Освітні програми бакалаврського та магістерського рівнів спеціальності 071 “Облік і оподаткування” та 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” акредитовані міжнародною професійною організацією СІМА (Chartered Institute of Management Accountants), яка є визнаною на міжнародному рівні професійною організацією з підготовки фахівців в області обліку, фінансів і стратегічного менеджменту. Інститут CIMA здійснює сертифікацію фахівців. Наявність сертифіката CIMA забезпечує його власникові визнання професійної кваліфікації і є підтвердженням високого рівня знань і навичок в області обліку та фінансів. 

Навчальний план підготовки здоб вищої освіти (бакалавр) галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 072 Фінанси, банк сп та страх ОП Фінанси, банк сп та страх денна

Навчальний план підготовки здоб вищої освіти (бакалавр)галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 071 Облік і оподаткування ОП Податкове консультування денна

Навчальний план підготовки здоб вищої освіти (магістр) галузь знань 07Управління та адміністрування спец 072 Фінанси, банківська справа та страхува ОП Фіскальне адмініструванн денна

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти (магістр) галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 071 Облік і оподаткування ОП Податкове консультування денна

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти (магістр) галузь знань 07 Управління та адміністрування спеціальність 071 Облік і оподаткування ОП Податкове консультування заочна

Силабуси

Силабус курсу Етика державного службовця

Силабус курсу Адміністрування податків і платежів

Силабус курсу Навчальний практикум з профільної дисципліни Адміністрування податків і платежів

Силабус курсу Оподаткування ЗЕД

Силабус курсу Оподаткування фінансово-кредитних установ

Силабус курсу Організація справляння податкових платежів з фізичних осіб

Силабус курсу Основи наукових досліджень в оподаткуванні

Силабус курсу Податкова політика держави

Силабус курсу Планування та прогнозування податкових надходжень

Силабус курсу Податкова система

Силабус курсу Податковий практикум

Силабус курсу Податкові системи зарубіжних країн

Силабус курсу Податкові системи країн ЄС

Силабус курсу Теорія фіскального регулювання економіки

Силабус курсу Communication Pillars for Public Administration

Cилабус курсу Консультаційно сервісна робота фіскальних органів

Силабус курсу Ethics in Public Sector

Силабус курсу Дизайн наукового та прикладного дослідження

Силабус курсу Європейські підходи до оподаткування

Силабус курсу Оподаткування фінансово-кредитних установ

Силабус курсу Основи оподаткування

Силабус курсу Проектний менеджмент

Силабус курсу Фіскальна соціологія

Силабус курсу Фіскальні технології декларування податкових зобов’зань

Анотації дисциплін

Анотації дисципліни Агресивне податкове планування

Анотації дисципліни Фіскальні технології декларування податкових зобовязань

Анотації дисципліни Оподаткування фізичних осіб

Анотації дисципліни Європейські підходи до оподаткування

Анотація дисципліни Етика держслужбовця

Анотація дисципліни Комунікаційні технології

Анотація дисципліни Консультаційно-сервісна робота фіскальних органів

Анотація дисципліни Міжнародне оподаткування

Анотація дисципліни Навчальний практикум з профільної дисципліни Податкова систем

Анотація дисципліни Навчальний практикум з профільної дисципліни Адміністрування податків і платежі

