Навчально-науковий центр інноваційних освітніх технологій та регіонального навчання

Навчально-науковий центр інноваційних освітніх технологій та регіонального навчання Університету державної фіскальної служби України створено 26 січня 2016 року. Центр впроваджує в Університеті дистанційне навчання, проводить курси підвищення кваліфікації працівників Університету та органів Міністерства фінансів України, супроводжує освітній процес у відокремлених структурних підрозділах та на основі співпраці з бізнес-структурами організовує та реалізує комерційні бізнес-проекти.

Основні напрями діяльності Центру:

 • здійснення освітньої діяльності за ліцензованими спеціальностями (освітніми програмами) за відповідними рівнями освіти відповідно до стандартів вищої освіти;
 • продовження освіти для отримання додаткових знань і навичок, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації;
 • надання консультаційних та інших послуг, які підтримують освітній процес або системи;
 • надання освітніх послуг з використанням систем дистанційного навчання;
 • підвищення кваліфікації за професійними програмами;
 • підвищення кваліфікації державних службовців;
 • дослідження сучасних педагогічних та дистанційних технологій навчання з метою їх запровадження в освітній процес Університету;
 • підвищення кваліфікації фахівців, спеціалістів у сфері дистанційного навчання;
 • планування, організація, координація проведення фундаментальних і прикладних науково-дослідних робіт.

До складу Центру входять: відділ інноваційних освітніх технологій, навчальна лабораторія електронних засобів навчання, Вінницький навчально-науковий інститут, Кам’янець-Подільський навчально-науковий інститут, Сторожинецький навчально-науковий інститут, Хмельницький навчально-науковий інститут, Лівьвський навчально-науковий інститут, Слов’янський навчально-науковий інститут, Конотопська філія, Житомирська філія.

Директор Навчально-наукового центру інноваційних освітніх технологій та регіонального навчання Кайдаш Олеся Юріївна к.ю.н., доц.
Заступник директора Навчально-наукового центру інноваційних освітніх технологій та регіонального навчання Кожевніков Іван Григорович
Заступник директора ННЦ інноваційних освітніх технологій та регіонального навчання (кандидат юридичних наук, доцент). Стріяшко Г.М.

Центр організовує підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників УДФСУ, державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, працівників Рахункової палати України, професійне навчання зареєстрованих безробітних, активно співпрацюючи з Національним агентством України з питань державної служби, Асоціацією платників податків, Рахунковою палатою України, органами місцевого самоврядування, державними агентствами та службами, Київським обласним та міськими й районними центрами зайнятості тощо.

Програми підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних

Навчальна програма підвищення кваліфікації за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» «Бухгалтерський облік» (скорочена програма для слухачів із знанням бухгалтерського обліку з метою освоєння програмного забезпечення 1С: Бухгалтерія.

Навчальна програма підвищення кваліфікації за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» «Бухгалтерський облік» (розширена програма для слухачів з метою набуття знань з бухгалтерського обліку у підприємницькій діяльності та освоєння програмного забезпечення 1С: Бухгалтерія та ознайомленням із особливостями ведення обліку у бюджетних установах).

Навчальна програма підвищення кваліфікації за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» «Фінансове забезпечення розвитку малого бізнесу»

Навчальна програма підвищення кваліфікації за спеціальністю 076 «Підприємство, торгівля та біржова діяльність» «Бізнес-планування підприємницької діяльності».

Навчальна програма підвищення кваліфікації за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» «Офісні технології».

Зокрема, підвищено кваліфікацію за програмами «Стратегія реформування системи управління державними фінансами; удосконалення управління державними інвестиціями для забезпечення ефективного виконання бюджету»; «Стратегічне державне планування та розвиток середньострокового бюджетного планування»; «Запобігання корупції»; «Бухгалтерський облік»; «Офісні технології»; «Бізнес-планування підприємницької діяльності»; «Фінансове забезпечення розвитку малого бізнесу».

Програми підвищення кваліфікації державних службовців

Шановні абітурієнти! Університет державної фіскальної служби України запрошує Вас на навчання на перший (бакалаврський) рівень освіти за дистанційною формою. Ми пропонуємо Вам скористатись сучасними технологіями для отримання якісної освіти за такими спеціальностями:

 • 071 «Облік і оподаткування»;
 • 072 «Фінанси, банківська справа та страхування»;
 • 081 «Право»;
 • 122 «Комп’ютерні науки».

Наші контакти

Адреса:
08201, Україна,
Київська область, м. Ірпінь,
вул. Університетська, 31.
Приймальна комісія:
(+38-044) 492-91-55
(+38-04597) 56-5-95
(+38-04597) 60-3-53