Науково-організаційний відділ

Основні завдання науково-організаційного відділу

Основними завданнями відділу є:

організація процесу перспективного та поточного планування з питань наукової та науково-дослідної роботи в Університеті;

організація виконання ініціативних прикладних досліджень кафедр Університету;

інформаційне забезпечення науково-педагогічних працівників та студентів і курсантів Університету щодо науково-комунікативних заходів в Україні та за кордоном;

організаційне забезпечення науково-комунікативних заходів, що проводяться в Університеті;

інформаційне забезпечення щодо загальних підсумків наукової роботи Університету.

Функції відділу

Відділ, відповідно до покладених на нього завдань, виконує організаційну, координуючу, інформаційну та аналітичну функції з питань наукової роботи.

Відповідно до цього відділ:

Надає методичну допомогу структурним підрозділам Університету з питань організації наукової та науково-дослідної роботи.

Організовує і координує перспективне та поточне планування з наукової та науково-дослідної роботи, науково-комунікативних заходів та видавничої діяльності (у частині наукових видань) в Університеті.

Розробляє на основі пропозицій структурних підрозділів Університету плани науково-дослідної роботи Університету, видавничої діяльності (у частині наукових видань), заходи щодо підвищення ефективності наукової діяльності.

Проводить моніторинг, узагальнення інформації та звітування з питань наукової та науково-дослідної роботи в Університеті.

Аналізує стан наукової роботи пріоритетних напрямів розвитку наукової діяльності Університету.

Організовує отримання від структурних підрозділів Університету інформації щодо підсумків їх науково-дослідної роботи та підготовку матеріалів щодо загальних підсумків наукової діяльності Університету.

Проводить підсумки наукової та науково-дослідної роботи Університету.


Положення про науково-організаційний відділ

Начальник науково-організаційного відділу – 

Новицький Сергій Валерійович

тел. вн. 16-54; 13-26