Шановні науковці, викладачі та здобувачі вищої освіти! Запрошуємо Вас взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет- конференції «Обліково-аналітичне забезпечення управління суб’єктів господарювання в умовах сталого розвитку: основні принципита інструменти прийняття управлінських рішень» 25 березня 2022 р.

Заявка на участь 

Детальніше в інформаційному листі.

Шановні науковці, викладачі та здобувачі вищої освіти! Запрошуємо вас взяти участь у роботі V міжнародної науково-практичної конференції «ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА», яка відбудеться 18-19 лютого 2022 року.

Заявка на участь: 

Детальніше в інформаційному листі.

More details in the information sheet.

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Економічна теорія як методологія державного регулювання національної економіки», яку проводить кафедра економічної теорії Університету державної фіскальної служби України, що відбудеться 18 листопада 2021 року.

Детальніше в інформаційному листі.

Запрошуємо взяти участь VІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства» 21 квітня 2021 року

Детальніше в інформаційному листі.

Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у ІІ Всеукраїнському круглому столі «Роль гуманітарної складової у глобалізованому суспільстві». Тематика круглого столу передбачає обговорення актуальних проблем: ролі гуманітаристики у сучасному глобалізованому світі; місця гуманітарних наук в осмисленні актуальних проблем сучасного світу; осмислення глобалізації як політичного, економічного та соціокультурного феномена; визначення впливу глобалізаційних процесів на трансформації освітніх парадигм; соціальних комунікацій та глобальних комунікаційних систем; формування соціокультурної компетентності студентів, що вивчають іноземні мови.

Детальніше в інформаційному листі.

Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціально-політичні процеси в Україні та світі у контексті глобалізаційних перетворень». Тематика конференції передбачає обговорення актуальних проблем розвитку сучасних соціальних та політичних процесів в українському суспільстві; глобалізації як складного політичного, економічного та соціокультурного феномена; визначення впливу глобальних трансформацій на світові інтеграційні процеси, зокрема на політичні процеси в Україні, геополітичної ролі і місця України в сучасному світі.

Детальніше в інформаційному листі.

Кафедра психології та соціології Навчально-наукового інституту гуманітарних наук запрошує до участі у  VI Міжнародній науково-практичній конференції “Актуальні проблеми психологічної та соціальної адаптації в умовах кризового суспільства”, яка відбудеться 21 квітня 2021 року. 

Детальніше в інформаційному листі.

Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту Університету державної фіскальної служби України запрошує до участі у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Синергетичні драйвери розвитку обліку, податкового аудиту та бізнес-аналітики», яка відбудеться 14 квітня 2021 р.

Детальніше в інформаційному листі.

Шановні науковці та здобувачі вищої освіти!

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Теоретичні знання в системі економічної науки», яку проводить кафедра економічної теорії Університету державної фіскальної служби України, що відбудеться 08 квітня 2021 року.

Детальніше в інформаційному листі

Навчально-науковий інститут права Університету державної фіскальної служби України запрошує Вас до участі у IV Міжнародній науково-практичній конференції «Фінансова політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки».

Детальніше в інформаційному листі

Запрошуємо вас взяти участь у Міжвузівській науково-практичній Інтернет-конференції «Формування іншомовної комунікативної компетентності у фахівців немовних закладів освіти: проблеми та перспективи», яка відбудеться 4 березня 2021 року.

Пріоритетні напрями роботи конференції:

  • Особливості формування соціокультурної компетентності студентів немовних вищих закладів освіти
  • Використання інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні іншомовної компетентності студентів
  • Педагогічні аспекти викладання іноземних мов у вищих закладах освіти
  • Лінгво-методичні основи навчання іноземних мов і перекладу

Детальніше в інформаційному листі

Запрошуємо Вас узяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Забезпечення сталого розвитку міст та регіонів: стан в Україні та зарубіжний досвід»

Детальніше в інформаційному листі.

Запрошуємо Вас взяти участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України», яка відбудеться 25-26 березня 2021 р.

