дослідження від України є д.е.н., професор кафедри податкової політики Андрущенко В. Л. Гарантом наукового дослідження від Чеської республіки виступають Ректор Академії   STING Зденек Садовски, к.е.н. доцент та директор  IESA AS Маріанна Дражанова, к.е.н., доцент. 

Наукова діяльність кафедри концентрує величезну творчу енергію молодих вчених, координує їх діяльність у процесі наукового пошуку, максимально сприяє розкриттю творчих здібностей молодих науковців та студентської молоді, їх вихованню і перетворенню в зрілих дослідників, ініціює нові напрями наукових пошуків.

Так, кафедра є ініціатором та організатором студентського наукового гуртка «Податківець», де розглядаються та дискутуються актуальні проблеми фіскальної політики, адміністрування податків в Україні та закордонний досвід оподаткування.

Співробітники кафедри в рамках профорієнтаційної роботи у шкільних закладах розробили та опублікували навчальний підручник «Основи податкових знань», а також стали ініціаторами створення, а наразі, постійного проведення вікторини «Пошуки податкових знань» для старшокласників.

Започаткований кафедрою проект з 2015року розширився та розпочав свою роботу як Всеукраїнський інтелектуальний конкурс «Податківець майбутнього».

Також, співробітники кафедри беруть активну участь у наукових комунікативних заходах, що проводяться науковцями НДІ фіскальної політики Університету ДФС України, Університетом ДФС України,  міжнародних та Всеукраїнських симпозіумах, форумах, конференціях, семінарах тощо.  

В рамках міжнародної співпраці та обміну досвідом роботи у науковій і науково-педагогічній діяльності кафедрою укладено Угоду про дозвіл на здійснення міжнародних студентських та факультетних обмінів з Університетом Касілья-Ла_Манча (Іспанія).

Кафедра податкової політики плідно співпрацює з міжнародними закладами освіти  та кампаніями, такими як Akademie STING (м. Брно, Чеська Республіка) та кампанією PwC Україна.

Друга гостьова лекція про особливості податкового консультування від начальника контакт центру інформаційно-довідкового департаменту ДПС України

Відбувся online-захист курсових робіт з дисципліни «Організація і методика податкового консультування» студентів 1 курсу магістерського рівня підготовки денної і заочної форми навчання за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» ОПП «Податкове консультування»

Національний семінар з розвитку дуальноі освіти

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ З PwC

Детальніше за посиланнями:

  1. https://www.nusta.edu.ua/2021/12/02/memorandum-pro-spivpraczyu-z-pwc/

Гостьова лекція від начальника контакт центру інформаційно-довідкового департаменту ДПС України

Кафедра податкової політики 11 листопада 2021 року провела студентську наукову інтернет-конференцію «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ»

ВЕБІНАР ВІД ФАХІВЦІВ PwC

Детальніше за посиланнями:

  1. https://www.nusta.edu.ua/2021/11/04/vebinar-vid-fahivcziv-pwc/

В УДФСУ відбулася зустріч із стейкхолдерами ГУ ДПС у м. Київ

Вийшла в Світ монографія під редакцією професора кафедри податковоі політики УДФСУ Ізмайлова Ярослава Олексійовичата «Облік та оподаткування в умовах інвестиційно-інноваційного розвитку, цифровізації та глобалізації економічних відносин».

Монографію присвячено проблемам ведення бухгалтерського обліку та оподаткування в умовах інвестиційно-інноваційного розвитку, цифровізації та глобалізації. Розкрито авторські підходи до систематизації термінологічного апарату з обґрунтуванням нового складу функцій і завдань, класифікації та розкриття змісту принципів бухгалтерського обліку, які відповідають глобальним умовам цифровізації та інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України. Відображено особливості економічного розвитку провідних країн світу та можливості адаптації позитивного зарубіжного досвіду в національному господарстві України. Розроблено організаційно-методичні положення бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємств з визначенням пріоритетних об’єктів-стимуляторів, оновленим складом функцій, завдань та модифікацією принципів відповідно до умов інвестиційно- інноваційного розвитку.
Монографія може бути корисною для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, студентів вищих економічних навчальних закладів облікових спеціальностей, а також для економістів- практиків, яких цікавлять питання обліку та оподаткування господарської діяльності підприємств і всіх учасників економічного співробітництва в Україні та за її межами.

