Освітня програма

Сертифікат про акредитацію ОНП Економіка

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії 051 Економіка(2016)

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії 051 Економіка(2017)

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії 051 Економіка 2020

Освітньо-наукова програма підготовки докторів філософії 051 Економіка 2021

Наказ Про призначення гарантів ОП

Витяг з протоколу Про проведення опитування аспірантів

Протокол спільного засідання кафедри економіки підприємства УДФСУ робочої групи представників стейкхолдерів з розробки ОП підготовки здобувачів вищої освіти за третім освітньо-науковим рівнем доктора філософії PhD 051

Протокол засідання круглого столу на тему Зміст підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-науковим рівнем доктора філософії та сучасні виклики української економіки

Програма експертної групи під час проведення акредитаційної експертизи ОНП Економіка спеціальності 051 Економіка

Звіт експертної групи

НАЗЯВО Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи ОП Економіка

Навчальний план

Навчальний план підготовки доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка ОНП Економіка заочна (2021)

Навчальний план підготовки доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка ОНП Економіка денна (2021)

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка денна форма навчання 2016

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка заочна форма навчання 2016

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка денна форма навчання 2017

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка заочна форма навчання 2017

Навчальний план підготовки доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка ОНП Економіка заочна (2020)

Навчальний план підготовки доктора філософії з галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки за спеціальністю 051 Економіка ОНП Економіка денна (2020)

Перелік навчальних дисциплін

Перелік обов’язкових навчальних дисциплін другий магістерський рівень вищої освіти спеціальності 051 Економіка

Навчальні дисципліни ОНП 051 Економіка (2016)

Навчальні дисципліни ОНП 051 Економіка (2017)

Навчальні дисципліни ОНП 051 Економіка проект

Силабус навчальної дисципліни Бухгалтерський облiк в управлiннi пiдприємством

Силабус навчальної дисципліни Iноземна мова

Силабус навчальної дисципліни Фiнанси, банкiвська справа та страхування

Силабус навчальної дисципліни Економiка

Силабус навчальної дисципліни Антикризове фiнансове регулювання

Силабус навчальної дисципліни «Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях»

Силабус навчальної дисципліни Облік і оподаткування

Силабу навчальної дисципліни”Актуальні проблеми функціонування економічних систем на мікрорівні”

Силабус навчальної дисципліни Філософія науки

Силабус навчальної дисципліни Управління митною безпекою держави

Силабус навчальної дисципліни Сучасні кількісні методи економічних досліджень

Силабус навчальної дисципліни Економіка суспільного розвитку

Силабус навчальної дисципліни Методологія, організація та технологія наукових досліджень

Теми дисертаційних робіт

Дослідницька діяльність

Аспіранти керівники


Науковий семінар аппіранта Борси В.В.

Науковий семінар аспірантки Ворвихвост О.Д.

Наукови семінар аспірантки Тартачник Н.Г.

Науковий семінар аспіранта Іщука М.А.

Науковий семінар аспіранта Криворучка В.О

Науковий семінар аспірантки Рябініної Н.О.


Стажування_RGSL_Certificate_Transcrip Костенко Аліса

Збiрник матеріалів Всеукраїнської інтернет-конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні Том 2 (2016)

Збiрник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні Частина 1 (2018)

Збiрник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні Частина 2 (2018)

Збiрник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні Частина 1 (2019)

Збiрник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні Частина 2 (2019)

Збiрник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні Частина 1 (2017)

Збiрник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні Частина 2 (2017)

Збірник матеріалів Всеукраїнської інтернет-конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні Том 1 (2016)

Програма ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні 2018

Програма ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні 2019

Програма Міжнародної науково-практичної інтернет конференції Економічні перспективи підприємництва в Україні 2017

Відомості про самооцінювання

Програма IV Міжнародної науково-практичної конференції Економічні перспективи підприємництва 2020

Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції Економічні перспективи підприємництва Частина 1 (2020)

Збірник матеріалів IV Міжнародної науково-практичної конференції Економічні перспективи підприємництва Частина 2 (2020)

Навчальний план

Навчальний план підготовки здобувачів доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 071 Облік і оподаткування 2016 рік денна форма навчання

Навчальний план підготовки здобувачів доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 071 Облік і оподаткування 2016 рік заочна форма навчання

Навчальний план підготовки здобувачів доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю за спеціальністю 071 Облік і оподаткування 2017 рік денна форма навчання

Навчальний план підготовки здобувачів доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 071 Облік і оподаткування 2017 рік заочна форма навчання

Навчальний план підготовки здобувачів доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 071 Облік і оподаткування 2020 рік денна форма навчання

Навчальний план підготовки здобувачів доктора філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування за спеціальністю 071 Облік і оподаткування 2020 рік заочна форма навчання

Перелік навчальних дисциплін

Навчальні дисципліни ОНП_071 Облік і оподаткування_рік вступу 2020

Навчальні дисципліни ОНП 071 Облік і оподаткування рік вступу 2017

Навчальні дисципліни ОНП 071 Облік і оподаткування рік вступу 2016

Силабус навчальної дисципліни Аналіз та прогнозування економічних процесів

Силабус навчальної дисципліни БОУП (організацією, установою)

