ОПП «Податкове консультування» спеціальність 071 бакалавр

ОПП «Податкове консультування» спеціальність 071 магістр

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

ОПП «Податкове консультування» спеціальність 071 магістр

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Шановна академічна спільнота, стейкхолдери та всі зацікавлені учасники освітнього процесу!
Ми відкриті до нашого спілкування щодо покращення та підвищення якості бакалаврської та магістерської ОП «Податкове консультування» спеціальності 071 “Облік і оподаткування” та магістерської ОП «Фіскальне адміністрування» спеціальності 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” тому чекаємо на ваші пропозиції, рецензування та звернення на електронні адреси: panurajulija@ukr.netizmyar@ukr.netkraevskyvm@ukr.net або ж за телефоном 60975

Опитування здобувачів вищої освіти щодо ОПП 071 "Податкове консультування" бакалавр

Опитування стейкхолдерів щодо ОПП 071 "Податкове консультування" бакалавр

ОПП «Фіскальне адміністрування» спеціальність 072 магістр

ОПП «Податкове консультування» спеціальність 071 бакалавр

КАТАЛОГ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН,

СПРЯМОВАНИХ НА РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНИХ  КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ ОСВІТИ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071 ОБЛІК ТА ОПОДАТКУВАННЯ

Спеціальність Облік і опод. ОПБ-20-1, ОБП-20-1, ОББ-20-2

Осінній семестр

 1. Гроші і кредит
 2. Гроші і кредит
 3. Грошово-кредитна та банківська системи держави
 4. Грошово-кредитна та банківська системи держави
 5. Грошово-кредитне регулювання
 6. Грошово-кредитне регулювання

Весняний семестр

 1. Зовнішньо-економічна діяльність
 2. Зовнішньо-економічна діяльність в Україні
 3. Інституційні засади розвитку державних фінансів
 4. Менеджмент
 5. Міжнародна економіка
 6. Міжнародні економічні відносини
 7. Прийняття управлінських рішень
 8. Проектний менеджмент
 9. Фінанси
 10. Фінансова система України

Спеціальність Облік і опод., ОПБ-19-1, ОБ-19-1, ОБП-19-2, ОББ-19-3

Осінній семестр

 1. Оподаткування інтелектуального капіталу
 2. Оподаткування суб’єктів інтелектуальної власності
 3. Податки в Україні
 4. Податкова система ІІ
 5. Теорії оподаткування у фінансовій науці
 6. Теорія податків

Весняний семестр

 1. Інвестування
 2. Інституціональна економіка
 3. Оподаткування доходів громадян
 4. Оподаткування підприємств та організацій
 5. Оподаткування фізичних осіб
 6. Оподаткування юридичних осіб
 7. Розрахунки у фінансових операціях
 8. Розрахунки у фінансових операціях

Спеціальність 6.Облік і опод., ОПБ-18-1

Осінній семестр

 1. Корпоративне податкове планування
 2. Навчальний практикум з профільної дисципліни “Адміністрування податків і платежів”
 3. Організація податкового консультування
 4. Податкове консультування в Україні
 5. Податкове планування суб’єктів господарювання
 6. Практикум з адміністрування податків і зборів

Весняний семестр

 1. Аналіз в оподаткуванні
 2. Аудит фінансово-господарської діяльності
 3. Екологічне оподаткування
 4. Європейські підходи до оподаткування
 5. Майнове оподаткування
 6. Оподаткування в країнах ЄС
 7. Оподаткування природокористування
 8. Оподаткування та оцінка рухомого та нерухомого майна
 9. Оподаткування фінансового сектору
 10. Оподаткування фінансово-кредитних установ
 11. Організація податкового консультування в зарубіжних державах
 12. Податкове консультування у зарубіжних країнах

ОПП «Податкове консультування» спеціальність 071 магістр

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Робочі програми, навчально-методичні матеріали з предметів кафедри податкової політики розміщені в Авторизованій електронній базі «Методичні матеріали», що адмініструється Науковою бібліотекою, за посиланнямhttp://library.nusta.edu.ua/depository/

ОПП «Фіскальне адміністрування» спеціальність 072 магістр

Силабуси 


Силабус навчальної дисципліни_ Планування і прогнозування податкових надходжень зі спеціальностіі 072_Фінанси, банківьска справа

Силабус навчальної дисципліни_ Організаційно-виконавча діяльність податкових органів зі спеціальності 072_Фінанси, банківська справа

Силабус навчальної дисципліни_Міжнародне податкове адміністрування зі спеціальності 072_Фінанси, банківьска справа та страхування

Силабус навчальної дисципліни_Аналіз податкових даних зі спеціальності 072_Фінанси, банківської справи та страхування

Силабус навчальної дисципліни_Наукові засади фіскального адміністрування зі спеціальностіі 072_Фінанси, банківьска справа та стра

Силабус навчальної дисципліни_ Стягнення податкового боргу_зі спеціальності 072_Фінанси, банківська справи та страхування

Силабус навчальної дисципліни_ Оцінка податкових ризиків зі спеціальності 072_Фінанси, банківська справа та страхуання

Силабус навчальної дисципліни_ Обліково-аналітичні технології опрацювання податкових даних зі спцеціальності 072_Фінанси, банківс

Силабус навчальної дисципліни_Морально-етичні імперативи оподаткування зі спеціальності 072_Фінанси, банківська справа та страхув

Силабус навчальної дисципліни_Податкова політика та податкове регулювання зі спеціальностіі 072_Фінанси, банківьска справа та стр