Кафедра податковоі політики прийняла участь у дні відкритих дверей 13.02.2021 р.

Кафедра податковоі політики прийняла участь у дні відкритих дверей, що відбувся 13.02.2021. о 10.00 в Університеті державної фіскальної служби України. Виконуючий обов’язки ректора Університету Антон Монаєнко сказав теплі слова про перші результати і подальші вектори розвитку співпраці УДФСУ та ГУ ДПС у м. Києві, наголосивши на важливій ролі кафедри податковоі політики в наборі та навчанні студентів за дуальною формою навчання. Виступила заступник начальника Головного управління ДПС у м. Києві Інна Якушко , яка розповіла про особливості роботи ДПС та подякувала за успішну реалізацію меморандуму про співпрацю УДФСУ та ДПС, наголосивши , що проект розвивається, адже в цьому навчальному році до роботи в ДПС приступило в два рази більше студентів ніж в минулому році! В.о. директора ННІ економіки, оподаткування та митної справи Шевчук Сергій Васильович ознайомив абітурієнтів з загальними новаціями Вступу 2021 на спеціальності та специфікою навчання, проходженням військової кафедри, поселенням у гуртожиток, розповів про заняття спортом, наукою, культурою тощо. На заході виступили представники кафедр міжнародної економіки (Микола Назаров), митної справи (Олена Сушкова), економіки підприємства (Ірина Мінчинська) і податкової політики (Ярослав Ізмайлов), які більш детально зупинилися на перевагах навчання за відповідними спеціальностями. Д.е.н., професор кафедри податкової політики Ізмайлов Ярослав Олексійович виступив з бесідою та презентацією про спеціальності кафедри податковоі політики, 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на бакалаврському і магістерському рівнях. Отже, день відкритих дверей пройшов у дистанційному он-лайн спілкуванні, де абітурієнти та їх батьки отримали вичерпну інформацію про навчання в УДФСУ. Відбулося активне обговорення питань, які цікавлять майбутніх вступників, де вони та їхні батьки отримали максимально вичерпну відповідь на ті питання, які їх цікавлять.

Кафедрою податкової політики разом із Інформаційно-довідковим департаментом ДПС України 11.02.2021 року розпочалося проведення курсів для студентів УДФСУ за програмою «Робота працівника контакт-центру»

Відповідно до Угоди про співпрацю між Інформаційно-довідковим департаментом ДПС України та Університетом ДФС України, кафедрою податкової політики було розпочато проведення практичних факультативних занять за програмою «Робота працівника контакт-центру». Заняття проводить начальник третього відділу Контакт-центру Уланова Світлана Василівна. Перше факультативне заняття пройшло у невимушеній цікавій атмосфері і було спрямовано на набуття практичних навичок консультування для майбутніх податківців. По завершенню курсу студенти пройдуть підсумкове тестування і отримають довідку, що слугуватиме рекомендацією для подальшого працевлаштування в Інформаційно-довідковому департаменті ДПС України.

ВІДБУЛАСЯ УРОЧИСТА ПРИСЯГА ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ „ФІСКАЛЬНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ” ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

9 лютого 2021 року в Головному управлінні ДПС у м. Києві відбулася урочиста посвята 21 студента другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (Освітньо-професійна програма «Фіскальне адміністрування») денної форми навчання дуальної освіти 2020 року набору.

Відкрив урочистості голова ДПС України Олексіюй Миколайович Любченко, який згадав етапи своєї освіти, побажав здоров’я присутнім та наголосив на однозначно правильному векторі розвитку підготовки нової генерації держслужбовців, через дуальну освіту у взаємодії адміністрації УДФСУ, студентів так і стейкхолдерів (ДПС, КШЕ, GIZ). 