Анотація дисципліни Оподаткування фінансово-кредитних установ

Анотація дисципліни Оподаткування юридичних осіб

Анотація дисципліни Організація справляння податкових платежів з юридичних осіб

Анотація дисципліни Оцінка податкових ризиків

Анотація дисципліни Планування та прогнозування податкових зобов’язань

Анотація дисципліни Планування та прогнозування податкових надходжень

Анотація дисципліни Податки в Україні

Анотація дисципліни Податкові системи зарубіжних країн

Анотація дисципліни Податкові системи країн ЄС

Анотація дисципліни Сучасні управлінські технології в адмініструванні податків

Анотація дисципліни Теорія фіскального регулювання економіки

Анотація дисципліни Теорія податків

Анотація дисципліни Фіскальна соціологія

Анотація дисципліни Оподаткування суб’єктів господарювання

Анотація дисципліни Організація і методика податкового консультування

Анотація дисципліни Організація справляння податкових платежів з фізичних осіб

Анотація дисципліни Адміністрування податків і платежів

Анотація дисципліни Методологія наукових досліджень

Анотація дисципліни Моніторинг податкових ризиків

Анотація дисципліни Основи наукових досліджень в оподаткуванні

Анотація дисципліни Основи оподаткування

Анотація дисципліни Податкова політика держави

Анотація дисципліни Податкова система

Анотація дисципліни Податкова політика підприємства

Анотація дисципліни Податковий практикум

Анотація дисципліни Публічні фінанси

Анотація дисципліни Оподаткування ЗЕД

Анотації

Анотації дисципліни Агресивне податкове планування

Анотації дисципліни Фіскальні технології декларування податкових зобовязань

Анотації дисципліни Оподаткування фізичних осіб

Анотації дисципліни Європейські підходи до оподаткування

Анотація дисципліни Етика держслужбовця

Анотація дисципліни Комунікаційні технології

Анотація дисципліни Консультаційно-сервісна робота фіскальних органів

Анотація дисципліни Міжнародне оподаткування

Анотація дисципліни Навчальний практикум з профільної дисципліни Податкова систем

Анотація дисципліни Навчальний практикум з профільної дисципліни Адміністрування податків і платежі

Анотація дисципліни Оподаткування фінансово-кредитних установ

Анотація дисципліни Оподаткування юридичних осіб

Анотація дисципліни Організація справляння податкових платежів з юридичних осіб

Анотація дисципліни Оцінка податкових ризиків

Анотація дисципліни Планування та прогнозування податкових зобов’язань

Анотація дисципліни Планування та прогнозування податкових надходжень

Анотація дисципліни Податки в Україні

Анотація дисципліни Податкові системи зарубіжних країн

Анотація дисципліни Податкові системи країн ЄС

Анотація дисципліни Сучасні управлінські технології в адмініструванні податків

Анотація дисципліни Теорія фіскального регулювання економіки

Анотація дисципліни Теорія податків

Анотація дисципліни Фіскальна соціологія

Анотація дисципліни Оподаткування суб’єктів господарювання

Анотація дисципліни Організація і методика податкового консультування

Анотація дисципліни Організація справляння податкових платежів з фізичних осіб

Наукові інтереси професорсько-викладацького складу кафедри податкової політики Університету державної фіскальної служби України представлені широким спектром актуальних напрямів досліджень з податкової та фіскальної політики, адміністрування податків в Україні та за кордоном,  податкового консультування  тощо .

Кафедрою у 2014 році успішно завершено роботу  над науково-дослідною темою «Фіскально-адміністративні технології оподаткування в Україні», результатом наполегливої праці вчених стало видання колективної монографії «Адміністрування як фактор фіскальної та регуляторної ефективності оподаткування». До роботи над науково-дослідною темою кафедри також було залучено  аспірантів та здобувачів, що закріплені за кафедрою.

З кожним роком науково-дослідна робота кафедри розширюється та поглиблюється. З 2015р. наукові дослідження на кафедрі здійснюються спільно з Академією STING (Чеська республіка) відповідно до Міжнародного міждисциплінарного проекту «Імплементація європейських цінностей та технологій в оподаткуванні». Керівником наукового дослідження від України є д.е.н., професор кафедри податкової політики Андрущенко В. Л. Гарантом наукового дослідження від Чеської республіки виступають Ректор Академії   STING Зденек Садовски, к.е.н. доцент та директор  IESA AS Маріанна Дражанова, к.е.н., доцент. 

Наукова діяльність кафедри концентрує величезну творчу енергію молодих вчених, координує їх діяльність у процесі наукового пошуку, максимально сприяє розкриттю творчих здібностей молодих науковців та студентської молоді, їх вихованню і перетворенню в зрілих дослідників, ініціює нові напрями наукових пошуків.

Так, кафедра є ініціатором та організатором студентського наукового гуртка «Податківець», де розглядаються та дискутуються актуальні проблеми фіскальної політики, адміністрування податків в Україні та закордонний досвід оподаткування.

Співробітники кафедри в рамках профорієнтаційної роботи у шкільних закладах розробили та опублікували навчальний підручник «Основи податкових знань», а також стали ініціаторами створення, а наразі, постійного проведення вікторини «Пошуки податкових знань» для старшокласників.

Започаткований кафедрою проект з 2015року розширився та розпочав свою роботу як Всеукраїнський інтелектуальний конкурс «Податківець майбутнього».

Також, співробітники кафедри беруть активну участь у наукових комунікативних заходах, що проводяться науковцями НДІ фіскальної політики Університету ДФС України, Університетом ДФС України,  міжнародних та Всеукраїнських симпозіумах, форумах, конференціях, семінарах тощо.  

В рамках міжнародної співпраці та обміну досвідом роботи у науковій і науково-педагогічній діяльності кафедрою укладено Угоду про дозвіл на здійснення міжнародних студентських та факультетних обмінів з Університетом Касілья-Ла_Манча (Іспанія).