Детальніше в інформаційному листі.

Шановні науковці, молоді вчені та здобувачі вищої освіти! Кафедра менеджменту Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи Університету державної фіскальної служби України запрошує Вас взяти участь у роботі VIIІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ, ФІНАНСІВ ТА ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ В СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСАХ».

Детальніше в інформаційному листі.

Кафедра бухгалтерського обліку ННІ обліку, аналізу та аудиту запрошує взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції “РОЗВИТОК БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ”: теорія, практика та професійна етика», яка відбудеться 05-06 листопада 2020 року.

Детальніше в інформаційному листі.

Запрошуємо вас взяти участь у роботі ІV міжнародної науково-практичної конференції “Економічні перспективи підприємництва”

Детальніше в інформаційному листі.

Подробнее в информационном письме.

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської студентської наукової конференції «Економічні інституції та економічні організації в процесі функціонування ринкової економіки», яку проводить кафедра економічної теорії Університету державної фіскальної служби України, що відбудеться 31 березня 2020 року.
Детальніше в інформаційному листі.

Запрошуємо Вас взяти участь у V Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Облік і оподаткування: реалії та перспективи», яка відбудеться 1-3 квітня 2020 року.

До участі в конференції запрошуються науковці, серед яких: науково-педагогічні працівники навчальних закладів, наукові співробітники, аспіранти, докторанти, студенти, а також фахівці, які працюють на підприємствах, в організаціях та установах, представники органів місцевого самоврядування та державних органів влади, що займаються вирішенням проблем обліку та оподаткування в Україні.

Детальніше в інформаційному листі.

Університет державної фіскальної служби України запрошує вас взяти участь у   Податковому конгреcі «Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення національної економічної безпеки» , який відбудеться 12 грудня 2019 року.

Детальніше в інформаційному листі.

Університет державної фіскальної служби України, ННІ права, кафедра фінансового права запрошують вас взяти участь в V Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції “Фінансова безпека України на сучасному етапі” яка відбудеться 29  листопада 2019 року

Детальніше в інформаційному листі.

Університет державної фіскальної служби україни, Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи, Кафедра економіки підприємства запрошують вас взяти участь у роботі  ІІІ міжнародної науково-практичної  конференції “ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ” яка відбудеться 1011 жовтня 2019 року.

Детальніше в інформаційному листі.

Університет державної фіскальної служби україни, Навчально-науковий інститут права, кафедра господарського права та процесу запрошують вас взяти участь у круглому столі “Захист прав суб’єктів господарювання”, який відбудеться 14 травня 2019 року.

Детальніше в інформаційному листі.

Університет державної фіскальної служби України запрошує вас взяти участь у науково-практичній конференції “Актуальні проблеми сучасності в контексті соціально-психологічного знання”, яка відбудеться 25 квітня 2019 року.

Детальніше в інформаційному листі.

Університет державної фіскальної служби України запрошує вас взяти участь у І Міжнародному форумі “Розвиток державного фінансового контролю в контексті економічної безпеки України” , який відбудеться 23 травня 2019 року.

Детальніше в інформаційному листі.

Університет державної фіскальної служби України запрошує вас взяти участь у 18-й Всеукраїнській науково-практичній інтернет конференції «Розвиток національної економіки та правової системи України: нові реалії і можливості в умовах започаткованих змін» , яка відбудеться 11 квітня 2019 року.

Детальніше в інформаційному листі.

Університет державної фіскальної служби України запрошує вас взяти участь у  Міжнародній науково-практичній конференції «Реформування кримінального провадження в Україні: кримінальні процесуальні та криміналістичні аспекти» , яка відбудеться 19 квітня 2019 року.

Детальніше в інформаційному листі.

Університет державної фіскальної служби України, Факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової міліції, кафедра оперативно-розшукової діяльності запрошують вас взяти участь у  Міжнародній науково-практичній конференції «Економічна безпека держави: проблеми теорії та практики правоохоронного забезпечення» , яка відбудеться 30 березня 2019 року.

Детальніше в інформаційному листі.