В.о. ректора УДФСУ, д.ю.н., професор Монаєнко Антон Олексійович,  звернувся до присутніх з щирими побажаннями розвивати проект дуальної освіти та подальшу співпрацю із зацікавленими структурами.

Представник Німецької організації GIZ з реформування державної служби Томас Майєр наголосив, що дуальна освіта прийшла в світ з Німеччини та поділився досвідом підготовки держслужбовців в країнах Європейського Союзу. 

Начальник управління ДПС у м. Києві  Лагутіна Злата Володимирівна та її перший замісник Дідок Вадим Станіславович підкреслили, що це перший в Україні пілотний проект співпраці відповідно до Меморандуму між Державною податковою службою України та Університетом державної фіскальної служби України про імплементацію елементів дуальної освіти  для підготовки майбутніх фахівців за дуальною формою навчання, який дозволив вивести підготовку нової генерації держслужбовців на якісно новий рівень..

На заході від УДФСУ також були присутні завідувач кафедри податкової політики – д.е.н., професор Осмятченко Володимир Олександрович та гарант освітньо-професійної програми «Фіскальне адміністрування» д.е.н., професор Швабій Костянтин Іванович. Випускник першого пілотного проекту дуальної освіти Ілона Фіяло розповіла про вдалий досвід навчання за дуальною формою та дала настанови молодим податківцям.

Отже, проведений захід дозволив зміцнити зв’язки між всіма сторонами проекту. Вітаємо студентів з успішною присягою та бажаємо подальших успіхів на державній службі.

ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ ВИПУСКНИХ (КВАЛІФІКАЦІЙНИХ) РОБІТ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ „ФІСКАЛЬНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ” ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

4 лютого 2021 року в Головному управлінні ДПС у м. Києві відбувся захист випускних (кваліфікаційних) робіт студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (Освітньо-професійна програма «Фіскальне адміністрування») денної форми навчання дуальної освіти.

Відкрила захист начальник управління ДПС у м. Києві  Лагутіна Злата Володимирівна, яка підкреслила, що це перший в Україні пілотний проект співпраці відповідно до Меморандуму між Державною податковою службою України та Університетом державної фіскальної служби України про імплементацію елементів дуальної освіти  для підготовки майбутніх фахівців за дуальною формою навчання, який дозволив вивести підготовку нової генерації держслужбовців на якісно новий рівень..

На заході був присутній в.о. ректора УДФСУ, д.ю.н., професор Монаєнко Антон Олексійович, який звернувся до стейкхолдерів, комісії та здобувачів з теплими словами та побажаннями подальшої співпраці.

Екзаменаційна комісія працювала під головуванням заступника начальника Головного управління ДПС у м. Києві, державного службовця 5 рангу Якушко Інни Валеріївни, яка побажала здобувачам гарного та цікавого захисту, 

Члени комісії: завідувач кафедри податкової політики – д.е.н., професор Осмятченко Володимир Олександрович, гарант освітньо-професійної програми «Фіскальне адміністрування» д.е.н., професор Швабій Костянтин Іванович та д.е.н., професор Андрущенко Володимир Леонтійович

На захист було винесено результати наукових досліджень студентів, що присвячені актуальним питанням покращенню діяльності ДПС з адміністрування податків та удосконалення податкової політики України.

Захист робіт відбувся у невимушеній та дружній атмосфері. Студенти мали змогу представити свої наукові здобутки роботодавцям та наставниками. Проведений захід дозволив створити спільну «дорожню карту», сформувати чіткий план дій та вектор руху всім сторонам зустрічі. Вітаємо студентів з успішним захистом дипломних робіт та бажаємо подальших успіхів на державній службі.