Силабус навчальної дисципліни_Оподаткування у енергітичній сфері зі спеціальності 072_Фінанси, банківська справа та страхування

Силабус навчальної дисципліни_Податкові системи країн ЄС зі спеціальностіі 072_Фінанси, банківьска справа та страхування

Силабус навчальної дисципліни_Сучасні управлінські технології в адмініструванні податків зі спеціальностіі 072_Фінанси, банківьска справа та страхування

Силабус навчальної дисципліни_Сучасна податкова доктрина зі спеціальностіі 072_Фінанси, банківьска справа та страхування

Силабус навчальної дисципліни_Фіскальна децентралізація зі спеціальностіі 072_Фінанси, банківьска справа та страхування

Силабус навчальної дисципліни_Communication Pillars for Public Administration зі спеціальності 072_Фінанси, банківська справа та страхуання

Силабус навчальної дисципліни_Податкові ризики підприємств-платників податків зі спеціальностіі 072_Фінанси, банківьска справа т

Силабус навчальної дисципліни_ Ділова іноземна мова (англійська) зі спеціальності 072_Фінанси, банківська справа та страхуання

Силабус навчальної дисципліни_ Етика державного службовця зі спеціальності 072_Фінанси, банківська справа та страхування

Силабус навчальної дисципліни_ Ділова іноземна мова (німецька) зі спеціальності 072_Фінанси, банківська справа та страхуання

Силабус навчальної дисципліни_ Комунікативні навички зі спеціальності 072_Фінанси, банківська справа та страхування

Силабус курсу навчальної дисципліни_Ethics in Public Sector зі спеціальності 072_Фінанси, банківська справа та страхуанняя


Каталог_вибіркових _компонент_ОП_Фіскальне_адмістрування_магістр, дуальна форма навчання

ОПП «Податкове консультування» спеціальність 071 бакалавр


Силабуси


Силабус навчальної дисципліни_Податкове консультування в Україні

Силабус навчальної дисципліни_Релігієзнавство

Силабус навчальної дисципліни_ Грошово-кредитне регулювання

Силабус навчальної дисципліни_Розрахунки у фінансових операціях

Силабус навчальної дисципліни_ Культура ділового спілкування

Силабус навчальної дисципліни_Системи промислових технологій в галузях економіки

Силабус навчальної дисципліни_ Міжнародна економіка

Силабус навчальної дисципліни_ Оподаткування ЗЕД

Силабус навчальної дисципліни_ Оподаткування послуг та електронної комерції (1)

Силабус навчальної дисципліни__Державні фінанси 

Силабус навчальної дисципліни_Соціально-психологічний тренінг

Силабус навчальної дисципліни_Сучасні психотехнології в професійній діяльності працівників органів, які здійснюють контрольні функції

Силабус навчальної дисципліни_Соціологія кар’єри

Силабус навчальної дисципліни__Інвестування

Силабус навчальної дисципліни__Податкові ризики субєктів господарювання

Силабус навчальної дисципліни__Податкова система ІІ

Силабус навчальної дисципліни_Фінанси

Силабус навчальної дисципліни_Фінансова система

Силабус навчальної дисципліни__Проектний менеджмент

Силабус навчальної дисципліни_Адміністративне право України

Силабус навчальної дисципліни_Антикорупційний аудит

Силабус навчальної дисципліни_Бюджетування податків на підприємствах

Силабус навчальної дисципліни_Гроші і кредит

Силабус навчальної дисципліни_Грошово-кредитна та банківська система держави

Силабус навчальної дисципліни_Європейські підходи до оподаткування

Силабус навчальної дисципліни_Конфліктологія

Силабус навчальної дисципліни_Інституційні засади розвитку державних фінансів

Силабус навчальної дисципліни_Майнове оподаткування

Силабус навчальної дисципліни_Менеджмент

Силабус навчальної дисципліни_Митне право

Силабус навчальної дисципліни_Навчальний практикум з аналізу господарської діяльності

Силабус навчальної дисципліни_Міжнародні економічні відносини

Силабус навчальної дисципліни_Оподаткування інтелектуального капіталу

Силабус навчальної дисципліни_Оподаткування енергетичної сфері 

Силабус навчальної дисципліни_Оподаткування ІТ бізнесу

Силабус навчальної дисципліни_Оподаткування субєктів агропромислового комплексу

Силабус навчальної дисципліни_Оподаткування малого бізнесу 

Силабус навчальної дисципліни_Оподаткування та оцінка рухомого та нерухомого майна

Силабус навчальної дисципліни_Прийняття управлінських рішень

Силабус навчальної дисципліни_Податкова медіація

Силабус навчальної дисципліни_Оподаткування фінансового сектору

Силабус навчальної дисципліни_Оподаткування транснаціональних корпорацій

Силабус навчальної дисципліни_Міжнародні економічні відносини

Силабус Інституціональна економіка

Силабус навчальної дисципліни_Податковий практикум

Силабус навчальної дисципліни__Практикум з адміністрування податків та зборів

Силабус Оподаткування фінансово-кредитних установ

Силабус навчальної дисципліни_Господарське право України

Силабус навчальної дисципліни_Фінансове право України

Силабус навчальної дисципліни_Податкове право України

ОПП «Податкове консультування» спеціальність 071 магістр

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Звіти з наукової роботи

Наукові праці в зарубіжних виданнях

Сертифікати викладачів

Адмін податків і платежів_Тучак Т.В.

Коснульт-сервісна робота_Тучак Т.В.

Основи оподаткування_Ізмайлов Я.О.