Університет державної фіскальної служби України, ННІ права та кафедра кримінального права  запрошують вас взяти участь у  Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Становлення кримінального права України: теорія і практика» , яка відбудеться 27 березня 2019 року.

Детальніше в інформаційному листі.

Університет державної фіскальної служби України, ННІ обліку, аналізу та аудиту запрошують вас взяти участь у IV Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Облік і оподаткування: реалії та перспективи» , яка відбудеться 8 квітня 2019 року.

Детальніше в інформаційному листі.

Університет державної фіскальної служби України, ННІ гуманітарних наук, кафедра філософії та політології запрошують вас взяти участь в Всеукраїнській науковій студентській конференції  “Академія молода – 2019”, яка відбудеться 15 травня 2019 року.

Детальніше в інформаційному листі.

Університет державної фіскальної служби України, ННІ обліку аналізу та аудиту, кафедра бухгалтерського обліку запрошують вас взяти участь в Всеукраїнській науково-практичній конференції  “Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні: глобальні виклики – управлінські рішення” яка відбудеться 29  березня 2019 року

Детальніше в інформаційному листі.

Університет державної фіскальної служби України, ННІ фінансів та банківської справи, кафедра менеджменту запрошують вас взяти участь в VI Міжнародній науково-практичній конференції  “Актуальні проблеми менеджменту та фінансів у сучасних глобалізаційних процесах” яка відбудеться 14  березня 2019 року

Детальніше в інформаційному листі.

Державна фіскальна служба України, Університет державної фіскальної служби України, ННІ права, кафедра господарського права запрошують вас взяти участь в V Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція “Суб’єкти господарського права” яка відбудеться 12  грудня 2018 року

Детальніше в інформаційному листі.

Університет державної фіскальної служби України, ННІ права, кафедра фінансового права запрошують вас взяти участь в ІV Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції “Фінансова безпека України на сучасному етапі” яка відбудеться 28  листопада 2018 року

Детальніше в інформаційному листі.

Навчально-науковий інститут права Університету державної фіскальної служби України запрошує вас взяти участь у роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Фіскальна політика: теоретичні та практичні аспекти юридичної науки», яка відбудеться 23 листопада 2018 року.

Детальніше в інформаційному листі.

Науково-дослідний інститут фіскальної політики Університету державної фіскальної служби України запрошує вас взяти участь у роботі науково-практичного круглого столу  «Електронний аудит: світові надбання та вітчизняні реалії», який відбудеться 26 жовтня 2018 року.

Детальніше в інформаційному листі.

Всеукраїнська науково-практична конференція “Актуальні проблеми  реалізації прав і свобод людини в умовах глобалізації” яка  відбудеться  1-2 листопада 2018 року в  місті Черкаси.

Детальніше в інформаційному листі.

Кафедра господарського права та процесу Навчально-наукового інституту права запрошує студентів, аспірантів, науковців та юристів-практиків до участі в роботі круглого столу “Актуальні питання господарського судочинства”, який відбудеться 31 жовтня 2018 року.

Детальніше в інформаційному листі.

 Шановні колеги!

 Кафедра менеджменту та економічної безпеки ННІ економіки і права Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького спільно з закладами вищої освіти і науковими установами Республіки Молдова, Румунії, Республіки Білорусь, Болгарії, Польщі запрошують Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції  «Сучасні тенденції розвитку менеджменту та фінансово-економічної безпеки», 26 листопада 2018 року.

Детальніше в інформаційному листі.

Університет ДФС України Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту кафедра бухгалтерського обліку запрошують Вас взяти участь у студентській науковій конференції «Удосконалення бухгалтерського обліку та оподаткування на сучасному етапі розвитку економіки України», яка відбудеться 29 листопада 2018 р.

Детальніше в інформаційному листі. 