Кафедра податковоі політики провела кураторську годину присвячену Дню Соборності

Кафедра податковоі політики 22 січня 2021 року провела кураторську годину присвячену Дню Соборності із своіми студентами двох спеціальностей 071 та 072 з першого по четвертий курс. На заході були присутні групи ОПБ-20-1, ОПБ-19-1, ОПБ-18-1, ОПБ-17-1, ФАБ-20-1, ФАБ-19-1, ОБА-17-1. Завідувач кафедри Володимир Осмятченко наголосив на тому, що український народ протягом століть мріяв про незалежну єдину соборну державу. Саме 22 січня 1919 року було проголошено Акт Злуки – об’єднання східних і західних українських земель у єдину Соборну українську державу. І хоч тоді українцям реалізувати бажаного не вдалося, однак ця подія стала яскравим виявом їх прагнення до національної єдності. Саме тому ми відзначаємо величну дату своєї багатовікової історії — День Соборності, свято об’єднання українських земель в єдину самостійну державу. Ізмайлов Ярослав та Тетяна Тучак надали аналітичну інформацію про історичну та сучасну структуру населення Украіни, іі різнобарвну національну, мовну та релігійну мультикультурність! Наголошено, що більше 50-ти років в нашій державі не було жодних суперечок з приводу вищеперелічених складових, тому треба бути людяними та поважати такі особливості! В той же час, зважаючи на складні часи сучасності для суверенітету Украіни, студенти, як майбутнє Нашоі краіни повинні усвідомлювати важливість свята Соборності для власноі держави, яку можна втратити, якщо наступати на граблі незнання історіі! Тетяна Калита підготувала, пізнавальні відеоролики. Отже, кафедра податковоі політики здійснює національно-патріотичне виховання та постійно проводить виховну роботами із студентами УДФСУ!

Маленькі представники кафедри податкової політики прийняли участь в мистецькому конкурсі «Податківець майбутнього»

Кафедра податковоі політики для участі в Мистецькому конкурсі «Податківець майбутнього» отримала малюнки та аплікаціі від:

– Ізмайлова Тіта учня 3-д класу Ірпінської СЗОШ 2 із сестричкою Антоніною ; 

– Гончарова Миколи учня 2-г Бучанська ЗОШ 5;

– Іванишина Дмитра, гр Ф-13. ІДКЕП – наш коледж!

Так тримати!!!

Кафедра податкової політики активно прийняла участь у 

ІІ Податковому конгресі

Викладачі кафедри податкової політики та студенти ННІ економіки, оподаткування та митної справи активно прийняли участь у ПОДАТКОВОМУ КОНГРЕСІ, що пройшов 03 грудня 2020 року. Метою Конгресу було забезпечення відкритої комунікації між досвідченими податківцями, податковими консультантами, викладачами та новим поколінням інтелектуальної та ділової еліти країни, формування кадрового потенціалу для дослідницької, виробничої, адміністративної і підприємницької діяльності. Напрямок роботи дискусійної панелі Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи був «Стратегія і практика реформування митної справи України; актуальні проблеми оподаткування в Україні». Із запрошених кафедрою гостей, була присутня ПОРОХНЮК Іванна Ігорівна, старший консультант, департамент податкового та юридичного консультування KPMG в Україні, яка представила цікаву доповідь з презентацією на тему «Податкове консультування − нова реальність». Професорсько-викладацьким колективом кафедри податкової політики та студентами було подано 10 тез доповідей на дуже актуальні та цікаві теми, що стосуються заходів податкової політики в умовах пандемії, автономії місцевих бюджетів у контексті реалізації проектів державно-приватного партнерства, податкового консультування як механізму підвищення ефективності сплати податків, концепції підготовки майбутніх державних службовців. Отже, кафедра податкової політики працює з молоддю, наставляючи і спрямовуючи її до наукових пошуків та саморозвитку!

Кафедра податкової політики ННІ економіки, оподаткування та митної справи 02.12.2020 року в рамках тижня боротьби із СНІД провела зустріч студентства із представником волонтерської організації!