Сертифікати студентів

ЛАНДИК_Л_Ю

ШМАГАЙЛО_С_С

СИВОЛОЖСЬКИЙ_Е_В

ЛИСАК_К_В

КОНДРАТЮК-А-О

Заболотня В.В.

КУШНІР_В_А

САВЧУК_З_М

Підвищення кваліфікації

Іванишина

Ізмайлов

Калита

Калита_Прага

Тучак

Прокопенко

Панура

Наукові інтереси професорсько-викладацького складу кафедри фіскального адміністрування Державного податкового університету (ДПУ) представлені широким спектром актуальних напрямів досліджень з податкової та фіскальної політики, адміністрування податків в Україні та за кордоном,  податкового консультування  тощо.
Кафедрою у 2020 році успішно завершено роботу  над науково-дослідною темою «Імплементація європейських цінностей та технологій оподаткування в Україні», результатом наполегливої праці вчених стало видання колективної однойменної монографії. До роботи над науково-дослідною темою кафедри також було залучено  аспірантів та здобувачів, що закріплені за кафедрою, зарубіжних науковців. З 2015р. наукові дослідження на кафедрі здійснюються спільно з Академією STING (Чеська республіка). Гарантом наукового дослідження від Чеської республіки виступають ректор Академії   STING Зденек Садовски, та директор  IESA AS Маріанна Дражанова. 
У 2021 році кафедрою розпочато роботу над новою науково-дослідною темою: «Сучасні тренди податкової політики». Керівником наукового дослідження є д.е.н., професор кафедри фіскального адміністрування Андрущенко В. Л.
Наукова діяльність кафедри концентрує величезну творчу енергію молодих вчених, координує їх діяльність у процесі наукового пошуку, максимально сприяє розкриттю творчих здібностей молодих науковців та студентської молоді, їх вихованню і перетворенню в зрілих дослідників, ініціює нові напрями наукових пошуків.
Так, кафедра є ініціатором та організатором студентського наукового гуртка «Податківець», де розглядаються та дискутуються актуальні проблеми фіскальної політики, адміністрування податків в Україні та закордонний досвід оподаткування.
Співробітники кафедри в рамках профорієнтаційної роботи у шкільних закладах розробили та опублікували навчальний підручник «Основи податкових знань», а також стали ініціаторами створення, а наразі, постійного проведення вікторини «Пошуки податкових знань» для старшокласників. Започаткований кафедрою проєкт з 2015року розширився та розпочав свою роботу як Всеукраїнський інтелектуальний конкурс «Податківець майбутнього».
Також, співробітники кафедри беруть активну участь у наукових комунікативних заходах, що проводяться науковцями НДІ фінансової політики ДПУ, Державним податковим університетом,  міжнародних та всеукраїнських симпозіумах, форумах, конференціях, семінарах тощо.  
В рамках міжнародної співпраці та обміну досвідом роботи у науковій і науково-педагогічній діяльності кафедрою укладено Угоду про дозвіл на здійснення міжнародних студентських та факультетних обмінів з Університетом Касілья-Ла_Манча (Іспанія). Кафедра фіскального адміністрування плідно співпрацює з міжнародними закладами освіти  та компаніями, такими як Akademie STING (м. Брно, Чеська Республіка), PwC Україна, KPMG Україна.
 
 
 

Title

Наукова активність викладачів кафедри фіскального адміністрування

Лекція від заступника начальника відділу перевірок у сфері побутових послуг управління податкового аудиту у сфері торгівлі та послуг Головного управління ДПС України у м.Києві

Пройшов перший етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Податкова система»

ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ ВИПУСКНИХ (КВАЛІФІКАЦІЙНИХ) ДИПЛОМНИХ РОБІТ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРІВ ОПП «ПОДАТКОВЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ» СПЕЦІАЛЬНОСТІ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ!

Відбулася урочиста присяга студентів-магістрів ОПП "Фіскальне адміністрування” дуальної форми навчання

Друга гостьова лекція про особливості податкового консультування від начальника контакт центру інформаційно-довідкового департаменту ДПС України

Відбувся online-захист курсових робіт з дисципліни «Організація і методика податкового консультування» студентів 1 курсу магістерського рівня підготовки денної і заочної форми навчання за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» ОПП «Податкове консультування»

Національний семінар з розвитку дуальноі освіти

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ З PwC

Детальніше за посиланнями:

 1. https://www.nusta.edu.ua/2021/12/02/memorandum-pro-spivpraczyu-z-pwc/

Гостьова лекція від начальника контакт центру інформаційно-довідкового департаменту ДПС України

Кафедра податкової політики 11 листопада 2021 року провела студентську наукову інтернет-конференцію «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ»

ВЕБІНАР ВІД ФАХІВЦІВ PwC

Детальніше за посиланнями:

 1. https://www.nusta.edu.ua/2021/11/04/vebinar-vid-fahivcziv-pwc/

В УДФСУ відбулася зустріч із стейкхолдерами ГУ ДПС у м. Київ

До 100-річчя Державного податкового університету (УДФСУ) вручено подяки від ректора Унинець-Ходаківської В.П.:
1. канд. екон. наук, доценту, в. о. завідувача кафедри фіскального адміністрування Ользі Іванишиній за професійність, педагогічну майстерність, відповідальність та плідну співпрацю в якості наукового керівника роботи Альони Яковчук на тему:«Модернізація системи контролю за обігом алкогольних напоїв та спирту», яка стала переможцем в Конкурсі наукових робіт молодих учених і
студентів ім. Володимира Коротуна «Акцизне оподаткування тютюнових
виробів та алкогольних напоїв: світові тренди і практика України» Науково-
дослідного інституту фіскальної політики Університету державної фіскальної
служби України.
2. д-р. екон. наук, професору, професору кафедри фіскального адміністрування Костянтину Швабію за плідну співпрацю та участь в організації Конкурсу наукових робіт молодих учених і студентів ім. Володимира Коротуна «Акцизне оподаткування
тютюнових виробів та алкогольних напоїв: світові тренди і практика України»
Науково-дослідного інституту фіскальної політики Університету державної
фіскальної служби України.
 