Силабус навчальної дисципліни Державний фінансовий аудит

Силабус навчальної дисципліни Економіка

Силабус навчальної дисципліни Економічне управління підприємством

Силабус навчальної дисципліни Іноземна мова

Силабус навчальної дисципліни Консолідація фінансової звітності

Силабус навчальної дисципліни Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях

Силабус навчальної дисципліни Методика викладання та інноваційні технології у педагогіці (тренінг)

Силабус навчальної дисципліни Методологія ціноутворення суб’єктів підприємницької діяльності

Силабус навчальної дисципліни Методологія, організація та технологія наукових досліджень

Силабус навчальної дисципліни Облік і оподаткування

Силабус навчальної дисципліни Організація фінансового контролю

Силабус навчальної дисципліни Організація державного фінансового контролю

Силабус навчальної дисципліни Організація бухгалтерського обліку в державному секторі

Силабус навчальної дисципліни Податкова діяльність держави

Силабус навчальної дисципліни Стратегічний облік в управлінні суб’єктами господарювання

Силабус навчальної дисципліни Стратегічний управлінський облік

Силабус навчальної дисципліни Управлінські інформаційні системи в обліку і оподаткуванні

Силабус навчальної дисципліни Філософія науки

Силабус навчальної дисципліни Фінанси, банківська справа та страхування

Силабус навчальної дисципліни Фіскальна політика в умовах фінансової децентралізації

Силабус навчальної дисципліни Податкова політика та податкове регулювання

Силабус навчальної дисципліни Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю підприємств

Теми дисертаційних робіт

Дослідницька діяльність

Дослідницька діяльність

Аспіранти та наукові керівники

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні. 2016 рік

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні. 2017 рік

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні – глобальні виклики-управлінські рішення. 2019 рік

Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку в Україні. 2016 рік

Програма Всеукраїнської науково-практичної конференці Стан та перспективи розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування в Україні. 2017 рік

Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції Сучасні тенденції розвитку бухгалтерського обліку та оподаткування – глобальні виклики-управлінські рішення. 2019 рік

Участь аспірантів у міжнародних конференціях

Подяка від СІМА Вавілову Владиславу

Подяка від СІМА Грищук Єлизаветі

Подяка від СІМА Половинець Діані

Участь у міжнародих освітніх і наукових програмах аспірантів за ОНП Облік і оподаткування

Перелік навчальних дисциплін

Каталог вибіркових дисциплін

ОК1.Силабус_Академічна англійська мова

ОК2.Силабус_Філософія науки

ОК3.Силабус_Методологія, організація та технологія наукових досліджень

ОК4.Силабус_Методика викладання та інноваційні технології у педагогіці (тренінг)

ОК5.Силабус_Математичні методи, моделі та інформаційні технології у наукових дослідженнях

ОК6.Силабус_Фінанси, банківськас справа та страхування

ОК7.Силабус_Суспiльнi фiнанси

ОК8.Силабус_Антикризове фінансове регулювання

ВБ1.Силабус_Економіка

ВБ2.Силабус_Облік і оподаткування

ВБ3.Силабус_Фiнансовi стратегii управлiння економiчним розвитком

ВБ4.Силабус_Валютне регулювання

ВБ5.Силабус_Управління фінансовими активами

ВБ7.Силабус_Організація фінансового контролю

ВБ9.Силабус_Фінансові інвестиції

ВБ11.Силабус_Фінансова стійкість банківської системи

ВБ12.Силабус_Фінансова та банківська ризикологія

ВБ6.Силабус_Фіскальна політика

ВБ8.Силабус_ Управління страховою діяльністю

ВБ10.Силабус_Фінанси регіонального розвитку

Теми дисертаційних робіт

Дослідницька діяльність

Наук. семінар Лісовська О.О. 27.04.2021

Наук. семінар Лантух 21.04.2021

Наук. семінар Ратушна Ю.19.05.2020

Наук. семінар Шірінян Е. 05.11.2020

Наук. семінар Воленко В. 04.02.2020

Наук. семінар Воленко В. 14.05.2019

Наук. семінар Чубенко В. 05.11.2020

Наук. семінар Воленко В. 13.11.2018

Наук. семінар Коваль Д. 04.02.2020

Наук. семінар Хелемський В. 24.02.2021

Наук. семінар_Сиволап_І. 03.03.2020

Наук. семінар_Сиволап_І. 08.10.2019

Наук. семінар Коваль Д. 13.11.2018

Наук. семінар Коваль Д. 14.05.2019

Наук. семінар Лантух К. 04.02.2020

Наук. семінар Яценко І. 16.10.2020

Наук. семінар Лантух К. 10.12.2019

Наук. семінар Лісовська О. 03.02.2021

Наук. семінар Лісовська О. 04.02.2020

Наук. семінар Ратушна Ю. 10.12.2019

Наук. семінар Лісовська О. 08.10.2019

Наук. семінар Ратушна Ю. 13.11.2018

Наук. семінар Кваша О. 17.03.2021

Наук. семінар Кваша О. 03.02.2021

Наук. семінар Лантух К. 14.05.2019

Наук. семінар Ліщенко В. 03.03.2020

Наук. семінар Ліщенко В. 10.12.2019

Наук. семінар Ліщенко В. 14.05.2019

Наук. семінар Ліщенко В. 09.03.21

Наук. семінар Міщенко Р. 16.10.2020

Наук. семінар Овдієнко О. 16.10.2020


Зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф._Трансформація фінансових ринків в умовах глобальної нестабільності, 30.10.2017