Щорічно 1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Люди в усьому світі об’єднуються для демонстрації підтримки людям, що живуть з ВІЛ, та згадують тих, хто помер від пов’язаних зі СНІДом захворювань. Студентам УДФСУ було проведено лекцію про цю страшну хворобу та було наголошено на важливості правильних стосунків на основі кохання і взаємоповаги. Було наочно презентовано, що в 2019 році в світі на СНІД заразилися 1,7 млн осіб в світі, 38 млн людей живуть з ВІЛ-інфекцією, 690 тис. людей померли від хвороб, пов’язаних зі СНІДом. Доповідач розповів про основні шляхи зараження на ВІЛ. Зважаючи на те, що за даними міжнародних інституцій, близько 1% громадян нашої країни мають нетрадиційну сексуальну орієнтацію і входять до найчисленнішої групи ризику, до висвітлення питання поширення інфекції треба ставитись уважно та підтримувати традиційні сімейні цінності. В той же час потрібно з розумінням ставитися до ВІЛ-позитивних людей, без дискримінації та неповаги. Була проведена інтерактивна вікторина на платформі Kahооt, яка дуже сподобалася студентам. Отже, в результаті заходу студенти розширили своє уявлення про небезпечну хворобу, дізналися про особливості зараження та профілактику захворювання, яка полягає у чистому коханні та традиційних цінностях!

Кафедра податкової політики 20 листопада 2020 року провела студентську наукову інтернет-конференцію «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ»

Викладачі кафедри податкової політики та адміністрація ННІ економіки, оподаткування та митної справи провели інтернет-конференцію «Актуальні питання оподаткування». Вступне слово промовили в.о. директора ННІ економіки, оподаткування та митної справи, д.е.н., доцент Сергій Шевчук та завідувач кафедри податкової політики, д.е.н., професор Володимир Осмятченко, які наголосили на тому, що карантин та дистанційне навчання не можуть зупинити освіту та наукові заходи для студентів університету. Під керівництвом професорсько-викладацького колективу кафедри податкової політики, студентами було подано 46 тез доповідей. Студенти можливо з «ідеалізованим» підходом, але пропонували власне бачення вирішення актуальних проблем оподаткування в країні. Через велику активність молодих науковців, організаторам прийшлось виділити на проведення конференції не заплановані 90 хвилин, а вдвічі більше. Мета конференції в забезпеченні відкритої комунікації між викладачами та новим поколінням майбутньої інтелектуальної еліти та майбутнього кадрового потенціалу податкових органів України була досягнута. В результаті обговорення цікавих доповідей та презентацій, найактивніші студенти університету отримали призові місця і грамоти. П’ять студентів було рекомендовано на участь у ІІ Податковому Конгресі, який буде проводити університет в грудні місяці. Найбільш активно проявили себе студенти під науковим керівництвом д.е.н, професора Володимира Осмятченка, д.е.н, професора Ярослава Ізмайлова, к.е.н., доцента Тетяни Тучак, к.е.н., доцента Юлії Панури, к.держ.упр., доцента Лесі Кашпур, старшого викладача Тетяни Калити. Отже, кафедра податкової політики працює з молоддю, наставляючи і спрямовуючи її до наукових пошуків та саморозвитку!

Вітаємо з присвоєнням вченого звання професора кафедри податкової політики!

Колектив Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи щиро вітає доктора економічних наук Ізмайлова Ярослава Олексійовича (Измайлов Ярослав) з присвоєнням вченого звання професора кафедри податкової політики (наказ Міністерства освіти і науки України від 26 листопада 2020 р. №1471). Бажаємо міцного здоров’я, успіхів, творчої наснаги, підкорення нових вершин!

<

Державний кваліфікаційний іспит зі спеціальності

9 червня 2020 року на кафедрі податкової політики ННІ ЕОМС  в режимі он-лайн  студенти групи ОБА 16-1 склала державний кваліфікаційний іспит зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Іспит розпочався вчасно за розкладом. Комісію очолив кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Університету ім.. Т.Г. Шевченка Засадний Богдан Андрійович.  До складу комісії входили викладачі кафедри податкової політики та завідувач кафедри Володимир Осмятченко.