 
 
Кафедра успішно пройшла акредитацію  магістерськоі освітньоі програми 072  «Фіскальне адміністрування» (дуальна форма навчання)

Кафедра фіскального адміністрування успішно пройшла акредитацію терміном до 2027 року магістерськоі освітньоі програми 072  «Фіскальне адміністрування» (дуальна форма навчання) і отримала високу оцінку від експертів НАЗЯВО! Це перша в Україні програма магістерського рівня навчання за дуальною формою здобуття освіти. Гарантом програми є д.е.н., професор кафедри фіскального адміністрування Костянтин Швабій , який доклав титанічних зусиль для запуску, організаціі, імплементаціі та розвитку даного проекту дуального навчання разом з партнерами із GIZ Ukraine, Kyiv School of Economics, ДПС у м. Києві, Міністерством фінансів України!Цей проект дозволив вивести підготовку нової генерації держслужбовців на якісно новий рівень. Державний податковий університет та Головне управління Державноі податковоі служби м. Києва запрошують на навчання в магістратурі 072 ОП «Фіскальне адміністрування» за дуальною формою!

Вийшла в Світ монографія під редакцією професора кафедри податковоі політики УДФСУ Ізмайлова Ярослава Олексійовичата «Облік та оподаткування в умовах інвестиційно-інноваційного розвитку, цифровізації та глобалізації економічних відносин».

Монографію присвячено проблемам ведення бухгалтерського обліку та оподаткування в умовах інвестиційно-інноваційного розвитку, цифровізації та глобалізації. Розкрито авторські підходи до систематизації термінологічного апарату з обґрунтуванням нового складу функцій і завдань, класифікації та розкриття змісту принципів бухгалтерського обліку, які відповідають глобальним умовам цифровізації та інвестиційно-інноваційного розвитку економіки України. Відображено особливості економічного розвитку провідних країн світу та можливості адаптації позитивного зарубіжного досвіду в національному господарстві України. Розроблено організаційно-методичні положення бухгалтерського обліку господарської діяльності підприємств з визначенням пріоритетних об’єктів-стимуляторів, оновленим складом функцій, завдань та модифікацією принципів відповідно до умов інвестиційно- інноваційного розвитку.
Монографія може бути корисною для науковців, викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, студентів вищих економічних навчальних закладів облікових спеціальностей, а також для економістів- практиків, яких цікавлять питання обліку та оподаткування господарської діяльності підприємств і всіх учасників економічного співробітництва в Україні та за її межами.

Кафедра податковоі політики прийняла участь у дні відкритих дверей 13.02.2021 р.

Кафедра податковоі політики прийняла участь у дні відкритих дверей, що відбувся 13.02.2021. о 10.00 в Університеті державної фіскальної служби України. Виконуючий обов’язки ректора Університету Антон Монаєнко сказав теплі слова про перші результати і подальші вектори розвитку співпраці УДФСУ та ГУ ДПС у м. Києві, наголосивши на важливій ролі кафедри податковоі політики в наборі та навчанні студентів за дуальною формою навчання. Виступила заступник начальника Головного управління ДПС у м. Києві Інна Якушко , яка розповіла про особливості роботи ДПС та подякувала за успішну реалізацію меморандуму про співпрацю УДФСУ та ДПС, наголосивши , що проект розвивається, адже в цьому навчальному році до роботи в ДПС приступило в два рази більше студентів ніж в минулому році! В.о. директора ННІ економіки, оподаткування та митної справи Шевчук Сергій Васильович ознайомив абітурієнтів з загальними новаціями Вступу 2021 на спеціальності та специфікою навчання, проходженням військової кафедри, поселенням у гуртожиток, розповів про заняття спортом, наукою, культурою тощо. На заході виступили представники кафедр міжнародної економіки (Микола Назаров), митної справи (Олена Сушкова), економіки підприємства (Ірина Мінчинська) і податкової політики (Ярослав Ізмайлов), які більш детально зупинилися на перевагах навчання за відповідними спеціальностями. Д.е.н., професор кафедри податкової політики Ізмайлов Ярослав Олексійович виступив з бесідою та презентацією про спеціальності кафедри податковоі політики, 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» на бакалаврському і магістерському рівнях. Отже, день відкритих дверей пройшов у дистанційному он-лайн спілкуванні, де абітурієнти та їх батьки отримали вичерпну інформацію про навчання в УДФСУ. Відбулося активне обговорення питань, які цікавлять майбутніх вступників, де вони та їхні батьки отримали максимально вичерпну відповідь на ті питання, які їх цікавлять.

Кафедрою податкової політики разом із Інформаційно-довідковим департаментом ДПС України 11.02.2021 року розпочалося проведення курсів для студентів УДФСУ за програмою «Робота працівника контакт-центру»

Відповідно до Угоди про співпрацю між Інформаційно-довідковим департаментом ДПС України та Університетом ДФС України, кафедрою податкової політики було розпочато проведення практичних факультативних занять за програмою «Робота працівника контакт-центру». Заняття проводить начальник третього відділу Контакт-центру Уланова Світлана Василівна. Перше факультативне заняття пройшло у невимушеній цікавій атмосфері і було спрямовано на набуття практичних навичок консультування для майбутніх податківців. По завершенню курсу студенти пройдуть підсумкове тестування і отримають довідку, що слугуватиме рекомендацією для подальшого працевлаштування в Інформаційно-довідковому департаменті ДПС України.