Кафедра податкової політики плідно співпрацює з міжнародними закладами освіти  та кампаніями, такими як Akademie STING (м. Брно, Чеська Республіка) та кампанією PwC Україна.

Державний кваліфікаційний іспит зі спеціальності

9 червня 2020 року на кафедрі податкової політики ННІ ЕОМС  в режимі он-лайн  студенти групи ОБА 16-1 склала державний кваліфікаційний іспит зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Іспит розпочався вчасно за розкладом. Комісію очолив кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Університету ім.. Т.Г. Шевченка Засадний Богдан Андрійович.  До складу комісії входили викладачі кафедри податкової політики та завідувач кафедри Володимир Осмятченко.

20 лютого 2020 року – ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКОМ СІМА

20 лютого 2020 року в Навчально-науковому інституті економіки, оподаткування та митної справи Університету   ДФСУ було проведено урочистий захід з нагоди випуску здобувачів вищої освіти спеціальностей
071«Податкове консультування», 072 «Фіскальне адміністрування» та вручення дипломів, що акредитовані
CIMA Cip PM.
В рамках заходу відбулася зустріч з представником СІМА Наталією Вовчук;
Обговорення перспектив розвитку дуальної форми навчання та визнання дипломів на міжнародному рівні, що
сертифіковані CIMA Cip PM;
Зустріч випускників з представниками товариства міжнародного співробітництва «GIZ», Артемом Ковалем та
представниками Київської школи економіки, Дмитром Яровим.
В залі зібрались наші студенти та випускники. На початку заходу директор інституту Костянтин Швабій
привітав наших та виголосив вступне слово. Під час зустрічі відбулося активне обговорення визнання
дипломів на міжнародному рівні, що сертифіковані CIMA Cip PM;
Загалом зустріч-діалог була інформативною та корисною для випускникі та студентів і пройшла дуже
продуктивно. 
Щиро вдячні активну позицію наших партнерів, а саме: товариству міжнародного співробітництва «GIZ» та
Київській школі економіки за активну участь в житті інституту та проявлену позицію під час зустрічі.
Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю з нашими партнерами та конструктивний діалог! P. S. Окрема
подяка кафедрі податкової політики, яка акредитувала фіскальне адміністрування, чим підтвердила високий
рівень компетенцій в рамках міжнародного визнання СІМА)(23.02.20)

20 лютого 2020 року – ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКОМ СІМА

22 лютого 2020 року в Навчально-науковому інституті економіки, оподаткування та митної
справи Університету ДФСУ відбувся День відкритих дверей, де зібралися майбутні абітурієнти.
Офіційну частину відкрив ректор навчального закладу Павло Пашко. У своєму виступі він
розповів про Університет і про ті можливості, які отримує кожен його студент, а також
проінформував присутніх про перспективи працевлаштування випускників. 
У заході взяли участь Директор інституту Костянтин Швабій, завідувач кафедри податкової
політики Володимир Осмятченко та весь професорсько-викладацький склад, вступники та їхні
батьки.
Сьогодні були присутні абітурієнти з різних регіонів України, але значна кількість школярів
прибули до нас з Савранівського району Одеської області. Завдяки прикладеним зусиллям
новопризначеного голови Савранівської РДА Сергію Степаненку, д.держ.упр., професору
кафедри податкової політики, наші гості- абітурієнти дісталися Ірпеня з максимальним
комфортом та безпекою.
День відкритих дверей розпочався з презентації спеціальностей у фойє Університету. У
рамках Дня відкритих дверей за ініціативою кафедри податкової політики відбулося
ознайомлення гостей з навчально-науковою лабораторією, що базується на базі кафедри
податкової політики, де студенти навчаються в реальному часі майбутній спеціальності,
проводячи при цьому тренінги з податкового консультування та фіскального адміністрування. 
Після офіційної частини, гості мали змогу відвідати університетську їдальню, а вже
наситившись смачним обідом, вирушили на оглядову екскурсію Ірпенем – містом молоді!(22.02.20)

 
07.02.20 – АНОНС ДЕКАДИ ННІ ЕОМС В УДФСУ

ВЖЕ СКОРО, ПОЧИНАЄМО СВЯТКУВАТИ ДЕКАДУ ННІ ЕОМС. Слідкуйте за нами, буде цікаво!(07.02.20)

16 січня 2020 року – ПРИСЯГА ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ МАГІСТРІВ ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

