Навчально-науковий центр інноваційних освітніх технологій та регіонального навчання

Навчально-науковий центр інноваційних освітніх технологій та регіонального навчання Університету державної фіскальної служби України створено 26 січня 2016 року. Центр впроваджує в Університеті дистанційне навчання, проводить курси підвищення кваліфікації працівників Університету та органів Міністерства фінансів України, супроводжує освітній процес у відокремлених структурних підрозділах та на основі співпраці з бізнес-структурами організовує та реалізує комерційні бізнес-проекти.

Основні напрями діяльності Центру:

 • здійснення освітньої діяльності за ліцензованими спеціальностями (освітніми програмами) за відповідними рівнями освіти відповідно до стандартів вищої освіти;
 • продовження освіти для отримання додаткових знань і навичок, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації;
 • надання консультаційних та інших послуг, які підтримують освітній процес або системи;
 • надання освітніх послуг з використанням систем дистанційного навчання;
 • підвищення кваліфікації за професійними програмами;
 • підвищення кваліфікації державних службовців;
 • дослідження сучасних педагогічних та дистанційних технологій навчання з метою їх запровадження в освітній процес Університету;
 • підвищення кваліфікації фахівців, спеціалістів у сфері дистанційного навчання;
 • планування, організація, координація проведення фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт.

До складу Центру входять: відділ інноваційних освітніх технологій, навчальна лабораторія електронних засобів навчання, Вінницький навчально-науковий інститут, Кам’янець-Подільський навчально-науковий інститут, Сторожинецький навчально-науковий інститут, Житомирська філія та навчально-консультаційні пункти дистанційної освіти у містах Лівів, Слов’янськ, Конотоп, Харків, Одеса.

Директор Навчально-наукового центру інноваційних освітніх технологій та регіонального навчання Кайдаш Олеся Юріївна к.ю.н., доц.
Заступник директора Навчально-наукового центру інноваційних освітніх технологій та регіонального навчання Кожевніков Іван Григорович
Заступник директора ННЦ інноваційних освітніх технологій та регіонального навчання (кандидат юридичних наук, доцент). Стріяшко Г.М.

Центр організовує підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників УДФСУ, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників Рахункової палати України, професійне навчання зареєстрованих безробітних, активно співпрацюючи з Національним агентством України з питань державної служби, Асоціацією платників податків, Рахунковою палатою України, органами місцевого самоврядування, державними агентствами та службами, Київським обласним та міськими й районними центрами зайнятості тощо.

Зокрема, підвищено кваліфікацію за програмами «Стратегія реформування системи управління державними фінансами; удосконалення управління державними інвестиціями для забезпечення ефективного виконання бюджету»; «Стратегічне державне планування та розвиток середньострокового бюджетного планування»; «Запобігання корупції»; «Бухгалтерський облік»; «Офісні технології»; «Бізнес-планування підприємницької діяльності»; «Фінансове забезпечення розвитку малого бізнесу».

Програми підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних

Навчальна програма підвищення кваліфікації за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» «Бухгалтерський облік» (скорочена програма для слухачів із знанням бухгалтерського обліку з метою освоєння програмного забезпечення 1С: Бухгалтерія.

Навчальна програма підвищення кваліфікації за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» «Бухгалтерський облік» (розширена програма для слухачів з метою набуття знань з бухгалтерського обліку у підприємницькій діяльності та освоєння програмного забезпечення 1С: Бухгалтерія та ознайомленням із особливостями ведення обліку у бюджетних установах).

Навчальна програма підвищення кваліфікації за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» «Фінансове забезпечення розвитку малого бізнесу»

Навчальна програма підвищення кваліфікації за спеціальністю 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» «Бізнес-планування підприємницької діяльності».

Навчальна програма підвищення кваліфікації за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» «Офісні технології».

Після завершення курсів слухачі отримують сертифікати державного зразка. Ласкаво просимо на навчання!

Перейти на сторінку Університету ДФС України на Порталі управління знаннями.

Контактна особа:
Стріяшко Галина Миколаївна
 +38-098-573-54-32

 

Шановні абітурієнти! Університет державної фіскальної служби України запрошує Вас на навчання на перший (бакалаврський) рівень освіти за дистанційною формою. Ми пропонуємо Вам скористатись сучасними технологіями для отримання якісної освіти за такими спеціальностями:

 • 071 «Облік і оподаткування»;
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
 • 081 «Право»;
 • 122 «Комп’ютерні науки».