ВІДБУЛАСЯ УРОЧИСТА ПРИСЯГА ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ „ФІСКАЛЬНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ” ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

9 лютого 2021 року в Головному управлінні ДПС у м. Києві відбулася урочиста посвята 21 студента другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (Освітньо-професійна програма «Фіскальне адміністрування») денної форми навчання дуальної освіти 2020 року набору.

Відкрив урочистості голова ДПС України Олексіюй Миколайович Любченко, який згадав етапи своєї освіти, побажав здоров’я присутнім та наголосив на однозначно правильному векторі розвитку підготовки нової генерації держслужбовців, через дуальну освіту у взаємодії адміністрації УДФСУ, студентів так і стейкхолдерів (ДПС, КШЕ, GIZ). 

В.о. ректора УДФСУ, д.ю.н., професор Монаєнко Антон Олексійович,  звернувся до присутніх з щирими побажаннями розвивати проект дуальної освіти та подальшу співпрацю із зацікавленими структурами.

Представник Німецької організації GIZ з реформування державної служби Томас Майєр наголосив, що дуальна освіта прийшла в світ з Німеччини та поділився досвідом підготовки держслужбовців в країнах Європейського Союзу. 

Начальник управління ДПС у м. Києві  Лагутіна Злата Володимирівна та її перший замісник Дідок Вадим Станіславович підкреслили, що це перший в Україні пілотний проект співпраці відповідно до Меморандуму між Державною податковою службою України та Університетом державної фіскальної служби України про імплементацію елементів дуальної освіти  для підготовки майбутніх фахівців за дуальною формою навчання, який дозволив вивести підготовку нової генерації держслужбовців на якісно новий рівень..

На заході від УДФСУ також були присутні завідувач кафедри податкової політики – д.е.н., професор Осмятченко Володимир Олександрович та гарант освітньо-професійної програми «Фіскальне адміністрування» д.е.н., професор Швабій Костянтин Іванович. Випускник першого пілотного проекту дуальної освіти Ілона Фіяло розповіла про вдалий досвід навчання за дуальною формою та дала настанови молодим податківцям.

Отже, проведений захід дозволив зміцнити зв’язки між всіма сторонами проекту. Вітаємо студентів з успішною присягою та бажаємо подальших успіхів на державній службі.

ВІДБУВСЯ ЗАХИСТ ВИПУСКНИХ (КВАЛІФІКАЦІЙНИХ) РОБІТ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ „ФІСКАЛЬНЕ АДМІНІСТРУВАННЯ” ДУАЛЬНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ

4 лютого 2021 року в Головному управлінні ДПС у м. Києві відбувся захист випускних (кваліфікаційних) робіт студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» (Освітньо-професійна програма «Фіскальне адміністрування») денної форми навчання дуальної освіти.

Відкрила захист начальник управління ДПС у м. Києві  Лагутіна Злата Володимирівна, яка підкреслила, що це перший в Україні пілотний проект співпраці відповідно до Меморандуму між Державною податковою службою України та Університетом державної фіскальної служби України про імплементацію елементів дуальної освіти  для підготовки майбутніх фахівців за дуальною формою навчання, який дозволив вивести підготовку нової генерації держслужбовців на якісно новий рівень..

На заході був присутній в.о. ректора УДФСУ, д.ю.н., професор Монаєнко Антон Олексійович, який звернувся до стейкхолдерів, комісії та здобувачів з теплими словами та побажаннями подальшої співпраці.

Екзаменаційна комісія працювала під головуванням заступника начальника Головного управління ДПС у м. Києві, державного службовця 5 рангу Якушко Інни Валеріївни, яка побажала здобувачам гарного та цікавого захисту, 

Члени комісії: завідувач кафедри податкової політики – д.е.н., професор Осмятченко Володимир Олександрович, гарант освітньо-професійної програми «Фіскальне адміністрування» д.е.н., професор Швабій Костянтин Іванович та д.е.н., професор Андрущенко Володимир Леонтійович

На захист було винесено результати наукових досліджень студентів, що присвячені актуальним питанням покращенню діяльності ДПС з адміністрування податків та удосконалення податкової політики України.

Захист робіт відбувся у невимушеній та дружній атмосфері. Студенти мали змогу представити свої наукові здобутки роботодавцям та наставниками. Проведений захід дозволив створити спільну «дорожню карту», сформувати чіткий план дій та вектор руху всім сторонам зустрічі. Вітаємо студентів з успішним захистом дипломних робіт та бажаємо подальших успіхів на державній службі.