20 лютого 2020 року – ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКОМ СІМА

20 лютого 2020 року в Навчально-науковому інституті економіки, оподаткування та митної справи Університету   ДФСУ було проведено урочистий захід з нагоди випуску здобувачів вищої освіти спеціальностей
071«Податкове консультування», 072 «Фіскальне адміністрування» та вручення дипломів, що акредитовані
CIMA Cip PM.
В рамках заходу відбулася зустріч з представником СІМА Наталією Вовчук;
Обговорення перспектив розвитку дуальної форми навчання та визнання дипломів на міжнародному рівні, що
сертифіковані CIMA Cip PM;
Зустріч випускників з представниками товариства міжнародного співробітництва «GIZ», Артемом Ковалем та
представниками Київської школи економіки, Дмитром Яровим.
В залі зібрались наші студенти та випускники. На початку заходу директор інституту Костянтин Швабій
привітав наших та виголосив вступне слово. Під час зустрічі відбулося активне обговорення визнання
дипломів на міжнародному рівні, що сертифіковані CIMA Cip PM;
Загалом зустріч-діалог була інформативною та корисною для випускникі та студентів і пройшла дуже
продуктивно. 
Щиро вдячні активну позицію наших партнерів, а саме: товариству міжнародного співробітництва «GIZ» та
Київській школі економіки за активну участь в житті інституту та проявлену позицію під час зустрічі.
Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю з нашими партнерами та конструктивний діалог! P. S. Окрема
подяка кафедрі податкової політики, яка акредитувала фіскальне адміністрування, чим підтвердила високий
рівень компетенцій в рамках міжнародного визнання СІМА)(23.02.20)

20 лютого 2020 року – ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКОМ СІМА

22 лютого 2020 року в Навчально-науковому інституті економіки, оподаткування та митної
справи Університету ДФСУ відбувся День відкритих дверей, де зібралися майбутні абітурієнти.
Офіційну частину відкрив ректор навчального закладу Павло Пашко. У своєму виступі він
розповів про Університет і про ті можливості, які отримує кожен його студент, а також
проінформував присутніх про перспективи працевлаштування випускників. 
У заході взяли участь Директор інституту Костянтин Швабій, завідувач кафедри податкової
політики Володимир Осмятченко та весь професорсько-викладацький склад, вступники та їхні
батьки.
Сьогодні були присутні абітурієнти з різних регіонів України, але значна кількість школярів
прибули до нас з Савранівського району Одеської області. Завдяки прикладеним зусиллям
новопризначеного голови Савранівської РДА Сергію Степаненку, д.держ.упр., професору
кафедри податкової політики, наші гості- абітурієнти дісталися Ірпеня з максимальним
комфортом та безпекою.
День відкритих дверей розпочався з презентації спеціальностей у фойє Університету. У
рамках Дня відкритих дверей за ініціативою кафедри податкової політики відбулося
ознайомлення гостей з навчально-науковою лабораторією, що базується на базі кафедри
податкової політики, де студенти навчаються в реальному часі майбутній спеціальності,
проводячи при цьому тренінги з податкового консультування та фіскального адміністрування. 
Після офіційної частини, гості мали змогу відвідати університетську їдальню, а вже
наситившись смачним обідом, вирушили на оглядову екскурсію Ірпенем – містом молоді!(22.02.20)

07.02.20 – АНОНС ДЕКАДИ ННІ ЕОМС В УДФСУ

ВЖЕ СКОРО, ПОЧИНАЄМО СВЯТКУВАТИ ДЕКАДУ ННІ ЕОМС. Слідкуйте за нами, буде цікаво!(07.02.20)

16 січня 2020 року – ПРИСЯГА ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ МАГІСТРІВ ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