Зб. матер. Міжнар. студ. наук.-практ. конф._Розвиток світової економіки в умовах глобалізації, 03.12.2020

Зб. матер. ФОРУМ Фін. контроль, 23.05.2019

Зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф._Актуальні проблеми менеджменту та фінансів в сучасних глобалізаційних процесах, 15-16.03.2018

Зб. тез Міжнар. податковий конгрес_Управління публічними фінансами та проблеми забезпечення нац. ек. безпеки, 03.12.2020

Зб. тез Молодiжний_податковий_конгрес, 20.05.2020

Зб. тез Податковий конгрес, 12.12.2019

Зб. матер. VII Міжнар. наук.-практ. конф._Актуальні проблеми менеджменту, фінансів та публічного управління в сучасних глоб. процесах, 19.03.2020

Зб. матер. VI Міжнар. наук.-практ. конф._Актуальні проблеми менеджменту та фінансів в сучасних глобалізаційних процесах, 14.03.2019

Зб. матер. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф._Теоретична та практична концептуалізація розвитку фінансово-кредитних механізмів, 27-31.03.2017

Зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф._Актуальні економічні, фінансові та правові питання в умовах євроінтеграції, 26-27.02.2019

Зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф._Статегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору економіки України, 26-27.03.2020

Зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф._Стратегія і практика інноваційного розвитку фінансового сектору України, 20-22.03.2018

Зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф._Стратегія і практика інновційного розвитку фінансового сектору України_20-22.03.2019


Програма ІІІ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ НОВАЦІЇ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 2020 ВПЛИВ НА ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР 12.12.19

Програма виїзного семінару (Італія, Ріміні), 6-15.10.2017

Програма Студентського науково-практичного семінару Розвиток фінансового сектору економіки в умовах глобалізації 19.03.2020

НАУКОВІ ФАХОВІ ВИДАННЯ УДФСУ, спеціальність 072

Наукова школа Онишко Світлани Василівни, д.е.н., професора, заслуженого діяча науки і техніки України

Положеня_науково-дискусійний клуб FinScience

Склад_науково-дискусійного клубу FinScience

Комплексний план Навчально-наукового інституту фінансів, банківської справи 2020-2021_Наукова робота

Дотичність тем наукових досліджень аспірантів напрямам досліджень наукових керівників

Зведена інформація щодо публікаційної активності та академічної мобільності аспірантів

Група забезпечення

Проект освітньої програми

Стейкхолдери

Списки стейкхолдерів

Рецензія-відгук на освітню програму від аспіранта П. Левчука

Рецензія-відгук на освітню програму від А.О Лекс Юстум

Рецензія-відгук на освітню програму від І. Грабець

Рецензія-відгук на освітню програму від Ю. Мельник

Рецензія-відгук на освітню програму від Л. П. Саранюк

Рецензія-відгук на освітню програму від О.Р.Лужецької

Рецензія-відгук на освітню програму від С.Новачук

Рецензія-відгук на освітню програму від А.Й. Іванського

Рецензія-відгук на освітню програму від Ради адвокатів м. Києва

Рецензія-відгук на освітню програму від Я.В. Добрянського

Рецензія-відгук на освітню програму від Р.Кимлик

Рецензія-відгук на освітню програму від Г. Анісімова

Рецензія-відгук на оствіню програму від М. Цуцкірідзе

Рецензія-відгук на освітню програму від А. Круць

Рецензія-відгук на освітню програму від А. Полтавця

Рецензія-відгук на освітню програму від В.Фатхутдінова

Рецензія-відгук на освітню програму від В. Ладиченко

Рецензiя-відгук на освітню програму Ю.Курилюк

Рецензія-відгук на освітню програму від Йозефа Затько (Словацька республіка)

Рецензія-відгук на освітню програму від аспіранта А.Селівон

Рецензія-відгук від аспіранта С. Донкова

Рецензія-відгук на освітню програму від С.К. Гречянюка

Рецензія-відгук на освітню програму О.В. Кузьменко

Рецензія-відгук на освітню програму з ТОВ КБ КП

Рецензія-відгук на освітню програму з Київського НДЕКЦ МВС

Рецензія-відгук на освітню програму з Інституту економіко-правових досліджень

Рецензія-відгук на освітню програму від М.М. Забарного

Рецензія-відгук на освітню програму від Є.Ю. Романченко

Теми дисертаційних робіт

Гарант

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Група забезпечення

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Проект освітньої програми

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Стейкхолдери

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Перелік навчальних дисциплін

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Теми дисертаційних робіт

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Дослідницька діяльність

Toggle content goes here, click edit button to change this text.