Кафедра податковоі політики провела кураторську годину присвячену Дню Соборності

Кафедра податковоі політики 22 січня 2021 року провела кураторську годину присвячену Дню Соборності із своіми студентами двох спеціальностей 071 та 072 з першого по четвертий курс. На заході були присутні групи ОПБ-20-1, ОПБ-19-1, ОПБ-18-1, ОПБ-17-1, ФАБ-20-1, ФАБ-19-1, ОБА-17-1. Завідувач кафедри Володимир Осмятченко наголосив на тому, що український народ протягом століть мріяв про незалежну єдину соборну державу. Саме 22 січня 1919 року було проголошено Акт Злуки – об’єднання східних і західних українських земель у єдину Соборну українську державу. І хоч тоді українцям реалізувати бажаного не вдалося, однак ця подія стала яскравим виявом їх прагнення до національної єдності. Саме тому ми відзначаємо величну дату своєї багатовікової історії — День Соборності, свято об’єднання українських земель в єдину самостійну державу. Ізмайлов Ярослав та Тетяна Тучак надали аналітичну інформацію про історичну та сучасну структуру населення Украіни, іі різнобарвну національну, мовну та релігійну мультикультурність! Наголошено, що більше 50-ти років в нашій державі не було жодних суперечок з приводу вищеперелічених складових, тому треба бути людяними та поважати такі особливості! В той же час, зважаючи на складні часи сучасності для суверенітету Украіни, студенти, як майбутнє Нашоі краіни повинні усвідомлювати важливість свята Соборності для власноі держави, яку можна втратити, якщо наступати на граблі незнання історіі! Тетяна Калита підготувала, пізнавальні відеоролики. Отже, кафедра податковоі політики здійснює національно-патріотичне виховання та постійно проводить виховну роботами із студентами УДФСУ!

Маленькі представники кафедри податкової політики прийняли участь в мистецькому конкурсі «Податківець майбутнього»

Кафедра податковоі політики для участі в Мистецькому конкурсі «Податківець майбутнього» отримала малюнки та аплікаціі від:

– Ізмайлова Тіта учня 3-д класу Ірпінської СЗОШ 2 із сестричкою Антоніною ; 

– Гончарова Миколи учня 2-г Бучанська ЗОШ 5;

– Іванишина Дмитра, гр Ф-13. ІДКЕП – наш коледж!

Так тримати!!!

Кафедра податкової політики активно прийняла участь у 

ІІ Податковому конгресі

Викладачі кафедри податкової політики та студенти ННІ економіки, оподаткування та митної справи активно прийняли участь у ПОДАТКОВОМУ КОНГРЕСІ, що пройшов 03 грудня 2020 року. Метою Конгресу було забезпечення відкритої комунікації між досвідченими податківцями, податковими консультантами, викладачами та новим поколінням інтелектуальної та ділової еліти країни, формування кадрового потенціалу для дослідницької, виробничої, адміністративної і підприємницької діяльності. Напрямок роботи дискусійної панелі Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи був «Стратегія і практика реформування митної справи України; актуальні проблеми оподаткування в Україні». Із запрошених кафедрою гостей, була присутня ПОРОХНЮК Іванна Ігорівна, старший консультант, департамент податкового та юридичного консультування KPMG в Україні, яка представила цікаву доповідь з презентацією на тему «Податкове консультування − нова реальність». Професорсько-викладацьким колективом кафедри податкової політики та студентами було подано 10 тез доповідей на дуже актуальні та цікаві теми, що стосуються заходів податкової політики в умовах пандемії, автономії місцевих бюджетів у контексті реалізації проектів державно-приватного партнерства, податкового консультування як механізму підвищення ефективності сплати податків, концепції підготовки майбутніх державних службовців. Отже, кафедра податкової політики працює з молоддю, наставляючи і спрямовуючи її до наукових пошуків та саморозвитку!

Кафедра податкової політики ННІ економіки, оподаткування та митної справи 02.12.2020 року в рамках тижня боротьби із СНІД провела зустріч студентства із представником волонтерської організації!

Щорічно 1 грудня відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Люди в усьому світі об’єднуються для демонстрації підтримки людям, що живуть з ВІЛ, та згадують тих, хто помер від пов’язаних зі СНІДом захворювань. Студентам УДФСУ було проведено лекцію про цю страшну хворобу та було наголошено на важливості правильних стосунків на основі кохання і взаємоповаги. Було наочно презентовано, що в 2019 році в світі на СНІД заразилися 1,7 млн осіб в світі, 38 млн людей живуть з ВІЛ-інфекцією, 690 тис. людей померли від хвороб, пов’язаних зі СНІДом. Доповідач розповів про основні шляхи зараження на ВІЛ. Зважаючи на те, що за даними міжнародних інституцій, близько 1% громадян нашої країни мають нетрадиційну сексуальну орієнтацію і входять до найчисленнішої групи ризику, до висвітлення питання поширення інфекції треба ставитись уважно та підтримувати традиційні сімейні цінності. В той же час потрібно з розумінням ставитися до ВІЛ-позитивних людей, без дискримінації та неповаги. Була проведена інтерактивна вікторина на платформі Kahооt, яка дуже сподобалася студентам. Отже, в результаті заходу студенти розширили своє уявлення про небезпечну хворобу, дізналися про особливості зараження та профілактику захворювання, яка полягає у чистому коханні та традиційних цінностях!