18-19 жовтня відбудеться  ІІ Міжнародна науково-практична конференція  «ЕКОНОМІЧНІ ПЕРСПЕКТИВИ ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ» присвячена 100-річчю Національного університету державної фіскальної служби України

Детальніше в інформаційному листі.
Програма ІІ Міжнародної науково-практичної конференції  «Економічні перспективи підприємництва в Україні» 
Збірник матеріалів (частина 1)
Збірник матеріалів (частина 2)

Правовий турнір на кубок Головного територіального управління юстиції у місті Києві – 2018 – міжрегіональний правопросвітницький захід, що проходить у рамках загальнонаціонального проекту «Я маю право!».

Мета організації та проведення заходу – підвищення рівня зацікавленості населення до юриспруденції, популяризація діяльності органів юстиції серед населення загалом та студентства зокрема, мотивування активної молоді до побудови кар’єри у сфері права.

24 травня 2018 року відбудеться студентська наукова конференція «Розвиток митної політики України в контексті реалізації економічної функції держави» в Університеті державної фіскальної служби України.

Детальніше в інформаційному листі

4–5 жовтня 2018 р. відбудеться ІV Міжнародна науково-практична конференція „Журналістика. Філологія. Медіаосвіта”  в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка.

Детальніше в інформаційному листі

Шановні друзі! Запрошуємо Вас долучитися до групи, яка виїжджає на освітню програму країнами ЄС

Детальніше в інформаційному листі

Науково-практичний семінар «Організація електронного документообігу в закладах освіти та органах державної влади» який відбудеться 15 травня 2018 року з 9-00 до 14-00 в місті Києві.

Детальніше в інформаційному листі

Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University запрошує пройти науково-педагогічне стажування за програмою «Організація навчального процесу, програми підготовки, інноваційні технології та наукова робота в Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University» 11-29 червня 2018 р. м. Новий Сонч, Польща

Детальніше в інформаційному листі

25-26 травня 2018 р. у Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара відбудеться ІІІ Всеукраїнська наукова конференція «Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики»

Детальніше в інформаційному листі

Рада молодих вчених Державного науково-дослідного інституту Міністерства внутрішніх справ України
запрошує до участі у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції з нагоди відзначення Дня науки-2018 в Україні
«РОЗВИТОК НАУКИ І ТЕХНІКИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ», яка відбудеться 25 травня 2018 року.

Детальніше в інформаційному листі

ScienceMax III (Україна), дедлайн 25 квітня

запрошення: https://drive.google.com/open?id=1oGikfqdQ7xpK0ADADP6Xsl24gIITTChp

Конф. у США, дедлайн 18 квітня (привабливі умови, а також моживість оформити річну підписку),

запрошення: https://drive.google.com/open?id=1qDraSfQe21ORXw_JXKqk9y6Z_ctQ1i7e

Конф. у Британії з необмеженою кількістю авторів однієї роботи, дедлайн 27 квітня,

запрошення: https://drive.google.com/open?id=1wcfxvGGm9To06y3HNBuSN-v8z4Ax-48y

26-29 червня 2018  відбудеться ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Пріоритети наукових досліджень – 2018: теоретична та практична цінність» в Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University  Новий Сонч, Польща.

Детальніше в інформаційному листі

20 квітня 2018 року на базі кафедри педагогіки та психології, кафедри важкої атлетики та боксу відбудеться IV Науково-практичній інтернет-конференції
«Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки фахівців в умовах сучасного освітнього простору» в  Харківській державній академії фізичної культури.

Детальніше тут.

23 квітня 2018 року відбудеться Міжнародна науково-практична конференція  “Економіка, маркетинг та право: теоретичні підходи та практичні аспекти розвитку”

З більш детальною інформацією Ви можете ознайомитися у прикріпленому інформаційному буклеті.

16-17 травня 2018  відбудеться Міжнародний студентський форум «Торгівля та сфера послуг: світові освітні та наукові напрямки»  в Київському національному торговельно-економічному університеті.

Мета форуму: обговорення проблем освіти та професійної підготовки студентів, узагальнення результатів студентського наукового дослідження, формування європейських цінностей серед молоді у контексті викликів глобалізації.

Більше інформації за адресою:

https://www.knteu.kiev.ua/blog/read/?pid=22808&uk