16 січня 2020 року лави молодих податківців поповнили студенти Університету ДФСУ. В ГУ ДПС у м. Києві
відбулася подія-урочисте прийняття Присяги державних службовців. Студенти ННІЕОМС кафедри Податкової
політики Університету ДФСУ, які навчаються за дуальною формою навчання,склали Присяги. Молоді
спеціалісти були призначені на посади за результатами конкурсу, який вони успішно пройшли, завдяки
знанням, здобутим в університеті та своїм сузиллям. Пишаємося Вами ! Ви отримали звання «державний
службовець» і сподіваємося, що з гордістю будете його нести по життю. Ви – приклад наполегливості,
цілеспрямованості, який має надихати молодь. В добру путь!(16.01.20)

Безкоштовна земельна ділянка кожному українцю.

З досягненням 18-ти років кожен громадянин України може безкоштовно отримати п’ять ділянок землі. В цілому можна безкоштовно приватизувати 2,28 га. Згідно зі статтею 121 Земельного кодексу України, держава може передати громадянинові не більше 2 га для ведення особистого сільського господарства, для ведення садівництва – не більше 0,12 га. На будівництво житлового будинку в місті і […]

06.12.2021 р. Команда НЛ «Юридична клініка» отримала сертифікати за презентовану роботу під назвою «Бізнес-інкубатор»

06.12.2021 р. Команда НЛ «Юридична клініка» отримала сертифікати за презентовану роботу під назвою «Бізнес-інкубатор» та робота Дем’яненко Софії, а саме проєктна заявка «Допомога ВПО» у рамках проєкту «Посилення соціальної відповідальності університетів для досягнення сталого розвитку» за підтримки Відділу преси, освіти та культури Посольства США. Ми щиро вдячні за проведення даного заходу та цікаву роботу, за […]

«Марафон кар’єри» для студентів та випускників Податкового: три дні можливостей для працевлаштування та розвитку

влені у працевлаштуванні студентів та молодих спеціалістів. Під час трьох днів онлайн-зустрічей студенти та випускники Податкового університету отримали інформацію про вакансії та відкриті програми з працевлаштування, стажування та проходження практики на підприємствах, установах та організаціях, а також дізналися про оголошені конкурси на посади в державних органах. Участь в заході взяли працедавці, які зацікавлені в перспективних […]
Всі новини та анонси

Вітання з Днем місцевого самоврядування!

  Шановні працівники органів місцевого самоврядування, депутати рад, активісти самоврядних органів! Вітаємо вас з вашим професійним святом – Днем місцевого самоврядування! Бажаємо вам успіхів, наполегливості та нових звершень на ниві зміцнення державності.

День Збройних Сил України!

 Немає більш благородної місії, ніж захист свого народу та рідної землі. Служба в лавах Української армії не просто професія, це – найвища честь, це покликання. Дорогі наші захисники України! Вітаємо Вас з професійним святом Днем Збройних Сил України. Бажаємо вам здоров’я та успіхів на ниві служіння українському народу. Зі святом Вас!

8 грудня – конференція про майбутнє ФІНТЕХУ та інноваційної трансформації світу

  8 грудня у столичному КВЦ «Парковий» відбудеться наймасштабніша подія року у східно-європейському регіоні та СНД, присвячена інноваційним фінансам та майбутньому фінтеху. Організатори зазначають, що захід відбуватиметься у гібридному форматі. UAFIN.TECH 2021: Challenge the future – це футуристична конференція про майбутнє для стратегів. Майбутнє не лише фінансів та технологій, а й інноваційної трансформації світу. Офлайн-подія […]

Триває Всеукраїнська кампанія «16 днів проти насильства». Не мовчати і не приховувати! Скажемо насильству – НІ!

З 25 листопада до 10 грудня проходить щорічна Всеукраїнська акція «16 днів проти насильства». Мета акції – привернення уваги суспільства до проблем подолання насильства у сім’ї, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми та захисту прав жінок. Головними символами цьогорічної кампанії стали помаранчева стрічка та маседж «Я проти домашнього насильства». Прояви насильства супроводжують людство упродовж […]