Кафедра податкової політики 20 листопада 2020 року провела студентську наукову інтернет-конференцію «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ»

Викладачі кафедри податкової політики та адміністрація ННІ економіки, оподаткування та митної справи провели інтернет-конференцію «Актуальні питання оподаткування». Вступне слово промовили в.о. директора ННІ економіки, оподаткування та митної справи, д.е.н., доцент Сергій Шевчук та завідувач кафедри податкової політики, д.е.н., професор Володимир Осмятченко, які наголосили на тому, що карантин та дистанційне навчання не можуть зупинити освіту та наукові заходи для студентів університету. Під керівництвом професорсько-викладацького колективу кафедри податкової політики, студентами було подано 46 тез доповідей. Студенти можливо з «ідеалізованим» підходом, але пропонували власне бачення вирішення актуальних проблем оподаткування в країні. Через велику активність молодих науковців, організаторам прийшлось виділити на проведення конференції не заплановані 90 хвилин, а вдвічі більше. Мета конференції в забезпеченні відкритої комунікації між викладачами та новим поколінням майбутньої інтелектуальної еліти та майбутнього кадрового потенціалу податкових органів України була досягнута. В результаті обговорення цікавих доповідей та презентацій, найактивніші студенти університету отримали призові місця і грамоти. П’ять студентів було рекомендовано на участь у ІІ Податковому Конгресі, який буде проводити університет в грудні місяці. Найбільш активно проявили себе студенти під науковим керівництвом д.е.н, професора Володимира Осмятченка, д.е.н, професора Ярослава Ізмайлова, к.е.н., доцента Тетяни Тучак, к.е.н., доцента Юлії Панури, к.держ.упр., доцента Лесі Кашпур, старшого викладача Тетяни Калити. Отже, кафедра податкової політики працює з молоддю, наставляючи і спрямовуючи її до наукових пошуків та саморозвитку!

Вітаємо з присвоєнням вченого звання професора кафедри податкової політики!

Колектив Навчально-наукового інституту економіки, оподаткування та митної справи щиро вітає доктора економічних наук Ізмайлова Ярослава Олексійовича (Измайлов Ярослав) з присвоєнням вченого звання професора кафедри податкової політики (наказ Міністерства освіти і науки України від 26 листопада 2020 р. №1471). Бажаємо міцного здоров’я, успіхів, творчої наснаги, підкорення нових вершин!

<

Державний кваліфікаційний іспит зі спеціальності

9 червня 2020 року на кафедрі податкової політики ННІ ЕОМС  в режимі он-лайн  студенти групи ОБА 16-1 склала державний кваліфікаційний іспит зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». Іспит розпочався вчасно за розкладом. Комісію очолив кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту Університету ім.. Т.Г. Шевченка Засадний Богдан Андрійович.  До складу комісії входили викладачі кафедри податкової політики та завідувач кафедри Володимир Осмятченко.

20 лютого 2020 року – ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКОМ СІМА

20 лютого 2020 року в Навчально-науковому інституті економіки, оподаткування та митної справи Університету   ДФСУ було проведено урочистий захід з нагоди випуску здобувачів вищої освіти спеціальностей
071«Податкове консультування», 072 «Фіскальне адміністрування» та вручення дипломів, що акредитовані
CIMA Cip PM.
В рамках заходу відбулася зустріч з представником СІМА Наталією Вовчук;
Обговорення перспектив розвитку дуальної форми навчання та визнання дипломів на міжнародному рівні, що
сертифіковані CIMA Cip PM;
Зустріч випускників з представниками товариства міжнародного співробітництва «GIZ», Артемом Ковалем та
представниками Київської школи економіки, Дмитром Яровим.
В залі зібрались наші студенти та випускники. На початку заходу директор інституту Костянтин Швабій
привітав наших та виголосив вступне слово. Під час зустрічі відбулося активне обговорення визнання
дипломів на міжнародному рівні, що сертифіковані CIMA Cip PM;
Загалом зустріч-діалог була інформативною та корисною для випускникі та студентів і пройшла дуже
продуктивно. 
Щиро вдячні активну позицію наших партнерів, а саме: товариству міжнародного співробітництва «GIZ» та
Київській школі економіки за активну участь в житті інституту та проявлену позицію під час зустрічі.
Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю з нашими партнерами та конструктивний діалог! P. S. Окрема
подяка кафедрі податкової політики, яка акредитувала фіскальне адміністрування, чим підтвердила високий
рівень компетенцій в рамках міжнародного визнання СІМА)(23.02.20)

20 лютого 2020 року – ЗУСТРІЧ З ПРЕДСТАВНИКОМ СІМА

22 лютого 2020 року в Навчально-науковому інституті економіки, оподаткування та митної
справи Університету ДФСУ відбувся День відкритих дверей, де зібралися майбутні абітурієнти.
Офіційну частину відкрив ректор навчального закладу Павло Пашко. У своєму виступі він
розповів про Університет і про ті можливості, які отримує кожен його студент, а також
проінформував присутніх про перспективи працевлаштування випускників. 
У заході взяли участь Директор інституту Костянтин Швабій, завідувач кафедри податкової
політики Володимир Осмятченко та весь професорсько-викладацький склад, вступники та їхні
батьки.
Сьогодні були присутні абітурієнти з різних регіонів України, але значна кількість школярів
прибули до нас з Савранівського району Одеської області. Завдяки прикладеним зусиллям
новопризначеного голови Савранівської РДА Сергію Степаненку, д.держ.упр., професору
кафедри податкової політики, наші гості- абітурієнти дісталися Ірпеня з максимальним
комфортом та безпекою.
День відкритих дверей розпочався з презентації спеціальностей у фойє Університету. У
рамках Дня відкритих дверей за ініціативою кафедри податкової політики відбулося
ознайомлення гостей з навчально-науковою лабораторією, що базується на базі кафедри
податкової політики, де студенти навчаються в реальному часі майбутній спеціальності,
проводячи при цьому тренінги з податкового консультування та фіскального адміністрування. 
Після офіційної частини, гості мали змогу відвідати університетську їдальню, а вже
наситившись смачним обідом, вирушили на оглядову екскурсію Ірпенем – містом молоді!(22.02.20)