Наші контакти

Адреса:
08201, Україна,
Київська область, м. Ірпінь,
вул. Університетська, 31.
Приймальна комісія:
(+38-044) 492-91-55
(+38-04597) 56-5-95
(+38-04597) 60-3-53

Шановні абітурієнти!

Запрошуємо Вас отримати якісну освіту поряд з місцем проживання. Отримуйте освіту у відокремлених структурних підрозділах Університету державної фіскальної служби України ближче до місця проживання або звертайтесь до начально-консультаційних пунктів дистанційної освіти!

Сторожинецький ННІ

Сторожинецький ННі здійснює підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня студентів за спеціальністю 071 Облік і оподаткування.

Директор – Гордіца Тетяна Маноліївна, к.е.н., доцент.


Контактна інформація:
 59000, Чернівецька обл., місто Сторожинець, вул. Видинівського, 3
 (03735) 2-28-57
 37.06@nusta.edu.ua

Житомирська філія

Житомирська філія Університету державної фіскальної служби України – відокремлений структурний підрозділ, що проводить підготовку фахівців з метою забезпечення потреб ринку праці Північного і Північно-Західного регіонів і наближення місця виховання студентів до їх місця проживання.
Розміщена філія в мальовничому куточку міста Житомира на території Житомирського агротехнічного коледжу.

Філія здійснює підготовку здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня студентів з таких спеціальностей:

 • 071 Облік та оподаткування;
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

Директор – Стужук Володимир Григорович.

Контактна інформація:
 м. Житомир, вул. Покровська, 96
 (0412) 25-26-01, (0412) 41-78-59
 37.03@nusta.edu.ua

Кам’янець-Подільський ННІ

Кам’янець-Подільський навчально-науковий інститут Університету державної фіскальної служби України існує з 2003 року і проводить підготовку фахівців для податкових служб, фінансових управлінь обласних та райдержадміністрацій, митних служб Західного регіону держави за заочною формою навчання на контрактній основі.

Висококваліфіковані науково-педагогічні працівники Кам′янець-Подільського ННІ здійснюють підготовку за наступними спеціальностями:

 • 071 Облік і оподаткування;
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування.

Директор – Касап Жанна Борисівна, к.іст.н., доцент.

Контактна інформація:
 32300, Хмельницька обл., м. Кам’янець-Подільський, вул. Огієнка, 74,
 (067) 850-64-48
 37.05@nusta.edu.ua

Вінницький ННІ

Вінницький навчально-науковий інститут Університету державної фіскальної служби України проводить підготовку фахівців для податкових служб, фінансових управлінь обласних та райдержадміністрацій, митних служб Вінницького регіону та держави за денною та заочною формами навчання.

Директор – Бойко Олена Олександрівна, к.е.н., доцент.

Контактна інформація:
 м. Вінниця, вул.Хмельницьке шосе, 145, 10 поверх
 (0432) 56-05-81, (0432) 56-07-25
 vfnudpsu@ukr.net

Конотопський навчально-консультаційний пункт

Конотопський навчально-консультаційний пункт Університету державної фіскальної служби України створений у 2019 році. Це відокремлений структурний підрозділ, що проводить підготовку фахівців з метою забезпечення потреб ринку праці Північного  регіону і наближення місця навчання здобувачів освіти до їх місця проживання.

Директор – Романченко Олександр Миколайович.

Контактна інформація:
 41600, Сумська обл.,м. Конотоп, проспект Миру, 2 (ІІ поверх).
 (068) 264-88-08.

Львівський навчально-консультаційний пункт

Львівський навчально-консультаційний пункт знаходиться приміщенні Головного управління державної фіскальної служби України у м. Львові.

Контактна інформація:
 79003, м. Львів, вул. Стрийська, 35
 (032) 297 35 57, (068)-337-25-22, (050)-915-33-78
 lviv2505@meta.ua

Слов’янський навчально-консультаційний пункт

Слов’янський навчально-консультаційний пункт створений у 2019 році.

На даний момент часу Слов’янський НКП проходить процес підготовки необхідних юридично-правових документів та ліцензування для запровадження освітньої діяльності.

Директор – Лазаренко Дмитро Олександрович, д.е.н., професор.

Контактна інформація:
 84100, м. Слов’янськ, Донецька область, пл. Соборна, 3 (4 поверх)
 (050)-050-50-76
 snni@nusta.edu.ua