16 січня 2020 року лави молодих податківців поповнили студенти Університету ДФСУ. В ГУ ДПС у м. Києві
відбулася подія-урочисте прийняття Присяги державних службовців. Студенти ННІЕОМС кафедри Податкової
політики Університету ДФСУ, які навчаються за дуальною формою навчання,склали Присяги. Молоді
спеціалісти були призначені на посади за результатами конкурсу, який вони успішно пройшли, завдяки
знанням, здобутим в університеті та своїм сузиллям. Пишаємося Вами ! Ви отримали звання «державний
службовець» і сподіваємося, що з гордістю будете його нести по життю. Ви – приклад наполегливості,
цілеспрямованості, який має надихати молодь. В добру путь!(16.01.20)

В УДФСУ провели дезінфекцію приміщень

У зв’язку із збільшенням захворівших на коронавірусну інфекцію (COVID-19), в Університеті державної фіскальної служби України провели дезінфікцію приміщень.  Нагадаємо, що з 27 листопада навчальний заклад працює у дистанційному режимі, а студенти продовжують навчатися online до кінця першого семестру. Бажаємо всім міцного здоров’я! Бережіть себе та своїх близьких!

Звіт про проведення Дня відкритих дверей УДФСУ кафедрою сучасних європейських мов

28 листопада 2020 року Навчально-науковий інститут гуманітарних наук УДФСУ відзначав День відкритих дверей. Кафедра сучасних європейських мов провела низку заходів на платформі BigBlueBotton за посиланням http://org.nusta.edu.ua/b/adm-k4m-jqr.  За цим посиланням авторизувалися 23 старшокласників Ірпінського,Тетіївського регіону, міста Києва, Луганської та Чернівецької областей. До уваги учасників було подано наступні онлайн заходи: Вебінар « Світ сучасних можливостей для перекладача», […]

Привітання Зикун Наталії Іванівні з присвоєнням вченого звання професора!

Щирі вітання ! Від імені професорсько-викладацького колективу, працівників і студентів ННІ гуманітарних наук Університету державної фіскальної служби України вітаємо доктора наук із соціальних комунікацій, професора, завідувача кафедри журналістики, української словесності та культури Зикун Наталію Іванівну з присвоєнням вченого звання професора! Бажаємо нових перемог та здобутків напрацювань і звершень, невичерпного джерела натхнення і завзяття, віри в […]

Представники УДФСУ передали до Кабміну лист з проханням розпочати діалог з університетом

Сьогодні під стінами Кабінету Міністрів України вкотре зібралися представники Університету державної фіскальної служби України (далі – УДФСУ), а саме ректор Павло Пашко, науково-педагогічні працівники, представники Профспілки та Ради ветеранів університету, студенти та аспіранти. Представники університету зареєстрували у відомстві звернення до Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням надати ректору Павлу Пашку можливість взяти участь у засіданні […]
Всі новини та анонси

УДФСУ проведе презентацію вишу під стінами Кабміну

2 грудня 2020 року Університет державної фіскальної служби України проведе під стінами Кабінету Міністрів України презентацію навчального закладу представниками всіх Навчально-наукових інститутів та іншими структурними підрозділами. Мета заходу: продемонструвати унікальність, здобутки та переваги закладу вищої освіти, який готує унікальних фахівців і скоро відсвяткує своє сторіччя, а також запобігти безглуздій реорганізації вишу. Місце проведення: Кабінет Міністрів […]

Сьогодні відзначають День апостола Матвія – покровителя співробітників фіскальної служби

  29 листопада Православна Церква відзначає день пам’яті святого апостола і євангеліста Матвія, який є небесним покровителем співробітників фіскальної служби. Святий Матвій був апостолом із числа дванадцяти найближчих до Господа учнів і жив у галілейському місті Капернаумі, а також служив митарем, тобто збирачем податків для Риму. Почувши голос Ісуса Христа: «Іди за Мною» (Мф. 9. […]

Увага! Університет переходить на дистанційний режим роботи

  Відповідно до Наказу ректора Університету державної фіскальної служби України від 27.11.2020 №1620 про встановлення дистанційної (надомної) роботи, навчальний заклад переходить на дистанційний режим роботи. Нагадаємо, студентам продовжили дистанційне навчання до кінця першого семестру.

Дистанційне навчання в університеті продовжено до кінця першого семестру

  У зв’язку із епідеміологічною ситуацією в Україні, спричиненою стрімким поширенням короновірусної інфекції (COVID-19), відповідно до Наказу від 25.11.2020 №1614 «Про заходи щодо запобігання розповсюдженню захворюваності на коронавірус COVID-19» та з метою створення безпечних умов освітнього процесу дистанційну форму навчання в Університеті продовжено до кінця першого семестру 2020/2021 навчального року. Бережіть себе та близьких, адже […]