07.02.20 – АНОНС ДЕКАДИ ННІ ЕОМС В УДФСУ

ВЖЕ СКОРО, ПОЧИНАЄМО СВЯТКУВАТИ ДЕКАДУ ННІ ЕОМС. Слідкуйте за нами, буде цікаво!(07.02.20)

16 січня 2020 року – ПРИСЯГА ДЕРЖСЛУЖБОВЦІВ МАГІСТРІВ ПРАКТИЧНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

16 січня 2020 року лави молодих податківців поповнили студенти Університету ДФСУ. В ГУ ДПС у м. Києві
відбулася подія-урочисте прийняття Присяги державних службовців. Студенти ННІЕОМС кафедри Податкової
політики Університету ДФСУ, які навчаються за дуальною формою навчання,склали Присяги. Молоді
спеціалісти були призначені на посади за результатами конкурсу, який вони успішно пройшли, завдяки
знанням, здобутим в університеті та своїм сузиллям. Пишаємося Вами ! Ви отримали звання «державний
службовець» і сподіваємося, що з гордістю будете його нести по життю. Ви – приклад наполегливості,
цілеспрямованості, який має надихати молодь. В добру путь!(16.01.20)

Запрошуємо усіх бажаючих на студентську науково-практичну конференцію

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗНАННЯ»  Відбудеться 19 травня 2022 р. з 14.30 за он0лайн покликанням: 14.30 – 14.40 Вступне слово в.о. завідувача кафедри психології, педагогіки та соціології Ірини Пєтухової 14.40 – 15.00 Наталія Макієнко, практичний психолог, травма-терапевт «Міжнародні протоколи екстреної психологічної допомоги особистості в умовах війни» 15.00 – 15.15 Олександра Кулій, здобувач вищої освіти спеціальності 053 «Психологія» «Синдром вцілілого: як позбутися» 15.15 – […]

Храм Святого Миколая Чудотворця, що знаходиться на території Податкового, перейшов до Православної Церкви України

Вітаємо прихожан храму Миколая Чудотворця з виходом з УПЦ МП! Хто з ірпінців не знає чи хоча б раз не був у чудовому храмі св. Миколая Чудотворця, що знаходиться на території Державного податкового університету! Храм було побудовано у 1999 році. З того часу для багатьох він став місцем духовної сили, душевного спокою, нових знань. Сюди […]

Відкрите лекційне заняття

13 травня 2022 року для здобувачів нашої кафедри відбулось відкрите лекційне заняття на тему «Програми корпоративної соціальної відповідальності: основи впровадження та звітності». Заняття проведено д.е.н., доцентом, професором кафедри соціальної філософії та управління Ховрак Інною Вікторівною. Під час лекції слухачі ознайомились із  – ключовими документами для формування політики корпоративної соціальної відповідальності,  – етапами розробки та реалізації […]

Наукова активність викладачів кафедри фіскального адміністрування

11 травня 2022 року кафедра фіскального адміністрування представляла ФПСОА та Державний податковий університет з доповідю «ОСОБЛИВОСТІ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙСЬКОВИХ ДІЙ» на пленарному засіданні Міжнародної науково-практичній конференції, що проходила в Національному університеті водного господарства та природокористування (м. Рівне). Кафедру фіскального адміністрування Факультету податкової справи, обліку і аудиту було представлено в особі д.е.н., професора Ізмайлова Ярослава Олексійовича з доповіддю та презентацією. В […]
Всі новини та анонси

УВАГА! МЕДИКАМЕНТИ! ГУМАНІТАРНА ДОПОМОГА!

Потребуєш медикаменти? Телефонуй +380639579339 (Георгій). Державний податковий університет є центром поширення медичної гуманітарної допомоги. Велика подяка нашим волонтерам та благодійним організаціям, що своєю щирою працею забезпечують жертв війни медикаментами: БО «Інвестуй в майбутнє України» БФ «Фонд громади «Приірпіння» Галина Дідківська, в.о. завідувача кафедри кримінальної юстиції ДПУ Тетяна Лаговська, керівник БФ «Фонд громади Приірпіння» Олександр Коваленко, […]

Відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни «Ділова українська мова»

23 травня 2022 року о 09.55 відбудеться відкрита лекція з навчальної дисципліни «Ділова українська мова» для студентів академічних груп ПБ-21-4, ПБ-21-5, ПБ-21-6, ПБ-21-7 з теми «Культура усного професійного спілкування». Лекцію проводить доктор філологічних наук, доцент,  професор кафедри мовної підготовки та соціальних комунікацій Сукаленко Тетяна Миколаївна. Вхід за покликанням: https://meet.google.com/ozp-puag-czs Запрошуємо всіх охочих!

Податковий запрошує до докторантури

Державний податковий університет запрошує на вступ до докторантури у 2022 році на денну форму навчання. В університеті відкрито докторантуру з таких спеціальностей ​051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа та страхування; 081 Право. Документи можна подати з 10.05.2022 до 30.05.2022. Зарахування претендентів до 01.10.2022. За додатковою інформацією звертатися за телефоном 097-391-85-98 (відділ […]

Про смс повідомлення для учасників НМТ

ДО УВАГИ УЧАСНИКІВ НМТ: НЕ ПРОПУСТІТЬ СМС-ПОВІДОМЛЕННЯ Упродовж найближчих двох-чотирьох днів, особи, які створювали реєстраційні картки учасників ЗНО, отримають смс-повідомлення від Centr_ZNО, де буде зазначено прізвище потенційного учасника національного мультипредметного тесту, а також логін та пароль – дані для входу на Інформаційну сторінку. https://bit.ly/3vC8kfg Більше тут https://bit.ly/3yfrt8R